ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
16 20.00
20 25.00
12 15.00
17 21.25
12 15.00
3 3.75
77 96.25%
3  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 42
8 19.05
9 21.43
6 14.29
6 14.29
9 21.43
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
4 22.22
2 11.11
5 27.78
1 5.56
3 16.67
3 16.67
15 83.33%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนบ้านซำจำปา 161
29 18.01
31 19.25
22 13.66
21 13.04
22 13.66
36 22.36
125 77.64%
7  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 954
133 13.94
52 5.45
121 12.68
258 27.04
173 18.13
217 22.75
737 77.25%
8  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1252
100 7.99
66 5.27
194 15.50
284 22.68
194 15.50
414 33.07
838 66.93%
9  โรงเรียนบ้านค้อ 48
4 8.33
4 8.33
12 25.00
7 14.58
5 10.42
16 33.33
32 66.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 66
6 9.09
6 9.09
15 22.73
7 10.61
10 15.15
22 33.33
44 66.67%
11  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
16 10.67
22 14.67
38 25.33
10 6.67
55 36.67
95 63.33%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูง 165
7 4.24
12 7.27
25 15.15
19 11.52
37 22.42
65 39.39
100 60.61%
13  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
23 14.94
18 11.69
32 20.78
12 7.79
8 5.19
61 39.61
93 60.39%
14  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
15  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
14 9.09
15 9.74
9 5.84
23 14.94
64 41.56
90 58.44%
16  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
5 5.15
7 7.22
13 13.40
12 12.37
19 19.59
41 42.27
56 57.73%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
6 13.33
8 17.78
3 6.67
8 17.78
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
18  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
19  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
37 20.44
5 2.76
37 20.44
85 46.96
96 53.04%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 117
19 16.24
18 15.38
8 6.84
10 8.55
5 4.27
57 48.72
60 51.28%
22  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
11 7.59
7 4.83
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
5 5.56
7 7.78
46 51.11
44 48.89%
24  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
20 7.84
35 13.73
43 16.86
8 3.14
18 7.06
131 51.37
124 48.63%
25  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 136
17 12.50
20 14.71
13 9.56
16 11.76
0 0.00
70 51.47
66 48.53%
26  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 200
29 14.50
22 11.00
22 11.00
15 7.50
9 4.50
103 51.50
97 48.50%
27  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 128
20 15.63
15 11.72
12 9.38
14 10.94
0 0.00
67 52.34
61 47.66%
28  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
4 7.02
8 14.04
30 52.63
27 47.37%
29  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 175
23 13.14
20 11.43
11 6.29
17 9.71
11 6.29
93 53.14
82 46.86%
30  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
4 7.14
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
31  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 76
14 18.42
3 3.95
8 10.53
7 9.21
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
32  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 223
15 6.73
11 4.93
35 15.70
21 9.42
13 5.83
128 57.40
95 42.60%
33  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 75
24 32.00
0 0.00
5 6.67
2 2.67
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
34  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 145
9 6.21
8 5.52
9 6.21
17 11.72
16 11.03
86 59.31
59 40.69%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
13 11.50
8 7.08
7 6.19
9 7.96
8 7.08
68 60.18
45 39.82%
36  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
37  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
4 3.20
7 5.60
8 6.40
12 9.60
18 14.40
76 60.80
49 39.20%
38  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
7 9.46
12 16.22
10 13.51
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
39  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 679
66 9.72
52 7.66
119 17.53
27 3.98
0 0.00
415 61.12
264 38.88%
40  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 153
13 8.50
11 7.19
17 11.11
17 11.11
1 0.65
94 61.44
59 38.56%
41  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
6 16.22
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
42  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
43  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
9 6.00
0 0.00
20 13.33
8 5.33
19 12.67
94 62.67
56 37.33%
44  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
45  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
1 2.22
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
46  โรงเรียนบ้านโนนโก 162
11 6.79
21 12.96
8 4.94
10 6.17
7 4.32
105 64.81
57 35.19%
47  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 199
30 15.08
21 10.55
13 6.53
4 2.01
1 0.50
130 65.33
69 34.67%
48  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
2 6.25
1 3.13
5 15.63
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
49  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 85
8 9.41
3 3.53
10 11.76
4 4.71
4 4.71
56 65.88
29 34.12%
50  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
11 8.46
7 5.38
25 19.23
1 0.77
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
51  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
24 21.82
3 2.73
9 8.18
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
52  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
53  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
54  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 150
9 6.00
9 6.00
24 16.00
6 4.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
55  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
12 7.45
16 9.94
11 6.83
12 7.45
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
56  โรงเรียนโนนงามศึกษา 92
7 7.61
5 5.43
8 8.70
5 5.43
4 4.35
63 68.48
29 31.52%
57  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 102
5 4.90
0 0.00
13 12.75
5 4.90
8 7.84
71 69.61
31 30.39%
58  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
19 14.39
10 7.58
6 4.55
5 3.79
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 43
2 4.65
4 9.30
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
60  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
78 14.26
9 1.65
36 6.58
37 6.76
5 0.91
382 69.84
165 30.16%
61  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 144
11 7.64
14 9.72
9 6.25
3 2.08
6 4.17
101 70.14
43 29.86%
62  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
7 6.48
4 3.70
13 12.04
2 1.85
6 5.56
76 70.37
32 29.63%
63  โรงเรียนนาฝายวิทยา 110
17 15.45
2 1.82
13 11.82
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
64  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 83
11 13.25
5 6.02
8 9.64
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
65  โรงเรียนบ้านขนวน 230
43 18.70
5 2.17
12 5.22
6 2.61
0 0.00
164 71.30
66 28.70%
66  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 142
13 9.15
9 6.34
11 7.75
7 4.93
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
68  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 107
15 14.02
4 3.74
8 7.48
1 0.93
2 1.87
77 71.96
30 28.04%
69  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
3 6.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
70  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
18 9.33
3 1.55
32 16.58
1 0.52
0 0.00
139 72.02
54 27.98%
71  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
9 7.83
8 6.96
11 9.57
4 3.48
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
72  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 108
15 13.89
8 7.41
7 6.48
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
73  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
74  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
7 10.00
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
5 6.41
5 6.41
3 3.85
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
76  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 60
4 6.67
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
77  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 161
14 8.70
8 4.97
18 11.18
1 0.62
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
78  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 100
7 7.00
6 6.00
6 6.00
4 4.00
3 3.00
74 74.00
26 26.00%
79  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
11 6.21
11 6.21
20 11.30
4 2.26
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
80  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 58
4 6.90
2 3.45
3 5.17
5 8.62
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
81  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
82  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
83  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 59
2 3.39
4 6.78
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
84  โรงเรียนบ้านหนองโก 71
4 5.63
3 4.23
7 9.86
3 4.23
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
85  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
16 8.56
9 4.81
8 4.28
6 3.21
8 4.28
140 74.87
47 25.13%
86  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
88  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 108
1 0.93
5 4.63
16 14.81
3 2.78
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
89  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
27 14.92
2 1.10
16 8.84
0 0.00
0 0.00
136 75.14
45 24.86%
90  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
91  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
92  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
1 2.04
5 10.20
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
93  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
1 2.22
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
94  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 66
2 3.03
3 4.55
7 10.61
2 3.03
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
96  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
11 6.75
10 6.13
18 11.04
0 0.00
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
97  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 152
2 1.32
16 10.53
18 11.84
0 0.00
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
98  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 142
9 6.34
15 10.56
8 5.63
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
99  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 112
1 0.89
5 4.46
19 16.96
0 0.00
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
100  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 138
5 3.62
5 3.62
14 10.14
5 3.62
3 2.17
106 76.81
32 23.19%
101  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
102  โรงเรียนบ้านเขาวง 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 319
30 9.40
12 3.76
20 6.27
7 2.19
4 1.25
246 77.12
73 22.88%
104  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 97
4 4.12
6 6.19
6 6.19
4 4.12
2 2.06
75 77.32
22 22.68%
105  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
106  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
107  โรงเรียนบ้านโนนทอง 199
9 4.52
6 3.02
19 9.55
9 4.52
1 0.50
155 77.89
44 22.11%
108  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 64
3 4.69
2 3.13
4 6.25
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
109  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
110  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
111  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
12 5.13
16 6.84
21 8.97
0 0.00
0 0.00
185 79.06
49 20.94%
112  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
113  โรงเรียนบ้านหอย 97
5 5.15
1 1.03
13 13.40
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
114  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
9 5.77
13 8.33
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
115  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 103
2 1.94
4 3.88
3 2.91
6 5.83
6 5.83
82 79.61
21 20.39%
116  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 59
4 6.78
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
117  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 104
1 0.96
0 0.00
13 12.50
7 6.73
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
118  โรงเรียนบ้านนาเพียง 105
6 5.71
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
119  โรงเรียนบ้านพระบาท 35
3 8.57
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
120  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
4 4.71
4 4.71
5 5.88
2 2.35
2 2.35
68 80.00
17 20.00%
122  โรงเรียนบ้านเม็ง 110
6 5.45
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
123  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
124  โรงเรียนบ้านวังยาว 224
5 2.23
2 0.89
21 9.38
6 2.68
10 4.46
180 80.36
44 19.64%
125  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 108
4 3.70
5 4.63
5 4.63
3 2.78
4 3.70
87 80.56
21 19.44%
126  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
7 7.53
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
127  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
128  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
129  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 152
9 5.92
6 3.95
10 6.58
1 0.66
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
130  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
2 4.76
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
131  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
132  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 74
8 10.81
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
133  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
134  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
4 4.65
1 1.16
8 9.30
3 3.49
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
135  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
137  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
138  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
17 18.28
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
139  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
10 5.52
11 6.08
12 6.63
0 0.00
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
140  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
141  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
142  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
143  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
9 6.16
5 3.42
6 4.11
3 2.05
3 2.05
120 82.19
26 17.81%
145  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
146  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 180
12 6.67
8 4.44
3 1.67
5 2.78
4 2.22
148 82.22
32 17.78%
147  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
5 7.35
3 4.41
2 2.94
0 0.00
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
148  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
149  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
150  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
5 3.76
5 3.76
5 3.76
2 1.50
6 4.51
110 82.71
23 17.29%
151  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 58
6 10.34
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
152  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 122
9 7.38
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
153  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 77
6 7.79
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
154  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
155  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 84
3 3.57
2 2.38
7 8.33
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
156  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
15 83.33
3 16.67%
157  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 205
14 6.83
3 1.46
12 5.85
5 2.44
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 97
7 7.22
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
159  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
2 2.53
2 2.53
66 83.54
13 16.46%
160  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
161  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 141
6 4.26
6 4.26
2 1.42
4 2.84
5 3.55
118 83.69
23 16.31%
162  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
1 1.45
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
163  โรงเรียนบ้านโนนคอม 145
5 3.45
1 0.69
15 10.34
2 1.38
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
164  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
5 4.63
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
165  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 235
22 9.36
3 1.28
12 5.11
0 0.00
0 0.00
198 84.26
37 15.74%
166  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 72
4 5.56
2 2.78
4 5.56
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
167  โรงเรียนท่ากุญชร 74
5 6.76
3 4.05
3 4.05
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
168  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
2 2.94
3 4.41
58 85.29
10 14.71%
169  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
170  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 93
3 3.23
5 5.38
2 2.15
2 2.15
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
171  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
2 1.98
3 2.97
3 2.97
3 2.97
3 2.97
87 86.14
14 13.86%
172  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
173  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
174  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
175  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
176  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
8 9.64
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
177  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 68
5 7.35
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
178  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
8 5.84
3 2.19
6 4.38
1 0.73
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
179  โรงเรียนบ้านผาขาม 368
20 5.43
6 1.63
20 5.43
0 0.00
2 0.54
320 86.96
48 13.04%
180  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
13 8.44
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
181  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
0 0.00
1 1.18
5 5.88
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
182  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
4 2.45
1 0.61
16 9.82
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
183  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
184  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
185  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
186  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
2 1.47
6 4.41
6 4.41
0 0.00
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
187  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
188  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
189  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
190  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
191  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 166
4 2.41
6 3.61
9 5.42
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
192  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 63
4 6.35
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
193  โรงเรียนบ้านหนองแดง 126
3 2.38
3 2.38
7 5.56
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
194  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
195  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
196  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
197  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
198  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
199  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
200  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
201  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
202  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 320
10 3.13
16 5.00
0 0.00
6 1.88
0 0.00
288 90.00
32 10.00%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 82
4 4.88
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
204  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.09
20 90.91
2 9.09%
205  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
206  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
2 2.20
83 91.21
8 8.79%
207  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
208  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
209  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
0 0.00
2 2.44
0 0.00
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
210  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
211  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 75
4 5.33
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
212  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
3 0.82
0 0.00
0 0.00
4 1.09
22 6.01
337 92.08
29 7.92%
213  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 152
2 1.32
2 1.32
1 0.66
2 1.32
5 3.29
140 92.11
12 7.89%
214  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 102
1 0.98
1 0.98
5 4.90
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
215  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
216  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
217  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
1 0.77
4 3.08
120 92.31
10 7.69%
218  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
219  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
220  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
1 0.93
5 4.67
1 0.93
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
221  โรงเรียนบ้านหาด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
222  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
223  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
224  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
19 1.84
10 0.97
18 1.74
959 92.93
73 7.07%
225  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
226  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
227  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 73
1 1.37
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
228  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
229  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
230  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
231  โรงเรียนบ้านหว้า 196
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 5.61
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
232  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
233  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
234  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 252
6 2.38
3 1.19
2 0.79
0 0.00
0 0.00
241 95.63
11 4.37%
235  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
238  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 117
1 0.85
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
239  โรงเรียนบ้านเรือ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
240  โรงเรียนบ้านกุดแคน 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
241  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหัน 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,594 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,014 6.81
เตี้ย  1,354 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,625 8.87
ผอมและเตี้ย  1,375 4.65
อ้วนและเตี้ย  1,194 4.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,032 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,562 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net