ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
18 22.50
20 25.00
12 15.00
18 22.50
12 15.00
0 0.00
80 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 42
8 19.05
9 21.43
6 14.29
6 14.29
9 21.43
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
11 42.31
0 0.00
9 34.62
0 0.00
3 11.54
3 11.54
23 88.46%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 954
133 13.94
52 5.45
121 12.68
258 27.04
173 18.13
217 22.75
737 77.25%
7  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 65
7 10.77
7 10.77
15 23.08
7 10.77
9 13.85
20 30.77
45 69.23%
8  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
25 16.23
20 12.99
34 22.08
13 8.44
9 5.84
53 34.42
101 65.58%
9  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
12 8.00
16 10.67
21 14.00
38 25.33
10 6.67
53 35.33
97 64.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 85
8 9.41
12 14.12
16 18.82
7 8.24
10 11.76
32 37.65
53 62.35%
11  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
20 20.00
15 15.00
12 12.00
14 14.00
0 0.00
39 39.00
61 61.00%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูง 165
7 4.24
12 7.27
25 15.15
19 11.52
37 22.42
65 39.39
100 60.61%
13  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
15 9.74
15 9.74
11 7.14
23 14.94
61 39.61
93 60.39%
14  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 152
20 13.16
29 19.08
10 6.58
16 10.53
16 10.53
61 40.13
91 59.87%
15  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
16  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1255
103 8.21
70 5.58
208 16.57
173 13.78
173 13.78
528 42.07
727 57.93%
17  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
10 5.52
12 6.63
37 20.44
5 2.76
37 20.44
80 44.20
101 55.80%
18  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
18 20.69
9 10.34
12 13.79
8 9.20
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
19  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 98
3 3.06
5 5.10
14 14.29
8 8.16
22 22.45
46 46.94
52 53.06%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 227
31 13.66
18 7.93
33 14.54
24 10.57
10 4.41
111 48.90
116 51.10%
22  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
84 15.36
11 2.01
39 7.13
95 17.37
50 9.14
268 48.99
279 51.01%
23  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
21 8.24
39 15.29
43 16.86
8 3.14
18 7.06
126 49.41
129 50.59%
24  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 196
29 14.80
23 11.73
23 11.73
16 8.16
8 4.08
97 49.49
99 50.51%
25  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 161
17 10.56
14 8.70
31 19.25
18 11.18
1 0.62
80 49.69
81 50.31%
26  โรงเรียนบ้านค้อ 48
3 6.25
4 8.33
10 20.83
4 8.33
3 6.25
24 50.00
24 50.00%
27  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
1 1.35
11 14.86
12 16.22
13 17.57
0 0.00
37 50.00
37 50.00%
28  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
10 6.90
8 5.52
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
29  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
6 13.33
8 17.78
3 6.67
5 11.11
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
30  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 139
17 12.23
20 14.39
14 10.07
16 11.51
0 0.00
72 51.80
67 48.20%
31  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
4 7.02
8 14.04
30 52.63
27 47.37%
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 148
16 10.81
13 8.78
18 12.16
20 13.51
1 0.68
80 54.05
68 45.95%
33  โรงเรียนบ้านซำจำปา 166
14 8.43
17 10.24
17 10.24
14 8.43
13 7.83
91 54.82
75 45.18%
34  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
4 7.14
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
35  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 145
10 6.90
10 6.90
9 6.21
18 12.41
17 11.72
81 55.86
64 44.14%
36  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 114
16 14.04
10 8.77
7 6.14
10 8.77
7 6.14
64 56.14
50 43.86%
37  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 76
14 18.42
3 3.95
8 10.53
7 9.21
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
38  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 151
8 5.30
8 5.30
11 7.28
16 10.60
19 12.58
89 58.94
62 41.06%
39  โรงเรียนนาฝายวิทยา 109
31 28.44
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
40  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 77
24 31.17
0 0.00
5 6.49
2 2.60
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
41  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 85
10 11.76
3 3.53
12 14.12
5 5.88
4 4.71
51 60.00
34 40.00%
42  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 98
9 9.18
9 9.18
11 11.22
5 5.10
5 5.10
59 60.20
39 39.80%
43  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 140
19 13.57
11 7.86
11 7.86
7 5.00
7 5.00
85 60.71
55 39.29%
44  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
45  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 679
66 9.72
52 7.66
119 17.53
27 3.98
0 0.00
415 61.12
264 38.88%
46  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
21 15.91
10 7.58
13 9.85
7 5.30
0 0.00
81 61.36
51 38.64%
47  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
11 15.71
5 7.14
11 15.71
0 0.00
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
48  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
5 5.88
6 7.06
18 21.18
2 2.35
1 1.18
53 62.35
32 37.65%
49  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
50  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
18 16.67
18 16.67
2 1.85
0 0.00
2 1.85
68 62.96
40 37.04%
51  โรงเรียนบ้านเขาวง 46
6 13.04
3 6.52
8 17.39
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
52  โรงเรียนบ้านโนนโก 205
14 6.83
27 13.17
10 4.88
14 6.83
10 4.88
130 63.41
75 36.59%
53  โรงเรียนบ้านขนวน 230
58 25.22
7 3.04
14 6.09
4 1.74
0 0.00
147 63.91
83 36.09%
54  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
1 2.22
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
55  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 102
7 6.86
0 0.00
14 13.73
7 6.86
8 7.84
66 64.71
36 35.29%
56  โรงเรียนบ้านหนองโก 71
5 7.04
7 9.86
7 9.86
5 7.04
1 1.41
46 64.79
25 35.21%
57  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
3 2.40
8 6.40
7 5.60
9 7.20
17 13.60
81 64.80
44 35.20%
58  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 202
31 15.35
22 10.89
13 6.44
4 1.98
1 0.50
131 64.85
71 35.15%
59  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
2 6.25
1 3.13
5 15.63
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
60  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 176
10 5.68
5 2.84
16 9.09
15 8.52
14 7.95
116 65.91
60 34.09%
61  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
9 9.57
6 6.38
7 7.45
6 6.38
4 4.26
62 65.96
32 34.04%
62  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
11 8.46
7 5.38
25 19.23
1 0.77
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
63  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
25 22.73
3 2.73
9 8.18
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
64  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
3 16.67
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
65  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
9 15.79
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
66  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
9 8.33
4 3.70
14 12.96
2 1.85
7 6.48
72 66.67
36 33.33%
67  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
5 13.51
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
68  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
69  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 318
30 9.43
28 8.81
20 6.29
13 4.09
11 3.46
216 67.92
102 32.08%
71  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 150
9 6.00
9 6.00
24 16.00
6 4.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
72  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
12 7.45
16 9.94
11 6.83
12 7.45
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
73  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
5 11.11
4 8.89
3 6.67
1 2.22
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
74  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
20 14.60
10 7.30
5 3.65
7 5.11
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
75  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 72
10 13.89
4 5.56
6 8.33
2 2.78
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
76  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 151
11 7.28
8 5.30
20 13.25
2 1.32
5 3.31
105 69.54
46 30.46%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 43
2 4.65
4 9.30
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
78  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
10 18.87
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
10 9.71
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
80  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 114
1 0.88
7 6.14
16 14.04
5 4.39
4 3.51
81 71.05
33 28.95%
81  โรงเรียนบ้านหอย 97
12 12.37
1 1.03
14 14.43
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
82  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 66
3 4.55
4 6.06
7 10.61
3 4.55
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
83  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
2 4.08
5 10.20
7 14.29
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
84  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 84
11 13.10
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
85  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 74
10 13.51
4 5.41
6 8.11
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
86  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
5 7.81
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
87  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
3 6.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
88  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 100
7 7.00
6 6.00
6 6.00
5 5.00
4 4.00
72 72.00
28 28.00%
89  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
3 4.17
4 5.56
6 8.33
3 4.17
4 5.56
52 72.22
20 27.78%
90  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 108
15 13.89
8 7.41
7 6.48
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
91  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
5 10.64
34 72.34
13 27.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 91
6 6.59
0 0.00
19 20.88
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
93  โรงเรียนบ้านนาดี 190
5 2.63
5 2.63
35 18.42
5 2.63
2 1.05
138 72.63
52 27.37%
94  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
7 10.61
8 12.12
3 4.55
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
95  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 103
4 3.88
4 3.88
4 3.88
8 7.77
8 7.77
75 72.82
28 27.18%
96  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 200
18 9.00
3 1.50
32 16.00
1 0.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
97  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
10 8.70
8 6.96
9 7.83
4 3.48
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
5 6.41
5 6.41
3 3.85
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
99  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 112
3 2.68
5 4.46
20 17.86
1 0.89
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
100  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
4 5.88
3 4.41
0 0.00
4 5.88
7 10.29
50 73.53
18 26.47%
101  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
11 6.21
11 6.21
20 11.30
4 2.26
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
102  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
103  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 141
11 7.80
16 11.35
8 5.67
1 0.71
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
104  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 106
14 13.21
4 3.77
8 7.55
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
105  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 59
4 6.78
2 3.39
3 5.08
5 8.47
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
106  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
4 5.06
5 6.33
5 6.33
3 3.80
3 3.80
59 74.68
20 25.32%
107  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
16 8.56
9 4.81
8 4.28
6 3.21
8 4.28
140 74.87
47 25.13%
108  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 60
5 8.33
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
110  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
9 6.77
6 4.51
7 5.26
3 2.26
8 6.02
100 75.19
33 24.81%
111  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 93
7 7.53
7 7.53
5 5.38
3 3.23
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
112  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
113  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
12 7.36
10 6.13
18 11.04
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
114  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
3 3.49
7 8.14
8 9.30
3 3.49
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
115  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
1 1.72
3 5.17
9 15.52
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
117  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 59
2 3.39
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
118  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 148
11 7.43
13 8.78
11 7.43
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
119  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 141
9 6.38
8 5.67
3 2.13
8 5.67
5 3.55
108 76.60
33 23.40%
120  โรงเรียนบ้านผาขาม 369
31 8.40
13 3.52
36 9.76
4 1.08
2 0.54
283 76.69
86 23.31%
121  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
25 13.81
2 1.10
15 8.29
0 0.00
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
122  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 138
5 3.62
5 3.62
14 10.14
5 3.62
3 2.17
106 76.81
32 23.19%
123  โรงเรียนบ้านโนนทอง 192
6 3.13
6 3.13
26 13.54
5 2.60
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
124  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
1 5.56
14 77.78
4 22.22%
125  โรงเรียนบ้านโนนคอม 145
4 2.76
0 0.00
28 19.31
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
126  โรงเรียนท่ากุญชร 74
5 6.76
3 4.05
3 4.05
0 0.00
5 6.76
58 78.38
16 21.62%
127  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 148
11 7.43
8 5.41
6 4.05
4 2.70
3 2.03
116 78.38
32 21.62%
128  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
129  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
8 8.60
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
130  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 205
19 9.27
7 3.41
12 5.85
6 2.93
0 0.00
161 78.54
44 21.46%
131  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
4 4.76
2 2.38
9 10.71
3 3.57
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
132  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
13 5.56
16 6.84
21 8.97
0 0.00
0 0.00
184 78.63
50 21.37%
133  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
134  โรงเรียนบ้านวังยาว 224
6 2.68
2 0.89
21 9.38
8 3.57
10 4.46
177 79.02
47 20.98%
135  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
136  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
137  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
5 10.42
38 79.17
10 20.83%
138  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 106
4 3.77
5 4.72
5 4.72
3 2.83
5 4.72
84 79.25
22 20.75%
139  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 122
9 7.38
6 4.92
6 4.92
4 3.28
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
140  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
141  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 59
4 6.78
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
142  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 104
1 0.96
0 0.00
13 12.50
7 6.73
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
143  โรงเรียนบ้านนาเพียง 105
6 5.71
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
144  โรงเรียนบ้านพระบาท 35
3 8.57
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
145  โรงเรียนบ้านเม็ง 110
6 5.45
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
146  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
147  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 71
7 9.86
3 4.23
3 4.23
0 0.00
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
148  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 56
6 10.71
3 5.36
2 3.57
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
149  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 72
4 5.56
2 2.78
5 6.94
0 0.00
3 4.17
58 80.56
14 19.44%
150  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
151  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
2 4.76
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
152  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
153  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
11 6.08
11 6.08
12 6.63
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
154  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
155  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
156  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
157  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
158  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
160  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
2 2.35
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
161  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
162  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 77
6 7.79
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
163  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 77
6 7.79
4 5.19
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
164  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 172
11 6.40
7 4.07
11 6.40
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
165  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
166  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 72
6 8.33
0 0.00
5 6.94
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
167  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 235
23 9.79
3 1.28
13 5.53
0 0.00
0 0.00
196 83.40
39 16.60%
168  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
169  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 99
7 7.07
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
170  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
171  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
172  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
17 11.04
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
173  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
2 3.03
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
174  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
175  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 179
5 2.79
8 4.47
3 1.68
6 3.35
4 2.23
153 85.47
26 14.53%
176  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 168
6 3.57
8 4.76
10 5.95
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
177  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
2 1.98
3 2.97
3 2.97
3 2.97
3 2.97
87 86.14
14 13.86%
178  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
179  โรงเรียนบ้านหนองแดง 126
7 5.56
5 3.97
5 3.97
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
180  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
8 9.64
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
181  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
182  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 68
5 7.35
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
183  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
184  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
185  โรงเรียนบ้านไชยสอ 81
6 7.41
0 0.00
2 2.47
0 0.00
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
186  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
3 3.66
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
187  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
188  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
189  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
2 1.47
6 4.41
6 4.41
0 0.00
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
190  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
191  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
192  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
193  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
194  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
195  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
196  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 317
12 3.79
16 5.05
0 0.00
8 2.52
0 0.00
281 88.64
36 11.36%
197  โรงเรียนบ้านนาอุดม 134
3 2.24
1 0.75
10 7.46
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
198  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
199  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
6 3.68
1 0.61
7 4.29
2 1.23
2 1.23
145 88.96
18 11.04%
200  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
201  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
5 4.95
2 1.98
3 2.97
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
202  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
203  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
204  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
205  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
0 0.00
2 2.22
82 91.11
8 8.89%
206  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 102
2 1.96
1 0.98
5 4.90
0 0.00
1 0.98
93 91.18
9 8.82%
207  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
208  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 104
1 0.96
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
209  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
210  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
211  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
6 7.06
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
212  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 152
2 1.32
2 1.32
1 0.66
2 1.32
5 3.29
140 92.11
12 7.89%
213  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
1 0.77
4 3.08
120 92.31
10 7.69%
214  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
215  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 133
3 2.26
3 2.26
4 3.01
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
216  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
217  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
1 0.93
5 4.67
1 0.93
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
218  โรงเรียนบ้านหาด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
219  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
220  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
221  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 364
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.10
22 6.04
338 92.86
26 7.14%
222  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1021
16 1.57
10 0.98
19 1.86
9 0.88
18 1.76
949 92.95
72 7.05%
223  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
224  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
225  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
0 0.00
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
226  โรงเรียนบ้านหว้า 197
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 6.09
0 0.00
185 93.91
12 6.09%
227  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 117
2 1.71
1 0.85
4 3.42
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
228  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
229  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 82
3 3.66
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
230  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
231  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
20 95.24
1 4.76%
232  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 249
6 2.41
3 1.20
2 0.80
0 0.00
0 0.00
238 95.58
11 4.42%
233  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
1 1.10
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
234  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
235  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
238  โรงเรียนบ้านเรือ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
239  โรงเรียนบ้านกุดแคน 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
240  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
137 99.28
1 0.72%
241  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหัน 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,213 7.47
เตี้ย  1,464 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,700 9.11
ผอมและเตี้ย  1,391 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,265 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,599 69.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,033 คน


30.48%


Powered By www.thaieducation.net