ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่ตา 28
5 17.86
5 17.86
10 35.71
0 0.00
8 28.57
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่หีด 8
0 0.00
4 50.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
7 22.58
4 12.90
2 6.45
6 19.35
1 3.23
11 35.48
20 64.52%
4  โรงเรียนบ้านไฮ 14
2 14.29
2 14.29
3 21.43
1 7.14
1 7.14
5 35.71
9 64.29%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
2 18.18
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33
5 15.15
1 3.03
8 24.24
0 0.00
1 3.03
18 54.55
15 45.45%
7  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11
2 18.18
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
8  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 42
4 9.52
6 14.29
8 19.05
0 0.00
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
9  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128
29 22.66
10 7.81
13 10.16
4 3.13
0 0.00
72 56.25
56 43.75%
10  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45
14 31.11
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
11  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130
18 13.85
9 6.92
21 16.15
6 4.62
0 0.00
76 58.46
54 41.54%
12  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133
21 15.79
15 11.28
14 10.53
2 1.50
2 1.50
79 59.40
54 40.60%
13  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47
1 2.13
4 8.51
12 25.53
1 2.13
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
14  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
0 0.00
5 17.86
17 60.71
11 39.29%
16  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13
3 23.08
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
17  โรงเรียนบ้านสบลี 65
5 7.69
6 9.23
12 18.46
1 1.54
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
18  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 84
12 14.29
10 11.90
4 4.76
4 4.76
2 2.38
52 61.90
32 38.10%
19  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126
3 2.38
4 3.17
24 19.05
7 5.56
9 7.14
79 62.70
47 37.30%
21  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
4 7.84
5 9.80
7 13.73
3 5.88
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
22  โรงเรียนบ้านวังมน 38
5 13.16
2 5.26
6 15.79
1 2.63
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
23  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 410
33 8.05
33 8.05
80 19.51
5 1.22
0 0.00
259 63.17
151 36.83%
24  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
25  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70
6 8.57
3 4.29
13 18.57
2 2.86
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
26  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47
5 10.64
2 4.26
9 19.15
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
27  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
28  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18
2 11.11
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
29  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101
12 11.88
10 9.90
11 10.89
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
30  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134
15 11.19
10 7.46
17 12.69
0 0.00
0 0.00
92 68.66
42 31.34%
31  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
9 16.36
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
32  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
2 15.38
9 69.23
4 30.77%
33  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 567
29 5.11
17 3.00
93 16.40
19 3.35
14 2.47
395 69.66
172 30.34%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
2 11.76
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
35  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123
18 14.63
3 2.44
14 11.38
1 0.81
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
36  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49
4 8.16
3 6.12
6 12.24
1 2.04
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
37  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
5 14.29
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
38  โรงเรียนบ้านแป้น 103
10 9.71
1 0.97
17 16.50
1 0.97
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
39  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29
3 10.34
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
40  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69
9 13.04
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
42  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58
3 5.17
2 3.45
7 12.07
3 5.17
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
43  โรงเรียนบ้านไร่ 71
4 5.63
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88
7 7.95
3 3.41
10 11.36
2 2.27
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
45  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20
1 5.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนอง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
47  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
3 15.00
15 75.00
5 25.00%
48  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 83
8 9.64
2 2.41
10 12.05
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
49  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106
5 4.72
5 4.72
7 6.60
4 3.77
4 3.77
81 76.42
25 23.58%
50  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
5 9.80
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
51  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
53  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112
9 8.04
0 0.00
8 7.14
9 8.04
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
54  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
6 3.64
12 7.27
17 10.30
3 1.82
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
55  โรงเรียนบ้านกล้วย 48
5 10.42
6 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
56  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53
4 7.55
2 3.77
4 7.55
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
57  โรงเรียนบ้านขาม 49
1 2.04
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
58  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
59  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46
2 4.35
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
60  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
61  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 78
4 5.13
2 2.56
6 7.69
2 2.56
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
62  โรงเรียนบ้านม่วง 69
7 10.14
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
63  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117
11 9.40
0 0.00
7 5.98
0 0.00
2 1.71
97 82.91
20 17.09%
64  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41
0 0.00
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
65  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
66  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105
5 4.76
1 0.95
5 4.76
5 4.76
1 0.95
88 83.81
17 16.19%
67  โรงเรียนวังทองวิทยา 95
7 7.37
2 2.11
6 6.32
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
69  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
70  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
71  โรงเรียนบ้านปางดะ 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
72  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
73  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
74  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162
10 6.17
0 0.00
11 6.79
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
75  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 101
1 0.99
5 4.95
7 6.93
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
76  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
78  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
1 0.93
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
79  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
5 4.85
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
80  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
81  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
82  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
83  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
84  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 113
0 0.00
0 0.00
8 7.08
2 1.77
1 0.88
102 90.27
11 9.73%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
86  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
87  โรงเรียนบ้านก่อ 137
3 2.19
2 1.46
6 4.38
1 0.73
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
88  โรงเรียนบ้านแพะ 79
0 0.00
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
36 94.74
2 5.26%
90  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.48
0 0.00
133 98.52
2 1.48%
91  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านเลาสู 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,096 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  431 7.07
เตี้ย  241 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  706 11.58
ผอมและเตี้ย  130 2.13
อ้วนและเตี้ย  60 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,528 74.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,568 คน


25.72%


Powered By www.thaieducation.net