ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 14
5 35.71
5 35.71
3 21.43
1 7.14
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
4  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 65
3 4.62
0 0.00
19 29.23
14 21.54
29 44.62
0 0.00
65 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
15 9.74
3 1.95
44 28.57
18 11.69
45 29.22
109 70.78%
7  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 81
14 17.28
12 14.81
12 14.81
2 2.47
11 13.58
30 37.04
51 62.96%
8  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
26 16.15
33 20.50
14 8.70
21 13.04
7 4.35
60 37.27
101 62.73%
9  โรงเรียนบ้านค้อ 48
4 8.33
4 8.33
10 20.83
7 14.58
5 10.42
18 37.50
30 62.50%
10  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
11  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
12  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
7 13.46
10 19.23
8 15.38
3 5.77
2 3.85
22 42.31
30 57.69%
13  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
18 21.69
5 6.02
16 19.28
4 4.82
4 4.82
36 43.37
47 56.63%
14  โรงเรียนบ้านซำจำปา 170
19 11.18
18 10.59
24 14.12
18 10.59
13 7.65
78 45.88
92 54.12%
15  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
16  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 230
21 9.13
18 7.83
16 6.96
39 16.96
29 12.61
107 46.52
123 53.48%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
6 13.33
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 34
8 23.53
3 8.82
2 5.88
4 11.76
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
19  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 68
8 11.76
6 8.82
15 22.06
7 10.29
0 0.00
32 47.06
36 52.94%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนบ้านศรีสุข 152
14 9.21
13 8.55
27 17.76
7 4.61
15 9.87
76 50.00
76 50.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
5 5.56
7 7.78
46 51.11
44 48.89%
23  โรงเรียนบ้านธาตุ 144
10 6.94
8 5.56
19 13.19
17 11.81
16 11.11
74 51.39
70 48.61%
24  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 120
8 6.67
30 25.00
5 4.17
10 8.33
5 4.17
62 51.67
58 48.33%
25  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
15 14.71
12 11.76
11 10.78
11 10.78
0 0.00
53 51.96
49 48.04%
26  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
32 17.68
5 2.76
32 17.68
95 52.49
86 47.51%
27  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 236
18 7.63
22 9.32
14 5.93
34 14.41
15 6.36
133 56.36
103 43.64%
28  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
24 13.71
20 11.43
16 9.14
12 6.86
4 2.29
99 56.57
76 43.43%
29  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
12 11.76
13 12.75
10 9.80
5 4.90
4 3.92
58 56.86
44 43.14%
30  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 50
10 20.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
6 7.06
5 5.88
13 15.29
4 4.71
7 8.24
50 58.82
35 41.18%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 323
48 14.86
28 8.67
37 11.46
10 3.10
6 1.86
194 60.06
129 39.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
5 12.20
3 7.32
5 12.20
3 7.32
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
34  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 118
8 6.78
10 8.47
6 5.08
10 8.47
12 10.17
72 61.02
46 38.98%
35  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
8 11.11
6 8.33
14 19.44
0 0.00
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
36  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 74
2 2.70
12 16.22
9 12.16
4 5.41
1 1.35
46 62.16
28 37.84%
37  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
38  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
17 18.48
0 0.00
17 18.48
58 63.04
34 36.96%
39  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
13 8.72
5 3.36
7 4.70
18 12.08
12 8.05
94 63.09
55 36.91%
40  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 96
1 1.04
15 15.63
16 16.67
1 1.04
2 2.08
61 63.54
35 36.46%
41  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 182
12 6.59
16 8.79
28 15.38
3 1.65
7 3.85
116 63.74
66 36.26%
42  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
2 5.00
3 7.50
3 7.50
3 7.50
26 65.00
14 35.00%
43  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
30 4.40
27 3.96
62 9.09
57 8.36
62 9.09
444 65.10
238 34.90%
44  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 75
14 18.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
45  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
46  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 200
30 15.00
21 10.50
13 6.50
4 2.00
1 0.50
131 65.50
69 34.50%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
21 10.88
3 1.55
38 19.69
3 1.55
0 0.00
128 66.32
65 33.68%
48  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
11 9.73
7 6.19
7 6.19
6 5.31
7 6.19
75 66.37
38 33.63%
49  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
62 6.67
0 0.00
0 0.00
120 12.92
123 13.24
624 67.17
305 32.83%
50  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
6 4.62
11 8.46
22 16.92
3 2.31
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
51  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
52  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 313
36 11.50
29 9.27
35 11.18
0 0.00
0 0.00
213 68.05
100 31.95%
53  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 148
9 6.08
9 6.08
23 15.54
6 4.05
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
54  โรงเรียนบ้านหว้า 197
12 6.09
18 9.14
18 9.14
14 7.11
0 0.00
135 68.53
62 31.47%
55  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 135
3 2.22
1 0.74
38 28.15
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
56  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 52
3 5.77
1 1.92
10 19.23
2 3.85
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
57  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
7 12.50
2 3.57
2 3.57
2 3.57
39 69.64
17 30.36%
58  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
10 18.87
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
59  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
8 4.52
18 10.17
11 6.21
16 9.04
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
4 6.56
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
61  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
8 11.76
5 7.35
7 10.29
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
62  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
12 8.00
12 8.00
5 3.33
6 4.00
106 70.67
44 29.33%
63  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
10 13.89
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
64  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
4 8.89
2 4.44
32 71.11
13 28.89%
65  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
5 5.15
7 7.22
14 14.43
1 1.03
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
66  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
2 9.52
15 71.43
6 28.57%
67  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 81
9 11.11
1 1.23
10 12.35
2 2.47
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
3 3.85
3 3.85
56 71.79
22 28.21%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
70  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
6 9.23
5 7.69
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
2 3.45
5 8.62
42 72.41
16 27.59%
72  โรงเรียนบ้านโนนลาน 51
6 11.76
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
73  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 73
12 16.44
6 8.22
2 2.74
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
74  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
75  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
70 12.80
6 1.10
31 5.67
34 6.22
4 0.73
402 73.49
145 26.51%
76  โรงเรียนท่ากุญชร 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
2 3.51
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
77  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 138
8 5.80
8 5.80
7 5.07
13 9.42
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
78  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 112
4 3.57
1 0.89
14 12.50
1 0.89
9 8.04
83 74.11
29 25.89%
79  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 58
7 12.07
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
80  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
81  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
9 6.57
3 2.19
10 7.30
3 2.19
10 7.30
102 74.45
35 25.55%
82  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
12 12.77
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
83  โรงเรียนบ้านหัน 51
4 7.84
4 7.84
2 3.92
2 3.92
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
84  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 102
1 0.98
8 7.84
14 13.73
2 1.96
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
85  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
86  โรงเรียนบ้านขนวน 228
38 16.67
4 1.75
9 3.95
6 2.63
0 0.00
171 75.00
57 25.00%
87  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
8 6.02
4 3.01
11 8.27
6 4.51
4 3.01
100 75.19
33 24.81%
88  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 170
13 7.65
6 3.53
19 11.18
4 2.35
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
89  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 110
2 1.82
7 6.36
15 13.64
2 1.82
1 0.91
83 75.45
27 24.55%
90  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 106
1 0.94
4 3.77
17 16.04
2 1.89
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
91  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
3 8.11
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
92  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 207
6 2.90
10 4.83
27 13.04
6 2.90
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
93  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
94  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
95  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
8 4.85
13 7.88
12 7.27
4 2.42
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
96  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
97  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
98  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 51
6 11.76
3 5.88
1 1.96
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
100  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
5 4.67
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
101  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
6 5.56
3 2.78
8 7.41
2 1.85
4 3.70
85 78.70
23 21.30%
102  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
103  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
14 7.49
4 2.14
9 4.81
3 1.60
9 4.81
148 79.14
39 20.86%
104  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
0 0.00
5 3.85
22 16.92
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
105  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 140
8 5.71
12 8.57
8 5.71
1 0.71
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
106  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
3 3.09
0 0.00
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
107  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
108  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
109  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
22 12.15
2 1.10
13 7.18
0 0.00
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
110  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
111  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
1 2.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
113  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
3 3.49
2 2.33
9 10.47
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
114  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
115  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
116  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
3 2.78
5 4.63
12 11.11
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
117  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
118  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
119  โรงเรียนบ้านหนองขาม 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
120  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
6 8.11
8 10.81
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
121  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
122  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
4 4.08
1 1.02
10 10.20
3 3.06
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
5 7.58
5 7.58
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
124  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
7 4.49
12 7.69
9 5.77
0 0.00
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
125  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 223
10 4.48
14 6.28
13 5.83
2 0.90
1 0.45
183 82.06
40 17.94%
126  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 165
11 6.67
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
127  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
128  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
47 82.46
10 17.54%
129  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 63
3 4.76
1 1.59
2 3.17
5 7.94
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 109
10 9.17
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
131  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
132  โรงเรียนบ้านวังยาว 225
3 1.33
2 0.89
20 8.89
4 1.78
10 4.44
186 82.67
39 17.33%
133  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
2 3.45
7 12.07
0 0.00
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
134  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
8 4.91
9 5.52
11 6.75
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
135  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
15 11.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
136  โรงเรียนบ้านหอย 83
3 3.61
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
137  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
9 8.33
3 2.78
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
138  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
139  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
140  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
3 4.55
3 4.55
3 4.55
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
141  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
6 4.72
3 2.36
11 8.66
0 0.00
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
142  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
3 3.30
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
143  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
144  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
145  โรงเรียนบ้านเม็ง 111
5 4.50
2 1.80
11 9.91
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
146  โรงเรียนบ้านโนนโก 161
6 3.73
5 3.11
4 2.48
6 3.73
4 2.48
136 84.47
25 15.53%
147  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
148  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
2 4.88
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
149  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
150  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
2 1.29
3 1.94
5 3.23
10 6.45
2 1.29
133 85.81
22 14.19%
151  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 143
5 3.50
5 3.50
8 5.59
2 1.40
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
152  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 86
3 3.49
0 0.00
6 6.98
3 3.49
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
153  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
154  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
155  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
156  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
157  โรงเรียนบ้านหนองโก 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
158  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
159  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
160  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
6 4.55
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
161  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
1 2.56
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
162  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 149
6 4.03
4 2.68
6 4.03
1 0.67
2 1.34
130 87.25
19 12.75%
163  โรงเรียนบ้านนาเพียง 103
7 6.80
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
164  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
165  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
2 2.74
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
166  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
3 4.62
57 87.69
8 12.31%
167  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
168  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
169  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
170  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
171  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
172  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
1 1.27
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
173  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 94
3 3.19
4 4.26
2 2.13
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
174  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
175  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
176  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
177  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1154
40 3.47
12 1.04
23 1.99
27 2.34
18 1.56
1034 89.60
120 10.40%
178  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
179  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 116
6 5.17
2 1.72
2 1.72
2 1.72
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
180  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
2 1.37
2 1.37
6 4.11
2 1.37
3 2.05
131 89.73
15 10.27%
181  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
182  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
184  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
185  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
186  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
187  โรงเรียนบ้านผาขาม 377
15 3.98
4 1.06
16 4.24
0 0.00
0 0.00
342 90.72
35 9.28%
188  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
189  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
2 2.27
1 1.14
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
190  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
191  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 137
4 2.92
2 1.46
5 3.65
1 0.73
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
192  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
193  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
194  โรงเรียนบ้านหนองแดง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
1 0.78
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
195  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 70
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
196  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
197  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
198  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
200  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 96
1 1.04
2 2.08
3 3.13
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
201  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 125
9 7.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
202  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
203  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
19 1.84
10 0.97
18 1.74
959 92.93
73 7.07%
204  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
205  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
1 0.99
2 1.98
94 93.07
7 6.93%
206  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
207  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
4 1.09
0 0.00
6 1.64
0 0.00
15 4.10
341 93.17
25 6.83%
208  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 251
6 2.39
6 2.39
2 0.80
1 0.40
2 0.80
234 93.23
17 6.77%
209  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
210  โรงเรียนนาฝายวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
211  โรงเรียนบ้านชุมแพ 161
4 2.48
1 0.62
3 1.86
2 1.24
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
212  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
213  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 106
1 0.94
1 0.94
2 1.89
1 0.94
1 0.94
100 94.34
6 5.66%
214  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
215  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
0 0.00
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
216  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
217  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
218  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 148
4 2.70
3 2.03
1 0.68
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
219  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
3 1.18
4 1.57
4 1.57
1 0.39
1 0.39
242 94.90
13 5.10%
220  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
222  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
223  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 148
0 0.00
1 0.68
4 2.70
2 1.35
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
224  โรงเรียนบ้านหาด 70
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
225  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
4 2.68
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
143 95.97
6 4.03%
226  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
227  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
228  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
229  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
230  โรงเรียนบ้านกุดแคน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
231  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
232  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
233  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
234  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.20
82 98.80
1 1.20%
235  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,714 5.96
เตี้ย  1,179 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,166 7.53
ผอมและเตี้ย  946 3.29
อ้วนและเตี้ย  925 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,828 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,930 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net