ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไฮ 18
5 27.78
3 16.67
4 22.22
2 11.11
1 5.56
3 16.67
15 83.33%
2  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 24
4 16.67
4 16.67
5 20.83
4 16.67
2 8.33
5 20.83
19 79.17%
3  โรงเรียนบ้านแป้น 103
24 23.30
24 23.30
6 5.83
13 12.62
0 0.00
36 34.95
67 65.05%
4  โรงเรียนบ้านแม่หีด 16
3 18.75
3 18.75
2 12.50
0 0.00
1 6.25
7 43.75
9 56.25%
5  โรงเรียนบ้านกล้วย 54
5 9.26
9 16.67
0 0.00
5 9.26
10 18.52
25 46.30
29 53.70%
6  โรงเรียนบ้านดอนไชย 12
0 0.00
0 0.00
6 50.00
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
7  โรงเรียนบ้านแม่ตา 25
1 4.00
5 20.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
8  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 41
3 7.32
2 4.88
7 17.07
1 2.44
5 12.20
23 56.10
18 43.90%
9  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 14
0 0.00
3 21.43
3 21.43
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
10  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 52
5 9.62
5 9.62
6 11.54
3 5.77
3 5.77
30 57.69
22 42.31%
11  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 17
2 11.76
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
12  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 136
20 14.71
19 13.97
11 8.09
4 2.94
1 0.74
81 59.56
55 40.44%
13  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 75
12 16.00
6 8.00
5 6.67
6 8.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
14  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 21
3 14.29
3 14.29
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
15  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 93
13 13.98
4 4.30
9 9.68
8 8.60
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
16  โรงเรียนบ้านขาม 44
2 4.55
2 4.55
11 25.00
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
17  โรงเรียนบ้านไร่ 66
6 9.09
6 9.09
12 18.18
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
18  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
3 9.68
2 6.45
5 16.13
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
19  โรงเรียนบ้านป่าแขม 91
5 5.49
6 6.59
16 17.58
2 2.20
1 1.10
61 67.03
30 32.97%
20  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 422
33 7.82
31 7.35
66 15.64
0 0.00
0 0.00
292 69.19
130 30.81%
21  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 101
16 15.84
11 10.89
2 1.98
2 1.98
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
22  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 119
9 7.56
5 4.20
13 10.92
9 7.56
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
23  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 50
2 4.00
3 6.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
24  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 131
10 7.63
7 5.34
13 9.92
5 3.82
4 3.05
92 70.23
39 29.77%
25  โรงเรียนบ้านสบลี 80
6 7.50
4 5.00
10 12.50
3 3.75
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
26  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 559
55 9.84
17 3.04
80 14.31
4 0.72
0 0.00
403 72.09
156 27.91%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 62
6 9.68
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
28  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 27.27
8 72.73
3 27.27%
29  โรงเรียนบ้านถ้ำ 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
30  โรงเรียนบ้านแม่พริก 53
6 11.32
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
31  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 65
7 10.77
2 3.08
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
32  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
4 14.81
20 74.07
7 25.93%
33  โรงเรียนบ้านก่อ 147
8 5.44
5 3.40
20 13.61
2 1.36
3 2.04
109 74.15
38 25.85%
34  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 63
2 3.17
3 4.76
4 6.35
4 6.35
3 4.76
47 74.60
16 25.40%
35  โรงเรียนบ้านหนองกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 93
7 7.53
3 3.23
13 13.98
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
37  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 54
4 7.41
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 137
8 5.84
4 2.92
9 6.57
9 6.57
2 1.46
105 76.64
32 23.36%
40  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
41  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองนาว 101
8 7.92
3 2.97
10 9.90
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
43  โรงเรียนบ้านสาแพะ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
44  โรงเรียนบ้านวังมน 47
2 4.26
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
45  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 170
9 5.29
10 5.88
12 7.06
5 2.94
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
46  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
5 4.50
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
48  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
49  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 15
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 20.00
28 80.00
7 20.00%
51  โรงเรียนบ้านปงคอบ 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
52  โรงเรียนบ้านปงดอน 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
53  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
54  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 92
1 1.09
0 0.00
13 14.13
4 4.35
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
55  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
56  โรงเรียนบ้านหนอง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 18.18
9 81.82
2 18.18%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
58  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
59  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
3 7.14
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
60  โรงเรียนบ้านปางดะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 16.67
35 83.33
7 16.67%
61  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
62  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
63  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 80
5 6.25
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
64  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
66  โรงเรียนบ้านแพะ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
67  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
68  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
5 5.32
2 2.13
5 5.32
1 1.06
1 1.06
80 85.11
14 14.89%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
70  โรงเรียนบ้านจ๋ง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
72  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
2 2.63
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
73  โรงเรียนผาช่อวิทยา 175
9 5.14
8 4.57
5 2.86
0 0.00
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 34
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
75  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
76  โรงเรียนบ้านป่าเหว 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
10 9.35
96 89.72
11 10.28%
77  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
78  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 114
3 2.63
2 1.75
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
79  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 128
5 3.91
3 2.34
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
80  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 60
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
81  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 117
1 0.85
1 0.85
6 5.13
1 0.85
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
82  โรงเรียนบ้านม่วง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
85  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 77
0 0.00
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
86  โรงเรียนบ้านนางาม 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
87  โรงเรียนบ้านเลาสู 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
88  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
2 1.21
3 1.82
4 2.42
1 0.61
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
89  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 119
2 1.68
1 0.84
2 1.68
2 1.68
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
90  โรงเรียนปลายนาวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
91  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 140
0 0.00
0 0.00
3 2.14
0 0.00
0 0.00
137 97.86
3 2.14%
92  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  395 6.26
เตี้ย  274 4.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  588 9.32
ผอมและเตี้ย  125 1.98
อ้วนและเตี้ย  76 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,851 76.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,458 คน


23.11%


Powered By www.thaieducation.net