ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 327 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขมิ้น 8
2 25.00
2 25.00
2 25.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
15 19.74
27 35.53
9 11.84
17 22.37
8 10.53
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
28 45.16
9 14.52
9 14.52
16 25.81
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
3 21.43
3 21.43
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
12 15.79
8 10.53
12 15.79
23 30.26
21 27.63
0 0.00
76 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสวนปอ 55
8 14.55
12 21.82
14 25.45
8 14.55
13 23.64
0 0.00
55 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสว่าง 99
23 23.23
0 0.00
76 76.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุง 64
20 31.25
9 14.06
19 29.69
9 14.06
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 94
13 13.83
9 9.57
50 53.19
11 11.70
11 11.70
0 0.00
94 100.00%
10  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 40
30 75.00
1 2.50
5 12.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
11  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 52
8 15.38
10 19.23
11 21.15
13 25.00
7 13.46
3 5.77
49 94.23%
12  โรงเรียนบ้านขามป้อม 40
10 25.00
5 12.50
8 20.00
6 15.00
5 12.50
6 15.00
34 85.00%
13  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 91
75 82.42
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
14 15.38
77 84.62%
14  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 32
14 43.75
9 28.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
15  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 88
13 14.77
17 19.32
20 22.73
9 10.23
15 17.05
14 15.91
74 84.09%
16  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 132
22 16.67
3 2.27
28 21.21
25 18.94
31 23.48
23 17.42
109 82.58%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 167
21 12.57
13 7.78
37 22.16
15 8.98
50 29.94
31 18.56
136 81.44%
18  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 169
53 31.36
39 23.08
14 8.28
18 10.65
11 6.51
34 20.12
135 79.88%
19  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 196
48 24.49
23 11.73
14 7.14
71 36.22
0 0.00
40 20.41
156 79.59%
20  โรงเรียนบ้านคำแดง 14
1 7.14
3 21.43
3 21.43
4 28.57
0 0.00
3 21.43
11 78.57%
21  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
17 15.89
3 2.80
21 19.63
20 18.69
21 19.63
25 23.36
82 76.64%
22  โรงเรียนยางคำวิทยา 171
39 22.81
42 24.56
10 5.85
20 11.70
13 7.60
47 27.49
124 72.51%
23  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 45
13 28.89
8 17.78
5 11.11
6 13.33
0 0.00
13 28.89
32 71.11%
24  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 143
3 2.10
15 10.49
23 16.08
18 12.59
38 26.57
46 32.17
97 67.83%
25  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
14 21.54
13 20.00
2 3.08
13 20.00
2 3.08
21 32.31
44 67.69%
26  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
21 17.65
17 14.29
12 10.08
21 17.65
9 7.56
39 32.77
80 67.23%
27  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
12 50.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
8 33.33
16 66.67%
28  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 51
12 23.53
5 9.80
9 17.65
4 7.84
3 5.88
18 35.29
33 64.71%
29  โรงเรียนบ้านทองหลาง 59
13 22.03
7 11.86
0 0.00
15 25.42
3 5.08
21 35.59
38 64.41%
30  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
4 11.11
9 25.00
6 16.67
2 5.56
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
31  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 55
25 45.45
0 0.00
3 5.45
7 12.73
0 0.00
20 36.36
35 63.64%
32  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 53
6 11.32
3 5.66
6 11.32
9 16.98
9 16.98
20 37.74
33 62.26%
33  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
5 18.52
2 7.41
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
34  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 104
18 17.31
13 12.50
23 22.12
4 3.85
1 0.96
45 43.27
59 56.73%
35  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 67
14 20.90
6 8.96
13 19.40
5 7.46
0 0.00
29 43.28
38 56.72%
36  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 164
22 13.41
1 0.61
44 26.83
7 4.27
19 11.59
71 43.29
93 56.71%
37  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 97
20 20.62
16 16.49
9 9.28
9 9.28
1 1.03
42 43.30
55 56.70%
38  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 123
8 6.50
12 9.76
8 6.50
20 16.26
20 16.26
55 44.72
68 55.28%
39  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 98
8 8.16
6 6.12
25 25.51
3 3.06
12 12.24
44 44.90
54 55.10%
40  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
6 10.00
3 5.00
15 25.00
2 3.33
7 11.67
27 45.00
33 55.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
9 16.36
8 14.55
10 18.18
3 5.45
0 0.00
25 45.45
30 54.55%
42  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
43  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
20 35.09
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
26 45.61
31 54.39%
44  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 75
14 18.67
9 12.00
10 13.33
3 4.00
4 5.33
35 46.67
40 53.33%
45  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
7 36.84
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
46  โรงเรียนบ้านภูงา 21
4 19.05
0 0.00
4 19.05
3 14.29
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
47  โรงเรียนบ้านป่ายาง 80
11 13.75
5 6.25
20 25.00
5 6.25
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
48  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 86
6 6.98
0 0.00
32 37.21
5 5.81
1 1.16
42 48.84
44 51.16%
49  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 102
17 16.67
5 4.90
12 11.76
4 3.92
14 13.73
50 49.02
52 50.98%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 208
27 12.98
4 1.92
26 12.50
27 12.98
21 10.10
103 49.52
105 50.48%
51  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
10 41.67
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
33 30.00
6 5.45
15 13.64
0 0.00
0 0.00
56 50.91
54 49.09%
53  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 92
5 5.43
5 5.43
19 20.65
7 7.61
9 9.78
47 51.09
45 48.91%
54  โรงเรียนจตุคามวิทยา 82
18 21.95
3 3.66
4 4.88
8 9.76
6 7.32
43 52.44
39 47.56%
55  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
4 11.11
6 16.67
4 11.11
3 8.33
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
56  โรงเรียนบ้านยางเลิง 68
11 16.18
8 11.76
3 4.41
8 11.76
2 2.94
36 52.94
32 47.06%
57  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 50
18 36.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
59  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 118
11 9.32
11 9.32
20 16.95
11 9.32
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
60  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 511
39 7.63
16 3.13
64 12.52
55 10.76
55 10.76
282 55.19
229 44.81%
61  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 940
68 7.23
71 7.55
243 25.85
32 3.40
3 0.32
523 55.64
417 44.36%
62  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
10 11.63
23 26.74
4 4.65
1 1.16
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
63  โรงเรียนบ้านหินกอง 50
6 12.00
3 6.00
8 16.00
5 10.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 73
18 24.66
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
41 56.16
32 43.84%
65  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 117
18 15.38
10 8.55
17 14.53
3 2.56
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
66  โรงเรียนบ้านโพนงาม 108
10 9.26
12 11.11
21 19.44
1 0.93
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
67  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 64
11 17.19
6 9.38
6 9.38
2 3.13
2 3.13
37 57.81
27 42.19%
68  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
4 12.90
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
69  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
13 27.08
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
70  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 185
36 19.46
8 4.32
17 9.19
7 3.78
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
71  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 133
10 7.52
9 6.77
10 7.52
16 12.03
10 7.52
78 58.65
55 41.35%
72  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 56
5 8.93
7 12.50
9 16.07
2 3.57
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
73  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 111
4 3.60
8 7.21
23 20.72
2 1.80
8 7.21
66 59.46
45 40.54%
74  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
12 28.57
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
75  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 47
6 12.77
2 4.26
10 21.28
1 2.13
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
76  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 114
14 12.28
11 9.65
14 12.28
4 3.51
2 1.75
69 60.53
45 39.47%
77  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 71
13 18.31
11 15.49
0 0.00
2 2.82
2 2.82
43 60.56
28 39.44%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 28
2 7.14
4 14.29
3 10.71
2 7.14
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
79  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
32 9.50
32 9.50
36 10.68
21 6.23
9 2.67
207 61.42
130 38.58%
80  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 52
19 36.54
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
81  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
5 10.64
5 10.64
2 4.26
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
82  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
5 23.81
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
83  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
10 7.75
11 8.53
14 10.85
8 6.20
6 4.65
80 62.02
49 37.98%
84  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
7 10.61
2 3.03
11 16.67
5 7.58
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
85  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
7 17.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
86  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 72
8 11.11
12 16.67
7 9.72
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
87  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
8 12.50
8 12.50
0 0.00
8 12.50
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
88  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 289
40 13.84
14 4.84
43 14.88
9 3.11
0 0.00
183 63.32
106 36.68%
89  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 191
36 18.85
13 6.81
3 1.57
10 5.24
8 4.19
121 63.35
70 36.65%
90  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 112
21 18.75
0 0.00
16 14.29
4 3.57
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
91  โรงเรียนบ้านแดง 86
7 8.14
8 9.30
4 4.65
10 11.63
2 2.33
55 63.95
31 36.05%
92  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50
7 14.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
12 7.50
5 3.13
26 16.25
3 1.88
11 6.88
103 64.38
57 35.63%
94  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 51
11 21.57
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
95  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
5 9.80
1 1.96
9 17.65
3 5.88
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
96  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 271
43 15.87
12 4.43
36 13.28
4 1.48
0 0.00
176 64.94
95 35.06%
97  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
3 15.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
98  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 206
4 1.94
11 5.34
15 7.28
15 7.28
27 13.11
134 65.05
72 34.95%
99  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 63
15 23.81
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
100  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 66
5 7.58
1 1.52
12 18.18
5 7.58
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
101  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
33 17.93
19 10.33
11 5.98
0 0.00
1 0.54
120 65.22
64 34.78%
102  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
6 14.63
27 65.85
14 34.15%
103  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 211
32 15.17
22 10.43
6 2.84
7 3.32
5 2.37
139 65.88
72 34.12%
104  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
16 10.60
15 9.93
13 8.61
7 4.64
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
105  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 107
6 5.61
2 1.87
18 16.82
0 0.00
10 9.35
71 66.36
36 33.64%
106  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
11 11.83
4 4.30
9 9.68
6 6.45
1 1.08
62 66.67
31 33.33%
107  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
108  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
12 13.19
9 9.89
7 7.69
2 2.20
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
109  โรงเรียนบ้านข่อย 89
7 7.87
7 7.87
11 12.36
2 2.25
2 2.25
60 67.42
29 32.58%
110  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
6 4.65
8 6.20
15 11.63
6 4.65
7 5.43
87 67.44
42 32.56%
111  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 80
9 11.25
1 1.25
14 17.50
2 2.50
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
112  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
14 18.92
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
113  โรงเรียนบ้านฝาง 65
5 7.69
9 13.85
4 6.15
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
114  โรงเรียนบ้านแขม 91
20 21.98
0 0.00
7 7.69
2 2.20
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
115  โรงเรียนบ้านภูดิน 60
6 10.00
5 8.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
116  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 67
8 11.94
7 10.45
6 8.96
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
117  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
15 10.87
15 10.87
10 7.25
2 1.45
1 0.72
95 68.84
43 31.16%
118  โรงเรียนห้วยหินลาด 61
3 4.92
5 8.20
2 3.28
7 11.48
2 3.28
42 68.85
19 31.15%
119  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
120  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
121  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 13
4 30.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 157
10 6.37
3 1.91
12 7.64
1 0.64
22 14.01
109 69.43
48 30.57%
123  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
19 26.39
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
124  โรงเรียนบ้านชาติ 59
7 11.86
2 3.39
4 6.78
2 3.39
3 5.08
41 69.49
18 30.51%
125  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
126  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 133
8 6.02
4 3.01
12 9.02
6 4.51
10 7.52
93 69.92
40 30.08%
127  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 133
12 9.02
12 9.02
9 6.77
5 3.76
2 1.50
93 69.92
40 30.08%
128  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 124
18 14.52
8 6.45
9 7.26
2 1.61
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
129  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 128
8 6.25
10 7.81
11 8.59
5 3.91
4 3.13
90 70.31
38 29.69%
130  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 119
12 10.08
4 3.36
16 13.45
3 2.52
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
131  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 106
15 14.15
1 0.94
13 12.26
2 1.89
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
132  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
133  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 159
12 7.55
22 13.84
10 6.29
2 1.26
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
134  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 77
12 15.58
2 2.60
7 9.09
1 1.30
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
135  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
6 14.29
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
136  โรงเรียนบ้านพิลา 28
1 3.57
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
137  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 102
11 10.78
2 1.96
7 6.86
2 1.96
7 6.86
73 71.57
29 28.43%
138  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 120
15 12.50
5 4.17
12 10.00
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
139  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 117
12 10.26
0 0.00
21 17.95
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
140  โรงเรียนบ้านโพนสูง 71
4 5.63
6 8.45
8 11.27
1 1.41
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
141  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 135
4 2.96
9 6.67
14 10.37
4 2.96
7 5.19
97 71.85
38 28.15%
142  โรงเรียนบ้านแสนสี 147
3 2.04
7 4.76
7 4.76
10 6.80
14 9.52
106 72.11
41 27.89%
143  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 79
4 5.06
9 11.39
7 8.86
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
144  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
145  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 102
9 8.82
4 3.92
11 10.78
4 3.92
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
146  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
17 19.32
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
147  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
5 8.47
7 11.86
1 1.69
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
148  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
3 3.53
7 8.24
7 8.24
2 2.35
4 4.71
62 72.94
23 27.06%
149  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
150  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
151  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
10 11.24
0 0.00
13 14.61
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
152  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 90
9 10.00
5 5.56
10 11.11
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
153  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 94
17 18.09
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
154  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
6 6.12
3 3.06
72 73.47
26 26.53%
155  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 151
21 13.91
10 6.62
9 5.96
0 0.00
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
156  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
1 1.54
14 21.54
0 0.00
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
157  โรงเรียนบ้านจานใต้ 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
12 16.44
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
158  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 992
49 4.94
31 3.13
96 9.68
45 4.54
32 3.23
739 74.50
253 25.50%
159  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 106
15 14.15
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
160  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 83
7 8.43
4 4.82
10 12.05
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
161  โรงเรียนบ้านสระบัว 119
12 10.08
8 6.72
5 4.20
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
162  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
20 16.26
0 0.00
8 6.50
3 2.44
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
163  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 40
5 12.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
164  โรงเรียนประสิทธาราม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 81
4 4.94
0 0.00
3 3.70
10 12.35
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
166  โรงเรียนสาวแหวิทยา 146
13 8.90
0 0.00
15 10.27
8 5.48
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
167  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 67
3 4.48
3 4.48
10 14.93
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
25 11.79
10 4.72
15 7.08
0 0.00
0 0.00
162 76.42
50 23.58%
169  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
4 7.14
1 1.79
7 12.50
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
170  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 553
29 5.24
7 1.27
57 10.31
17 3.07
18 3.25
425 76.85
128 23.15%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 143
16 11.19
6 4.20
11 7.69
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
172  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
173  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 170
17 10.00
22 12.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
174  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 48
8 16.67
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
175  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 176
13 7.39
14 7.95
13 7.39
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
176  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
12 6.98
6 3.49
16 9.30
5 2.91
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
177  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 177
5 2.82
7 3.95
12 6.78
8 4.52
8 4.52
137 77.40
40 22.60%
178  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 71
3 4.23
3 4.23
5 7.04
3 4.23
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 242
30 12.40
7 2.89
15 6.20
2 0.83
0 0.00
188 77.69
54 22.31%
180  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
1 1.23
2 2.47
63 77.78
18 22.22%
181  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
182  โรงเรียนบ้านสองชั้น 86
10 11.63
6 6.98
3 3.49
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
183  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 109
2 1.83
6 5.50
14 12.84
0 0.00
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
184  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
5 6.85
4 5.48
6 8.22
0 0.00
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
185  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
10 7.41
10 7.41
3 2.22
5 3.70
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
186  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 84
8 9.52
1 1.19
5 5.95
4 4.76
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
187  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 89
6 6.74
5 5.62
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
188  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
3 7.89
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
189  โรงเรียนบ้านโหรา 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
190  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
191  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 91
5 5.49
4 4.40
8 8.79
1 1.10
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
192  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
193  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 98
4 4.08
0 0.00
0 0.00
7 7.14
9 9.18
78 79.59
20 20.41%
194  โรงเรียนบ้านหนองไศล 109
8 7.34
9 8.26
3 2.75
2 1.83
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
195  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 35
4 11.43
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
196  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
6 13.04
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
197  โรงเรียนบ้านสำราญ 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
198  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 62
6 9.68
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
199  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
200  โรงเรียนบ้านโพนหิน 95
5 5.26
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
201  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
9 6.98
0 0.00
15 11.63
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
202  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 87
7 8.05
1 1.15
7 8.05
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
203  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 131
6 4.58
3 2.29
14 10.69
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
204  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
8 6.06
7 5.30
9 6.82
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
205  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 132
7 5.30
0 0.00
17 12.88
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
206  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
207  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
7 7.29
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
208  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 51
5 9.80
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
209  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 102
9 8.82
2 1.96
7 6.86
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
210  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 165
10 6.06
5 3.03
13 7.88
1 0.61
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
211  โรงเรียนบ้านโพนทัน 109
9 8.26
4 3.67
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
212  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
213  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 65
5 7.69
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
214  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
215  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
216  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
7 5.56
1 0.79
10 7.94
3 2.38
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
217  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
2 3.33
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
218  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
9 6.38
7 4.96
2 1.42
5 3.55
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
219  โรงเรียนบ้านหนองจาน 99
0 0.00
9 9.09
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
220  โรงเรียนเมืองโพนทราย 189
10 5.29
3 1.59
9 4.76
5 2.65
3 1.59
159 84.13
30 15.87%
221  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 82
5 6.10
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
222  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 95
6 6.32
5 5.26
1 1.05
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
223  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 89
3 3.37
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
224  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1171
61 5.21
2 0.17
104 8.88
7 0.60
9 0.77
988 84.37
183 15.63%
225  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
226  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
2 3.08
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
227  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
228  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
13 10.48
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
229  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
230  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 67
0 0.00
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
231  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
232  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
233  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 105
9 8.57
0 0.00
2 1.90
1 0.95
3 2.86
90 85.71
15 14.29%
234  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
235  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
236  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
237  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
238  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
239  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
3 6.52
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
240  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
241  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 187
5 2.67
4 2.14
4 2.14
5 2.67
6 3.21
163 87.17
24 12.83%
242  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
5 6.41
68 87.18
10 12.82%
243  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
244  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 90
4 4.44
3 3.33
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
245  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 67
4 5.97
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
246  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
247  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 102
5 4.90
7 6.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
248  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 77
1 1.30
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
249  โรงเรียนบ้านแจ้ง 77
0 0.00
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
250  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
251  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
23 88.46
3 11.54%
252  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
1 1.92
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
253  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
254  โรงเรียนบ้านคำพระ 38
0 0.00
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
255  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 57
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
256  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
257  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 118
4 3.39
5 4.24
0 0.00
3 2.54
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
258  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
259  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 140
6 4.29
2 1.43
5 3.57
1 0.71
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
260  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
5 1.96
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
230 90.20
25 9.80%
261  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
262  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 97
6 6.19
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
263  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
4 5.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
264  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
7 5.56
0 0.00
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
265  โรงเรียนดอนเสาโฮง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
266  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
267  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
268  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
269  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
65 91.55
6 8.45%
270  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
271  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 38
0 0.00
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
272  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
273  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
274  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
275  โรงเรียนบ้านไทรทอง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
276  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
277  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 87
6 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
278  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 177
0 0.00
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
279  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
280  โรงเรียนบ้านโพนดวน 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
281  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
282  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 122
6 4.92
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
283  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
284  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 64
4 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
285  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
286  โรงเรียนบ้านดงบัง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
287  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 70
4 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
288  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
289  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
290  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
2 1.72
110 94.83
6 5.17%
291  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
292  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 131
1 0.76
1 0.76
3 2.29
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
293  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
294  โรงเรียนบ้านเป้า 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
295  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
296  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 478
2 0.42
0 0.00
7 1.46
2 0.42
1 0.21
466 97.49
12 2.51%
297  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
298  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
0 0.00
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
299  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
300  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
301  โรงเรียนบ้านนา 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
302  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
303  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
89 98.89
1 1.11%
304  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านดงมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านนาแค 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านม่วง 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านหมอตา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนหนองขามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
327  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,813 9.17
เตี้ย  1,433 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,944 9.60
ผอมและเตี้ย  1,117 3.64
อ้วนและเตี้ย  800 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,563 70.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,107 คน


29.69%


Powered By www.thaieducation.net