ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าสี 74
12 16.22
15 20.27
21 28.38
9 12.16
7 9.46
10 13.51
64 86.49%
2  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81
12 14.81
20 24.69
24 29.63
7 8.64
6 7.41
12 14.81
69 85.19%
3  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
31 25.83
27 22.50
12 10.00
16 13.33
12 10.00
22 18.33
98 81.67%
4  โรงเรียนบ้านนาเลา 82
2 2.44
56 68.29
2 2.44
2 2.44
4 4.88
16 19.51
66 80.49%
5  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
58 13.98
33 7.95
54 13.01
91 21.93
87 20.96
92 22.17
323 77.83%
6  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 107
20 18.69
18 16.82
31 28.97
6 5.61
7 6.54
25 23.36
82 76.64%
7  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 100
26 26.00
12 12.00
9 9.00
28 28.00
0 0.00
25 25.00
75 75.00%
8  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 154
46 29.87
62 40.26
7 4.55
0 0.00
0 0.00
39 25.32
115 74.68%
9  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 110
12 10.91
12 10.91
11 10.00
24 21.82
23 20.91
28 25.45
82 74.55%
10  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 48
4 8.33
7 14.58
5 10.42
10 20.83
9 18.75
13 27.08
35 72.92%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 270
40 14.81
24 8.89
12 4.44
86 31.85
32 11.85
76 28.15
194 71.85%
12  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 113
28 24.78
27 23.89
1 0.88
19 16.81
6 5.31
32 28.32
81 71.68%
13  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 53
7 13.21
16 30.19
1 1.89
13 24.53
0 0.00
16 30.19
37 69.81%
14  โรงเรียนบ้านวังเข 22
6 27.27
1 4.55
3 13.64
5 22.73
0 0.00
7 31.82
15 68.18%
15  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 91
57 62.64
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
31 34.07
60 65.93%
16  โรงเรียนบ้านหนองกุง 192
20 10.42
11 5.73
26 13.54
31 16.15
37 19.27
67 34.90
125 65.10%
17  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 97
13 13.40
13 13.40
12 12.37
13 13.40
12 12.37
34 35.05
63 64.95%
18  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 138
13 9.42
11 7.97
17 12.32
24 17.39
23 16.67
50 36.23
88 63.77%
19  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
5 9.62
3 5.77
7 13.46
8 15.38
10 19.23
19 36.54
33 63.46%
20  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
2 5.41
2 5.41
6 16.22
4 10.81
8 21.62
15 40.54
22 59.46%
21  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 56
9 16.07
13 23.21
7 12.50
4 7.14
0 0.00
23 41.07
33 58.93%
22  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 188
27 14.36
38 20.21
23 12.23
15 7.98
6 3.19
79 42.02
109 57.98%
23  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 44
10 22.73
7 15.91
7 15.91
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
24  โรงเรียนบ้านโพนทอง 164
23 14.02
16 9.76
24 14.63
16 9.76
10 6.10
75 45.73
89 54.27%
25  โรงเรียนวังหลวง 38
5 13.16
5 13.16
5 13.16
4 10.53
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
26  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 23
6 26.09
0 0.00
5 21.74
1 4.35
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
27  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 85
8 9.41
12 14.12
8 9.41
8 9.41
8 9.41
41 48.24
44 51.76%
28  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 155
30 19.35
18 11.61
4 2.58
16 10.32
11 7.10
76 49.03
79 50.97%
29  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 122
10 8.20
13 10.66
21 17.21
6 4.92
10 8.20
62 50.82
60 49.18%
30  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 27
6 22.22
4 14.81
3 11.11
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
31  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 154
36 23.38
8 5.19
22 14.29
3 1.95
5 3.25
80 51.95
74 48.05%
32  โรงเรียนอัคคะวิทยา 157
6 3.82
12 7.64
39 24.84
8 5.10
6 3.82
86 54.78
71 45.22%
33  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 134
17 12.69
10 7.46
26 19.40
7 5.22
0 0.00
74 55.22
60 44.78%
34  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
5 15.63
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
35  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 140
14 10.00
12 8.57
28 20.00
5 3.57
2 1.43
79 56.43
61 43.57%
36  โรงเรียนบ้านพันขาง 62
9 14.52
7 11.29
11 17.74
0 0.00
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
37  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 346
36 10.40
48 13.87
48 13.87
14 4.05
2 0.58
198 57.23
148 42.77%
38  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 66
14 21.21
9 13.64
5 7.58
0 0.00
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
39  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 240
43 17.92
31 12.92
19 7.92
7 2.92
1 0.42
139 57.92
101 42.08%
40  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 253
41 16.21
27 10.67
28 11.07
8 3.16
1 0.40
148 58.50
105 41.50%
41  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 153
16 10.46
8 5.23
23 15.03
5 3.27
11 7.19
90 58.82
63 41.18%
42  โรงเรียนหนองคำวิทยา 165
25 15.15
15 9.09
15 9.09
7 4.24
5 3.03
98 59.39
67 40.61%
43  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 35
0 0.00
12 34.29
1 2.86
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
44  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
45  โรงเรียนบ้านหัวคู 95
13 13.68
7 7.37
14 14.74
2 2.11
2 2.11
57 60.00
38 40.00%
46  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
13 24.53
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
47  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 191
23 12.04
13 6.81
21 10.99
6 3.14
12 6.28
116 60.73
75 39.27%
48  โรงเรียนบ้านทรายมูล 74
10 13.51
13 17.57
4 5.41
2 2.70
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
49  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 64
13 20.31
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
50  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 126
1 0.79
5 3.97
22 17.46
6 4.76
15 11.90
77 61.11
49 38.89%
51  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 161
18 11.18
15 9.32
14 8.70
9 5.59
5 3.11
100 62.11
61 37.89%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 105
11 10.48
9 8.57
8 7.62
3 2.86
8 7.62
66 62.86
39 37.14%
53  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 46
5 10.87
6 13.04
2 4.35
4 8.70
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
54  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 95
10 10.53
4 4.21
8 8.42
13 13.68
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
55  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 279
4 1.43
4 1.43
84 30.11
5 1.79
5 1.79
177 63.44
102 36.56%
56  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 118
13 11.02
10 8.47
8 6.78
10 8.47
2 1.69
75 63.56
43 36.44%
57  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 160
14 8.75
13 8.13
17 10.63
7 4.38
7 4.38
102 63.75
58 36.25%
58  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 69
4 5.80
5 7.25
6 8.70
4 5.80
6 8.70
44 63.77
25 36.23%
59  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
3 6.00
6 12.00
32 64.00
18 36.00%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 92
11 11.96
5 5.43
13 14.13
4 4.35
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
61  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 28
6 21.43
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
62  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 138
11 7.97
7 5.07
13 9.42
11 7.97
7 5.07
89 64.49
49 35.51%
63  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 125
11 8.80
10 8.00
13 10.40
10 8.00
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
64  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 77
17 22.08
0 0.00
8 10.39
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
65  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 113
36 31.86
2 1.77
1 0.88
0 0.00
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
66  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 124
10 8.06
10 8.06
17 13.71
5 4.03
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
67  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 62
6 9.68
3 4.84
6 9.68
4 6.45
2 3.23
41 66.13
21 33.87%
68  โรงเรียนบ้านดงหวาย 95
8 8.42
10 10.53
11 11.58
2 2.11
1 1.05
63 66.32
32 33.68%
69  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 204
23 11.27
18 8.82
8 3.92
9 4.41
10 4.90
136 66.67
68 33.33%
70  โรงเรียนบ้านนาทม 138
13 9.42
0 0.00
17 12.32
15 10.87
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
71  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 961
63 6.56
21 2.19
201 20.92
11 1.14
7 0.73
658 68.47
303 31.53%
72  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 70
12 17.14
4 5.71
3 4.29
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 90
11 12.22
6 6.67
3 3.33
2 2.22
6 6.67
62 68.89
28 31.11%
74  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 185
26 14.05
11 5.95
20 10.81
0 0.00
0 0.00
128 69.19
57 30.81%
75  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 95
6 6.32
2 2.11
3 3.16
9 9.47
9 9.47
66 69.47
29 30.53%
76  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 102
8 7.84
11 10.78
2 1.96
8 7.84
2 1.96
71 69.61
31 30.39%
77  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
6 7.23
1 1.20
18 21.69
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
78  โรงเรียนบ้านโนนยาง 117
5 4.27
7 5.98
19 16.24
4 3.42
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
79  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 246
20 8.13
16 6.50
9 3.66
17 6.91
10 4.07
174 70.73
72 29.27%
80  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1068
37 3.46
67 6.27
85 7.96
37 3.46
85 7.96
757 70.88
311 29.12%
81  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
82  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 46
5 10.87
0 0.00
1 2.17
6 13.04
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
83  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 89
6 6.74
5 5.62
11 12.36
0 0.00
3 3.37
64 71.91
25 28.09%
84  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
12 7.59
5 3.16
25 15.82
2 1.27
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
85  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 69
9 13.04
6 8.70
1 1.45
2 2.90
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
86  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 73
5 6.85
10 13.70
5 6.85
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
87  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
7 5.00
6 4.29
11 7.86
5 3.57
9 6.43
102 72.86
38 27.14%
88  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 26
4 15.38
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
89  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 513
76 14.81
2 0.39
53 10.33
7 1.36
0 0.00
375 73.10
138 26.90%
90  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 101
12 11.88
8 7.92
7 6.93
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
91  โรงเรียนบ้านคำนาดี 210
13 6.19
10 4.76
19 9.05
7 3.33
7 3.33
154 73.33
56 26.67%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 45
3 6.67
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
93  โรงเรียนบ้านหนองโน 94
6 6.38
3 3.19
0 0.00
6 6.38
10 10.64
69 73.40
25 26.60%
94  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 113
8 7.08
7 6.19
12 10.62
3 2.65
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
95  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 91
8 8.79
9 9.89
3 3.30
4 4.40
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
96  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 65
3 4.62
4 6.15
2 3.08
4 6.15
4 6.15
48 73.85
17 26.15%
97  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
3 8.57
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
98  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 59
5 8.47
2 3.39
8 13.56
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
99  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 131
17 12.98
8 6.11
3 2.29
5 3.82
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
100  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 163
9 5.52
0 0.00
15 9.20
7 4.29
10 6.13
122 74.85
41 25.15%
101  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 84
6 7.14
9 10.71
6 7.14
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
102  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
12 10.26
8 6.84
3 2.56
4 3.42
2 1.71
88 75.21
29 24.79%
103  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
4 8.16
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
104  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
0 0.00
10 12.82
4 5.13
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
105  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 178
5 2.81
5 2.81
22 12.36
6 3.37
5 2.81
135 75.84
43 24.16%
106  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 83
11 13.25
3 3.61
5 6.02
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 121
6 4.96
4 3.31
14 11.57
5 4.13
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
108  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 84
4 4.76
3 3.57
2 2.38
7 8.33
4 4.76
64 76.19
20 23.81%
109  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 80
7 8.75
2 2.50
7 8.75
2 2.50
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
110  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 55
2 3.64
2 3.64
7 12.73
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
111  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 230
13 5.65
8 3.48
15 6.52
15 6.52
3 1.30
176 76.52
54 23.48%
112  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 169
10 5.92
6 3.55
17 10.06
6 3.55
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 109
9 8.26
7 6.42
4 3.67
5 4.59
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
114  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 35
1 2.86
6 17.14
0 0.00
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
115  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 138
5 3.62
8 5.80
15 10.87
3 2.17
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
116  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 130
3 2.31
7 5.38
8 6.15
3 2.31
8 6.15
101 77.69
29 22.31%
117  โรงเรียนบ้านดอนควาย 36
1 2.78
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
118  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 90
7 7.78
3 3.33
9 10.00
1 1.11
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
119  โรงเรียนบ้านโนนลาด 50
2 4.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 82
5 6.10
6 7.32
3 3.66
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
121  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 32
1 3.13
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
122  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
11 8.21
11 8.21
7 5.22
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
123  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 79
2 2.53
3 3.80
6 7.59
2 2.53
4 5.06
62 78.48
17 21.52%
124  โรงเรียนบ้านนาแพง 121
8 6.61
6 4.96
4 3.31
7 5.79
1 0.83
95 78.51
26 21.49%
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 94
0 0.00
0 0.00
19 20.21
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
126  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
127  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 143
8 5.59
2 1.40
18 12.59
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
128  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 25
1 4.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
129  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 266
24 9.02
14 5.26
7 2.63
7 2.63
0 0.00
214 80.45
52 19.55%
130  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 85
7 8.24
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
131  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 64
1 1.56
3 4.69
6 9.38
1 1.56
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
132  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 129
5 3.88
4 3.10
8 6.20
4 3.10
3 2.33
105 81.40
24 18.60%
133  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
135  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
136  โรงเรียนบ้านหนองบก 83
5 6.02
3 3.61
7 8.43
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
137  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 83
7 8.43
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
138  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 100
4 4.00
5 5.00
6 6.00
3 3.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 190
12 6.32
5 2.63
17 8.95
0 0.00
0 0.00
156 82.11
34 17.89%
140  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 130
12 9.23
0 0.00
10 7.69
0 0.00
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
141  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
7 13.73
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
142  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
0 0.00
2 2.70
61 82.43
13 17.57%
143  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 110
0 0.00
0 0.00
19 17.27
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
144  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
145  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 66
3 4.55
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
146  โรงเรียนบ้านดงยาง 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
147  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
148  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
149  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 140
12 8.57
0 0.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
150  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
151  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 532
1 0.19
8 1.50
4 0.75
33 6.20
37 6.95
449 84.40
83 15.60%
152  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 129
9 6.98
4 3.10
7 5.43
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
153  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 123
6 4.88
0 0.00
10 8.13
0 0.00
3 2.44
104 84.55
19 15.45%
154  โรงเรียนบ้านลาด 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 111
5 4.50
4 3.60
8 7.21
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
156  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 53
1 1.89
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
157  โรงเรียนขวัญเมือง 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
5 8.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
2 3.33
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
159  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 71
5 7.04
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
160  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
161  โรงเรียนบ้านหนองสิม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
162  โรงเรียนบ้านแฝก 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
163  โรงเรียนบ้านวังม่วย 104
3 2.88
3 2.88
3 2.88
3 2.88
1 0.96
91 87.50
13 12.50%
164  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
165  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
1 2.38
2 4.76
37 88.10
5 11.90%
166  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
37 88.10
5 11.90%
167  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
168  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 177
8 4.52
4 2.26
3 1.69
2 1.13
2 1.13
158 89.27
19 10.73%
170  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
171  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
172  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 112
7 6.25
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
173  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 237
0 0.00
0 0.00
23 9.70
0 0.00
0 0.00
214 90.30
23 9.70%
174  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
175  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
176  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
178  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
179  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
180  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
181  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
182  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 269
2 0.74
0 0.00
17 6.32
1 0.37
1 0.37
248 92.19
21 7.81%
183  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
184  โรงเรียนบ้านโสกเตย 50
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
185  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 171
2 1.17
4 2.34
2 1.17
1 0.58
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
186  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
187  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
188  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
189  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
190  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
191  โรงเรียนบ้านนางาม 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
192  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
193  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
194  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
195  โรงเรียนบ้านสีเสียด 162
1 0.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.23
159 98.15
3 1.85%
196  โรงเรียนบ้านปลาโด 141
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
140 99.29
1 0.71%
197  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านดอนชาด 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านนาเมือง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองตอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโคกสี 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโจด 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,123 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,863 8.06
เตี้ย  1,326 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,068 8.94
ผอมและเตี้ย  980 4.24
อ้วนและเตี้ย  703 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,183 69.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,940 คน


30.01%


Powered By www.thaieducation.net