ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
16 20.00
20 25.00
12 15.00
17 21.25
12 15.00
3 3.75
77 96.25%
3  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 42
8 19.05
9 21.43
6 14.29
6 14.29
9 21.43
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
4 22.22
2 11.11
5 27.78
1 5.56
3 16.67
3 16.67
15 83.33%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนบ้านซำจำปา 161
29 18.01
31 19.25
22 13.66
21 13.04
22 13.66
36 22.36
125 77.64%
7  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 954
133 13.94
52 5.45
121 12.68
258 27.04
173 18.13
217 22.75
737 77.25%
8  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1252
100 7.99
66 5.27
194 15.50
284 22.68
194 15.50
414 33.07
838 66.93%
9  โรงเรียนบ้านค้อ 48
4 8.33
4 8.33
12 25.00
7 14.58
5 10.42
16 33.33
32 66.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 66
6 9.09
6 9.09
15 22.73
7 10.61
10 15.15
22 33.33
44 66.67%
11  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
16 10.67
22 14.67
38 25.33
10 6.67
55 36.67
95 63.33%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูง 165
7 4.24
12 7.27
25 15.15
19 11.52
37 22.42
65 39.39
100 60.61%
13  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
23 14.94
18 11.69
32 20.78
12 7.79
8 5.19
61 39.61
93 60.39%
14  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
15  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
14 9.09
15 9.74
9 5.84
23 14.94
64 41.56
90 58.44%
16  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
5 5.15
7 7.22
13 13.40
12 12.37
19 19.59
41 42.27
56 57.73%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
6 13.33
8 17.78
3 6.67
8 17.78
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
18  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
19  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
37 20.44
5 2.76
37 20.44
85 46.96
96 53.04%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 117
19 16.24
18 15.38
8 6.84
10 8.55
5 4.27
57 48.72
60 51.28%
22  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
11 7.59
7 4.83
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
5 5.56
7 7.78
46 51.11
44 48.89%
24  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
20 7.84
35 13.73
43 16.86
8 3.14
18 7.06
131 51.37
124 48.63%
25  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 136
17 12.50
20 14.71
13 9.56
16 11.76
0 0.00
70 51.47
66 48.53%
26  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 200
29 14.50
22 11.00
22 11.00
15 7.50
9 4.50
103 51.50
97 48.50%
27  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 128
20 15.63
15 11.72
12 9.38
14 10.94
0 0.00
67 52.34
61 47.66%
28  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
4 7.02
8 14.04
30 52.63
27 47.37%
29  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 175
23 13.14
20 11.43
11 6.29
17 9.71
11 6.29
93 53.14
82 46.86%
30  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
4 7.14
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
31  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 76
14 18.42
3 3.95
8 10.53
7 9.21
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
32  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 223
15 6.73
11 4.93
35 15.70
21 9.42
13 5.83
128 57.40
95 42.60%
33  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 75
24 32.00
0 0.00
5 6.67
2 2.67
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
34  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 145
9 6.21
8 5.52
9 6.21
17 11.72
16 11.03
86 59.31
59 40.69%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
13 11.50
8 7.08
7 6.19
9 7.96
8 7.08
68 60.18
45 39.82%
36  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
37  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
4 3.20
7 5.60
8 6.40
12 9.60
18 14.40
76 60.80
49 39.20%
38  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
7 9.46
12 16.22
10 13.51
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
39  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 679
66 9.72
52 7.66
119 17.53
27 3.98
0 0.00
415 61.12
264 38.88%
40  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 153
13 8.50
11 7.19
17 11.11
17 11.11
1 0.65
94 61.44
59 38.56%
41  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
6 16.22
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
42  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
43  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
9 6.00
0 0.00
20 13.33
8 5.33
19 12.67
94 62.67
56 37.33%
44  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
45  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
1 2.22
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
46  โรงเรียนบ้านโนนโก 162
11 6.79
21 12.96
8 4.94
10 6.17
7 4.32
105 64.81
57 35.19%
47  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 199
30 15.08
21 10.55
13 6.53
4 2.01
1 0.50
130 65.33
69 34.67%
48  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
2 6.25
1 3.13
5 15.63
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
49  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 85
8 9.41
3 3.53
10 11.76
4 4.71
4 4.71
56 65.88
29 34.12%
50  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
11 8.46
7 5.38
25 19.23
1 0.77
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
51  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
24 21.82
3 2.73
9 8.18
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
52  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
53  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
54  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 150
9 6.00
9 6.00
24 16.00
6 4.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
55  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
12 7.45
16 9.94
11 6.83
12 7.45
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
56  โรงเรียนโนนงามศึกษา 92
7 7.61
5 5.43
8 8.70
5 5.43
4 4.35
63 68.48
29 31.52%
57  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 102
5 4.90
0 0.00
13 12.75
5 4.90
8 7.84
71 69.61
31 30.39%
58  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
19 14.39
10 7.58
6 4.55
5 3.79
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 43
2 4.65
4 9.30
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
60  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
78 14.26
9 1.65
36 6.58
37 6.76
5 0.91
382 69.84
165 30.16%
61  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 144
11 7.64
14 9.72
9 6.25
3 2.08
6 4.17
101 70.14
43 29.86%
62  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
7 6.48
4 3.70
13 12.04
2 1.85
6 5.56
76 70.37
32 29.63%
63  โรงเรียนนาฝายวิทยา 110
17 15.45
2 1.82
13 11.82
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
64  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 83
11 13.25
5 6.02
8 9.64
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
65  โรงเรียนบ้านขนวน 230
43 18.70
5 2.17
12 5.22
6 2.61
0 0.00
164 71.30
66 28.70%
66  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 142
13 9.15
9 6.34
11 7.75
7 4.93
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
68  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 107
15 14.02
4 3.74
8 7.48
1 0.93
2 1.87
77 71.96
30 28.04%
69  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
3 6.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
70  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
18 9.33
3 1.55
32 16.58
1 0.52
0 0.00
139 72.02
54 27.98%
71  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
9 7.83
8 6.96
11 9.57
4 3.48
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
72  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 108
15 13.89
8 7.41
7 6.48
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
73  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
74  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
7 10.00
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
5 6.41
5 6.41
3 3.85
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
76  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 60
4 6.67
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
77  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 161
14 8.70
8 4.97
18 11.18
1 0.62
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
78  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 100
7 7.00
6 6.00
6 6.00
4 4.00
3 3.00
74 74.00
26 26.00%
79  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
11 6.21
11 6.21
20 11.30
4 2.26
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
80  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 58
4 6.90
2 3.45
3 5.17
5 8.62
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
81  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
82  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
83  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 59
2 3.39
4 6.78
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
84  โรงเรียนบ้านหนองโก 71
4 5.63
3 4.23
7 9.86
3 4.23
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
85  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
16 8.56
9 4.81
8 4.28
6 3.21
8 4.28
140 74.87
47 25.13%
86  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
88  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 108
1 0.93
5 4.63
16 14.81
3 2.78
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
89  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
27 14.92
2 1.10
16 8.84
0 0.00
0 0.00
136 75.14
45 24.86%
90  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
91  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
92  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
1 2.04
5 10.20
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
93  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
1 2.22
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
94  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 66
2 3.03
3 4.55
7 10.61
2 3.03
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
96  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
11 6.75
10 6.13
18 11.04
0 0.00
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
97  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 152
2 1.32
16 10.53
18 11.84
0 0.00
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
98  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 142
9 6.34
15 10.56
8 5.63
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
99  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 112
1 0.89
5 4.46
19 16.96
0 0.00
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
100  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 138
5 3.62
5 3.62
14 10.14
5 3.62
3 2.17
106 76.81
32 23.19%
101  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
102  โรงเรียนบ้านเขาวง 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 319
30 9.40
12 3.76
20 6.27
7 2.19
4 1.25
246 77.12
73 22.88%
104  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 97
4 4.12
6 6.19
6 6.19
4 4.12
2 2.06
75 77.32
22 22.68%
105  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
106  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
107  โรงเรียนบ้านโนนทอง 199
9 4.52
6 3.02
19 9.55
9 4.52
1 0.50
155 77.89
44 22.11%
108  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 64
3 4.69
2 3.13
4 6.25
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
109  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
110  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
111  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
12 5.13
16 6.84
21 8.97
0 0.00
0 0.00
185 79.06
49 20.94%
112  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
113  โรงเรียนบ้านหอย 97
5 5.15
1 1.03
13 13.40
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
114  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
9 5.77
13 8.33
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
115  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 103
2 1.94
4 3.88
3 2.91
6 5.83
6 5.83
82 79.61
21 20.39%
116  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 59
4 6.78
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
117  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 104
1 0.96
0 0.00
13 12.50
7 6.73
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
118  โรงเรียนบ้านนาเพียง 105
6 5.71
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
119  โรงเรียนบ้านพระบาท 35
3 8.57
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
120  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
4 4.71
4 4.71
5 5.88
2 2.35
2 2.35
68 80.00
17 20.00%
122  โรงเรียนบ้านเม็ง 110
6 5.45
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
123  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
124  โรงเรียนบ้านวังยาว 224
5 2.23
2 0.89
21 9.38
6 2.68
10 4.46
180 80.36
44 19.64%
125  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 108
4 3.70
5 4.63
5 4.63
3 2.78
4 3.70
87 80.56
21 19.44%
126  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
7 7.53
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
127  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
128  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
129  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 152
9 5.92
6 3.95
10 6.58
1 0.66
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
130  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
2 4.76
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
131  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
132  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 74
8 10.81
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
133  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
134  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
4 4.65
1 1.16
8 9.30
3 3.49
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
135  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
137  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
138  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
17 18.28
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
139  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
10 5.52
11 6.08
12 6.63
0 0.00
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
140  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
141  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
142  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
143  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
9 6.16
5 3.42
6 4.11
3 2.05
3 2.05
120 82.19
26 17.81%
145  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
146  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 180
12 6.67
8 4.44
3 1.67
5 2.78
4 2.22
148 82.22
32 17.78%
147  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
5 7.35
3 4.41
2 2.94
0 0.00
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
148  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
149  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
150  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
5 3.76
5 3.76
5 3.76
2 1.50
6 4.51
110 82.71
23 17.29%
151  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 58
6 10.34
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
152  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 122
9 7.38
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
153  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 77
6 7.79
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
154  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
155  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 84
3 3.57
2 2.38
7 8.33
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
156  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
15 83.33
3 16.67%
157  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 205
14 6.83
3 1.46
12 5.85
5 2.44
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 97
7 7.22
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
159  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
2 2.53
2 2.53
66 83.54
13 16.46%
160  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
161  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 141
6 4.26
6 4.26
2 1.42
4 2.84
5 3.55
118 83.69
23 16.31%
162  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
1 1.45
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
163  โรงเรียนบ้านโนนคอม 145
5 3.45
1 0.69
15 10.34
2 1.38
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
164  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
5 4.63
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
165  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 235
22 9.36
3 1.28
12 5.11
0 0.00
0 0.00
198 84.26
37 15.74%
166  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 72
4 5.56
2 2.78
4 5.56
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
167  โรงเรียนท่ากุญชร 74
5 6.76
3 4.05
3 4.05
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
168  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
2 2.94
3 4.41
58 85.29
10 14.71%
169  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
170  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 93
3 3.23
5 5.38
2 2.15
2 2.15
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
171  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
2 1.98
3 2.97
3 2.97
3 2.97
3 2.97
87 86.14
14 13.86%
172  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
173  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
174  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
175  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
176  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
8 9.64
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
177  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 68
5 7.35
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
178  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
8 5.84
3 2.19
6 4.38
1 0.73
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
179  โรงเรียนบ้านผาขาม 368
20 5.43
6 1.63
20 5.43
0 0.00
2 0.54
320 86.96
48 13.04%
180  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
13 8.44
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
181  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
0 0.00
1 1.18
5 5.88
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
182  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
4 2.45
1 0.61
16 9.82
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
183  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
184  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
185  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
186  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
2 1.47
6 4.41
6 4.41
0 0.00
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
187  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
188  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
189  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
190  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
191  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 166
4 2.41
6 3.61
9 5.42
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
192  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 63
4 6.35
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
193  โรงเรียนบ้านหนองแดง 126
3 2.38
3 2.38
7 5.56
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
194  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
195  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
196  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
197  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
198  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
199  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
200  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
201  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
202  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 320
10 3.13
16 5.00
0 0.00
6 1.88
0 0.00
288 90.00
32 10.00%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 82
4 4.88
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
204  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.09
20 90.91
2 9.09%
205  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
206  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
2 2.20
83 91.21
8 8.79%
207  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
208  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
209  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
0 0.00
2 2.44
0 0.00
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
210  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
211  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 75
4 5.33
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
212  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
3 0.82
0 0.00
0 0.00
4 1.09
22 6.01
337 92.08
29 7.92%
213  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 152
2 1.32
2 1.32
1 0.66
2 1.32
5 3.29
140 92.11
12 7.89%
214  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 102
1 0.98
1 0.98
5 4.90
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
215  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
216  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
217  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
1 0.77
4 3.08
120 92.31
10 7.69%
218  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
219  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
220  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
1 0.93
5 4.67
1 0.93
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
221  โรงเรียนบ้านหาด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
222  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
223  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
224  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
19 1.84
10 0.97
18 1.74
959 92.93
73 7.07%
225  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
226  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
227  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 73
1 1.37
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
228  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
229  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
230  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
231  โรงเรียนบ้านหว้า 196
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 5.61
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
232  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
233  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
234  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 252
6 2.38
3 1.19
2 0.79
0 0.00
0 0.00
241 95.63
11 4.37%
235  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
238  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 117
1 0.85
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
239  โรงเรียนบ้านเรือ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
240  โรงเรียนบ้านกุดแคน 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
241  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหัน 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,594 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,014 6.81
เตี้ย  1,354 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,625 8.87
ผอมและเตี้ย  1,375 4.65
อ้วนและเตี้ย  1,194 4.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,032 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,562 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net