ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
6 21.43
7 25.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 85
72 84.71
2 2.35
2 2.35
3 3.53
6 7.06
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาตากาง 83
25 30.12
19 22.89
14 16.87
22 26.51
3 3.61
0 0.00
83 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 91
20 21.98
22 24.18
19 20.88
18 19.78
12 13.19
0 0.00
91 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 56
34 60.71
10 17.86
3 5.36
9 16.07
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนสูง 95
44 46.32
23 24.21
28 29.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
7  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
10 20.83
6 12.50
4 8.33
16 33.33
11 22.92
1 2.08
47 97.92%
8  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
13 22.03
14 23.73
15 25.42
7 11.86
52 88.14%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
9 15.00
15 25.00
12 20.00
7 11.67
8 13.33
9 15.00
51 85.00%
10  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 50
14 28.00
13 26.00
4 8.00
6 12.00
3 6.00
10 20.00
40 80.00%
11  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
24 12.37
22 11.34
18 9.28
23 11.86
41 21.13
66 34.02
128 65.98%
12  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
11 7.64
13 9.03
17 11.81
18 12.50
31 21.53
54 37.50
90 62.50%
13  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 49
7 14.29
14 28.57
3 6.12
4 8.16
0 0.00
21 42.86
28 57.14%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 284
41 14.44
35 12.32
27 9.51
33 11.62
15 5.28
133 46.83
151 53.17%
15  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 103
11 10.68
16 15.53
14 13.59
12 11.65
0 0.00
50 48.54
53 51.46%
16  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
10 19.61
13 25.49
3 5.88
0 0.00
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
17  โรงเรียนบ้านบาก 67
23 34.33
2 2.99
7 10.45
2 2.99
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
18  โรงเรียนบ้านหนองหอย 6
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
19  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 129
30 23.26
8 6.20
11 8.53
10 7.75
3 2.33
67 51.94
62 48.06%
20  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
21  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 97
16 16.49
12 12.37
12 12.37
3 3.09
2 2.06
52 53.61
45 46.39%
22  โรงเรียนบ้านอูนดง 132
13 9.85
32 24.24
12 9.09
2 1.52
2 1.52
71 53.79
61 46.21%
23  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
24  โรงเรียนบ้านโพนงาม 22
4 18.18
3 13.64
2 9.09
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
25  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 198
39 19.70
25 12.63
25 12.63
0 0.00
0 0.00
109 55.05
89 44.95%
26  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
9 18.37
5 10.20
6 12.24
1 2.04
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
27  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 114
23 20.18
10 8.77
5 4.39
10 8.77
3 2.63
63 55.26
51 44.74%
28  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
29  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
31 20.00
10 6.45
17 10.97
2 1.29
7 4.52
88 56.77
67 43.23%
30  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
12 11.88
12 11.88
4 3.96
9 8.91
6 5.94
58 57.43
43 42.57%
31  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
19 12.93
14 9.52
11 7.48
12 8.16
6 4.08
85 57.82
62 42.18%
32  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
14 10.22
6 4.38
8 5.84
20 14.60
9 6.57
80 58.39
57 41.61%
33  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
10 17.24
5 8.62
2 3.45
5 8.62
2 3.45
34 58.62
24 41.38%
34  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 100
15 15.00
11 11.00
8 8.00
5 5.00
2 2.00
59 59.00
41 41.00%
35  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 267
30 11.24
39 14.61
21 7.87
6 2.25
11 4.12
160 59.93
107 40.07%
36  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
17 15.04
12 10.62
3 2.65
13 11.50
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
37  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
11 14.29
7 9.09
3 3.90
9 11.69
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
38  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 65
7 10.77
2 3.08
7 10.77
5 7.69
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
39  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
35 13.16
19 7.14
19 7.14
18 6.77
11 4.14
164 61.65
102 38.35%
40  โรงเรียนบ้านดงสง่า 156
12 7.69
7 4.49
7 4.49
19 12.18
14 8.97
97 62.18
59 37.82%
41  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 72
1 1.39
5 6.94
6 8.33
6 8.33
9 12.50
45 62.50
27 37.50%
42  โรงเรียนบ้านแกดำ 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
4 16.67
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
43  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
44  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
75 8.40
63 7.05
121 13.55
23 2.58
43 4.82
568 63.61
325 36.39%
45  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
5 15.15
1 3.03
21 63.64
12 36.36%
46  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 315
8 2.54
58 18.41
46 14.60
2 0.63
0 0.00
201 63.81
114 36.19%
47  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
20 19.23
6 5.77
8 7.69
3 2.88
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
48  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 31
1 3.23
2 6.45
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
49  โรงเรียนบ้านหนองตาล 86
20 23.26
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
50  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 114
3 2.63
5 4.39
5 4.39
16 14.04
10 8.77
75 65.79
39 34.21%
51  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 94
5 5.32
7 7.45
3 3.19
5 5.32
12 12.77
62 65.96
32 34.04%
52  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 150
10 6.67
20 13.33
6 4.00
9 6.00
6 4.00
99 66.00
51 34.00%
53  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 122
4 3.28
3 2.46
17 13.93
7 5.74
10 8.20
81 66.39
41 33.61%
54  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 75
8 10.67
4 5.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
55  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
56  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 109
10 9.17
12 11.01
14 12.84
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 104
9 8.65
9 8.65
8 7.69
4 3.85
4 3.85
70 67.31
34 32.69%
58  โรงเรียนบ้านนาล้อม 80
6 7.50
4 5.00
15 18.75
1 1.25
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
59  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 167
13 7.78
8 4.79
17 10.18
6 3.59
10 5.99
113 67.66
54 32.34%
61  โรงเรียนบ้านตาล 201
30 14.93
16 7.96
9 4.48
5 2.49
5 2.49
136 67.66
65 32.34%
62  โรงเรียนบ้านผักคำภู 224
50 22.32
14 6.25
6 2.68
2 0.89
0 0.00
152 67.86
72 32.14%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 175
20 11.43
15 8.57
14 8.00
7 4.00
0 0.00
119 68.00
56 32.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 91
12 13.19
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
65  โรงเรียนหนองจาน 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
66  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
16 17.98
0 0.00
11 12.36
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
67  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
37 7.03
45 8.56
56 10.65
27 5.13
0 0.00
361 68.63
165 31.37%
68  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
32 3.19
28 2.79
110 10.98
60 5.99
84 8.38
688 68.66
314 31.34%
69  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
70  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
6 12.24
7 14.29
2 4.08
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
71  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
17 5.63
12 3.97
11 3.64
29 9.60
23 7.62
210 69.54
92 30.46%
72  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 125
12 9.60
8 6.40
7 5.60
10 8.00
1 0.80
87 69.60
38 30.40%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
74  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 222
20 9.01
16 7.21
28 12.61
0 0.00
3 1.35
155 69.82
67 30.18%
75  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
1 1.11
1 1.11
12 13.33
1 1.11
12 13.33
63 70.00
27 30.00%
76  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
5 4.35
7 6.09
6 5.22
8 6.96
8 6.96
81 70.43
34 29.57%
77  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 88
13 14.77
2 2.27
9 10.23
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
78  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
6 8.82
4 5.88
7 10.29
3 4.41
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
79  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
11 8.03
6 4.38
13 9.49
6 4.38
4 2.92
97 70.80
40 29.20%
80  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 165
8 4.85
13 7.88
9 5.45
8 4.85
10 6.06
117 70.91
48 29.09%
81  โรงเรียนบ้านตาลโกน 156
19 12.18
9 5.77
9 5.77
6 3.85
2 1.28
111 71.15
45 28.85%
82  โรงเรียนบ้านโคก 129
5 3.88
5 3.88
10 7.75
6 4.65
11 8.53
92 71.32
37 28.68%
83  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
18 9.68
11 5.91
13 6.99
7 3.76
4 2.15
133 71.51
53 28.49%
84  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 81
5 6.17
2 2.47
11 13.58
5 6.17
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
85  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 125
16 12.80
9 7.20
7 5.60
2 1.60
1 0.80
90 72.00
35 28.00%
86  โรงเรียนบ้านนางัว 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
4 5.88
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
87  โรงเรียนบ้านคำนาดี 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
2 4.65
3 6.98
31 72.09
12 27.91%
88  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 278
19 6.83
24 8.63
30 10.79
2 0.72
2 0.72
201 72.30
77 27.70%
89  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 33
3 9.09
3 9.09
1 3.03
1 3.03
1 3.03
24 72.73
9 27.27%
90  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
10 7.35
4 2.94
21 15.44
1 0.74
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
91  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 171
11 6.43
8 4.68
8 4.68
9 5.26
10 5.85
125 73.10
46 26.90%
92  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
6 6.67
5 5.56
8 8.89
3 3.33
2 2.22
66 73.33
24 26.67%
93  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 124
12 9.68
5 4.03
15 12.10
0 0.00
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
94  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 148
11 7.43
11 7.43
6 4.05
6 4.05
5 3.38
109 73.65
39 26.35%
95  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 65
3 4.62
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
96  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 177
9 5.08
7 3.95
12 6.78
11 6.21
7 3.95
131 74.01
46 25.99%
97  โรงเรียนบ้านคำแหว 132
10 7.58
6 4.55
6 4.55
7 5.30
5 3.79
98 74.24
34 25.76%
98  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 809
49 6.06
20 2.47
80 9.89
35 4.33
21 2.60
604 74.66
205 25.34%
99  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 174
19 10.92
11 6.32
13 7.47
0 0.00
1 0.57
130 74.71
44 25.29%
100  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
9 9.09
0 0.00
16 16.16
0 0.00
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
101  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 254
21 8.27
8 3.15
12 4.72
16 6.30
7 2.76
190 74.80
64 25.20%
102  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
9 9.00
9 9.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 108
9 8.33
9 8.33
6 5.56
1 0.93
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
105  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
6 8.70
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
106  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 127
10 7.87
6 4.72
11 8.66
4 3.15
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
107  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 115
6 5.22
9 7.83
12 10.43
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
108  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
10 6.49
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
109  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 113
7 6.19
12 10.62
8 7.08
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
110  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 210
12 5.71
7 3.33
9 4.29
15 7.14
7 3.33
160 76.19
50 23.81%
111  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
13 7.74
0 0.00
16 9.52
0 0.00
11 6.55
128 76.19
40 23.81%
112  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
6 6.45
7 7.53
8 8.60
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
113  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 153
14 9.15
7 4.58
13 8.50
2 1.31
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
114  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
6 8.57
3 4.29
5 7.14
1 1.43
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
115  โรงเรียนบ้านทันสมัย 53
6 11.32
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
116  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
6 6.12
2 2.04
4 4.08
8 8.16
2 2.04
76 77.55
22 22.45%
117  โรงเรียนบ้านแร่ 222
8 3.60
6 2.70
7 3.15
12 5.41
16 7.21
173 77.93
49 22.07%
118  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 73
9 12.33
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
10 5.32
11 5.85
15 7.98
4 2.13
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
120  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
12 8.16
2 1.36
9 6.12
9 6.12
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
121  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
6 5.66
3 2.83
83 78.30
23 21.70%
122  โรงเรียนบ้านคำข่า 97
7 7.22
5 5.15
9 9.28
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
123  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
10 7.94
14 11.11
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
124  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
125  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 140
8 5.71
6 4.29
8 5.71
5 3.57
3 2.14
110 78.57
30 21.43%
126  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 75
7 9.33
0 0.00
1 1.33
8 10.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
127  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
1 0.74
3 2.21
17 12.50
7 5.15
1 0.74
107 78.68
29 21.32%
128  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
5 3.68
8 5.88
4 2.94
2 1.47
107 78.68
29 21.32%
129  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 298
22 7.38
19 6.38
20 6.71
2 0.67
0 0.00
235 78.86
63 21.14%
130  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 38
2 5.26
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
131  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
132  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
133  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
12 4.80
16 6.40
22 8.80
2 0.80
0 0.00
198 79.20
52 20.80%
134  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 135
10 7.41
5 3.70
11 8.15
1 0.74
1 0.74
107 79.26
28 20.74%
135  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
6 6.82
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
136  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
137  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 159
6 3.77
7 4.40
4 2.52
0 0.00
14 8.81
128 80.50
31 19.50%
138  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 62
7 11.29
4 6.45
1 1.61
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
139  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
8 3.21
4 1.61
34 13.65
2 0.80
0 0.00
201 80.72
48 19.28%
140  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
6 4.62
3 2.31
14 10.77
1 0.77
1 0.77
105 80.77
25 19.23%
141  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 125
8 6.40
11 8.80
2 1.60
3 2.40
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
142  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 162
7 4.32
6 3.70
18 11.11
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
10 8.70
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
144  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
22 12.79
1 0.58
9 5.23
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
145  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
146  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 205
6 2.93
18 8.78
14 6.83
0 0.00
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
147  โรงเรียนบ้านผักตบ 65
2 3.08
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
148  โรงเรียนบ้านบึง 114
12 10.53
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
149  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
5 4.59
6 5.50
9 8.26
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
150  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 93
3 3.23
2 2.15
4 4.30
4 4.30
4 4.30
76 81.72
17 18.28%
152  โรงเรียนบ้านธาตุ 55
4 7.27
4 7.27
1 1.82
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
153  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
2 1.90
4 3.81
86 81.90
19 18.10%
154  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
3 2.26
1 0.75
7 5.26
9 6.77
4 3.01
109 81.95
24 18.05%
155  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
8 5.97
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
156  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
9 4.02
11 4.91
13 5.80
6 2.68
1 0.45
184 82.14
40 17.86%
157  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 119
8 6.72
1 0.84
12 10.08
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
158  โรงเรียนบ้านหวาย 74
2 2.70
2 2.70
5 6.76
2 2.70
2 2.70
61 82.43
13 17.57%
159  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
3 1.62
8 4.32
18 9.73
3 1.62
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
160  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 93
3 3.23
2 2.15
6 6.45
2 2.15
3 3.23
77 82.80
16 17.20%
161  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
19 4.79
17 4.28
21 5.29
10 2.52
1 0.25
329 82.87
68 17.13%
162  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 158
2 1.27
6 3.80
4 2.53
7 4.43
8 5.06
131 82.91
27 17.09%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัว 130
15 11.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
164  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
14 7.78
10 5.56
6 3.33
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
165  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
7 4.64
5 3.31
8 5.30
126 83.44
25 16.56%
166  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
3 2.34
3 2.34
14 10.94
1 0.78
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
167  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
169  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
170  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
5 7.94
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
171  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 76
4 5.26
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
172  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 57
2 3.51
3 5.26
3 5.26
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
173  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
174  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
5 2.89
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
146 84.39
27 15.61%
175  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 141
6 4.26
7 4.96
9 6.38
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
176  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
1 1.30
2 2.60
4 5.19
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
177  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 868
13 1.50
20 2.30
100 11.52
1 0.12
0 0.00
734 84.56
134 15.44%
178  โรงเรียนบ้านนาแยง 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
2 7.69
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
179  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
5 6.41
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
180  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
181  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
2 2.35
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
182  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 178
12 6.74
5 2.81
9 5.06
1 0.56
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
183  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
184  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 133
3 2.26
5 3.76
5 3.76
4 3.01
3 2.26
113 84.96
20 15.04%
185  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
186  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 171
7 4.09
5 2.92
7 4.09
3 1.75
3 1.75
146 85.38
25 14.62%
187  โรงเรียนบ้านพันนา 90
8 8.89
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
188  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 56
4 7.14
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
8 12.70
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
190  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 238
17 7.14
9 3.78
7 2.94
1 0.42
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
191  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
4 3.48
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
192  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
3 2.16
6 4.32
6 4.32
2 1.44
2 1.44
120 86.33
19 13.67%
193  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
194  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
5 4.46
4 3.57
4 3.57
2 1.79
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
195  โรงเรียนบ้านขาว 45
6 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
196  โรงเรียนบ้านหนองแวง 53
6 11.32
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
197  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 76
6 7.89
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
4 4.76
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
73 86.90
11 13.10%
199  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 154
6 3.90
6 3.90
8 5.19
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
200  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
201  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
202  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 86
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
203  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 180
11 6.11
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
204  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
205  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 143
4 2.80
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
206  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
1 1.18
5 5.88
4 4.71
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
207  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
6 4.38
2 1.46
3 2.19
3 2.19
2 1.46
121 88.32
16 11.68%
208  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
2 1.94
6 5.83
3 2.91
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
209  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 196
9 4.59
9 4.59
4 2.04
0 0.00
0 0.00
174 88.78
22 11.22%
210  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 183
6 3.28
6 3.28
7 3.83
1 0.55
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
211  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 95
6 6.32
3 3.16
0 0.00
1 1.05
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
212  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 116
1 0.86
1 0.86
8 6.90
1 0.86
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
214  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 78
6 7.69
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
215  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 332
10 3.01
6 1.81
16 4.82
1 0.30
0 0.00
299 90.06
33 9.94%
216  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
217  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
3 2.11
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
218  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 110
3 2.73
3 2.73
2 1.82
2 1.82
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
219  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 78
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
220  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
1 0.86
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
221  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
222  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
223  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
224  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 138
2 1.45
7 5.07
2 1.45
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
225  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
226  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 130
5 3.85
1 0.77
3 2.31
0 0.00
1 0.77
120 92.31
10 7.69%
227  โรงเรียนบ้านนาทม 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
228  โรงเรียนบ้านทิดไทย 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
229  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
230  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.30
85 93.41
6 6.59%
231  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
232  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
5 2.96
1 0.59
5 2.96
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
233  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 63
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
234  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 115
3 2.61
2 1.74
0 0.00
1 0.87
1 0.87
108 93.91
7 6.09%
235  โรงเรียนบ้านนาดี 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
236  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 139
0 0.00
2 1.44
0 0.00
6 4.32
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
237  โรงเรียนบ้านเปือย 70
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
66 94.29
4 5.71%
238  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
239  โรงเรียนบ้านนาใน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
240  โรงเรียนบ้านคันชา 50
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
241  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
242  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
243  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
4 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
244  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
245  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
3 1.97
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
246  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
247  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 477
3 0.63
2 0.42
5 1.05
0 0.00
0 0.00
467 97.90
10 2.10%
248  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 245
1 0.41
0 0.00
3 1.22
0 0.00
0 0.00
241 98.37
4 1.63%
249  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 187
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโนนพอก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,172 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 7.29
เตี้ย  1,750 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,412 7.27
ผอมและเตี้ย  1,043 3.14
อ้วนและเตี้ย  712 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,836 74.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,336 คน


25.13%


Powered By www.thaieducation.net