ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแกดำ 25
3 12.00
22 88.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
10 20.83
6 12.50
4 8.33
16 33.33
9 18.75
3 6.25
45 93.75%
3  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 78
19 24.36
9 11.54
8 10.26
15 19.23
9 11.54
18 23.08
60 76.92%
4  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 88
10 11.36
7 7.95
9 10.23
17 19.32
16 18.18
29 32.95
59 67.05%
5  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 131
80 61.07
0 0.00
4 3.05
0 0.00
2 1.53
45 34.35
86 65.65%
6  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 225
60 26.67
14 6.22
22 9.78
24 10.67
18 8.00
87 38.67
138 61.33%
7  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
15 7.73
22 11.34
20 10.31
25 12.89
35 18.04
77 39.69
117 60.31%
8  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
24 23.08
11 10.58
0 0.00
24 23.08
0 0.00
45 43.27
59 56.73%
9  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
4 44.44
5 55.56%
10  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 102
11 10.78
0 0.00
16 15.69
14 13.73
13 12.75
48 47.06
54 52.94%
11  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 141
13 9.22
8 5.67
15 10.64
21 14.89
17 12.06
67 47.52
74 52.48%
12  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 111
5 4.50
11 9.91
7 6.31
16 14.41
18 16.22
54 48.65
57 51.35%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
4 8.16
6 12.24
3 6.12
10 20.41
2 4.08
24 48.98
25 51.02%
14  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
34 23.13
25 17.01
11 7.48
4 2.72
1 0.68
72 48.98
75 51.02%
15  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 878
67 7.63
55 6.26
193 21.98
36 4.10
91 10.36
436 49.66
442 50.34%
16  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
8 50.00
8 50.00%
17  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
18  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 126
31 24.60
8 6.35
8 6.35
9 7.14
2 1.59
68 53.97
58 46.03%
19  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
48 15.38
39 12.50
30 9.62
26 8.33
0 0.00
169 54.17
143 45.83%
20  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 208
21 10.10
21 10.10
16 7.69
30 14.42
7 3.37
113 54.33
95 45.67%
21  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 98
17 17.35
3 3.06
4 4.08
13 13.27
7 7.14
54 55.10
44 44.90%
22  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
15 4.97
15 4.97
40 13.25
30 9.93
33 10.93
169 55.96
133 44.04%
23  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 297
22 7.41
22 7.41
10 3.37
44 14.81
32 10.77
167 56.23
130 43.77%
24  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
9 7.14
14 11.11
11 8.73
18 14.29
72 57.14
54 42.86%
25  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 269
31 11.52
45 16.73
21 7.81
7 2.60
11 4.09
154 57.25
115 42.75%
26  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 101
8 7.92
15 14.85
12 11.88
6 5.94
2 1.98
58 57.43
43 42.57%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
13 9.49
4 2.92
14 10.22
17 12.41
10 7.30
79 57.66
58 42.34%
28  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
6 7.41
5 6.17
10 12.35
5 6.17
8 9.88
47 58.02
34 41.98%
29  โรงเรียนบ้านบาก 65
20 30.77
3 4.62
2 3.08
2 3.08
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
30  โรงเรียนบ้านตาลโกน 157
20 12.74
22 14.01
13 8.28
4 2.55
5 3.18
93 59.24
64 40.76%
31  โรงเรียนบ้านหวาย 74
10 13.51
12 16.22
6 8.11
1 1.35
1 1.35
44 59.46
30 40.54%
32  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
53 10.08
42 7.98
92 17.49
26 4.94
0 0.00
313 59.51
213 40.49%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 286
50 17.48
16 5.59
7 2.45
24 8.39
18 6.29
171 59.79
115 40.21%
34  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
35  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
14 10.77
2 1.54
11 8.46
16 12.31
9 6.92
78 60.00
52 40.00%
36  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
16 27.59
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
37  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
12 16.90
7 9.86
5 7.04
3 4.23
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
38  โรงเรียนบ้านแร่ 217
12 5.53
8 3.69
25 11.52
17 7.83
20 9.22
135 62.21
82 37.79%
39  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
8 16.67
5 10.42
30 62.50
18 37.50%
40  โรงเรียนบ้านดงสง่า 159
12 7.55
7 4.40
7 4.40
19 11.95
14 8.81
100 62.89
59 37.11%
41  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
42  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
78 8.73
63 7.05
118 13.21
23 2.58
43 4.82
568 63.61
325 36.39%
43  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 179
4 2.23
6 3.35
23 12.85
10 5.59
21 11.73
115 64.25
64 35.75%
44  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 112
21 18.75
8 7.14
3 2.68
5 4.46
3 2.68
72 64.29
40 35.71%
45  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
46  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 97
15 15.46
4 4.12
12 12.37
2 2.06
1 1.03
63 64.95
34 35.05%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
5 5.10
5 5.10
5 5.10
9 9.18
10 10.20
64 65.31
34 34.69%
48  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 110
8 7.27
6 5.45
13 11.82
8 7.27
3 2.73
72 65.45
38 34.55%
49  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
4 4.44
2 2.22
10 11.11
5 5.56
10 11.11
59 65.56
31 34.44%
50  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
3 8.57
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
51  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 70
6 8.57
0 0.00
8 11.43
1 1.43
9 12.86
46 65.71
24 34.29%
52  โรงเรียนบ้านโคก 123
23 18.70
9 7.32
10 8.13
0 0.00
0 0.00
81 65.85
42 34.15%
53  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
5 3.85
12 9.23
14 10.77
7 5.38
6 4.62
86 66.15
44 33.85%
54  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 130
14 10.77
2 1.54
5 3.85
16 12.31
7 5.38
86 66.15
44 33.85%
55  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 116
10 8.62
4 3.45
6 5.17
14 12.07
5 4.31
77 66.38
39 33.62%
56  โรงเรียนบ้านคำแหว 131
9 6.87
6 4.58
5 3.82
15 11.45
9 6.87
87 66.41
44 33.59%
57  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 87
10 11.49
5 5.75
8 9.20
5 5.75
1 1.15
58 66.67
29 33.33%
58  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
3 12.50
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
59  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
23 21.90
3 2.86
7 6.67
2 1.90
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
60  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
61  โรงเรียนบ้านโนนพอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 127
7 5.51
7 5.51
12 9.45
8 6.30
8 6.30
85 66.93
42 33.07%
63  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 107
4 3.74
0 0.00
7 6.54
14 13.08
10 9.35
72 67.29
35 32.71%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
13 6.91
10 5.32
12 6.38
12 6.38
14 7.45
127 67.55
61 32.45%
65  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 90
12 13.33
1 1.11
16 17.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
66  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
8 5.48
23 15.75
4 2.74
8 5.48
4 2.74
99 67.81
47 32.19%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
13 7.74
8 4.76
17 10.12
6 3.57
10 5.95
114 67.86
54 32.14%
68  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
5 3.91
8 6.25
28 21.88
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
69  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 72
20 27.78
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
70  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 213
26 12.21
16 7.51
25 11.74
0 0.00
1 0.47
145 68.08
68 31.92%
71  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
14 10.22
6 4.38
13 9.49
6 4.38
4 2.92
94 68.61
43 31.39%
72  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
10 8.85
10 8.85
3 2.65
12 10.62
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
74  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
21 7.66
24 8.76
32 11.68
3 1.09
2 0.73
192 70.07
82 29.93%
75  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 67
3 4.48
15 22.39
1 1.49
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
76  โรงเรียนหนองจาน 44
6 13.64
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
77  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 100
5 5.00
9 9.00
9 9.00
6 6.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
78  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
11 11.00
11 11.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
80  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
18 9.68
11 5.91
13 6.99
7 3.76
4 2.15
133 71.51
53 28.49%
81  โรงเรียนบ้านบะฮี 114
11 9.65
3 2.63
13 11.40
5 4.39
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
82  โรงเรียนบ้านหินแตก 54
8 14.81
1 1.85
3 5.56
3 5.56
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
83  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
2 1.63
13 10.57
6 4.88
9 7.32
89 72.36
34 27.64%
84  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 127
2 1.57
4 3.15
9 7.09
11 8.66
9 7.09
92 72.44
35 27.56%
85  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 810
55 6.79
23 2.84
82 10.12
36 4.44
24 2.96
590 72.84
220 27.16%
86  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
13 9.03
8 5.56
5 3.47
5 3.47
8 5.56
105 72.92
39 27.08%
87  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
8 8.89
0 0.00
8 8.89
0 0.00
8 8.89
66 73.33
24 26.67%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
5 8.33
1 1.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
89  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 170
11 6.47
8 4.71
8 4.71
8 4.71
10 5.88
125 73.53
45 26.47%
90  โรงเรียนบ้านนาตากาง 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
4 4.94
5 6.17
60 74.07
21 25.93%
91  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 139
3 2.16
7 5.04
3 2.16
13 9.35
10 7.19
103 74.10
36 25.90%
92  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 70
3 4.29
2 2.86
2 2.86
6 8.57
5 7.14
52 74.29
18 25.71%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 90
3 3.33
3 3.33
4 4.44
6 6.67
7 7.78
67 74.44
23 25.56%
94  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
95  โรงเรียนบ้านบึง 114
7 6.14
3 2.63
9 7.89
10 8.77
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
96  โรงเรียนบ้านพันนา 91
17 18.68
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
97  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 28
0 0.00
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
99  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
21 75.00
7 25.00%
100  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
5 3.68
8 5.88
8 5.88
3 2.21
102 75.00
34 25.00%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
14 10.22
6 4.38
4 2.92
4 2.92
6 4.38
103 75.18
34 24.82%
102  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
9 6.98
11 8.53
12 9.30
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
103  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 53
4 7.55
7 13.21
0 0.00
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
104  โรงเรียนบ้านคำข่า 86
9 10.47
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
105  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 127
18 14.17
3 2.36
8 6.30
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
106  โรงเรียนบ้านคำนาดี 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
107  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
9 8.41
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
108  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 141
16 11.35
7 4.96
10 7.09
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
109  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 108
11 10.19
5 4.63
3 2.78
4 3.70
3 2.78
82 75.93
26 24.07%
110  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
10 6.49
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
111  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
6 6.45
7 7.53
8 8.60
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
112  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 128
11 8.59
3 2.34
16 12.50
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
113  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
114  โรงเรียนบ้านเปือย 69
11 15.94
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
115  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
7 6.73
6 5.77
8 7.69
3 2.88
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 243
17 7.00
20 8.23
18 7.41
1 0.41
0 0.00
187 76.95
56 23.05%
117  โรงเรียนบ้านนางัว 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
2 3.28
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
118  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
11 4.42
10 4.02
24 9.64
5 2.01
7 2.81
192 77.11
57 22.89%
119  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
3 2.26
2 1.50
8 6.02
12 9.02
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
120  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
1 2.04
1 2.04
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
121  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
7 10.29
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
122  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
4 5.13
9 11.54
4 5.13
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาล 90
13 14.44
4 4.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
124  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 129
6 4.65
0 0.00
6 4.65
8 6.20
7 5.43
102 79.07
27 20.93%
125  โรงเรียนบ้านท่าลาด 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
127  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 207
16 7.73
15 7.25
6 2.90
6 2.90
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
128  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
129  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
6 8.11
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
130  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
29 2.89
16 1.60
50 4.99
64 6.39
44 4.39
799 79.74
203 20.26%
131  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
6 4.32
6 4.32
5 3.60
11 7.91
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
132  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
133  โรงเรียนบ้านทันสมัย 55
9 16.36
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
134  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 165
2 1.21
7 4.24
4 2.42
9 5.45
11 6.67
132 80.00
33 20.00%
135  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 156
6 3.85
7 4.49
4 2.56
0 0.00
14 8.97
125 80.13
31 19.87%
136  โรงเรียนบ้านตาล 203
5 2.46
15 7.39
15 7.39
5 2.46
0 0.00
163 80.30
40 19.70%
137  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
11 4.91
14 6.25
19 8.48
0 0.00
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
138  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 149
13 8.72
5 3.36
11 7.38
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
139  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 237
6 2.53
6 2.53
10 4.22
15 6.33
9 3.80
191 80.59
46 19.41%
140  โรงเรียนบ้านผักคำภู 222
23 10.36
4 1.80
16 7.21
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
141  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 186
7 3.76
4 2.15
20 10.75
5 2.69
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
142  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
14 4.23
11 3.32
10 3.02
22 6.65
7 2.11
267 80.66
64 19.34%
143  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 166
7 4.22
6 3.61
19 11.45
0 0.00
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
144  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
15 11.03
8 5.88
3 2.21
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
145  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
1 2.70
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 106
10 9.43
5 4.72
4 3.77
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
147  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
3 3.53
5 5.88
8 9.41
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
148  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
12 7.74
5 3.23
11 7.10
0 0.00
1 0.65
126 81.29
29 18.71%
149  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 75
7 9.33
0 0.00
0 0.00
3 4.00
4 5.33
61 81.33
14 18.67%
150  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
151  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
152  โรงเรียนบ้านคันชา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
153  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
3 6.12
40 81.63
9 18.37%
154  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
155  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
20 5.04
18 4.53
23 5.79
11 2.77
0 0.00
325 81.86
72 18.14%
156  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 149
9 6.04
6 4.03
11 7.38
1 0.67
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 105
5 4.76
3 2.86
6 5.71
3 2.86
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
158  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
6 5.71
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
159  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 122
5 4.10
3 2.46
6 4.92
5 4.10
3 2.46
100 81.97
22 18.03%
160  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 261
14 5.36
0 0.00
16 6.13
7 2.68
10 3.83
214 81.99
47 18.01%
161  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
6 5.22
8 6.96
6 5.22
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
162  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
163  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
4 2.38
5 2.98
20 11.90
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
164  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 314
11 3.50
8 2.55
33 10.51
1 0.32
0 0.00
261 83.12
53 16.88%
165  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
14 7.78
10 5.56
6 3.33
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 180
13 7.22
6 3.33
10 5.56
1 0.56
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
167  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 114
6 5.26
4 3.51
8 7.02
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
168  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 85
6 7.06
2 2.35
2 2.35
2 2.35
2 2.35
71 83.53
14 16.47%
169  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
21 12.21
2 1.16
5 2.91
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
170  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 111
12 10.81
6 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
171  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
10 7.04
7 4.93
6 4.23
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
172  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
6 3.47
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
173  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 93
7 7.53
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
174  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 163
7 4.29
8 4.91
9 5.52
2 1.23
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
175  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
7 4.64
5 3.31
7 4.64
127 84.11
24 15.89%
176  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
5 7.14
0 0.00
3 4.29
0 0.00
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
177  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
4 4.76
2 2.38
3 3.57
3 3.57
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
178  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 92
3 3.26
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
179  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 167
7 4.19
5 2.99
7 4.19
3 1.80
3 1.80
142 85.03
25 14.97%
180  โรงเรียนบ้านนาทม 107
5 4.67
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
181  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
182  โรงเรียนบ้านนาแยง 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
183  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 122
7 5.74
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
184  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 136
3 2.21
5 3.68
12 8.82
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
4 2.76
3 2.07
4 2.76
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
186  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 49
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
187  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
188  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
6 7.06
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
189  โรงเรียนบ้านอูนโคก 114
8 7.02
3 2.63
5 4.39
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
190  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
4 4.65
3 3.49
4 4.65
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
191  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 201
5 2.49
16 7.96
7 3.48
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 173
4 2.31
8 4.62
12 6.94
0 0.00
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
193  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 87
3 3.45
2 2.30
3 3.45
2 2.30
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
194  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
0 0.00
5 9.80
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
195  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
196  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
197  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 113
5 4.42
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
198  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
7 7.69
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
199  โรงเรียนบ้านขาว 46
6 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
200  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
201  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 179
13 7.26
2 1.12
8 4.47
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
202  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
5 4.59
7 6.42
2 1.83
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
203  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 157
6 3.82
5 3.18
9 5.73
0 0.00
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
204  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
5 3.73
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
205  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 147
6 4.08
3 2.04
9 6.12
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
206  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 99
5 5.05
0 0.00
6 6.06
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
207  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
208  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
209  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 84
2 2.38
4 4.76
2 2.38
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
210  โรงเรียนบ้านธาตุ 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
10 4.93
9 4.43
5 2.46
0 0.00
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
212  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 187
6 3.21
6 3.21
8 4.28
1 0.53
0 0.00
166 88.77
21 11.23%
213  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
3 2.97
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
214  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
0 0.00
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
215  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
2 1.94
6 5.83
3 2.91
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
216  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
3 3.19
0 0.00
0 0.00
3 3.19
4 4.26
84 89.36
10 10.64%
217  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 304
18 5.92
7 2.30
6 1.97
0 0.00
0 0.00
273 89.80
31 10.20%
218  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
219  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 110
3 2.73
5 4.55
0 0.00
3 2.73
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 142
1 0.70
2 1.41
11 7.75
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
221  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
222  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
3 4.84
56 90.32
6 9.68%
223  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
224  โรงเรียนบ้านโพนงาม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
225  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 79
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
226  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
227  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 94
0 0.00
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
228  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 71
5 7.04
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
229  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
11 91.67
1 8.33%
230  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
231  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
232  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
233  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 132
4 3.03
0 0.00
3 2.27
1 0.76
2 1.52
122 92.42
10 7.58%
234  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 483
12 2.48
5 1.04
6 1.24
5 1.04
6 1.24
449 92.96
34 7.04%
235  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 144
6 4.17
3 2.08
0 0.00
1 0.69
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
236  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
237  โรงเรียนบ้านนาดี 105
3 2.86
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
238  โรงเรียนบ้านผักตบ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
239  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 166
5 3.01
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
240  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
241  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
242  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 112
3 2.68
1 0.89
0 0.00
1 0.89
1 0.89
106 94.64
6 5.36%
243  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
244  โรงเรียนบ้านทิดไทย 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
245  โรงเรียนบ้านนาใน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
246  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
5 3.29
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
247  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
248  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
249  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
73 97.33
2 2.67%
250  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 79
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
251  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.60
0 0.00
246 98.40
4 1.60%
252  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,431 7.30
เตี้ย  1,575 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,363 7.10
ผอมและเตี้ย  1,241 3.73
อ้วนและเตี้ย  925 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,746 74.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,535 คน


25.65%


Powered By www.thaieducation.net