ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67
6 8.96
4 5.97
10 14.93
13 19.40
7 10.45
27 40.30
40 59.70%
2  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61
11 18.03
6 9.84
11 18.03
2 3.28
4 6.56
27 44.26
34 55.74%
3  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81
5 6.17
12 14.81
19 23.46
2 2.47
7 8.64
36 44.44
45 55.56%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146
4 2.74
58 39.73
12 8.22
2 1.37
5 3.42
65 44.52
81 55.48%
5  โรงเรียนบ้านนาดง 57
9 15.79
8 14.04
5 8.77
6 10.53
3 5.26
26 45.61
31 54.39%
6  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63
12 19.05
8 12.70
12 19.05
0 0.00
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
7  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91
9 9.89
16 17.58
10 10.99
7 7.69
4 4.40
45 49.45
46 50.55%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
7 4.09
9 5.26
21 12.28
17 9.94
27 15.79
90 52.63
81 47.37%
9  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49
7 14.29
6 12.24
5 10.20
5 10.20
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
10  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118
21 17.80
11 9.32
18 15.25
3 2.54
2 1.69
63 53.39
55 46.61%
11  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172
20 11.63
18 10.47
17 9.88
10 5.81
14 8.14
93 54.07
79 45.93%
12  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216
6 2.78
13 6.02
23 10.65
19 8.80
36 16.67
119 55.09
97 44.91%
13  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96
11 11.46
12 12.50
4 4.17
7 7.29
8 8.33
54 56.25
42 43.75%
14  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96
14 14.58
8 8.33
8 8.33
11 11.46
1 1.04
54 56.25
42 43.75%
15  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144
15 10.42
7 4.86
12 8.33
22 15.28
6 4.17
82 56.94
62 43.06%
16  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
2 28.57
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
17  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37
4 10.81
6 16.22
5 13.51
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
18  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75
6 8.00
5 6.67
7 9.33
5 6.67
6 8.00
46 61.33
29 38.67%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
8 9.41
1 1.18
7 8.24
8 9.41
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
20  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124
17 13.71
11 8.87
17 13.71
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
21  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247
23 9.31
27 10.93
33 13.36
4 1.62
1 0.40
159 64.37
88 35.63%
22  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20
3 15.00
0 0.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288
39 13.54
15 5.21
43 14.93
1 0.35
0 0.00
190 65.97
98 34.03%
24  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82
16 19.51
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
25  โรงเรียนบ้านน้อย 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
6 10.34
2 3.45
39 67.24
19 32.76%
26  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069
52 4.86
19 1.78
152 14.22
56 5.24
57 5.33
733 68.57
336 31.43%
27  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43
6 13.95
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
28  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73
7 9.59
0 0.00
9 12.33
0 0.00
6 8.22
51 69.86
22 30.14%
29  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84
2 2.38
4 4.76
11 13.10
7 8.33
1 1.19
59 70.24
25 29.76%
30  โรงเรียนบ้านเสียว 64
6 9.38
4 6.25
5 7.81
2 3.13
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
31  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105
8 7.62
6 5.71
10 9.52
4 3.81
3 2.86
74 70.48
31 29.52%
32  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105
6 5.71
6 5.71
12 11.43
5 4.76
2 1.90
74 70.48
31 29.52%
33  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106
5 4.72
5 4.72
13 12.26
7 6.60
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
34  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153
16 10.46
9 5.88
17 11.11
2 1.31
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
35  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
36  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155
16 10.32
4 2.58
6 3.87
3 1.94
15 9.68
111 71.61
44 28.39%
37  โรงเรียนบ้านนากอ 60
9 15.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
38  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365
18 4.93
17 4.66
23 6.30
28 7.67
17 4.66
262 71.78
103 28.22%
39  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39
5 12.82
4 10.26
2 5.13
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
40  โรงเรียนบ้านนาโคก 75
8 10.67
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
41  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72
3 4.17
9 12.50
8 11.11
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
42  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165
9 5.45
8 4.85
8 4.85
9 5.45
10 6.06
121 73.33
44 26.67%
43  โรงเรียนจันทราราม 60
4 6.67
3 5.00
6 10.00
3 5.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
44  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68
2 2.94
0 0.00
15 22.06
0 0.00
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
45  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180
29 16.11
1 0.56
12 6.67
0 0.00
5 2.78
133 73.89
47 26.11%
46  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81
14 17.28
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
47  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116
3 2.59
2 1.72
12 10.34
6 5.17
7 6.03
86 74.14
30 25.86%
48  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70
1 1.43
6 8.57
9 12.86
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
49  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
50  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
51  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394
25 6.35
10 2.54
62 15.74
1 0.25
0 0.00
296 75.13
98 24.87%
52  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110
4 3.64
9 8.18
6 5.45
3 2.73
5 4.55
83 75.45
27 24.55%
53  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149
8 5.37
5 3.36
14 9.40
5 3.36
4 2.68
113 75.84
36 24.16%
54  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108
5 4.63
3 2.78
15 13.89
3 2.78
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
55  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386
52 13.47
5 1.30
31 8.03
3 0.78
0 0.00
295 76.42
91 23.58%
56  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140
6 4.29
13 9.29
14 10.00
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
57  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120
8 6.67
9 7.50
9 7.50
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
59  โรงเรียนบ้านหนอง 100
8 8.00
6 6.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
60  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48
5 10.42
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
61  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48
2 4.17
1 2.08
5 10.42
2 4.17
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
62  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141
11 7.80
5 3.55
15 10.64
1 0.71
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
63  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
1 5.56
1 5.56
14 77.78
4 22.22%
64  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225
12 5.33
4 1.78
11 4.89
12 5.33
11 4.89
175 77.78
50 22.22%
65  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157
22 14.01
12 7.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
66  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93
12 12.90
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
67  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143
6 4.20
6 4.20
11 7.69
4 2.80
3 2.10
113 79.02
30 20.98%
68  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
69  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
70  โรงเรียนบ้านว่าน 136
3 2.21
0 0.00
15 11.03
3 2.21
7 5.15
108 79.41
28 20.59%
71  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98
10 10.20
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
72  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85
4 4.71
1 1.18
9 10.59
2 2.35
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
73  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70
4 5.71
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
74  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
75  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257
12 4.67
7 2.72
14 5.45
6 2.33
8 3.11
210 81.71
47 18.29%
76  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117
12 10.26
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
77  โรงเรียนบ้านไร่ 123
4 3.25
4 3.25
6 4.88
3 2.44
5 4.07
101 82.11
22 17.89%
78  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
79  โรงเรียนบ้านม่วง 103
8 7.77
4 3.88
5 4.85
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
80  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
2 3.85
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
81  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175
9 5.14
1 0.57
16 9.14
4 2.29
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
82  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140
10 7.14
8 5.71
6 4.29
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
83  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139
8 5.76
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
84  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91
2 2.20
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
85  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177
9 5.08
5 2.82
10 5.65
4 2.26
1 0.56
148 83.62
29 16.38%
86  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
87  โรงเรียนบ้านตอแก 82
4 4.88
3 3.66
5 6.10
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
88  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
4 3.96
9 8.91
1 0.99
2 1.98
85 84.16
16 15.84%
89  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114
5 4.39
5 4.39
5 4.39
3 2.63
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
90  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108
4 3.70
5 4.63
8 7.41
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
91  โรงเรียนบ้านปากโสม 121
4 3.31
0 0.00
15 12.40
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
92  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83
6 7.23
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
93  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307
5 1.63
8 2.61
31 10.10
2 0.65
2 0.65
259 84.36
48 15.64%
94  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85
2 2.35
3 3.53
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
95  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
96  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227
10 4.41
10 4.41
9 3.96
4 1.76
1 0.44
193 85.02
34 14.98%
97  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67
6 8.96
4 5.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
98  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
2 2.47
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
99  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419
13 3.10
2 0.48
18 4.30
20 4.77
9 2.15
357 85.20
62 14.80%
100  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123
5 4.07
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
101  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
102  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
103  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148
8 5.41
2 1.35
8 5.41
2 1.35
1 0.68
127 85.81
21 14.19%
104  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205
3 1.46
1 0.49
24 11.71
1 0.49
0 0.00
176 85.85
29 14.15%
105  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170
7 4.12
3 1.76
12 7.06
2 1.18
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
106  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
107  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236
12 5.08
7 2.97
7 2.97
3 1.27
4 1.69
203 86.02
33 13.98%
108  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179
2 1.12
9 5.03
14 7.82
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
109  โรงเรียนบ้านนาบง 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203
0 0.00
0 0.00
16 7.88
12 5.91
0 0.00
175 86.21
28 13.79%
111  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133
4 3.01
2 1.50
12 9.02
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
112  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154
12 7.79
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
114  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170
4 2.35
2 1.18
16 9.41
0 0.00
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
115  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355
17 1.25
0 0.00
152 11.22
0 0.00
0 0.00
1186 87.53
169 12.47%
116  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168
5 2.98
4 2.38
11 6.55
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
117  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161
2 1.24
2 1.24
14 8.70
0 0.00
1 0.62
142 88.20
19 11.80%
118  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213
3 1.41
4 1.88
6 2.82
5 2.35
7 3.29
188 88.26
25 11.74%
119  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627
26 4.15
20 3.19
9 1.44
9 1.44
6 0.96
557 88.84
70 11.16%
120  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
121  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
3 3.23
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
122  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112
2 1.79
4 3.57
5 4.46
0 0.00
1 0.89
100 89.29
12 10.71%
123  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
124  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
1 1.15
79 90.80
8 9.20%
125  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
126  โรงเรียนบ้านวังยาง 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
127  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81
2 2.47
1 1.23
3 3.70
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
128  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285
1 0.35
0 0.00
19 6.67
0 0.00
3 1.05
262 91.93
23 8.07%
130  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103
4 3.88
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
131  โรงเรียนบ้านดงบัง 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
132  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
0 0.00
2 1.53
121 92.37
10 7.63%
133  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
134  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
135  โรงเรียนบ้านเป้า 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
136  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112
1 0.89
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
137  โรงเรียนบ้านกองนาง 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
138  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
139  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102
3 2.94
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
140  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238
4 1.68
3 1.26
6 2.52
2 0.84
1 0.42
222 93.28
16 6.72%
141  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
0 0.00
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
142  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196
0 0.00
0 0.00
11 5.61
0 0.00
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
143  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
144  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156
0 0.00
4 2.56
4 2.56
0 0.00
0 0.00
148 94.87
8 5.13%
145  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
146  โรงเรียนบ้านสาวแล 111
2 1.80
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
147  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
148  โรงเรียนบ้านวังมน 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
149  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310
0 0.00
3 0.97
0 0.00
7 2.26
0 0.00
300 96.77
10 3.23%
150  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
151  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
152  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110
0 0.00
1 0.91
1 0.91
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
153  โรงเรียนบ้านปากมาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,043 5.22
เตี้ย  658 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,608 8.05
ผอมและเตี้ย  439 2.20
อ้วนและเตี้ย  363 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,858 79.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,111 คน


20.59%


Powered By www.thaieducation.net