ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไฮ 18
5 27.78
3 16.67
4 22.22
2 11.11
1 5.56
3 16.67
15 83.33%
2  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 24
4 16.67
4 16.67
4 16.67
3 12.50
1 4.17
8 33.33
16 66.67%
3  โรงเรียนบ้านแป้น 103
24 23.30
24 23.30
6 5.83
13 12.62
0 0.00
36 34.95
67 65.05%
4  โรงเรียนบ้านกล้วย 54
7 12.96
0 0.00
12 22.22
5 9.26
10 18.52
20 37.04
34 62.96%
5  โรงเรียนบ้านแม่หีด 16
3 18.75
3 18.75
2 12.50
0 0.00
1 6.25
7 43.75
9 56.25%
6  โรงเรียนบ้านดอนไชย 12
0 0.00
0 0.00
6 50.00
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
7  โรงเรียนบ้านแม่ตา 27
0 0.00
4 14.81
8 29.63
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
8  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 41
3 7.32
2 4.88
7 17.07
1 2.44
5 12.20
23 56.10
18 43.90%
9  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 14
0 0.00
3 21.43
3 21.43
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
10  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 52
5 9.62
5 9.62
6 11.54
3 5.77
3 5.77
30 57.69
22 42.31%
11  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 17
2 11.76
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
12  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 93
15 16.13
4 4.30
10 10.75
9 9.68
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
13  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 136
20 14.71
19 13.97
11 8.09
4 2.94
1 0.74
81 59.56
55 40.44%
14  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
3 9.68
2 6.45
6 19.35
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
15  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 75
12 16.00
6 8.00
4 5.33
7 9.33
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
16  โรงเรียนบ้านขาม 44
2 4.55
2 4.55
11 25.00
2 4.55
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
17  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 21
3 14.29
3 14.29
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
18  โรงเรียนบ้านไร่ 66
6 9.09
6 9.09
12 18.18
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
19  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 422
36 8.53
37 8.77
66 15.64
3 0.71
0 0.00
280 66.35
142 33.65%
20  โรงเรียนบ้านป่าแขม 90
5 5.56
6 6.67
16 17.78
2 2.22
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
21  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 119
9 7.56
6 5.04
14 11.76
9 7.56
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
22  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 101
16 15.84
11 10.89
2 1.98
2 1.98
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
23  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 558
62 11.11
26 4.66
79 14.16
2 0.36
1 0.18
388 69.53
170 30.47%
24  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 50
2 4.00
3 6.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
25  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 131
10 7.63
7 5.34
13 9.92
5 3.82
4 3.05
92 70.23
39 29.77%
26  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 54
10 18.52
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
27  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 45
5 11.11
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนบ้านสบลี 80
6 7.50
4 5.00
10 12.50
3 3.75
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
29  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
1 3.57
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 62
6 9.68
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
31  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 27.27
8 72.73
3 27.27%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 138
12 8.70
4 2.90
8 5.80
10 7.25
3 2.17
101 73.19
37 26.81%
33  โรงเรียนบ้านถ้ำ 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
34  โรงเรียนบ้านหนองนาว 99
11 11.11
5 5.05
9 9.09
1 1.01
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
35  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 65
7 10.77
2 3.08
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 93
8 8.60
4 4.30
12 12.90
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
37  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 63
2 3.17
3 4.76
4 6.35
4 6.35
3 4.76
47 74.60
16 25.40%
38  โรงเรียนบ้านหนองกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
39  โรงเรียนบ้านแม่พริก 53
6 11.32
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
41  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
42  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
43  โรงเรียนบ้านก่อ 147
6 4.08
5 3.40
19 12.93
0 0.00
2 1.36
115 78.23
32 21.77%
44  โรงเรียนบ้านสาแพะ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
45  โรงเรียนบ้านวังมน 47
2 4.26
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
46  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 170
9 5.29
10 5.88
12 7.06
5 2.94
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
47  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
5 4.50
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
48  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 92
1 1.09
0 0.00
12 13.04
6 6.52
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
50  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
51  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
52  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 15
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 20.00
28 80.00
7 20.00%
54  โรงเรียนบ้านปงคอบ 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
55  โรงเรียนบ้านปงดอน 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
56  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
58  โรงเรียนบ้านหนอง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 18.18
9 81.82
2 18.18%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
60  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
61  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 81
7 8.64
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
62  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
3 7.14
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
63  โรงเรียนบ้านปางดะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 16.67
35 83.33
7 16.67%
64  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
65  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
67  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
2 2.63
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
68  โรงเรียนบ้านแพะ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
69  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
70  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
71  โรงเรียนวังทองวิทยา 94
5 5.32
2 2.13
5 5.32
1 1.06
1 1.06
80 85.11
14 14.89%
72  โรงเรียนบ้านจ๋ง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
73  โรงเรียนผาช่อวิทยา 175
12 6.86
8 4.57
5 2.86
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 34
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
75  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 128
7 5.47
3 2.34
5 3.91
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
76  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 60
7 11.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
77  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
78  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
79  โรงเรียนบ้านป่าเหว 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
10 9.35
96 89.72
11 10.28%
80  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 111
3 2.70
2 1.80
2 1.80
2 1.80
2 1.80
100 90.09
11 9.91%
81  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 77
0 0.00
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
82  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
3 1.82
5 3.03
5 3.03
1 0.61
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
83  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 117
1 0.85
1 0.85
6 5.13
1 0.85
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
84  โรงเรียนบ้านม่วง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
87  โรงเรียนบ้านนางาม 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
88  โรงเรียนบ้านเลาสู 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
89  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 119
2 1.68
1 0.84
2 1.68
2 1.68
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
90  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 140
2 1.43
0 0.00
3 2.14
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
91  โรงเรียนปลายนาวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
92  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  433 6.87
เตี้ย  287 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  600 9.51
ผอมและเตี้ย  132 2.09
อ้วนและเตี้ย  74 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,780 75.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,526 คน


24.20%


Powered By www.thaieducation.net