ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไฮ 19
4 21.05
2 10.53
6 31.58
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
2  โรงเรียนผาช่อวิทยา 175
96 54.86
0 0.00
10 5.71
0 0.00
0 0.00
69 39.43
106 60.57%
3  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 23
4 17.39
3 13.04
3 13.04
2 8.70
1 4.35
10 43.48
13 56.52%
4  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
8 25.81
3 9.68
1 3.23
4 12.90
1 3.23
14 45.16
17 54.84%
5  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
4 2.42
51 30.91
11 6.67
17 10.30
0 0.00
82 49.70
83 50.30%
6  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 14
3 21.43
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
7  โรงเรียนบ้านแป้น 103
15 14.56
19 18.45
5 4.85
9 8.74
1 0.97
54 52.43
49 47.57%
8  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 95
10 10.53
4 4.21
10 10.53
6 6.32
9 9.47
56 58.95
39 41.05%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
11  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 136
17 12.50
19 13.97
12 8.82
4 2.94
1 0.74
83 61.03
53 38.97%
12  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 47
5 10.64
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
13  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
14  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 92
18 19.57
4 4.35
9 9.78
2 2.17
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
15  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 53
4 7.55
5 9.43
7 13.21
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
16  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 118
12 10.17
10 8.47
11 9.32
9 7.63
0 0.00
76 64.41
42 35.59%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำ 31
4 12.90
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 34
4 11.76
1 2.94
1 2.94
5 14.71
1 2.94
22 64.71
12 35.29%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
20  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 70
0 0.00
14 20.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
21  โรงเรียนบ้านขาม 43
3 6.98
1 2.33
9 20.93
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
22  โรงเรียนปลายนาวิทยา 54
10 18.52
4 7.41
3 5.56
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
23  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 422
33 7.82
31 7.35
66 15.64
0 0.00
0 0.00
292 69.19
130 30.81%
24  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 131
10 7.63
7 5.34
13 9.92
5 3.82
4 3.05
92 70.23
39 29.77%
25  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 81
8 9.88
5 6.17
9 11.11
2 2.47
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
26  โรงเรียนบ้านป่าแขม 93
10 10.75
9 9.68
6 6.45
2 2.15
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28
1 3.57
1 3.57
5 17.86
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
28  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
29  โรงเรียนบ้านแม่พริก 53
6 11.32
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
30  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 139
9 6.47
10 7.19
12 8.63
5 3.60
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
31  โรงเรียนบ้านก่อ 146
13 8.90
1 0.68
20 13.70
3 2.05
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
32  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 558
42 7.53
13 2.33
37 6.63
12 2.15
36 6.45
418 74.91
140 25.09%
33  โรงเรียนบ้านดอนไชย 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
34  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
35  โรงเรียนบ้านแม่หีด 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
36  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
37  โรงเรียนบ้านสบลี 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
38  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
39  โรงเรียนบ้านสาแพะ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
40  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 65
6 9.23
2 3.08
5 7.69
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38
6 15.79
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 62
3 4.84
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
43  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
5 4.50
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
44  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 63
3 4.76
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
45  โรงเรียนบ้านจ๋ง 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
47  โรงเรียนบ้านกล้วย 55
3 5.45
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 20.00
28 80.00
7 20.00%
50  โรงเรียนบ้านปงคอบ 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
51  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 136
6 4.41
2 1.47
9 6.62
10 7.35
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
53  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 49
4 8.16
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
54  โรงเรียนบ้านหนอง 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
55  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
56  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
57  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
58  โรงเรียนบ้านหนองนาว 99
2 2.02
2 2.02
12 12.12
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
59  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
1 1.10
0 0.00
9 9.89
5 5.49
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
60  โรงเรียนบ้านปางดะ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 16.28
36 83.72
7 16.28%
61  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
62  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 142
3 2.11
18 12.68
2 1.41
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
63  โรงเรียนบ้านแม่ตา 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
64  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
65  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
66  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
67  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
68  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
2 2.63
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
69  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
6 6.38
2 2.13
3 3.19
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
70  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
71  โรงเรียนบ้านปงดอน 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
72  โรงเรียนบ้านวังมน 45
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
74  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
75  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
76  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 125
6 4.80
4 3.20
4 3.20
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
77  โรงเรียนบ้านแพะ 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
78  โรงเรียนบ้านไร่ 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
79  โรงเรียนบ้านป่าเหว 108
0 0.00
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
80  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
81  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
82  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
83  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
84  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
85  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 116
1 0.86
1 0.86
5 4.31
1 0.86
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
86  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
87  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 117
2 1.71
0 0.00
3 2.56
1 0.85
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
88  โรงเรียนบ้านม่วง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
89  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 110
0 0.00
0 0.00
4 3.64
1 0.91
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
90  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
91  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองกอก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านเลาสู 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  466 7.46
เตี้ย  297 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  539 8.63
ผอมและเตี้ย  133 2.13
อ้วนและเตี้ย  70 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,741 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,505 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net