ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
2  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
2 22.22
3 33.33
6 66.67%
3  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35
6 17.14
4 11.43
5 14.29
3 8.57
5 14.29
12 34.29
23 65.71%
4  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
8 25.81
3 9.68
2 6.45
7 22.58
0 0.00
11 35.48
20 64.52%
5  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 70
7 10.00
18 25.71
13 18.57
5 7.14
1 1.43
26 37.14
44 62.86%
6  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8
2 25.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
7  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 69
9 13.04
4 5.80
15 21.74
13 18.84
0 0.00
28 40.58
41 59.42%
8  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 560
68 12.14
19 3.39
78 13.93
60 10.71
80 14.29
255 45.54
305 54.46%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 30
2 6.67
1 3.33
4 13.33
3 10.00
5 16.67
15 50.00
15 50.00%
10  โรงเรียนบ้านไฮ 16
3 18.75
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
11  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53
5 9.43
8 15.09
8 15.09
5 9.43
0 0.00
27 50.94
26 49.06%
12  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69
9 13.04
0 0.00
5 7.25
11 15.94
8 11.59
36 52.17
33 47.83%
13  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
14  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
15  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45
14 31.11
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
16  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133
20 15.04
16 12.03
17 12.78
1 0.75
2 1.50
77 57.89
56 42.11%
17  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 115
16 13.91
8 6.96
16 13.91
8 6.96
0 0.00
67 58.26
48 41.74%
18  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130
18 13.85
9 6.92
21 16.15
6 4.62
0 0.00
76 58.46
54 41.54%
19  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 124
12 9.68
12 9.68
3 2.42
3 2.42
21 16.94
73 58.87
51 41.13%
20  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18
2 11.11
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
21  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 413
33 7.99
35 8.47
83 20.10
4 0.97
0 0.00
258 62.47
155 37.53%
22  โรงเรียนบ้านสบลี 65
5 7.69
4 6.15
9 13.85
1 1.54
5 7.69
41 63.08
24 36.92%
23  โรงเรียนบ้านป่าแขม 100
18 18.00
10 10.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
24  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44
2 4.55
5 11.36
7 15.91
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
25  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47
6 12.77
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
26  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82
14 17.07
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
27  โรงเรียนบ้านไร่ 72
6 8.33
8 11.11
8 11.11
1 1.39
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
28  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134
16 11.94
11 8.21
15 11.19
0 0.00
0 0.00
92 68.66
42 31.34%
29  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
30  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
14 70.00
6 30.00%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
32  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 81
12 14.81
4 4.94
7 8.64
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
33  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 99
12 12.12
6 6.06
10 10.10
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
34  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
5 8.93
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
38  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
39  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 48
0 0.00
1 2.08
11 22.92
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
40  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 56
5 8.93
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
41  โรงเรียนบ้านกล้วย 49
5 10.20
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
42  โรงเรียนบ้านแม่พริก 49
4 8.16
0 0.00
3 6.12
5 10.20
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
43  โรงเรียนบ้านวังมน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 89
8 8.99
4 4.49
8 8.99
1 1.12
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
45  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106
6 5.66
5 4.72
5 4.72
5 4.72
4 3.77
81 76.42
25 23.58%
46  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
4 8.51
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
47  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 166
11 6.63
6 3.61
13 7.83
8 4.82
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
48  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49
0 0.00
2 4.08
6 12.24
2 4.08
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
49  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 76
8 10.53
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
50  โรงเรียนบ้านก่อ 137
4 2.92
0 0.00
22 16.06
4 2.92
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
51  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 127
9 7.09
2 1.57
13 10.24
0 0.00
2 1.57
101 79.53
26 20.47%
54  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 59
1 1.69
4 6.78
4 6.78
3 5.08
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
55  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
56  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
57  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 99
8 8.08
4 4.04
6 6.06
0 0.00
1 1.01
80 80.81
19 19.19%
58  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
59  โรงเรียนบ้านแม่ตา 27
0 0.00
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
60  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
1 2.56
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
61  โรงเรียนบ้านปางดะ 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
62  โรงเรียนบ้านแป้น 102
8 7.84
2 1.96
6 5.88
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
63  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
10 83.33
2 16.67%
64  โรงเรียนบ้านหนองนาว 110
6 5.45
3 2.73
5 4.55
4 3.64
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
65  โรงเรียนบ้านขาม 49
1 2.04
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
66  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
9 9.57
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38
5 13.16
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
1 7.69
11 84.62
2 15.38%
70  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112
8 7.14
4 3.57
5 4.46
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
72  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
73  โรงเรียนผาช่อวิทยา 160
10 6.25
0 0.00
11 6.88
0 0.00
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
74  โรงเรียนบ้านป่าเหว 116
1 0.86
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
75  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 133
5 3.76
2 1.50
2 1.50
5 3.76
3 2.26
116 87.22
17 12.78%
76  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
77  โรงเรียนบ้านม่วง 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
78  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
79  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
80  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
81  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
82  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
84  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
85  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 114
2 1.75
2 1.75
2 1.75
1 0.88
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
86  โรงเรียนบ้านแพะ 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
87  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
39 95.12
2 4.88%
88  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 109
0 0.00
0 0.00
4 3.67
1 0.92
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
89  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหนอง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านเลาสู 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  483 7.96
เตี้ย  260 4.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  653 10.76
ผอมและเตี้ย  191 3.15
อ้วนและเตี้ย  147 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,336 71.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,734 คน


28.57%


Powered By www.thaieducation.net