ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 324 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำแดง 17
9 52.94
1 5.88
2 11.76
5 29.41
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
11 14.47
13 17.11
26 34.21
13 17.11
13 17.11
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
25 40.32
10 16.13
12 19.35
15 24.19
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
4  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
16 21.05
16 21.05
10 13.16
25 32.89
9 11.84
0 0.00
76 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสว่าง 99
23 23.23
0 0.00
76 76.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสวนปอ 57
13 22.81
7 12.28
11 19.30
14 24.56
12 21.05
0 0.00
57 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองกุง 64
20 31.25
9 14.06
19 29.69
9 14.06
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 49
17 34.69
6 12.24
3 6.12
10 20.41
13 26.53
0 0.00
49 100.00%
9  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
10  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 51
7 13.73
10 19.61
11 21.57
13 25.49
7 13.73
3 5.88
48 94.12%
11  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 32
14 43.75
9 28.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
12  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 93
73 78.49
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
15 16.13
78 83.87%
13  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 167
21 12.57
13 7.78
37 22.16
15 8.98
50 29.94
31 18.56
136 81.44%
14  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 169
53 31.36
39 23.08
14 8.28
18 10.65
11 6.51
34 20.12
135 79.88%
15  โรงเรียนยางคำวิทยา 171
39 22.81
42 24.56
10 5.85
20 11.70
13 7.60
47 27.49
124 72.51%
16  โรงเรียนบ้านขามป้อม 40
12 30.00
4 10.00
5 12.50
4 10.00
3 7.50
12 30.00
28 70.00%
17  โรงเรียนบ้านดงบัง 68
7 10.29
6 8.82
10 14.71
12 17.65
12 17.65
21 30.88
47 69.12%
18  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
5 26.32
2 10.53
2 10.53
4 21.05
0 0.00
6 31.58
13 68.42%
19  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
8 33.33
0 0.00
3 12.50
5 20.83
0 0.00
8 33.33
16 66.67%
20  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 51
12 23.53
5 9.80
9 17.65
4 7.84
3 5.88
18 35.29
33 64.71%
21  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
4 11.11
6 16.67
3 8.33
8 22.22
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
22  โรงเรียนบ้านทองหลาง 59
13 22.03
7 11.86
1 1.69
14 23.73
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
23  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
5 18.52
2 7.41
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
24  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 56
23 41.07
0 0.00
3 5.36
7 12.50
0 0.00
23 41.07
33 58.93%
25  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 104
18 17.31
13 12.50
23 22.12
4 3.85
1 0.96
45 43.27
59 56.73%
26  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
36 10.68
40 11.87
48 14.24
38 11.28
28 8.31
147 43.62
190 56.38%
27  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 123
15 12.20
11 8.94
24 19.51
6 4.88
12 9.76
55 44.72
68 55.28%
28  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 514
58 11.28
37 7.20
101 19.65
24 4.67
64 12.45
230 44.75
284 55.25%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
30  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
31  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 75
14 18.67
9 12.00
10 13.33
3 4.00
4 5.33
35 46.67
40 53.33%
32  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 98
8 8.16
6 6.12
23 23.47
3 3.06
12 12.24
46 46.94
52 53.06%
33  โรงเรียนบ้านภูงา 21
4 19.05
4 19.05
0 0.00
3 14.29
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
34  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
14 21.54
5 7.69
13 20.00
2 3.08
0 0.00
31 47.69
34 52.31%
35  โรงเรียนบ้านป่ายาง 80
11 13.75
5 6.25
20 25.00
5 6.25
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
36  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 133
22 16.54
3 2.26
2 1.50
26 19.55
15 11.28
65 48.87
68 51.13%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 208
27 12.98
4 1.92
26 12.50
27 12.98
21 10.10
103 49.52
105 50.48%
38  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 177
25 14.12
31 17.51
12 6.78
12 6.78
9 5.08
88 49.72
89 50.28%
39  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 48
17 35.42
0 0.00
4 8.33
3 6.25
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
40  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 92
5 5.43
5 5.43
19 20.65
7 7.61
9 9.78
47 51.09
45 48.91%
41  โรงเรียนบ้านยางเลิง 68
11 16.18
8 11.76
3 4.41
8 11.76
2 2.94
36 52.94
32 47.06%
42  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
4 6.67
3 5.00
14 23.33
0 0.00
7 11.67
32 53.33
28 46.67%
43  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 13
4 30.77
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
44  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
11 9.57
11 9.57
20 17.39
11 9.57
0 0.00
62 53.91
53 46.09%
45  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
10 41.67
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
46  โรงเรียนบ้านภูดิน 60
7 11.67
6 10.00
6 10.00
3 5.00
4 6.67
34 56.67
26 43.33%
47  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
18 24.32
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
48  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
5 23.81
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
49  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 40
12 30.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
3 7.50
23 57.50
17 42.50%
50  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
4 12.90
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
51  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 943
67 7.10
53 5.62
239 25.34
32 3.39
3 0.32
549 58.22
394 41.78%
52  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 185
36 19.46
8 4.32
17 9.19
7 3.78
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
53  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
7 10.61
2 3.03
11 16.67
5 7.58
2 3.03
39 59.09
27 40.91%
54  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 135
10 7.41
9 6.67
10 7.41
16 11.85
10 7.41
80 59.26
55 40.74%
55  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 111
4 3.60
8 7.21
23 20.72
2 1.80
8 7.21
66 59.46
45 40.54%
56  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 102
12 11.76
11 10.78
11 10.78
7 6.86
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
57  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 114
14 12.28
11 9.65
14 12.28
4 3.51
2 1.75
69 60.53
45 39.47%
58  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 39
7 17.95
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
59  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 117
18 15.38
10 8.55
17 14.53
0 0.00
0 0.00
72 61.54
45 38.46%
60  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
5 10.64
5 10.64
2 4.26
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
61  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 176
13 7.39
14 7.95
13 7.39
13 7.39
14 7.95
109 61.93
67 38.07%
62  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 142
21 14.79
8 5.63
13 9.15
5 3.52
7 4.93
88 61.97
54 38.03%
63  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 115
23 20.00
0 0.00
16 13.91
4 3.48
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
64  โรงเรียนบ้านแดง 86
8 9.30
8 9.30
4 4.65
10 11.63
2 2.33
54 62.79
32 37.21%
65  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 185
8 4.32
12 6.49
8 4.32
20 10.81
20 10.81
117 63.24
68 36.76%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
13 10.92
4 3.36
12 10.08
6 5.04
8 6.72
76 63.87
43 36.13%
67  โรงเรียนบ้านโพนงาม 109
8 7.34
9 8.26
19 17.43
1 0.92
2 1.83
70 64.22
39 35.78%
68  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
10 23.81
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
12 7.50
5 3.13
26 16.25
3 1.88
11 6.88
103 64.38
57 35.63%
70  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 51
11 21.57
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
71  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
72  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
9 15.79
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
73  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 63
15 23.81
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
74  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
6 14.63
27 65.85
14 34.15%
75  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 71
10 14.08
9 12.68
0 0.00
3 4.23
2 2.82
47 66.20
24 33.80%
76  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
2 4.44
2 4.44
10 22.22
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
77  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 144
4 2.78
6 4.17
11 7.64
10 6.94
17 11.81
96 66.67
48 33.33%
78  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 36
4 11.11
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
79  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
8 15.69
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
80  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 79
9 11.39
1 1.27
14 17.72
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
81  โรงเรียนบ้านฝาง 64
5 7.81
9 14.06
4 6.25
3 4.69
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
82  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 49
7 14.29
5 10.20
3 6.12
0 0.00
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
83  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
31 16.85
18 9.78
10 5.43
0 0.00
1 0.54
124 67.39
60 32.61%
84  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
10 7.75
8 6.20
11 8.53
7 5.43
6 4.65
87 67.44
42 32.56%
85  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
14 18.92
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
86  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 170
15 8.82
19 11.18
21 12.35
0 0.00
0 0.00
115 67.65
55 32.35%
87  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 211
28 13.27
22 10.43
6 2.84
6 2.84
5 2.37
144 68.25
67 31.75%
88  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
9 12.33
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
89  โรงเรียนบ้านหินกอง 51
8 15.69
0 0.00
6 11.76
0 0.00
2 3.92
35 68.63
16 31.37%
90  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
11 11.83
4 4.30
9 9.68
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
91  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 159
20 12.58
12 7.55
11 6.92
6 3.77
0 0.00
110 69.18
49 30.82%
92  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
5 5.88
2 2.35
16 18.82
3 3.53
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
93  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
19 26.39
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
94  โรงเรียนบ้านชาติ 59
7 11.86
2 3.39
4 6.78
2 3.39
3 5.08
41 69.49
18 30.51%
95  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
96  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 119
19 15.97
1 0.84
12 10.08
4 3.36
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
97  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 53
4 7.55
3 5.66
3 5.66
3 5.66
3 5.66
37 69.81
16 30.19%
98  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 100
13 13.00
2 2.00
6 6.00
2 2.00
7 7.00
70 70.00
30 30.00%
99  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 97
9 9.28
4 4.12
15 15.46
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
100  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 271
40 14.76
34 12.55
6 2.21
1 0.37
0 0.00
190 70.11
81 29.89%
101  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 77
5 6.49
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
102  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 124
18 14.52
8 6.45
9 7.26
2 1.61
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
103  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
10 10.99
9 9.89
6 6.59
2 2.20
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
104  โรงเรียนบ้านพิลา 27
1 3.70
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
105  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 71
4 5.63
6 8.45
8 11.27
3 4.23
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
106  โรงเรียนบ้านข่อย 95
6 6.32
7 7.37
11 11.58
2 2.11
2 2.11
67 70.53
28 29.47%
107  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 106
15 14.15
1 0.94
13 12.26
2 1.89
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
108  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
1 1.82
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
109  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
3 7.89
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
110  โรงเรียนหนองขามวิทยา 135
4 2.96
7 5.19
28 20.74
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
111  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
112  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 63
8 12.70
6 9.52
1 1.59
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
113  โรงเรียนบ้านโพนสูง 70
4 5.71
6 8.57
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
114  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
115  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
12 8.70
14 10.14
10 7.25
2 1.45
1 0.72
99 71.74
39 28.26%
116  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 135
4 2.96
9 6.67
14 10.37
4 2.96
7 5.19
97 71.85
38 28.15%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 157
10 6.37
3 1.91
25 15.92
3 1.91
3 1.91
113 71.97
44 28.03%
118  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 136
11 8.09
11 8.09
9 6.62
5 3.68
2 1.47
98 72.06
38 27.94%
119  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 79
4 5.06
9 11.39
7 8.86
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
120  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 47
5 10.64
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
121  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 47
1 2.13
3 6.38
8 17.02
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
122  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 62
4 6.45
0 0.00
11 17.74
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
123  โรงเรียนบ้านสองชั้น 85
11 12.94
8 9.41
4 4.71
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
124  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
125  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 67
1 1.49
0 0.00
17 25.37
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
126  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 82
6 7.32
3 3.66
11 13.41
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
127  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 94
17 18.09
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
128  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 79
12 15.19
2 2.53
6 7.59
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
129  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
6 6.12
3 3.06
72 73.47
26 26.53%
130  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 76
8 10.53
5 6.58
7 9.21
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
131  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
16 18.18
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
132  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 991
49 4.94
31 3.13
96 9.69
45 4.54
32 3.23
738 74.47
253 25.53%
133  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 67
1 1.49
0 0.00
14 20.90
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 81
4 4.94
0 0.00
3 3.70
10 12.35
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
136  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
13 8.61
10 6.62
9 5.96
5 3.31
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
137  โรงเรียนบ้านสระบัว 119
11 9.24
8 6.72
5 4.20
5 4.20
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
138  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 148
17 11.49
10 6.76
9 6.08
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
139  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 66
3 4.55
3 4.55
10 15.15
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
140  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 128
6 4.69
7 5.47
8 6.25
5 3.91
4 3.13
98 76.56
30 23.44%
141  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 106
7 6.60
0 0.00
3 2.83
8 7.55
6 5.66
82 77.36
24 22.64%
142  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 93
7 7.53
5 5.38
9 9.68
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
143  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 71
3 4.23
3 4.23
5 7.04
3 4.23
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
144  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 120
12 10.00
4 3.33
10 8.33
1 0.83
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
145  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
146  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
5 8.47
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
147  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
19 15.45
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
148  โรงเรียนสาวแหวิทยา 146
8 5.48
5 3.42
15 10.27
4 2.74
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
149  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 110
3 2.73
6 5.45
14 12.73
0 0.00
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
150  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
6 13.04
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
151  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 553
26 4.70
6 1.08
55 9.95
15 2.71
18 3.25
433 78.30
120 21.70%
152  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 51
6 11.76
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
153  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
154  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
2 3.08
3 4.62
51 78.46
14 21.54%
155  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
10 7.41
10 7.41
3 2.22
5 3.70
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
156  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 89
6 6.74
5 5.62
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
157  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 80
10 12.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
158  โรงเรียนบ้านโหรา 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
159  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 81
6 7.41
2 2.47
6 7.41
1 1.23
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
160  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
8 7.27
5 4.55
9 8.18
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 244
29 11.89
5 2.05
15 6.15
2 0.82
0 0.00
193 79.10
51 20.90%
162  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
163  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
164  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
12 6.98
6 3.49
12 6.98
5 2.91
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
166  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
167  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
7 7.29
2 2.08
9 9.38
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
168  โรงเรียนบ้านสำราญ 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
169  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
170  โรงเรียนบ้านโพนหิน 93
5 5.38
0 0.00
3 3.23
10 10.75
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 211
22 10.43
7 3.32
10 4.74
1 0.47
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
172  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 53
3 5.66
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
173  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
5 6.17
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
174  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 98
7 7.14
4 4.08
5 5.10
2 2.04
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
175  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 131
6 4.58
3 2.29
14 10.69
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
176  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 191
12 6.28
7 3.66
4 2.09
10 5.24
2 1.05
156 81.68
35 18.32%
177  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 93
6 6.45
0 0.00
9 9.68
1 1.08
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
178  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
179  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
180  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
181  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
182  โรงเรียนบ้านโพนทัน 109
9 8.26
4 3.67
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
183  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
6 8.45
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
184  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
7 5.30
6 4.55
9 6.82
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
185  โรงเรียนประสิทธาราม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
186  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
9 6.38
7 4.96
2 1.42
5 3.55
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
187  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 37
5 13.51
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
188  โรงเรียนบ้านหนองจาน 99
0 0.00
9 9.09
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
189  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
190  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
191  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 152
7 4.61
0 0.00
17 11.18
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
192  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 95
6 6.32
5 5.26
1 1.05
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
193  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1172
61 5.20
2 0.17
104 8.87
7 0.60
9 0.77
989 84.39
183 15.61%
194  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
195  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
7 5.43
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 142
11 7.75
5 3.52
3 2.11
3 2.11
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
197  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 84
5 5.95
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
198  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 91
7 7.69
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
199  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
200  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 86
1 1.16
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
201  โรงเรียนบ้านนาแค 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
202  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
203  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 103
6 5.83
1 0.97
7 6.80
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
204  โรงเรียนเมืองโพนทราย 194
7 3.61
0 0.00
12 6.19
0 0.00
9 4.64
166 85.57
28 14.43%
205  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 70
1 1.43
0 0.00
8 11.43
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
206  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 105
9 8.57
0 0.00
2 1.90
1 0.95
3 2.86
90 85.71
15 14.29%
207  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 77
1 1.30
1 1.30
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
208  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
209  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 87
5 5.75
1 1.15
5 5.75
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
210  โรงเรียนจตุคามวิทยา 80
6 7.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
211  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 120
9 7.50
3 2.50
4 3.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
212  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
213  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 187
5 2.67
4 2.14
4 2.14
5 2.67
6 3.21
163 87.17
24 12.83%
214  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
5 6.41
68 87.18
10 12.82%
215  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 91
4 4.40
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
216  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
217  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
218  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
219  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
220  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 53
4 7.55
1 1.89
0 0.00
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
221  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
12 9.68
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
222  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 165
6 3.64
0 0.00
11 6.67
1 0.61
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
223  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
224  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
225  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
226  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
227  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
4 4.65
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
228  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
229  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
230  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 118
4 3.39
5 4.24
0 0.00
3 2.54
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
231  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
232  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
5 1.96
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
230 90.20
25 9.80%
233  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
234  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 79
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
2 2.53
72 91.14
7 8.86%
235  โรงเรียนบ้านแขม 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
1 1.10
1 1.10
83 91.21
8 8.79%
236  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
7 5.56
0 0.00
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
237  โรงเรียนดอนเสาโฮง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
238  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
239  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
240  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
65 91.55
6 8.45%
241  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 95
1 1.05
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
242  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
243  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
244  โรงเรียนบ้านแจ้ง 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
245  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
246  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
247  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
248  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
249  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
250  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
251  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
252  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 116
2 1.72
0 0.00
5 4.31
0 0.00
1 0.86
108 93.10
8 6.90%
253  โรงเรียนบ้านดงมัน 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
254  โรงเรียนบ้านโพนดวน 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
255  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
256  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
257  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
4 3.10
0 0.00
1 0.78
1 0.78
2 1.55
121 93.80
8 6.20%
258  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 478
5 1.05
5 1.05
7 1.46
6 1.26
5 1.05
450 94.14
28 5.86%
259  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 123
5 4.07
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
260  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 88
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
261  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 178
0 0.00
4 2.25
5 2.81
0 0.00
0 0.00
169 94.94
9 5.06%
262  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
263  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
43 95.56
2 4.44%
264  โรงเรียนบ้านไทรทอง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
265  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
266  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
267  โรงเรียนบ้านเป้า 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
1 1.72
56 96.55
2 3.45%
268  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
269  โรงเรียนบ้านนา 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
270  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 102
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
271  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
0 0.00
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
272  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
273  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
274  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
275  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
89 98.89
1 1.11%
276  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
277  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
278  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
279  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
280  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
281  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
282  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
283  โรงเรียนบ้านขมิ้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
284  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
285  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
286  โรงเรียนบ้านคำพระ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
287  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
288  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
289  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
290  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
291  โรงเรียนบ้านดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
292  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
293  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
294  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
295  โรงเรียนบ้านม่วง 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
296  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
297  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
298  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
299  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
300  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านหนองไศล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านหมอตา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
322  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนห้วยหินลาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,883 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,372 7.94
เตี้ย  1,195 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,658 8.89
ผอมและเตี้ย  870 2.91
อ้วนและเตี้ย  657 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,131 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,752 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net