ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47
0 0.00
11 23.40
10 21.28
8 17.02
7 14.89
11 23.40
36 76.60%
2  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
2 22.22
3 33.33
6 66.67%
3  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
8 25.81
3 9.68
2 6.45
7 22.58
0 0.00
11 35.48
20 64.52%
4  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8
2 25.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
5  โรงเรียนบ้านไฮ 16
4 25.00
3 18.75
3 18.75
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
6  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 560
99 17.68
21 3.75
83 14.82
67 11.96
76 13.57
214 38.21
346 61.79%
7  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7
1 14.29
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
8  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 70
13 18.57
4 5.71
14 20.00
5 7.14
3 4.29
31 44.29
39 55.71%
9  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53
6 11.32
8 15.09
8 15.09
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
10  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101
22 21.78
11 10.89
13 12.87
5 4.95
0 0.00
50 49.50
51 50.50%
11  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
12  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11
2 18.18
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
13  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133
21 15.79
19 14.29
16 12.03
1 0.75
3 2.26
73 54.89
60 45.11%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88
18 20.45
11 12.50
6 6.82
0 0.00
4 4.55
49 55.68
39 44.32%
15  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130
18 13.85
9 6.92
21 16.15
6 4.62
0 0.00
76 58.46
54 41.54%
16  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 116
16 13.79
8 6.90
16 13.79
8 6.90
0 0.00
68 58.62
48 41.38%
17  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 124
12 9.68
12 9.68
3 2.42
3 2.42
21 16.94
73 58.87
51 41.13%
18  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44
3 6.82
3 6.82
10 22.73
2 4.55
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
19  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 413
40 9.69
41 9.93
76 18.40
8 1.94
0 0.00
248 60.05
165 39.95%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
21  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
4 7.84
4 7.84
7 13.73
3 5.88
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
22  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20
3 15.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
23  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134
19 14.18
11 8.21
15 11.19
0 0.00
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
24  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18
1 5.56
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตา 27
0 0.00
0 0.00
8 29.63
1 3.70
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
27  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82
15 18.29
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
28  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 70
0 0.00
14 20.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
29  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 100
12 12.00
7 7.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
30  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
4 11.43
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
31  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 75
4 5.33
1 1.33
11 14.67
7 9.33
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
32  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
33  โรงเรียนบ้านสบลี 65
5 7.69
4 6.15
9 13.85
1 1.54
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
34  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49
3 6.12
4 8.16
4 8.16
2 4.08
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
35  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 166
15 9.04
11 6.63
17 10.24
4 2.41
0 0.00
119 71.69
47 28.31%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
37  โรงเรียนบ้านสาแพะ 50
2 4.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
38  โรงเรียนบ้านถ้ำ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
39  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 81
15 18.52
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
41  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 48
0 0.00
1 2.08
11 22.92
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
42  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
43  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 56
5 8.93
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
44  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
45  โรงเรียนบ้านแม่พริก 49
4 8.16
0 0.00
3 6.12
5 10.20
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
46  โรงเรียนบ้านวังมน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
47  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
49  โรงเรียนบ้านหนอง 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
50  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
51  โรงเรียนบ้านแป้น 101
9 8.91
3 2.97
8 7.92
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
1 1.79
2 3.57
9 16.07
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38
6 15.79
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
54  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 59
1 1.69
4 6.78
4 6.78
3 5.08
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
55  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
12 12.77
2 2.13
4 4.26
1 1.06
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
56  โรงเรียนบ้านกล้วย 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
57  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
59  โรงเรียนบ้านก่อ 137
10 7.30
1 0.73
12 8.76
3 2.19
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 18.18
27 81.82
6 18.18%
61  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
62  โรงเรียนบ้านม่วง 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
63  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 101
5 4.95
1 0.99
9 8.91
2 1.98
1 0.99
83 82.18
18 17.82%
64  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 110
9 8.18
4 3.64
6 5.45
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
65  โรงเรียนบ้านขาม 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
3 6.12
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
66  โรงเรียนผาช่อวิทยา 160
5 3.13
4 2.50
17 10.63
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
67  โรงเรียนบ้านไร่ 72
3 4.17
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
68  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
69  โรงเรียนบ้านปางดะ 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองนาว 110
4 3.64
3 2.73
5 4.55
4 3.64
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
71  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
72  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 133
5 3.76
2 1.50
2 1.50
8 6.02
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
73  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
74  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
75  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
76  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 69
0 0.00
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
77  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
78  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
79  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
80  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
83  โรงเรียนบ้านแพะ 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
84  โรงเรียนบ้านป่าเหว 114
0 0.00
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 129
4 3.10
0 0.00
4 3.10
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
86  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
87  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
2 1.75
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
88  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
1 0.92
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
89  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
90  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านเลาสู 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  508 8.37
เตี้ย  281 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  654 10.77
ผอมและเตี้ย  196 3.23
อ้วนและเตี้ย  127 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,306 70.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,766 คน


29.08%


Powered By www.thaieducation.net