ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
5 16.13
4 12.90
2 6.45
8 25.81
3 9.68
9 29.03
22 70.97%
2  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 23
4 17.39
3 13.04
3 13.04
4 17.39
1 4.35
8 34.78
15 65.22%
3  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 14
5 35.71
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
5 35.71
9 64.29%
4  โรงเรียนผาช่อวิทยา 175
100 57.14
0 0.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
66 37.71
109 62.29%
5  โรงเรียนบ้านแป้น 103
22 21.36
24 23.30
6 5.83
11 10.68
0 0.00
40 38.83
63 61.17%
6  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
2 1.21
58 35.15
11 6.67
14 8.48
0 0.00
80 48.48
85 51.52%
7  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
8  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 95
18 18.95
3 3.16
19 20.00
0 0.00
3 3.16
52 54.74
43 45.26%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 34
4 11.76
2 5.88
1 2.94
6 17.65
1 2.94
20 58.82
14 41.18%
11  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 136
20 14.71
19 13.97
11 8.09
4 2.94
1 0.74
81 59.56
55 40.44%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
13  โรงเรียนปลายนาวิทยา 54
7 12.96
3 5.56
11 20.37
0 0.00
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
14  โรงเรียนบ้านไร่ 66
6 9.09
6 9.09
6 9.09
5 7.58
2 3.03
41 62.12
25 37.88%
15  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 46
5 10.87
1 2.17
11 23.91
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
17  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 92
18 19.57
4 4.35
9 9.78
2 2.17
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
18  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 53
4 7.55
5 9.43
7 13.21
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำ 31
4 12.90
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
21  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 422
33 7.82
31 7.35
66 15.64
0 0.00
0 0.00
292 69.19
130 30.81%
22  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 80
8 10.00
5 6.25
9 11.25
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
23  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 131
10 7.63
7 5.34
13 9.92
5 3.82
4 3.05
92 70.23
39 29.77%
24  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 75
5 6.67
11 14.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28
1 3.57
1 3.57
5 17.86
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
26  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 65
8 12.31
2 3.08
7 10.77
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
27  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 52
5 9.62
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
28  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
29  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 49
4 8.16
3 6.12
5 10.20
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
30  โรงเรียนบ้านแม่พริก 53
6 11.32
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
31  โรงเรียนบ้านไฮ 19
0 0.00
2 10.53
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
32  โรงเรียนบ้านสบลี 81
6 7.41
4 4.94
9 11.11
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
33  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 139
9 6.47
10 7.19
12 8.63
5 3.60
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
34  โรงเรียนบ้านก่อ 146
13 8.90
1 0.68
20 13.70
3 2.05
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
35  โรงเรียนบ้านดอนไชย 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
36  โรงเรียนบ้านแม่หีด 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
37  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
38  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 41
5 12.20
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 37
6 16.22
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
40  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 54
4 7.41
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
41  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 558
37 6.63
12 2.15
36 6.45
10 1.79
37 6.63
426 76.34
132 23.66%
42  โรงเรียนบ้านขาม 43
1 2.33
1 2.33
6 13.95
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
43  โรงเรียนบ้านหนองนาว 99
2 2.02
3 3.03
16 16.16
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
44  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
45  โรงเรียนบ้านกล้วย 55
4 7.27
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
46  โรงเรียนบ้านสาแพะ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
48  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
5 4.50
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
49  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 63
3 4.76
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
50  โรงเรียนบ้านจ๋ง 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
52  โรงเรียนบ้านป่าแขม 93
7 7.53
6 6.45
6 6.45
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 20.00
28 80.00
7 20.00%
55  โรงเรียนบ้านปงคอบ 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
56  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 137
6 4.38
2 1.46
9 6.57
9 6.57
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
58  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
5 5.43
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
59  โรงเรียนบ้านหนอง 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
60  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
61  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
6 6.38
3 3.19
5 5.32
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
62  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
63  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
64  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 142
1 0.70
3 2.11
18 12.68
2 1.41
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
65  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 122
6 4.92
8 6.56
6 4.92
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
66  โรงเรียนบ้านปางดะ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 16.28
36 83.72
7 16.28%
67  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
68  โรงเรียนบ้านแม่ตา 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
69  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
70  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
71  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
72  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
2 2.63
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
73  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
74  โรงเรียนบ้านปงดอน 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
75  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
20 86.96
3 13.04%
76  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
77  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
78  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
79  โรงเรียนบ้านวังมน 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
80  โรงเรียนบ้านแพะ 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
81  โรงเรียนบ้านป่าเหว 108
0 0.00
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
82  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 125
5 4.00
3 2.40
4 3.20
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
84  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
85  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 116
1 0.86
1 0.86
4 3.45
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
86  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 117
2 1.71
0 0.00
3 2.56
1 0.85
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
87  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
88  โรงเรียนบ้านม่วง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
89  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 112
0 0.00
0 0.00
4 3.57
1 0.89
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
90  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
91  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองกอก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านเลาสู 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,266 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  483 7.71
เตี้ย  297 4.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  577 9.21
ผอมและเตี้ย  129 2.06
อ้วนและเตี้ย  69 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,711 75.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,555 คน


24.82%


Powered By www.thaieducation.net