ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 76
7 9.21
20 26.32
15 19.74
28 36.84
6 7.89
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
40 81.63
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
3 42.86
1 14.29
2 28.57
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทรายมูล 67
46 68.66
7 10.45
14 20.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาทม 138
33 23.91
28 20.29
41 29.71
13 9.42
23 16.67
0 0.00
138 100.00%
7  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 107
22 20.56
22 20.56
31 28.97
16 14.95
16 14.95
0 0.00
107 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 69
32 46.38
16 23.19
17 24.64
4 5.80
0 0.00
0 0.00
69 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโจด 40
6 15.00
5 12.50
8 20.00
11 27.50
10 25.00
0 0.00
40 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
3 37.50
3 37.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
1 3.13
2 6.25
19 59.38
6 18.75
4 12.50
0 0.00
32 100.00%
12  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 122
16 13.11
31 25.41
21 17.21
16 13.11
38 31.15
0 0.00
122 100.00%
13  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 66
3 4.55
1 1.52
60 90.91
2 3.03
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
14  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
13 25.00
11 21.15
11 21.15
4 7.69
5 9.62
8 15.38
44 84.62%
15  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 38
6 15.79
3 7.89
6 15.79
10 26.32
4 10.53
9 23.68
29 76.32%
16  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 34
9 26.47
6 17.65
6 17.65
2 5.88
2 5.88
9 26.47
25 73.53%
17  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 97
12 12.37
8 8.25
17 17.53
7 7.22
23 23.71
30 30.93
67 69.07%
18  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
11 22.00
6 12.00
6 12.00
6 12.00
4 8.00
17 34.00
33 66.00%
19  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 61
12 19.67
12 19.67
6 9.84
5 8.20
5 8.20
21 34.43
40 65.57%
20  โรงเรียนบ้านวังยาว 119
20 16.81
30 25.21
11 9.24
17 14.29
0 0.00
41 34.45
78 65.55%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
22  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 134
25 18.66
9 6.72
9 6.72
28 20.90
11 8.21
52 38.81
82 61.19%
23  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 336
45 13.39
20 5.95
26 7.74
65 19.35
46 13.69
134 39.88
202 60.12%
24  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 366
46 12.57
62 16.94
53 14.48
4 1.09
36 9.84
165 45.08
201 54.92%
25  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15
5 33.33
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
26  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
28 10.69
20 7.63
49 18.70
12 4.58
27 10.31
126 48.09
136 51.91%
27  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1065
159 14.93
68 6.38
185 17.37
47 4.41
77 7.23
529 49.67
536 50.33%
28  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 14
2 14.29
3 21.43
0 0.00
1 7.14
1 7.14
7 50.00
7 50.00%
29  โรงเรียนบ้านยาง 73
25 34.25
4 5.48
5 6.85
2 2.74
0 0.00
37 50.68
36 49.32%
30  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 170
5 2.94
9 5.29
20 11.76
14 8.24
28 16.47
94 55.29
76 44.71%
31  โรงเรียนหนองคำวิทยา 167
27 16.17
25 14.97
20 11.98
0 0.00
0 0.00
95 56.89
72 43.11%
32  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
9 29.03
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 61
7 11.48
10 16.39
7 11.48
1 1.64
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
34  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 203
14 6.90
28 13.79
18 8.87
9 4.43
14 6.90
120 59.11
83 40.89%
35  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 59
7 11.86
6 10.17
1 1.69
6 10.17
4 6.78
35 59.32
24 40.68%
36  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 231
40 17.32
29 12.55
15 6.49
7 3.03
0 0.00
140 60.61
91 39.39%
37  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 94
22 23.40
5 5.32
9 9.57
1 1.06
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
38  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 94
10 10.64
8 8.51
16 17.02
2 2.13
1 1.06
57 60.64
37 39.36%
39  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
11 28.21
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 222
5 2.25
10 4.50
35 15.77
5 2.25
29 13.06
138 62.16
84 37.84%
41  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 122
4 3.28
3 2.46
13 10.66
16 13.11
10 8.20
76 62.30
46 37.70%
42  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 40
4 10.00
4 10.00
5 12.50
2 5.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
43  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 43
5 11.63
0 0.00
11 25.58
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
44  โรงเรียนบ้านหัวคู 90
12 13.33
4 4.44
13 14.44
4 4.44
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
45  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
20 14.29
8 5.71
21 15.00
2 1.43
0 0.00
89 63.57
51 36.43%
46  โรงเรียนบ้านหนองกุง 184
12 6.52
10 5.43
8 4.35
21 11.41
15 8.15
118 64.13
66 35.87%
47  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 131
17 12.98
15 11.45
8 6.11
4 3.05
1 0.76
86 65.65
45 34.35%
48  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 119
6 5.04
10 8.40
17 14.29
2 1.68
5 4.20
79 66.39
40 33.61%
49  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 12
1 8.33
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
50  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 97
8 8.25
7 7.22
8 8.25
4 4.12
4 4.12
66 68.04
31 31.96%
51  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 41
5 12.20
6 14.63
2 4.88
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
52  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 111
12 10.81
6 5.41
8 7.21
8 7.21
1 0.90
76 68.47
35 31.53%
53  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
4 11.43
3 8.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
54  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 70
12 17.14
1 1.43
9 12.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
55  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 155
25 16.13
5 3.23
9 5.81
0 0.00
9 5.81
107 69.03
48 30.97%
56  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 75
8 10.67
2 2.67
10 13.33
3 4.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
57  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 85
7 8.24
9 10.59
10 11.76
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
58  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 84
7 8.33
5 5.95
9 10.71
4 4.76
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
59  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 192
9 4.69
20 10.42
28 14.58
0 0.00
0 0.00
135 70.31
57 29.69%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 81
4 4.94
8 9.88
4 4.94
4 4.94
4 4.94
57 70.37
24 29.63%
61  โรงเรียนบ้านคำนาดี 207
13 6.28
7 3.38
17 8.21
15 7.25
9 4.35
146 70.53
61 29.47%
62  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 83
2 2.41
3 3.61
11 13.25
4 4.82
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 174
18 10.34
12 6.90
8 4.60
5 2.87
7 4.02
124 71.26
50 28.74%
64  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 170
11 6.47
12 7.06
9 5.29
9 5.29
6 3.53
123 72.35
47 27.65%
65  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 55
6 10.91
7 12.73
2 3.64
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
66  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
1 2.70
2 5.41
27 72.97
10 27.03%
67  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
15 18.07
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
68  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 118
14 11.86
0 0.00
17 14.41
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
69  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
1 4.35
17 73.91
6 26.09%
70  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 82
7 8.54
4 4.88
8 9.76
2 2.44
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
71  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
72  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
10 8.20
4 3.28
91 74.59
31 25.41%
73  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
6 9.52
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
74  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 130
3 2.31
8 6.15
10 7.69
3 2.31
9 6.92
97 74.62
33 25.38%
75  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 100
1 1.00
4 4.00
19 19.00
0 0.00
1 1.00
75 75.00
25 25.00%
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
5 8.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
77  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
6 4.41
7 5.15
102 75.00
34 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
79  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 58
3 5.17
1 1.72
9 15.52
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนบ้านโนนลาด 51
0 0.00
3 5.88
8 15.69
0 0.00
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
82  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 132
7 5.30
7 5.30
6 4.55
5 3.79
6 4.55
101 76.52
31 23.48%
83  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
5 5.32
4 4.26
72 76.60
22 23.40%
84  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 30
3 10.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
85  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 521
30 5.76
9 1.73
48 9.21
18 3.45
16 3.07
400 76.78
121 23.22%
86  โรงเรียนบ้านปลาโด 140
24 17.14
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 75
7 9.33
0 0.00
9 12.00
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
88  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
89  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 152
9 5.92
4 2.63
16 10.53
5 3.29
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
90  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 103
3 2.91
7 6.80
5 4.85
8 7.77
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
91  โรงเรียนบ้านดอนชาด 27
5 18.52
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
92  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
93  โรงเรียนบ้านนาเมือง 51
3 5.88
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
3 5.36
3 5.36
44 78.57
12 21.43%
95  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 94
10 10.64
1 1.06
2 2.13
6 6.38
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
96  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 963
24 2.49
35 3.63
142 14.75
2 0.21
1 0.10
759 78.82
204 21.18%
97  โรงเรียนบ้านโพนทอง 161
13 8.07
7 4.35
9 5.59
5 3.11
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
98  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 81
6 7.41
0 0.00
8 9.88
0 0.00
3 3.70
64 79.01
17 20.99%
99  โรงเรียนบ้านวังเข 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
100  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
4 7.55
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
101  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 217
18 8.29
11 5.07
3 1.38
9 4.15
4 1.84
172 79.26
45 20.74%
102  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 82
10 12.20
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
103  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 245
13 5.31
10 4.08
21 8.57
6 2.45
0 0.00
195 79.59
50 20.41%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 257
15 5.84
17 6.61
16 6.23
0 0.00
4 1.56
205 79.77
52 20.23%
105  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
106  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 134
6 4.48
6 4.48
11 8.21
2 1.49
1 0.75
108 80.60
26 19.40%
107  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
15 9.49
0 0.00
15 9.49
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
108  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 91
6 6.59
3 3.30
1 1.10
6 6.59
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
109  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 98
7 7.14
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
110  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
111  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 154
5 3.25
12 7.79
6 3.90
5 3.25
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 94
3 3.19
6 6.38
4 4.26
3 3.19
1 1.06
77 81.91
17 18.09%
113  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
114  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
115  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 244
13 5.33
0 0.00
21 8.61
8 3.28
0 0.00
202 82.79
42 17.21%
116  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 245
12 4.90
5 2.04
21 8.57
4 1.63
0 0.00
203 82.86
42 17.14%
117  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 100
6 6.00
1 1.00
2 2.00
4 4.00
4 4.00
83 83.00
17 17.00%
118  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 148
4 2.70
5 3.38
12 8.11
4 2.70
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 138
5 3.62
3 2.17
15 10.87
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
120  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 135
4 2.96
5 3.70
5 3.70
3 2.22
5 3.70
113 83.70
22 16.30%
121  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
6 5.13
2 1.71
8 6.84
3 2.56
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
122  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
123  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
124  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 87
5 5.75
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
125  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
127  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
8 6.90
0 0.00
4 3.45
2 1.72
4 3.45
98 84.48
18 15.52%
128  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
0 0.00
1 1.72
49 84.48
9 15.52%
129  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 165
6 3.64
7 4.24
9 5.45
3 1.82
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
130  โรงเรียนบ้านลาด 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
131  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
132  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 122
2 1.64
8 6.56
2 1.64
4 3.28
2 1.64
104 85.25
18 14.75%
133  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 110
3 2.73
2 1.82
0 0.00
0 0.00
11 10.00
94 85.45
16 14.55%
134  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 62
2 3.23
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
135  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 208
8 3.85
7 3.37
5 2.40
4 1.92
6 2.88
178 85.58
30 14.42%
136  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
1 1.19
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
137  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
138  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 74
10 13.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
139  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
3 3.66
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
140  โรงเรียนบ้านนางาม 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
141  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
1 4.35
20 86.96
3 13.04%
142  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 138
7 5.07
5 3.62
5 3.62
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
144  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
1 2.04
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
145  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
2 2.70
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
146  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
148  โรงเรียนขวัญเมือง 67
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
149  โรงเรียนบ้านโนนยาง 112
2 1.79
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
150  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 184
8 4.35
0 0.00
13 7.07
0 0.00
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 181
8 4.42
3 1.66
0 0.00
9 4.97
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
152  โรงเรียนบ้านดงหวาย 78
1 1.28
3 3.85
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
153  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
154  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
155  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
1 0.75
8 5.97
3 2.24
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
156  โรงเรียนอัคคะวิทยา 155
4 2.58
4 2.58
4 2.58
2 1.29
1 0.65
140 90.32
15 9.68%
157  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
158  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 87
2 2.30
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
159  โรงเรียนบ้านนาแพง 123
2 1.63
3 2.44
2 1.63
3 2.44
1 0.81
112 91.06
11 8.94%
160  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 150
4 2.67
0 0.00
7 4.67
0 0.00
2 1.33
137 91.33
13 8.67%
161  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
162  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
163  โรงเรียนบ้านท่าสี 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
2 4.08
45 91.84
4 8.16%
164  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
165  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 116
2 1.72
0 0.00
6 5.17
0 0.00
1 0.86
107 92.24
9 7.76%
166  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
167  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 105
1 0.95
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
169  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 146
8 5.48
0 0.00
1 0.68
0 0.00
2 1.37
135 92.47
11 7.53%
170  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 94
1 1.06
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
171  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 122
4 3.28
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
172  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
173  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
2 3.57
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
174  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
175  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
176  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
177  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
178  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
179  โรงเรียนบ้านแฝก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
180  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 130
0 0.00
0 0.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
181  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 68
0 0.00
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 69
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
183  โรงเรียนบ้านดงกลาง 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
184  โรงเรียนบ้านหนองตอ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
185  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
186  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 57
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
187  โรงเรียนบ้านหนองสิม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
188  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 83
0 0.00
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
189  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
3 2.83
101 95.28
5 4.72%
190  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
191  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
192  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
193  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 71
0 0.00
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
194  โรงเรียนบ้านโสกเตย 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
195  โรงเรียนบ้านวังม่วย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.85
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
196  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 158
1 0.63
0 0.00
4 2.53
0 0.00
1 0.63
152 96.20
6 3.80%
197  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 134
0 0.00
3 2.24
2 1.49
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
198  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
199  โรงเรียนวังหลวง 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
200  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 230
0 0.00
1 0.43
7 3.04
0 0.00
0 0.00
222 96.52
8 3.48%
201  โรงเรียนบ้านหนองโน 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 106
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
1 0.94
103 97.17
3 2.83%
203  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
204  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.59
62 98.41
1 1.59%
205  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
0 0.00
1 0.19
6 1.14
0 0.00
0 0.00
518 98.67
7 1.33%
206  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
207  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 0
2 0.00
1 0.00
8 0.00
0 0.00
0 0.00
-11 0.00
11 0.00%
208  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,629 7.32
เตี้ย  1,044 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,914 8.60
ผอมและเตี้ย  702 3.16
อ้วนและเตี้ย  647 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,310 73.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,936 คน


26.68%


Powered By www.thaieducation.net