ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนขวัญเมือง 66
2 3.03
5 7.58
4 6.06
1 1.52
54 81.82
0 0.00
66 100.00%
2  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 75
8 10.67
8 10.67
15 20.00
22 29.33
22 29.33
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 217
174 80.18
13 5.99
22 10.14
4 1.84
4 1.84
0 0.00
217 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
2 28.57
2 28.57
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
7  โรงเรียนบ้านทรายมูล 67
45 67.16
5 7.46
12 17.91
5 7.46
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
8  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 106
23 21.70
12 11.32
39 36.79
15 14.15
17 16.04
0 0.00
106 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโจด 40
8 20.00
11 27.50
10 25.00
6 15.00
5 12.50
0 0.00
40 100.00%
10  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 118
15 12.71
30 25.42
21 17.80
14 11.86
38 32.20
0 0.00
118 100.00%
11  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
12  โรงเรียนหนองคำวิทยา 167
43 25.75
47 28.14
65 38.92
6 3.59
6 3.59
0 0.00
167 100.00%
13  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 66
4 6.06
2 3.03
58 87.88
2 3.03
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
14  โรงเรียนบ้านนาทม 138
54 39.13
26 18.84
30 21.74
19 13.77
8 5.80
1 0.72
137 99.28%
15  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
14 26.92
13 25.00
11 21.15
3 5.77
8 15.38
3 5.77
49 94.23%
16  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 94
32 34.04
3 3.19
8 8.51
32 34.04
11 11.70
8 8.51
86 91.49%
17  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 336
56 16.67
25 7.44
54 16.07
81 24.11
79 23.51
41 12.20
295 87.80%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 262
64 24.43
74 28.24
16 6.11
45 17.18
1 0.38
62 23.66
200 76.34%
19  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 97
12 12.37
8 8.25
19 19.59
7 7.22
27 27.84
24 24.74
73 75.26%
20  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 128
45 35.16
16 12.50
23 17.97
9 7.03
0 0.00
35 27.34
93 72.66%
21  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
22 19.13
27 23.48
11 9.57
18 15.65
0 0.00
37 32.17
78 67.83%
22  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 33
4 12.12
4 12.12
9 27.27
3 9.09
2 6.06
11 33.33
22 66.67%
23  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 58
13 22.41
11 18.97
6 10.34
6 10.34
2 3.45
20 34.48
38 65.52%
24  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 82
12 14.63
10 12.20
11 13.41
9 10.98
11 13.41
29 35.37
53 64.63%
25  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 154
11 7.14
18 11.69
21 13.64
20 12.99
28 18.18
56 36.36
98 63.64%
26  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
9 18.00
5 10.00
4 8.00
7 14.00
6 12.00
19 38.00
31 62.00%
27  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 76
14 18.42
21 27.63
8 10.53
2 2.63
2 2.63
29 38.16
47 61.84%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
29  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 134
25 18.66
9 6.72
9 6.72
28 20.90
11 8.21
52 38.81
82 61.19%
30  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15
5 33.33
1 6.67
2 13.33
0 0.00
1 6.67
6 40.00
9 60.00%
31  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
4 12.50
4 12.50
5 15.63
4 12.50
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
32  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
12 38.71
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
33  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1065
159 14.93
68 6.38
185 17.37
47 4.41
77 7.23
529 49.67
536 50.33%
34  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 206
13 6.31
27 13.11
34 16.50
10 4.85
13 6.31
109 52.91
97 47.09%
35  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 38
5 13.16
5 13.16
1 2.63
5 13.16
1 2.63
21 55.26
17 44.74%
36  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 225
47 20.89
29 12.89
17 7.56
7 3.11
0 0.00
125 55.56
100 44.44%
37  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 40
5 12.50
6 15.00
2 5.00
2 5.00
2 5.00
23 57.50
17 42.50%
38  โรงเรียนบ้านโนนยาง 114
24 21.05
15 13.16
9 7.89
0 0.00
0 0.00
66 57.89
48 42.11%
39  โรงเรียนบ้านปลาโด 138
43 31.16
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
40  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 55
5 9.09
5 9.09
6 10.91
4 7.27
3 5.45
32 58.18
23 41.82%
41  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 67
23 34.33
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
42  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 65
17 26.15
3 4.62
0 0.00
3 4.62
4 6.15
38 58.46
27 41.54%
43  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 94
13 13.83
7 7.45
17 18.09
2 2.13
0 0.00
55 58.51
39 41.49%
44  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 56
6 10.71
3 5.36
3 5.36
11 19.64
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
45  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 69
10 14.49
6 8.70
6 8.70
2 2.90
4 5.80
41 59.42
28 40.58%
46  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 61
10 16.39
6 9.84
2 3.28
6 9.84
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
47  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 97
10 10.31
9 9.28
11 11.34
4 4.12
4 4.12
59 60.82
38 39.18%
48  โรงเรียนบ้านคำนาดี 203
23 11.33
12 5.91
16 7.88
17 8.37
8 3.94
127 62.56
76 37.44%
49  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 87
7 8.05
5 5.75
9 10.34
6 6.90
5 5.75
55 63.22
32 36.78%
50  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 33
2 6.06
2 6.06
6 18.18
2 6.06
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 174
19 10.92
12 6.90
16 9.20
6 3.45
10 5.75
111 63.79
63 36.21%
52  โรงเรียนบ้านหนองกุง 184
12 6.52
10 5.43
8 4.35
21 11.41
15 8.15
118 64.13
66 35.87%
53  โรงเรียนบ้านหัวคู 92
12 13.04
4 4.35
13 14.13
4 4.35
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
54  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 59
8 13.56
1 1.69
12 20.34
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
55  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
1 2.70
3 8.11
2 5.41
1 2.70
6 16.22
24 64.86
13 35.14%
56  โรงเรียนบ้านโนนลาด 49
3 6.12
4 8.16
9 18.37
1 2.04
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
57  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 103
8 7.77
10 9.71
13 12.62
3 2.91
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
58  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 46
4 8.70
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
59  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 224
11 4.91
31 13.84
20 8.93
11 4.91
0 0.00
151 67.41
73 32.59%
60  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 111
12 10.81
6 5.41
8 7.21
9 8.11
1 0.90
75 67.57
36 32.43%
61  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 44
2 4.55
5 11.36
5 11.36
2 4.55
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
62  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 170
12 7.06
15 8.82
9 5.29
10 5.88
7 4.12
117 68.82
53 31.18%
63  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 72
12 16.67
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
64  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 46
2 4.35
3 6.52
8 17.39
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
65  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 86
10 11.63
10 11.63
6 6.98
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
66  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 123
6 4.88
12 9.76
11 8.94
5 4.07
3 2.44
86 69.92
37 30.08%
67  โรงเรียนบ้านดอนชาด 27
6 22.22
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
68  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 143
10 6.99
7 4.90
9 6.29
9 6.29
7 4.90
101 70.63
42 29.37%
69  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 86
3 3.49
3 3.49
11 12.79
4 4.65
4 4.65
61 70.93
25 29.07%
70  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 964
84 8.71
35 3.63
147 15.25
2 0.21
6 0.62
690 71.58
274 28.42%
71  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 170
6 3.53
4 2.35
19 11.18
8 4.71
11 6.47
122 71.76
48 28.24%
72  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
16 11.43
0 0.00
19 13.57
4 2.86
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
73  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
5 3.73
7 5.22
97 72.39
37 27.61%
74  โรงเรียนบ้านดงยาง 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
75  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 59
7 11.86
5 8.47
2 3.39
2 3.39
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
76  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 85
9 10.59
4 4.71
8 9.41
2 2.35
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
77  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 246
16 6.50
16 6.50
24 9.76
8 3.25
1 0.41
181 73.58
65 26.42%
78  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 38
5 13.16
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
79  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
1 1.64
2 3.28
45 73.77
16 26.23%
80  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
2 5.71
3 8.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
81  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
10 8.20
4 3.28
91 74.59
31 25.41%
82  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
6 7.23
9 10.84
5 6.02
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
83  โรงเรียนบ้านวังเข 24
4 16.67
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
84  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 36
5 13.89
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
86  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 127
3 2.36
8 6.30
9 7.09
3 2.36
8 6.30
96 75.59
31 24.41%
87  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 38
6 15.79
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
88  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 148
7 4.73
6 4.05
15 10.14
7 4.73
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
5 9.09
2 3.64
5 9.09
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
90  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 162
12 7.41
11 6.79
9 5.56
6 3.70
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
91  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 43
5 11.63
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
92  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 61
3 4.92
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
93  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 84
6 7.14
8 9.52
5 5.95
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
94  โรงเรียนบ้านโพนทอง 159
9 5.66
4 2.52
7 4.40
9 5.66
6 3.77
124 77.99
35 22.01%
95  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 91
6 6.59
4 4.40
1 1.10
8 8.79
1 1.10
71 78.02
20 21.98%
96  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 82
10 12.20
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
97  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 93
10 10.75
1 1.08
2 2.15
6 6.45
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
98  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 244
11 4.51
12 4.92
10 4.10
10 4.10
9 3.69
192 78.69
52 21.31%
99  โรงเรียนบ้านยาง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
5 6.58
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
100  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
18 11.39
0 0.00
15 9.49
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
101  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
3 5.66
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
102  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
7 9.46
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
103  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
105  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 107
5 4.67
8 7.48
4 3.74
4 3.74
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
106  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
107  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 94
3 3.19
7 7.45
4 4.26
3 3.19
1 1.06
76 80.85
18 19.15%
108  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
109  โรงเรียนบ้านนาแพง 123
5 4.07
5 4.07
8 6.50
4 3.25
1 0.81
100 81.30
23 18.70%
110  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
111  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
112  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 523
29 5.54
7 1.34
39 7.46
13 2.49
7 1.34
428 81.84
95 18.16%
113  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
9 7.76
0 0.00
4 3.45
3 2.59
5 4.31
95 81.90
21 18.10%
114  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
2 3.28
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 151
5 3.31
12 7.95
5 3.31
5 3.31
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
116  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
117  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 187
9 4.81
4 2.14
20 10.70
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
118  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 134
7 5.22
6 4.48
10 7.46
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
119  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 82
3 3.66
3 3.66
6 7.32
1 1.22
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
120  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 118
4 3.39
8 6.78
1 0.85
5 4.24
2 1.69
98 83.05
20 16.95%
121  โรงเรียนบ้านดงหวาย 79
3 3.80
3 3.80
6 7.59
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
122  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 98
4 4.08
0 0.00
12 12.24
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
123  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 117
8 6.84
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
124  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 68
6 8.82
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
125  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
126  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
127  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 133
4 3.01
5 3.76
2 1.50
5 3.76
5 3.76
112 84.21
21 15.79%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 76
3 3.95
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
129  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
130  โรงเรียนบ้านลาด 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
3 3.19
2 2.13
3 3.19
3 3.19
3 3.19
80 85.11
14 14.89%
132  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
133  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
134  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
135  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 110
5 4.55
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
136  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 125
6 4.80
6 4.80
6 4.80
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
137  โรงเรียนวังหลวง 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
138  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 364
23 6.32
5 1.37
15 4.12
2 0.55
6 1.65
313 85.99
51 14.01%
139  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
5 5.38
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
140  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 81
4 4.94
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
141  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 104
3 2.88
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
142  โรงเรียนบ้านแฝก 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
143  โรงเรียนบ้านนาสีใส 131
1 0.76
12 9.16
4 3.05
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 139
4 2.88
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
145  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
146  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
147  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
148  โรงเรียนอัคคะวิทยา 203
6 2.96
6 2.96
5 2.46
4 1.97
4 1.97
178 87.68
25 12.32%
149  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
150  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
151  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 188
4 2.13
0 0.00
17 9.04
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
152  โรงเรียนบ้านท่าสี 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
2 3.70
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
153  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 103
7 6.80
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
155  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 146
9 6.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.11
131 89.73
15 10.27%
156  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 111
2 1.80
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
157  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 176
2 1.14
11 6.25
1 0.57
3 1.70
0 0.00
159 90.34
17 9.66%
159  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 138
4 2.90
2 1.45
4 2.90
2 1.45
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
160  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
161  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 84
0 0.00
2 2.38
4 4.76
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
162  โรงเรียนบ้านหนองตอ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
163  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
164  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
165  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
166  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 150
4 2.67
1 0.67
1 0.67
2 1.33
2 1.33
140 93.33
10 6.67%
167  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 126
0 0.00
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
168  โรงเรียนบ้านดงกลาง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
169  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
170  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 71
3 4.23
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
172  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 93
0 0.00
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
173  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
174  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 119
3 2.52
0 0.00
2 1.68
0 0.00
1 0.84
113 94.96
6 5.04%
175  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
176  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
177  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
178  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
179  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 206
2 0.97
3 1.46
2 0.97
1 0.49
1 0.49
197 95.63
9 4.37%
180  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
181  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
182  โรงเรียนบ้านวังม่วย 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.91
1 0.97
99 96.12
4 3.88%
183  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 160
0 0.00
1 0.63
5 3.13
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
184  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 136
0 0.00
0 0.00
1 0.74
2 1.47
2 1.47
131 96.32
5 3.68%
185  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
186  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
187  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 245
0 0.00
2 0.82
3 1.22
3 1.22
0 0.00
237 96.73
8 3.27%
188  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
1 1.59
61 96.83
2 3.17%
189  โรงเรียนบ้านนางาม 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
190  โรงเรียนบ้านหนองโน 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
191  โรงเรียนบ้านหนองสิม 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
192  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 121
2 1.65
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
193  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
1 0.19
1 0.19
7 1.33
1 0.19
0 0.00
515 98.10
10 1.90%
194  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 107
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
105 98.13
2 1.87%
195  โรงเรียนบ้านปากช่อง 104
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
196  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
262 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านนาเมือง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,953 8.99
เตี้ย  1,091 5.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 8.51
ผอมและเตี้ย  803 3.70
อ้วนและเตี้ย  660 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,374 70.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,357 คน


29.25%


Powered By www.thaieducation.net