ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
18 22.50
20 25.00
12 15.00
18 22.50
12 15.00
0 0.00
80 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 42
8 19.05
9 21.43
6 14.29
6 14.29
9 21.43
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
11 42.31
0 0.00
9 34.62
0 0.00
3 11.54
3 11.54
23 88.46%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 954
133 13.94
52 5.45
121 12.68
258 27.04
173 18.13
217 22.75
737 77.25%
7  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 65
7 10.77
7 10.77
15 23.08
7 10.77
9 13.85
20 30.77
45 69.23%
8  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
25 16.23
20 12.99
34 22.08
13 8.44
9 5.84
53 34.42
101 65.58%
9  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
12 8.00
16 10.67
21 14.00
38 25.33
10 6.67
53 35.33
97 64.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 85
8 9.41
12 14.12
16 18.82
7 8.24
10 11.76
32 37.65
53 62.35%
11  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
20 20.00
15 15.00
12 12.00
14 14.00
0 0.00
39 39.00
61 61.00%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูง 165
7 4.24
12 7.27
25 15.15
19 11.52
37 22.42
65 39.39
100 60.61%
13  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
15 9.74
15 9.74
11 7.14
23 14.94
61 39.61
93 60.39%
14  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 152
20 13.16
29 19.08
10 6.58
16 10.53
16 10.53
61 40.13
91 59.87%
15  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
16  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1255
103 8.21
70 5.58
208 16.57
173 13.78
173 13.78
528 42.07
727 57.93%
17  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
10 5.52
12 6.63
37 20.44
5 2.76
37 20.44
80 44.20
101 55.80%
18  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
18 20.69
9 10.34
12 13.79
8 9.20
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
19  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 98
3 3.06
5 5.10
14 14.29
8 8.16
22 22.45
46 46.94
52 53.06%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 227
31 13.66
18 7.93
33 14.54
24 10.57
10 4.41
111 48.90
116 51.10%
22  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
84 15.36
11 2.01
39 7.13
95 17.37
50 9.14
268 48.99
279 51.01%
23  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
21 8.24
39 15.29
43 16.86
8 3.14
18 7.06
126 49.41
129 50.59%
24  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 196
29 14.80
23 11.73
23 11.73
16 8.16
8 4.08
97 49.49
99 50.51%
25  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 161
17 10.56
14 8.70
31 19.25
18 11.18
1 0.62
80 49.69
81 50.31%
26  โรงเรียนบ้านค้อ 48
3 6.25
4 8.33
10 20.83
4 8.33
3 6.25
24 50.00
24 50.00%
27  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
1 1.35
11 14.86
12 16.22
13 17.57
0 0.00
37 50.00
37 50.00%
28  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
10 6.90
8 5.52
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
29  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
6 13.33
8 17.78
3 6.67
5 11.11
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
30  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 139
17 12.23
20 14.39
14 10.07
16 11.51
0 0.00
72 51.80
67 48.20%
31  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
4 7.02
8 14.04
30 52.63
27 47.37%
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 148
16 10.81
13 8.78
18 12.16
20 13.51
1 0.68
80 54.05
68 45.95%
33  โรงเรียนบ้านซำจำปา 166
14 8.43
17 10.24
17 10.24
14 8.43
13 7.83
91 54.82
75 45.18%
34  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
4 7.14
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
35  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 145
10 6.90
10 6.90
9 6.21
18 12.41
17 11.72
81 55.86
64 44.14%
36  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 114
16 14.04
10 8.77
7 6.14
10 8.77
7 6.14
64 56.14
50 43.86%
37  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 76
14 18.42
3 3.95
8 10.53
7 9.21
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
38  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 151
8 5.30
8 5.30
11 7.28
16 10.60
19 12.58
89 58.94
62 41.06%
39  โรงเรียนนาฝายวิทยา 109
31 28.44
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
40  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 77
24 31.17
0 0.00
5 6.49
2 2.60
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
41  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 85
10 11.76
3 3.53
12 14.12
5 5.88
4 4.71
51 60.00
34 40.00%
42  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 98
9 9.18
9 9.18
11 11.22
5 5.10
5 5.10
59 60.20
39 39.80%
43  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 140
19 13.57
11 7.86
11 7.86
7 5.00
7 5.00
85 60.71
55 39.29%
44  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
45  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 679
66 9.72
52 7.66
119 17.53
27 3.98
0 0.00
415 61.12
264 38.88%
46  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
21 15.91
10 7.58
13 9.85
7 5.30
0 0.00
81 61.36
51 38.64%
47  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
11 15.71
5 7.14
11 15.71
0 0.00
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
48  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
5 5.88
6 7.06
18 21.18
2 2.35
1 1.18
53 62.35
32 37.65%
49  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
50  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
18 16.67
18 16.67
2 1.85
0 0.00
2 1.85
68 62.96
40 37.04%
51  โรงเรียนบ้านเขาวง 46
6 13.04
3 6.52
8 17.39
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
52  โรงเรียนบ้านโนนโก 205
14 6.83
27 13.17
10 4.88
14 6.83
10 4.88
130 63.41
75 36.59%
53  โรงเรียนบ้านขนวน 230
58 25.22
7 3.04
14 6.09
4 1.74
0 0.00
147 63.91
83 36.09%
54  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
1 2.22
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
55  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 102
7 6.86
0 0.00
14 13.73
7 6.86
8 7.84
66 64.71
36 35.29%
56  โรงเรียนบ้านหนองโก 71
5 7.04
7 9.86
7 9.86
5 7.04
1 1.41
46 64.79
25 35.21%
57  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
3 2.40
8 6.40
7 5.60
9 7.20
17 13.60
81 64.80
44 35.20%
58  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 202
31 15.35
22 10.89
13 6.44
4 1.98
1 0.50
131 64.85
71 35.15%
59  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
2 6.25
1 3.13
5 15.63
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
60  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 176
10 5.68
5 2.84
16 9.09
15 8.52
14 7.95
116 65.91
60 34.09%
61  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
9 9.57
6 6.38
7 7.45
6 6.38
4 4.26
62 65.96
32 34.04%
62  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
11 8.46
7 5.38
25 19.23
1 0.77
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
63  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
25 22.73
3 2.73
9 8.18
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
64  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
3 16.67
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
65  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
9 15.79
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
66  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
9 8.33
4 3.70
14 12.96
2 1.85
7 6.48
72 66.67
36 33.33%
67  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
5 13.51
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
68  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
69  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 318
30 9.43
28 8.81
20 6.29
13 4.09
11 3.46
216 67.92
102 32.08%
71  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 150
9 6.00
9 6.00
24 16.00
6 4.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
72  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
12 7.45
16 9.94
11 6.83
12 7.45
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
73  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
5 11.11
4 8.89
3 6.67
1 2.22
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
74  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
20 14.60
10 7.30
5 3.65
7 5.11
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
75  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 72
10 13.89
4 5.56
6 8.33
2 2.78
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
76  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 151
11 7.28
8 5.30
20 13.25
2 1.32
5 3.31
105 69.54
46 30.46%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 43
2 4.65
4 9.30
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
78  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
10 18.87
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
10 9.71
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
80  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 114
1 0.88
7 6.14
16 14.04
5 4.39
4 3.51
81 71.05
33 28.95%
81  โรงเรียนบ้านหอย 97
12 12.37
1 1.03
14 14.43
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
82  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 66
3 4.55
4 6.06
7 10.61
3 4.55
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
83  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
2 4.08
5 10.20
7 14.29
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
84  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 84
11 13.10
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
85  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 74
10 13.51
4 5.41
6 8.11
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
86  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
5 7.81
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
87  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
3 6.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
88  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 100
7 7.00
6 6.00
6 6.00
5 5.00
4 4.00
72 72.00
28 28.00%
89  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
3 4.17
4 5.56
6 8.33
3 4.17
4 5.56
52 72.22
20 27.78%
90  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 108
15 13.89
8 7.41
7 6.48
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
91  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
5 10.64
34 72.34
13 27.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 91
6 6.59
0 0.00
19 20.88
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
93  โรงเรียนบ้านนาดี 190
5 2.63
5 2.63
35 18.42
5 2.63
2 1.05
138 72.63
52 27.37%
94  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
7 10.61
8 12.12
3 4.55
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
95  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 103
4 3.88
4 3.88
4 3.88
8 7.77
8 7.77
75 72.82
28 27.18%
96  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 200
18 9.00
3 1.50
32 16.00
1 0.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
97  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
10 8.70
8 6.96
9 7.83
4 3.48
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
5 6.41
5 6.41
3 3.85
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
99  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 112
3 2.68
5 4.46
20 17.86
1 0.89
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
100  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
4 5.88
3 4.41
0 0.00
4 5.88
7 10.29
50 73.53
18 26.47%
101  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
11 6.21
11 6.21
20 11.30
4 2.26
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
102  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
103  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 141
11 7.80
16 11.35
8 5.67
1 0.71
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
104  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 106
14 13.21
4 3.77
8 7.55
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
105  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 59
4 6.78
2 3.39
3 5.08
5 8.47
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
106  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
4 5.06
5 6.33
5 6.33
3 3.80
3 3.80
59 74.68
20 25.32%
107  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
16 8.56
9 4.81
8 4.28
6 3.21
8 4.28
140 74.87
47 25.13%
108  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 60
5 8.33
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
110  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
9 6.77
6 4.51
7 5.26
3 2.26
8 6.02
100 75.19
33 24.81%
111  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 93
7 7.53
7 7.53
5 5.38
3 3.23
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
112  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
113  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
12 7.36
10 6.13
18 11.04
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
114  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
3 3.49
7 8.14
8 9.30
3 3.49
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
115  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
1 1.72
3 5.17
9 15.52
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
117  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 59
2 3.39
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
118  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 148
11 7.43
13 8.78
11 7.43
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
119  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 141
9 6.38
8 5.67
3 2.13
8 5.67
5 3.55
108 76.60
33 23.40%
120  โรงเรียนบ้านผาขาม 369
31 8.40
13 3.52
36 9.76
4 1.08
2 0.54
283 76.69
86 23.31%
121  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
25 13.81
2 1.10
15 8.29
0 0.00
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
122  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 138
5 3.62
5 3.62
14 10.14
5 3.62
3 2.17
106 76.81
32 23.19%
123  โรงเรียนบ้านโนนทอง 192
6 3.13
6 3.13
26 13.54
5 2.60
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
124  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
1 5.56
14 77.78
4 22.22%
125  โรงเรียนบ้านโนนคอม 145
4 2.76
0 0.00
28 19.31
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
126  โรงเรียนท่ากุญชร 74
5 6.76
3 4.05
3 4.05
0 0.00
5 6.76
58 78.38
16 21.62%
127  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 148
11 7.43
8 5.41
6 4.05
4 2.70
3 2.03
116 78.38
32 21.62%
128  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
129  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
8 8.60
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
130  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 205
19 9.27
7 3.41
12 5.85
6 2.93
0 0.00
161 78.54
44 21.46%
131  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
4 4.76
2 2.38
9 10.71
3 3.57
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
132  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
13 5.56
16 6.84
21 8.97
0 0.00
0 0.00
184 78.63
50 21.37%
133  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
134  โรงเรียนบ้านวังยาว 224
6 2.68
2 0.89
21 9.38
8 3.57
10 4.46
177 79.02
47 20.98%
135  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
136  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
137  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
5 10.42
38 79.17
10 20.83%
138  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 106
4 3.77
5 4.72
5 4.72
3 2.83
5 4.72
84 79.25
22 20.75%
139  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 122
9 7.38
6 4.92
6 4.92
4 3.28
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
140  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
141  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 59
4 6.78
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
142  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 104
1 0.96
0 0.00
13 12.50
7 6.73
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
143  โรงเรียนบ้านนาเพียง 105
6 5.71
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
144  โรงเรียนบ้านพระบาท 35
3 8.57
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
145  โรงเรียนบ้านเม็ง 110
6 5.45
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
146  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
147  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 71
7 9.86
3 4.23
3 4.23
0 0.00
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
148  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 56
6 10.71
3 5.36
2 3.57
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
149  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 72
4 5.56
2 2.78
5 6.94
0 0.00
3 4.17
58 80.56
14 19.44%
150  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
151  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
2 4.76
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
152  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
153  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
11 6.08
11 6.08
12 6.63
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
154  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
155  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
156  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
157  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
158  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
160  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
2 2.35
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
161  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
162  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 77
6 7.79
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
163  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 77
6 7.79
4 5.19
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
164  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 172
11 6.40
7 4.07
11 6.40
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
165  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
166  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 72
6 8.33
0 0.00
5 6.94
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
167  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 235
23 9.79
3 1.28
13 5.53
0 0.00
0 0.00
196 83.40
39 16.60%
168  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
169  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 99
7 7.07
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
170  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
171  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
172  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
17 11.04
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
173  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
2 3.03
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
174  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
175  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 179
5 2.79
8 4.47
3 1.68
6 3.35
4 2.23
153 85.47
26 14.53%
176  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 168
6 3.57
8 4.76
10 5.95
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
177  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
2 1.98
3 2.97
3 2.97
3 2.97
3 2.97
87 86.14
14 13.86%
178  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
179  โรงเรียนบ้านหนองแดง 126
7 5.56
5 3.97
5 3.97
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
180  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
8 9.64
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
181  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
182  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 68
5 7.35
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
183  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
184  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
185  โรงเรียนบ้านไชยสอ 81
6 7.41
0 0.00
2 2.47
0 0.00
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
186  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
3 3.66
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
187  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
188  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
189  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
2 1.47
6 4.41
6 4.41
0 0.00
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
190  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
191  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
192  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
193  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
194  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
195  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
196  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 317
12 3.79
16 5.05
0 0.00
8 2.52
0 0.00
281 88.64
36 11.36%
197  โรงเรียนบ้านนาอุดม 134
3 2.24
1 0.75
10 7.46
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
198  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
199  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
6 3.68
1 0.61
7 4.29
2 1.23
2 1.23
145 88.96
18 11.04%
200  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
201  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
5 4.95
2 1.98
3 2.97
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
202  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
203  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
204  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
205  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
0 0.00
2 2.22
82 91.11
8 8.89%
206  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 102
2 1.96
1 0.98
5 4.90
0 0.00
1 0.98
93 91.18
9 8.82%
207  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
208  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 104
1 0.96
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
209  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
210  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
211  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
6 7.06
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
212  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 152
2 1.32
2 1.32
1 0.66
2 1.32
5 3.29
140 92.11
12 7.89%
213  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
1 0.77
4 3.08
120 92.31
10 7.69%
214  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
215  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 133
3 2.26
3 2.26
4 3.01
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
216  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
217  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
1 0.93
5 4.67
1 0.93
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
218  โรงเรียนบ้านหาด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
219  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
220  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
221  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 364
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.10
22 6.04
338 92.86
26 7.14%
222  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1021
16 1.57
10 0.98
19 1.86
9 0.88
18 1.76
949 92.95
72 7.05%
223  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
224  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
225  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
0 0.00
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
226  โรงเรียนบ้านหว้า 197
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 6.09
0 0.00
185 93.91
12 6.09%
227  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 117
2 1.71
1 0.85
4 3.42
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
228  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
229  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 82
3 3.66
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
230  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
231  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
20 95.24
1 4.76%
232  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 249
6 2.41
3 1.20
2 0.80
0 0.00
0 0.00
238 95.58
11 4.42%
233  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
1 1.10
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
234  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
235  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
238  โรงเรียนบ้านเรือ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
239  โรงเรียนบ้านกุดแคน 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
240  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
137 99.28
1 0.72%
241  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหัน 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,213 7.47
เตี้ย  1,464 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,700 9.11
ผอมและเตี้ย  1,391 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,265 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,599 69.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,033 คน


30.48%


Powered By www.thaieducation.net