ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 27
13 48.15
7 25.93
7 25.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 80
2 2.50
27 33.75
7 8.75
23 28.75
14 17.50
7 8.75
73 91.25%
3  โรงเรียนบ้านวังว้า 33
9 27.27
0 0.00
7 21.21
2 6.06
12 36.36
3 9.09
30 90.91%
4  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 195
22 11.28
39 20.00
16 8.21
16 8.21
71 36.41
31 15.90
164 84.10%
5  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 69
16 23.19
11 15.94
20 28.99
11 15.94
0 0.00
11 15.94
58 84.06%
6  โรงเรียนบ้านชี 39
7 17.95
0 0.00
0 0.00
23 58.97
0 0.00
9 23.08
30 76.92%
7  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 182
37 20.33
27 14.84
19 10.44
24 13.19
18 9.89
57 31.32
125 68.68%
8  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 62
11 17.74
6 9.68
7 11.29
13 20.97
4 6.45
21 33.87
41 66.13%
9  โรงเรียนบ้านเกวต 46
7 15.22
6 13.04
8 17.39
4 8.70
4 8.70
17 36.96
29 63.04%
10  โรงเรียนบ้านสบมาง 189
5 2.65
22 11.64
23 12.17
27 14.29
34 17.99
78 41.27
111 58.73%
11  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 12
5 41.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
12  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 62
7 11.29
7 11.29
11 17.74
9 14.52
2 3.23
26 41.94
36 58.06%
13  โรงเรียนบ้านปง 87
6 6.90
13 14.94
24 27.59
6 6.90
0 0.00
38 43.68
49 56.32%
14  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 428
43 10.05
97 22.66
34 7.94
58 13.55
7 1.64
189 44.16
239 55.84%
15  โรงเรียนบ้านสว้า 185
20 10.81
65 35.14
17 9.19
0 0.00
0 0.00
83 44.86
102 55.14%
16  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 43
10 23.26
5 11.63
7 16.28
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
17  โรงเรียนบ้านสบกอน 385
13 3.38
12 3.12
78 20.26
25 6.49
60 15.58
197 51.17
188 48.83%
18  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 35
3 8.57
2 5.71
5 14.29
6 17.14
1 2.86
18 51.43
17 48.57%
19  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 225
21 9.33
57 25.33
17 7.56
8 3.56
5 2.22
117 52.00
108 48.00%
20  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 255
6 2.35
83 32.55
5 1.96
15 5.88
13 5.10
133 52.16
122 47.84%
21  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 129
5 3.88
9 6.98
12 9.30
14 10.85
21 16.28
68 52.71
61 47.29%
22  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 68
11 16.18
21 30.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
23  โรงเรียนบ้านนาขวาง 52
8 15.38
5 9.62
8 15.38
1 1.92
2 3.85
28 53.85
24 46.15%
24  โรงเรียนบ้านนาฝาง 22
5 22.73
0 0.00
4 18.18
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
25  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
14 20.29
14 20.29
2 2.90
0 0.00
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
26  โรงเรียนบ้านด่าน 113
7 6.19
18 15.93
12 10.62
7 6.19
5 4.42
64 56.64
49 43.36%
27  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 36
7 19.44
3 8.33
4 11.11
1 2.78
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
28  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 43
9 20.93
3 6.98
0 0.00
4 9.30
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
29  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 80
15 18.75
10 12.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
30  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 119
10 8.40
11 9.24
7 5.88
18 15.13
0 0.00
73 61.34
46 38.66%
31  โรงเรียนบ้านนาบง 39
5 12.82
4 10.26
2 5.13
3 7.69
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
32  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 401
21 5.24
42 10.47
34 8.48
31 7.73
21 5.24
252 62.84
149 37.16%
33  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 161
6 3.73
11 6.83
26 16.15
6 3.73
10 6.21
102 63.35
59 36.65%
34  โรงเรียนบ้านพาน 41
7 17.07
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
35  โรงเรียนบ้านสะปัน 171
3 1.75
12 7.02
10 5.85
15 8.77
22 12.87
109 63.74
62 36.26%
36  โรงเรียนบ้านปางยาง 69
17 24.64
3 4.35
4 5.80
1 1.45
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
37  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
6 8.96
4 5.97
9 13.43
4 5.97
1 1.49
43 64.18
24 35.82%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 37
4 10.81
5 13.51
3 8.11
1 2.70
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
39  โรงเรียนบ้านกอก 46
5 10.87
5 10.87
3 6.52
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
40  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 151
13 8.61
19 12.58
7 4.64
8 5.30
5 3.31
99 65.56
52 34.44%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
11 7.53
6 4.11
5 3.42
17 11.64
11 7.53
96 65.75
50 34.25%
42  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 64
21 32.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
43  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 96
13 13.54
3 3.13
13 13.54
0 0.00
2 2.08
65 67.71
31 32.29%
44  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 183
14 7.65
20 10.93
11 6.01
14 7.65
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
45  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 19
0 0.00
2 10.53
2 10.53
1 5.26
1 5.26
13 68.42
6 31.58%
46  โรงเรียนบ้านผาหลัก 71
12 16.90
1 1.41
4 5.63
5 7.04
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
47  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 75
5 6.67
3 4.00
13 17.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
48  โรงเรียนบ้านถ่อน 53
1 1.89
7 13.21
3 5.66
3 5.66
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
49  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 68
4 5.88
5 7.35
1 1.47
10 14.71
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
50  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 85
3 3.53
17 20.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
51  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
3 10.71
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
52  โรงเรียนสกาดพัฒนา 182
16 8.79
11 6.04
13 7.14
7 3.85
4 2.20
131 71.98
51 28.02%
53  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 143
4 2.80
6 4.20
6 4.20
10 6.99
12 8.39
105 73.43
38 26.57%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ 49
2 4.08
4 8.16
4 8.16
2 4.08
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
55  โรงเรียนบ้านหนองผุก 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
3 11.11
20 74.07
7 25.93%
56  โรงเรียนบ้านยู้ 78
8 10.26
8 10.26
2 2.56
0 0.00
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
57  โรงเรียนบ้านปางแก 284
11 3.87
35 12.32
12 4.23
9 3.17
2 0.70
215 75.70
69 24.30%
58  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 103
5 4.85
5 4.85
5 4.85
4 3.88
6 5.83
78 75.73
25 24.27%
59  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 88
4 4.55
2 2.27
7 7.95
8 9.09
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
60  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
11 17.46
1 1.59
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
61  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 74
3 4.05
6 8.11
2 2.70
6 8.11
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
62  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 157
9 5.73
11 7.01
8 5.10
6 3.82
2 1.27
121 77.07
36 22.93%
63  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 140
15 10.71
0 0.00
0 0.00
17 12.14
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
64  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 79
6 7.59
2 2.53
5 6.33
5 6.33
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
65  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 31
0 0.00
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 254
12 4.72
9 3.54
33 12.99
1 0.39
1 0.39
198 77.95
56 22.05%
67  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 169
4 2.37
17 10.06
15 8.88
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
68  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 67
0 0.00
7 10.45
4 5.97
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
69  โรงเรียนไตรคามวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 131
5 3.82
2 1.53
12 9.16
2 1.53
6 4.58
104 79.39
27 20.61%
71  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 34
1 2.94
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
72  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 172
32 18.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.74
137 79.65
35 20.35%
73  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 271
0 0.00
53 19.56
2 0.74
0 0.00
0 0.00
216 79.70
55 20.30%
74  โรงเรียนบ้านปรางค์ 891
23 2.58
57 6.40
54 6.06
23 2.58
23 2.58
711 79.80
180 20.20%
75  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
76  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 178
9 5.06
11 6.18
8 4.49
7 3.93
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
77  โรงเรียนบ้านน้ำคา 56
4 7.14
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
78  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 77
7 9.09
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
79  โรงเรียนบ้านสบสาย 36
0 0.00
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
80  โรงเรียนบ้านขอน 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
81  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 259
20 7.72
7 2.70
10 3.86
2 0.77
11 4.25
209 80.69
50 19.31%
82  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
83  โรงเรียนธาราบรรพต 59
1 1.69
1 1.69
8 13.56
0 0.00
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
84  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 71
2 2.82
1 1.41
9 12.68
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
85  โรงเรียนพนาสวรรค์ 91
6 6.59
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
86  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 80
3 3.75
4 5.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
87  โรงเรียนบ้านคัวะ 63
0 0.00
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
88  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
89  โรงเรียนบ้านปงสนุก 165
13 7.88
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
90  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
1 2.78
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
91  โรงเรียนแสนทองวิทยา 120
2 1.67
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
92  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 75
1 1.33
1 1.33
0 0.00
3 4.00
7 9.33
63 84.00
12 16.00%
93  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135
7 5.19
10 7.41
3 2.22
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
94  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 103
8 7.77
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
95  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 147
4 2.72
12 8.16
3 2.04
2 1.36
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
96  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 140
5 3.57
6 4.29
4 2.86
5 3.57
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
97  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 69
1 1.45
5 7.25
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
98  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
99  โรงเรียนบ้านป่าหัด 70
2 2.86
1 1.43
4 5.71
1 1.43
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
100  โรงเรียนบ้านสบปืน 97
4 4.12
4 4.12
0 0.00
4 4.12
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
101  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 513
19 3.70
8 1.56
36 7.02
0 0.00
0 0.00
450 87.72
63 12.28%
102  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
103  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 286
13 4.55
10 3.50
4 1.40
7 2.45
0 0.00
252 88.11
34 11.89%
104  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
105  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 61
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
106  โรงเรียนบ้านหนอง 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
107  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 220
8 3.64
2 0.91
14 6.36
0 0.00
0 0.00
196 89.09
24 10.91%
108  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
109  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 158
8 5.06
4 2.53
5 3.16
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
110  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 121
3 2.48
9 7.44
1 0.83
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
111  โรงเรียนบ้านสองแคว 196
6 3.06
4 2.04
8 4.08
2 1.02
1 0.51
175 89.29
21 10.71%
112  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
114  โรงเรียนบ้านปางส้าน 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
115  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 131
7 5.34
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
116  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
117  โรงเรียนบ้านสะเกิน 97
1 1.03
1 1.03
6 6.19
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
118  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 108
2 1.85
2 1.85
5 4.63
1 0.93
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
119  โรงเรียนบ้านกอกจูน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
120  โรงเรียนบ้านปางหก 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
121  โรงเรียนวรนคร 532
18 3.38
8 1.50
15 2.82
6 1.13
0 0.00
485 91.17
47 8.83%
122  โรงเรียนบ้านปอน 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
124  โรงเรียนบ้านสบหนอง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
125  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
126  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 114
2 1.75
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
127  โรงเรียนบ้านป่าลาน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
128  โรงเรียนบ้านแหน 77
4 5.19
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
129  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
130  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
131  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
132  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
133  โรงเรียนบ้านไร่ 176
3 1.70
2 1.14
2 1.14
0 0.00
0 0.00
169 96.02
7 3.98%
134  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
135  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
52 98.11
1 1.89%
136  โรงเรียนบ้านปางกอม 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
137  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านปางปุก 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านร้อง 207
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนาด 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.77
เตี้ย  1,121 7.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,049 6.62
ผอมและเตี้ย  608 3.84
อ้วนและเตี้ย  440 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,721 73.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,132 คน


26.06%


Powered By www.thaieducation.net