ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 27
8 29.63
11 40.74
6 22.22
0 0.00
0 0.00
2 7.41
25 92.59%
2  โรงเรียนบ้านวังว้า 33
9 27.27
0 0.00
7 21.21
2 6.06
12 36.36
3 9.09
30 90.91%
3  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 80
2 2.50
22 27.50
5 6.25
21 26.25
12 15.00
18 22.50
62 77.50%
4  โรงเรียนบ้านชี 39
7 17.95
0 0.00
0 0.00
23 58.97
0 0.00
9 23.08
30 76.92%
5  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
17 24.64
15 21.74
2 2.90
14 20.29
0 0.00
21 30.43
48 69.57%
6  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 195
16 8.21
34 17.44
11 5.64
10 5.13
61 31.28
63 32.31
132 67.69%
7  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 69
11 15.94
7 10.14
16 23.19
8 11.59
2 2.90
25 36.23
44 63.77%
8  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 62
11 17.74
6 9.68
7 11.29
13 20.97
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
9  โรงเรียนบ้านสบมาง 189
5 2.65
22 11.64
23 12.17
27 14.29
34 17.99
78 41.27
111 58.73%
10  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 62
8 12.90
2 3.23
13 20.97
9 14.52
4 6.45
26 41.94
36 58.06%
11  โรงเรียนบ้านสว้า 185
20 10.81
65 35.14
17 9.19
0 0.00
0 0.00
83 44.86
102 55.14%
12  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 35
2 5.71
3 8.57
6 17.14
3 8.57
5 14.29
16 45.71
19 54.29%
13  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 428
40 9.35
95 22.20
33 7.71
57 13.32
6 1.40
197 46.03
231 53.97%
14  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 102
11 10.78
10 9.80
20 19.61
9 8.82
0 0.00
52 50.98
50 49.02%
15  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 225
21 9.33
57 25.33
17 7.56
8 3.56
5 2.22
117 52.00
108 48.00%
16  โรงเรียนบ้านสบกอน 385
11 2.86
12 3.12
76 19.74
23 5.97
60 15.58
203 52.73
182 47.27%
17  โรงเรียนบ้านนาฝาง 22
5 22.73
0 0.00
4 18.18
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
18  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 19
0 0.00
2 10.53
3 15.79
1 5.26
2 10.53
11 57.89
8 42.11%
19  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 12
3 25.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
20  โรงเรียนบ้านปง 87
1 1.15
13 14.94
21 24.14
0 0.00
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
21  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 182
19 10.44
7 3.85
10 5.49
16 8.79
20 10.99
110 60.44
72 39.56%
22  โรงเรียนบ้านปางยาง 69
16 23.19
5 7.25
4 5.80
2 2.90
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
23  โรงเรียนบ้านเกวต 46
4 8.70
3 6.52
5 10.87
3 6.52
3 6.52
28 60.87
18 39.13%
24  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 119
10 8.40
11 9.24
7 5.88
18 15.13
0 0.00
73 61.34
46 38.66%
25  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 200
24 12.00
51 25.50
2 1.00
0 0.00
0 0.00
123 61.50
77 38.50%
26  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 255
4 1.57
70 27.45
3 1.18
9 3.53
8 3.14
161 63.14
94 36.86%
27  โรงเรียนบ้านสะปัน 171
3 1.75
12 7.02
10 5.85
15 8.77
22 12.87
109 63.74
62 36.26%
28  โรงเรียนบ้านปรางค์ 894
40 4.47
57 6.38
56 6.26
38 4.25
132 14.77
571 63.87
323 36.13%
29  โรงเรียนบ้านพาน 40
6 15.00
0 0.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
30  โรงเรียนบ้านกอก 46
5 10.87
5 10.87
3 6.52
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
31  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 96
10 10.42
4 4.17
14 14.58
2 2.08
3 3.13
63 65.63
33 34.38%
32  โรงเรียนบ้านนาบง 39
3 7.69
4 10.26
2 5.13
3 7.69
1 2.56
26 66.67
13 33.33%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 151
13 8.61
18 11.92
7 4.64
7 4.64
5 3.31
101 66.89
50 33.11%
34  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
4 5.97
4 5.97
9 13.43
3 4.48
2 2.99
45 67.16
22 32.84%
35  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 64
21 32.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
36  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 401
18 4.49
35 8.73
30 7.48
29 7.23
19 4.74
270 67.33
131 32.67%
37  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 43
8 18.60
3 6.98
1 2.33
0 0.00
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
38  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 129
4 3.10
6 4.65
8 6.20
10 7.75
14 10.85
87 67.44
42 32.56%
39  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 186
14 7.53
20 10.75
11 5.91
14 7.53
0 0.00
127 68.28
59 31.72%
40  โรงเรียนบ้านถ่อน 53
1 1.89
7 13.21
3 5.66
3 5.66
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 100
11 11.00
7 7.00
5 5.00
3 3.00
3 3.00
71 71.00
29 29.00%
42  โรงเรียนสกาดพัฒนา 182
15 8.24
12 6.59
12 6.59
8 4.40
4 2.20
131 71.98
51 28.02%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 131
1 0.76
5 3.82
12 9.16
6 4.58
12 9.16
95 72.52
36 27.48%
44  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 37
6 16.22
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
3 2.05
6 4.11
6 4.11
12 8.22
12 8.22
107 73.29
39 26.71%
46  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 143
7 4.90
4 2.80
5 3.50
11 7.69
11 7.69
105 73.43
38 26.57%
47  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 103
5 4.85
5 4.85
6 5.83
4 3.88
7 6.80
76 73.79
27 26.21%
48  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 85
2 2.35
15 17.65
5 5.88
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
49  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 43
8 18.60
1 2.33
0 0.00
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
50  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 36
3 8.33
3 8.33
2 5.56
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
51  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 72
2 2.78
6 8.33
9 12.50
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
52  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 88
6 6.82
3 3.41
8 9.09
5 5.68
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
53  โรงเรียนบ้านยู้ 78
8 10.26
7 8.97
2 2.56
0 0.00
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
54  โรงเรียนบ้านผาหลัก 71
9 12.68
1 1.41
4 5.63
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
55  โรงเรียนบ้านด่าน 113
1 0.88
13 11.50
8 7.08
1 0.88
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
56  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 140
15 10.71
0 0.00
0 0.00
17 12.14
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
57  โรงเรียนบ้านน้ำคา 57
4 7.02
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
58  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 31
0 0.00
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
59  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
3 3.75
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 254
12 4.72
9 3.54
33 12.99
1 0.39
1 0.39
198 77.95
56 22.05%
61  โรงเรียนธาราบรรพต 59
1 1.69
1 1.69
11 18.64
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
62  โรงเรียนบ้านนาขวาง 52
5 9.62
4 7.69
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
63  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 67
0 0.00
7 10.45
4 5.97
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
64  โรงเรียนพนาสวรรค์ 91
6 6.59
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
65  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
66  โรงเรียนบ้านขอน 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
67  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
68  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
4 5.06
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
69  โรงเรียนบ้านสบสาย 37
0 0.00
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
70  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 75
3 4.00
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
71  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 172
29 16.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.74
140 81.40
32 18.60%
72  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 272
0 0.00
50 18.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 81.62
50 18.38%
73  โรงเรียนบ้านปางแก 284
6 2.11
29 10.21
5 1.76
12 4.23
0 0.00
232 81.69
52 18.31%
74  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 219
19 8.68
0 0.00
18 8.22
3 1.37
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
75  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 157
2 1.27
7 4.46
19 12.10
0 0.00
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
76  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 169
4 2.37
15 8.88
11 6.51
0 0.00
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
77  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 80
2 2.50
4 5.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
78  โรงเรียนบ้านคัวะ 63
0 0.00
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
79  โรงเรียนไตรคามวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
80  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 178
8 4.49
9 5.06
7 3.93
6 3.37
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
81  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
6 9.09
55 83.33
11 16.67%
82  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
1 2.78
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
83  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
1 2.08
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
84  โรงเรียนบ้านปงสนุก 165
12 7.27
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
85  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 75
1 1.33
1 1.33
3 4.00
3 4.00
4 5.33
63 84.00
12 16.00%
86  โรงเรียนแสนทองวิทยา 120
0 0.00
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
87  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 103
8 7.77
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
88  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 132
7 5.30
2 1.52
9 6.82
1 0.76
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
89  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
90  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
91  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 140
5 3.57
5 3.57
3 2.14
5 3.57
1 0.71
121 86.43
19 13.57%
92  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 74
3 4.05
2 2.70
2 2.70
3 4.05
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
93  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
94  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
95  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 513
24 4.68
13 2.53
28 5.46
1 0.19
0 0.00
447 87.13
66 12.87%
96  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
97  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
98  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 61
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
100  โรงเรียนบ้านหนอง 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
101  โรงเรียนบ้านหนองผุก 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
102  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 158
8 5.06
4 2.53
5 3.16
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
103  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 121
3 2.48
3 2.48
7 5.79
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
104  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
105  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
106  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 68
2 2.94
4 5.88
1 1.47
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
107  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
44 89.80
5 10.20%
108  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
109  โรงเรียนบ้านป่าหัด 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
110  โรงเรียนบ้านสะเกิน 97
1 1.03
1 1.03
6 6.19
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
111  โรงเรียนบ้านกอกจูน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
112  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135
8 5.93
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
113  โรงเรียนบ้านปางหก 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
114  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 259
9 3.47
3 1.16
3 1.16
1 0.39
6 2.32
237 91.51
22 8.49%
115  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 108
1 0.93
2 1.85
5 4.63
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
116  โรงเรียนบ้านปอน 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
118  โรงเรียนบ้านสบปืน 97
3 3.09
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
119  โรงเรียนบ้านสบหนอง 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
120  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 286
7 2.45
3 1.05
4 1.40
6 2.10
2 0.70
264 92.31
22 7.69%
121  โรงเรียนวรนคร 533
15 2.81
7 1.31
7 1.31
7 1.31
4 0.75
493 92.50
40 7.50%
122  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 147
3 2.04
7 4.76
1 0.68
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
123  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
124  โรงเรียนบ้านป่าลาน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
125  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 160
2 1.25
0 0.00
9 5.63
0 0.00
0 0.00
149 93.13
11 6.88%
126  โรงเรียนบ้านแหน 77
4 5.19
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
127  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 114
2 1.75
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
129  โรงเรียนบ้านสองแคว 196
2 1.02
2 1.02
4 2.04
2 1.02
1 0.51
185 94.39
11 5.61%
130  โรงเรียนบ้านปางส้าน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
131  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
132  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
133  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
134  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 74
3 4.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
135  โรงเรียนบ้านไร่ 177
2 1.13
2 1.13
3 1.69
0 0.00
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
136  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
137  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
52 98.11
1 1.89%
138  โรงเรียนบ้านปางกอม 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
139  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
140  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านปางปุก 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านร้อง 207
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนาด 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  821 5.15
เตี้ย  1,020 6.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  976 6.13
ผอมและเตี้ย  565 3.55
อ้วนและเตี้ย  525 3.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,027 75.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,907 คน


24.52%


Powered By www.thaieducation.net