ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแกดำ 25
3 12.00
22 88.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
10 20.83
6 12.50
4 8.33
16 33.33
9 18.75
3 6.25
45 93.75%
3  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 78
19 24.36
9 11.54
8 10.26
15 19.23
9 11.54
18 23.08
60 76.92%
4  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 88
10 11.36
7 7.95
9 10.23
17 19.32
16 18.18
29 32.95
59 67.05%
5  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 131
80 61.07
0 0.00
4 3.05
0 0.00
2 1.53
45 34.35
86 65.65%
6  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 225
60 26.67
14 6.22
22 9.78
24 10.67
18 8.00
87 38.67
138 61.33%
7  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
15 7.73
22 11.34
20 10.31
25 12.89
35 18.04
77 39.69
117 60.31%
8  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
24 23.08
11 10.58
0 0.00
24 23.08
0 0.00
45 43.27
59 56.73%
9  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
4 44.44
5 55.56%
10  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 102
11 10.78
0 0.00
16 15.69
14 13.73
13 12.75
48 47.06
54 52.94%
11  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 141
13 9.22
8 5.67
15 10.64
21 14.89
17 12.06
67 47.52
74 52.48%
12  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 111
5 4.50
11 9.91
7 6.31
16 14.41
18 16.22
54 48.65
57 51.35%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
4 8.16
6 12.24
3 6.12
10 20.41
2 4.08
24 48.98
25 51.02%
14  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
34 23.13
25 17.01
11 7.48
4 2.72
1 0.68
72 48.98
75 51.02%
15  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 878
67 7.63
55 6.26
193 21.98
36 4.10
91 10.36
436 49.66
442 50.34%
16  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
8 50.00
8 50.00%
17  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
18  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 126
31 24.60
8 6.35
8 6.35
9 7.14
2 1.59
68 53.97
58 46.03%
19  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
48 15.38
39 12.50
30 9.62
26 8.33
0 0.00
169 54.17
143 45.83%
20  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 208
21 10.10
21 10.10
16 7.69
30 14.42
7 3.37
113 54.33
95 45.67%
21  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 98
17 17.35
3 3.06
4 4.08
13 13.27
7 7.14
54 55.10
44 44.90%
22  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
15 4.97
15 4.97
40 13.25
30 9.93
33 10.93
169 55.96
133 44.04%
23  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 297
22 7.41
22 7.41
10 3.37
44 14.81
32 10.77
167 56.23
130 43.77%
24  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
9 7.14
14 11.11
11 8.73
18 14.29
72 57.14
54 42.86%
25  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 269
31 11.52
45 16.73
21 7.81
7 2.60
11 4.09
154 57.25
115 42.75%
26  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 101
8 7.92
15 14.85
12 11.88
6 5.94
2 1.98
58 57.43
43 42.57%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
13 9.49
4 2.92
14 10.22
17 12.41
10 7.30
79 57.66
58 42.34%
28  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
6 7.41
5 6.17
10 12.35
5 6.17
8 9.88
47 58.02
34 41.98%
29  โรงเรียนบ้านบาก 65
20 30.77
3 4.62
2 3.08
2 3.08
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
30  โรงเรียนบ้านตาลโกน 157
20 12.74
22 14.01
13 8.28
4 2.55
5 3.18
93 59.24
64 40.76%
31  โรงเรียนบ้านหวาย 74
10 13.51
12 16.22
6 8.11
1 1.35
1 1.35
44 59.46
30 40.54%
32  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
53 10.08
42 7.98
92 17.49
26 4.94
0 0.00
313 59.51
213 40.49%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 286
50 17.48
16 5.59
7 2.45
24 8.39
18 6.29
171 59.79
115 40.21%
34  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
35  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
14 10.77
2 1.54
11 8.46
16 12.31
9 6.92
78 60.00
52 40.00%
36  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
16 27.59
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
37  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
12 16.90
7 9.86
5 7.04
3 4.23
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
38  โรงเรียนบ้านแร่ 217
12 5.53
8 3.69
25 11.52
17 7.83
20 9.22
135 62.21
82 37.79%
39  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
8 16.67
5 10.42
30 62.50
18 37.50%
40  โรงเรียนบ้านดงสง่า 159
12 7.55
7 4.40
7 4.40
19 11.95
14 8.81
100 62.89
59 37.11%
41  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
42  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
78 8.73
63 7.05
118 13.21
23 2.58
43 4.82
568 63.61
325 36.39%
43  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 179
4 2.23
6 3.35
23 12.85
10 5.59
21 11.73
115 64.25
64 35.75%
44  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 112
21 18.75
8 7.14
3 2.68
5 4.46
3 2.68
72 64.29
40 35.71%
45  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
46  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 97
15 15.46
4 4.12
12 12.37
2 2.06
1 1.03
63 64.95
34 35.05%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
5 5.10
5 5.10
5 5.10
9 9.18
10 10.20
64 65.31
34 34.69%
48  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 110
8 7.27
6 5.45
13 11.82
8 7.27
3 2.73
72 65.45
38 34.55%
49  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
4 4.44
2 2.22
10 11.11
5 5.56
10 11.11
59 65.56
31 34.44%
50  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
3 8.57
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
51  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 70
6 8.57
0 0.00
8 11.43
1 1.43
9 12.86
46 65.71
24 34.29%
52  โรงเรียนบ้านโคก 123
23 18.70
9 7.32
10 8.13
0 0.00
0 0.00
81 65.85
42 34.15%
53  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
5 3.85
12 9.23
14 10.77
7 5.38
6 4.62
86 66.15
44 33.85%
54  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 130
14 10.77
2 1.54
5 3.85
16 12.31
7 5.38
86 66.15
44 33.85%
55  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 116
10 8.62
4 3.45
6 5.17
14 12.07
5 4.31
77 66.38
39 33.62%
56  โรงเรียนบ้านคำแหว 131
9 6.87
6 4.58
5 3.82
15 11.45
9 6.87
87 66.41
44 33.59%
57  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 87
10 11.49
5 5.75
8 9.20
5 5.75
1 1.15
58 66.67
29 33.33%
58  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
3 12.50
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
59  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
23 21.90
3 2.86
7 6.67
2 1.90
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
60  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
61  โรงเรียนบ้านโนนพอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 127
7 5.51
7 5.51
12 9.45
8 6.30
8 6.30
85 66.93
42 33.07%
63  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 107
4 3.74
0 0.00
7 6.54
14 13.08
10 9.35
72 67.29
35 32.71%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
13 6.91
10 5.32
12 6.38
12 6.38
14 7.45
127 67.55
61 32.45%
65  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 90
12 13.33
1 1.11
16 17.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
66  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
8 5.48
23 15.75
4 2.74
8 5.48
4 2.74
99 67.81
47 32.19%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
13 7.74
8 4.76
17 10.12
6 3.57
10 5.95
114 67.86
54 32.14%
68  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
5 3.91
8 6.25
28 21.88
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
69  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 72
20 27.78
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
70  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 213
26 12.21
16 7.51
25 11.74
0 0.00
1 0.47
145 68.08
68 31.92%
71  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
14 10.22
6 4.38
13 9.49
6 4.38
4 2.92
94 68.61
43 31.39%
72  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
10 8.85
10 8.85
3 2.65
12 10.62
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
74  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
21 7.66
24 8.76
32 11.68
3 1.09
2 0.73
192 70.07
82 29.93%
75  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 67
3 4.48
15 22.39
1 1.49
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
76  โรงเรียนหนองจาน 44
6 13.64
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
77  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 100
5 5.00
9 9.00
9 9.00
6 6.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
78  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
11 11.00
11 11.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
80  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
18 9.68
11 5.91
13 6.99
7 3.76
4 2.15
133 71.51
53 28.49%
81  โรงเรียนบ้านบะฮี 114
11 9.65
3 2.63
13 11.40
5 4.39
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
82  โรงเรียนบ้านหินแตก 54
8 14.81
1 1.85
3 5.56
3 5.56
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
83  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
2 1.63
13 10.57
6 4.88
9 7.32
89 72.36
34 27.64%
84  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 127
2 1.57
4 3.15
9 7.09
11 8.66
9 7.09
92 72.44
35 27.56%
85  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 810
55 6.79
23 2.84
82 10.12
36 4.44
24 2.96
590 72.84
220 27.16%
86  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
13 9.03
8 5.56
5 3.47
5 3.47
8 5.56
105 72.92
39 27.08%
87  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
8 8.89
0 0.00
8 8.89
0 0.00
8 8.89
66 73.33
24 26.67%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
5 8.33
1 1.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
89  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 170
11 6.47
8 4.71
8 4.71
8 4.71
10 5.88
125 73.53
45 26.47%
90  โรงเรียนบ้านนาตากาง 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
4 4.94
5 6.17
60 74.07
21 25.93%
91  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 139
3 2.16
7 5.04
3 2.16
13 9.35
10 7.19
103 74.10
36 25.90%
92  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 70
3 4.29
2 2.86
2 2.86
6 8.57
5 7.14
52 74.29
18 25.71%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 90
3 3.33
3 3.33
4 4.44
6 6.67
7 7.78
67 74.44
23 25.56%
94  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
95  โรงเรียนบ้านบึง 114
7 6.14
3 2.63
9 7.89
10 8.77
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
96  โรงเรียนบ้านพันนา 91
17 18.68
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
97  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 28
0 0.00
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
99  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
21 75.00
7 25.00%
100  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
5 3.68
8 5.88
8 5.88
3 2.21
102 75.00
34 25.00%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
14 10.22
6 4.38
4 2.92
4 2.92
6 4.38
103 75.18
34 24.82%
102  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
9 6.98
11 8.53
12 9.30
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
103  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 53
4 7.55
7 13.21
0 0.00
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
104  โรงเรียนบ้านคำข่า 86
9 10.47
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
105  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 127
18 14.17
3 2.36
8 6.30
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
106  โรงเรียนบ้านคำนาดี 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
107  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
9 8.41
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
108  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 141
16 11.35
7 4.96
10 7.09
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
109  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 108
11 10.19
5 4.63
3 2.78
4 3.70
3 2.78
82 75.93
26 24.07%
110  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
10 6.49
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
111  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
6 6.45
7 7.53
8 8.60
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
112  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 128
11 8.59
3 2.34
16 12.50
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
113  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
114  โรงเรียนบ้านเปือย 69
11 15.94
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
115  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
7 6.73
6 5.77
8 7.69
3 2.88
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 243
17 7.00
20 8.23
18 7.41
1 0.41
0 0.00
187 76.95
56 23.05%
117  โรงเรียนบ้านนางัว 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
2 3.28
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
118  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
11 4.42
10 4.02
24 9.64
5 2.01
7 2.81
192 77.11
57 22.89%
119  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
3 2.26
2 1.50
8 6.02
12 9.02
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
120  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
1 2.04
1 2.04
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
121  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
7 10.29
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
122  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
4 5.13
9 11.54
4 5.13
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาล 90
13 14.44
4 4.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
124  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 129
6 4.65
0 0.00
6 4.65
8 6.20
7 5.43
102 79.07
27 20.93%
125  โรงเรียนบ้านท่าลาด 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
127  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 207
16 7.73
15 7.25
6 2.90
6 2.90
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
128  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
129  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
6 8.11
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
130  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
29 2.89
16 1.60
50 4.99
64 6.39
44 4.39
799 79.74
203 20.26%
131  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
6 4.32
6 4.32
5 3.60
11 7.91
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
132  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
133  โรงเรียนบ้านทันสมัย 55
9 16.36
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
134  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 165
2 1.21
7 4.24
4 2.42
9 5.45
11 6.67
132 80.00
33 20.00%
135  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 156
6 3.85
7 4.49
4 2.56
0 0.00
14 8.97
125 80.13
31 19.87%
136  โรงเรียนบ้านตาล 203
5 2.46
15 7.39
15 7.39
5 2.46
0 0.00
163 80.30
40 19.70%
137  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
11 4.91
14 6.25
19 8.48
0 0.00
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
138  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 149
13 8.72
5 3.36
11 7.38
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
139  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 237
6 2.53
6 2.53
10 4.22
15 6.33
9 3.80
191 80.59
46 19.41%
140  โรงเรียนบ้านผักคำภู 222
23 10.36
4 1.80
16 7.21
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
141  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 186
7 3.76
4 2.15
20 10.75
5 2.69
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
142  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
14 4.23
11 3.32
10 3.02
22 6.65
7 2.11
267 80.66
64 19.34%
143  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 166
7 4.22
6 3.61
19 11.45
0 0.00
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
144  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
15 11.03
8 5.88
3 2.21
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
145  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
1 2.70
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 106
10 9.43
5 4.72
4 3.77
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
147  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
3 3.53
5 5.88
8 9.41
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
148  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
12 7.74
5 3.23
11 7.10
0 0.00
1 0.65
126 81.29
29 18.71%
149  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 75
7 9.33
0 0.00
0 0.00
3 4.00
4 5.33
61 81.33
14 18.67%
150  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
151  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
152  โรงเรียนบ้านคันชา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
153  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
3 6.12
40 81.63
9 18.37%
154  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
155  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
20 5.04
18 4.53
23 5.79
11 2.77
0 0.00
325 81.86
72 18.14%
156  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 149
9 6.04
6 4.03
11 7.38
1 0.67
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 105
5 4.76
3 2.86
6 5.71
3 2.86
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
158  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
6 5.71
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
159  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 122
5 4.10
3 2.46
6 4.92
5 4.10
3 2.46
100 81.97
22 18.03%
160  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 261
14 5.36
0 0.00
16 6.13
7 2.68
10 3.83
214 81.99
47 18.01%
161  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
6 5.22
8 6.96
6 5.22
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
162  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
163  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
4 2.38
5 2.98
20 11.90
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
164  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 314
11 3.50
8 2.55
33 10.51
1 0.32
0 0.00
261 83.12
53 16.88%
165  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
14 7.78
10 5.56
6 3.33
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 180
13 7.22
6 3.33
10 5.56
1 0.56
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
167  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 114
6 5.26
4 3.51
8 7.02
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
168  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 85
6 7.06
2 2.35
2 2.35
2 2.35
2 2.35
71 83.53
14 16.47%
169  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
21 12.21
2 1.16
5 2.91
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
170  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 111
12 10.81
6 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
171  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
10 7.04
7 4.93
6 4.23
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
172  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
6 3.47
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
173  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 93
7 7.53
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
174  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 163
7 4.29
8 4.91
9 5.52
2 1.23
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
175  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
7 4.64
5 3.31
7 4.64
127 84.11
24 15.89%
176  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
5 7.14
0 0.00
3 4.29
0 0.00
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
177  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
4 4.76
2 2.38
3 3.57
3 3.57
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
178  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 92
3 3.26
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
179  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 167
7 4.19
5 2.99
7 4.19
3 1.80
3 1.80
142 85.03
25 14.97%
180  โรงเรียนบ้านนาทม 107
5 4.67
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
181  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
182  โรงเรียนบ้านนาแยง 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
183  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 122
7 5.74
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
184  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 136
3 2.21
5 3.68
12 8.82
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
4 2.76
3 2.07
4 2.76
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
186  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 49
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
187  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
188  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
6 7.06
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
189  โรงเรียนบ้านอูนโคก 114
8 7.02
3 2.63
5 4.39
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
190  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
4 4.65
3 3.49
4 4.65
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
191  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 201
5 2.49
16 7.96
7 3.48
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 173
4 2.31
8 4.62
12 6.94
0 0.00
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
193  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 87
3 3.45
2 2.30
3 3.45
2 2.30
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
194  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
0 0.00
5 9.80
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
195  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
196  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
197  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 113
5 4.42
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
198  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
7 7.69
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
199  โรงเรียนบ้านขาว 46
6 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
200  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
201  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 179
13 7.26
2 1.12
8 4.47
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
202  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
5 4.59
7 6.42
2 1.83
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
203  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
5 3.73
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
204  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 147
6 4.08
3 2.04
9 6.12
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
205  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 99
5 5.05
0 0.00
6 6.06
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
206  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
207  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
208  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 84
2 2.38
4 4.76
2 2.38
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
209  โรงเรียนบ้านธาตุ 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
210  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
10 4.93
9 4.43
5 2.46
0 0.00
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
211  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 187
6 3.21
6 3.21
8 4.28
1 0.53
0 0.00
166 88.77
21 11.23%
212  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
3 2.97
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
213  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
0 0.00
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
214  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
2 1.94
6 5.83
3 2.91
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
215  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
3 3.19
0 0.00
0 0.00
3 3.19
4 4.26
84 89.36
10 10.64%
216  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 304
18 5.92
7 2.30
6 1.97
0 0.00
0 0.00
273 89.80
31 10.20%
217  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
218  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 110
3 2.73
5 4.55
0 0.00
3 2.73
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
219  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 142
1 0.70
2 1.41
11 7.75
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
220  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
221  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
3 4.84
56 90.32
6 9.68%
222  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
223  โรงเรียนบ้านโพนงาม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
224  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 79
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
225  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
226  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 94
0 0.00
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
227  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 71
5 7.04
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
228  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
11 91.67
1 8.33%
229  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
230  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
231  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
232  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 132
4 3.03
0 0.00
3 2.27
1 0.76
2 1.52
122 92.42
10 7.58%
233  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 483
12 2.48
5 1.04
6 1.24
5 1.04
6 1.24
449 92.96
34 7.04%
234  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 144
6 4.17
3 2.08
0 0.00
1 0.69
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
235  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
236  โรงเรียนบ้านนาดี 105
3 2.86
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
237  โรงเรียนบ้านผักตบ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
238  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 166
5 3.01
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
239  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
240  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
241  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 112
3 2.68
1 0.89
0 0.00
1 0.89
1 0.89
106 94.64
6 5.36%
242  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
243  โรงเรียนบ้านทิดไทย 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
244  โรงเรียนบ้านนาใน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
245  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
5 3.29
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
246  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
247  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
248  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
73 97.33
2 2.67%
249  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 79
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
250  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.60
0 0.00
246 98.40
4 1.60%
251  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,425 7.32
เตี้ย  1,570 4.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,354 7.11
ผอมและเตี้ย  1,241 3.75
อ้วนและเตี้ย  925 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,609 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,515 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net