ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 42
12 28.57
8 19.05
5 11.90
10 23.81
7 16.67
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าสัก 16
15 93.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 211
3 1.42
4 1.90
6 2.84
5 2.37
157 74.41
36 17.06
175 82.94%
4  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
11 33.33
4 12.12
4 12.12
7 21.21
0 0.00
7 21.21
26 78.79%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 145
7 4.83
62 42.76
17 11.72
0 0.00
9 6.21
50 34.48
95 65.52%
6  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 210
18 8.57
22 10.48
16 7.62
40 19.05
38 18.10
76 36.19
134 63.81%
7  โรงเรียนบ้านนาดง 58
8 13.79
7 12.07
9 15.52
7 12.07
5 8.62
22 37.93
36 62.07%
8  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 68
5 7.35
7 10.29
13 19.12
13 19.12
4 5.88
26 38.24
42 61.76%
9  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172
21 12.21
20 11.63
19 11.05
13 7.56
14 8.14
85 49.42
87 50.58%
10  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 90
9 10.00
8 8.89
6 6.67
17 18.89
5 5.56
45 50.00
45 50.00%
11  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 244
19 7.79
20 8.20
35 14.34
23 9.43
20 8.20
127 52.05
117 47.95%
12  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 18
2 11.11
2 11.11
1 5.56
2 11.11
1 5.56
10 55.56
8 44.44%
13  โรงเรียนจันทราราม 61
11 18.03
4 6.56
7 11.48
5 8.20
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
14  โรงเรียนบ้านนาโคก 77
11 14.29
12 15.58
9 11.69
0 0.00
2 2.60
43 55.84
34 44.16%
15  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 164
17 10.37
11 6.71
21 12.80
13 7.93
10 6.10
92 56.10
72 43.90%
16  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96
11 11.46
10 10.42
6 6.25
7 7.29
8 8.33
54 56.25
42 43.75%
17  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37
5 13.51
6 16.22
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
18  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
2 28.57
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
19  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1063
62 5.83
21 1.98
134 12.61
83 7.81
155 14.58
608 57.20
455 42.80%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61
8 13.11
9 14.75
4 6.56
1 1.64
4 6.56
35 57.38
26 42.62%
21  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17
4 23.53
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
22  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96
11 11.46
10 10.42
7 7.29
3 3.13
8 8.33
57 59.38
39 40.63%
23  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 60
14 23.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 153
6 3.92
19 12.42
12 7.84
21 13.73
0 0.00
95 62.09
58 37.91%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 172
3 1.74
6 3.49
18 10.47
10 5.81
28 16.28
107 62.21
65 37.79%
26  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
8 9.41
1 1.18
7 8.24
8 9.41
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
27  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 147
14 9.52
9 6.12
16 10.88
10 6.80
6 4.08
92 62.59
55 37.41%
28  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 80
20 25.00
0 0.00
5 6.25
2 2.50
2 2.50
51 63.75
29 36.25%
29  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47
6 12.77
3 6.38
1 2.13
5 10.64
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
30  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 126
17 13.49
11 8.73
17 13.49
0 0.00
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
31  โรงเรียนบ้านเสียว 65
7 10.77
5 7.69
3 4.62
3 4.62
4 6.15
43 66.15
22 33.85%
32  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 105
5 4.76
7 6.67
16 15.24
7 6.67
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
33  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 178
37 20.79
0 0.00
13 7.30
0 0.00
9 5.06
119 66.85
59 33.15%
34  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 53
4 7.55
6 11.32
3 5.66
2 3.77
2 3.77
36 67.92
17 32.08%
35  โรงเรียนบ้านน้อย 57
4 7.02
4 7.02
3 5.26
5 8.77
2 3.51
39 68.42
18 31.58%
36  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 70
7 10.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
6 8.57
48 68.57
22 31.43%
37  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 109
7 6.42
11 10.09
7 6.42
4 3.67
5 4.59
75 68.81
34 31.19%
38  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 33
5 15.15
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
39  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
40  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 98
10 10.20
7 7.14
5 5.10
3 3.06
4 4.08
69 70.41
29 29.59%
41  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 156
28 17.95
4 2.56
10 6.41
1 0.64
3 1.92
110 70.51
46 29.49%
42  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177
17 9.60
7 3.95
11 6.21
12 6.78
5 2.82
125 70.62
52 29.38%
43  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
44  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 290
39 13.45
3 1.03
32 11.03
6 2.07
1 0.34
209 72.07
81 27.93%
46  โรงเรียนบ้านปากโสม 118
12 10.17
0 0.00
20 16.95
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
47  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 48
6 12.50
4 8.33
3 6.25
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
48  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 74
4 5.41
6 8.11
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
49  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
7 6.93
7 6.93
8 7.92
5 4.95
74 73.27
27 26.73%
50  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 185
13 7.03
14 7.57
17 9.19
3 1.62
2 1.08
136 73.51
49 26.49%
51  โรงเรียนบ้านเดื่อ 309
12 3.88
30 9.71
33 10.68
4 1.29
2 0.65
228 73.79
81 26.21%
52  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 150
9 6.00
5 3.33
16 10.67
5 3.33
4 2.67
111 74.00
39 26.00%
53  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 135
0 0.00
0 0.00
19 14.07
9 6.67
7 5.19
100 74.07
35 25.93%
54  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116
8 6.90
4 3.45
6 5.17
12 10.34
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
55  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 390
42 10.77
10 2.56
44 11.28
1 0.26
1 0.26
292 74.87
98 25.13%
56  โรงเรียนบ้านสวยหลง 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
57  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 160
11 6.88
11 6.88
18 11.25
0 0.00
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
58  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
59  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
4 5.41
3 4.05
56 75.68
18 24.32%
60  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 107
6 5.61
1 0.93
16 14.95
3 2.80
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
61  โรงเรียนบ้านว่าน 136
3 2.21
4 2.94
8 5.88
3 2.21
15 11.03
103 75.74
33 24.26%
62  โรงเรียนบ้านวังมน 29
2 6.90
3 10.34
1 3.45
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
63  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 184
16 8.70
9 4.89
17 9.24
2 1.09
0 0.00
140 76.09
44 23.91%
64  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 90
7 7.78
6 6.67
4 4.44
4 4.44
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
65  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 138
9 6.52
3 2.17
15 10.87
5 3.62
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 121
8 6.61
9 7.44
9 7.44
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
67  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48
3 6.25
1 2.08
4 8.33
1 2.08
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
68  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 415
21 5.06
3 0.72
29 6.99
36 8.67
6 1.45
320 77.11
95 22.89%
69  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 223
22 9.87
10 4.48
16 7.17
3 1.35
0 0.00
172 77.13
51 22.87%
70  โรงเรียนบ้านหนอง 101
7 6.93
7 6.93
9 8.91
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
71  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 143
6 4.20
6 4.20
7 4.90
5 3.50
8 5.59
111 77.62
32 22.38%
72  โรงเรียนบ้านเป้า 27
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
73  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโพนทอง 130
8 6.15
4 3.08
11 8.46
5 3.85
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
75  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 112
7 6.25
5 4.46
7 6.25
5 4.46
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
76  โรงเรียนบ้านดงบัง 28
4 14.29
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
77  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
3 6.38
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
78  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105
5 4.76
5 4.76
12 11.43
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
79  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 53
2 3.77
2 3.77
4 7.55
2 3.77
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
80  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98
11 11.22
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
81  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 630
52 8.25
12 1.90
54 8.57
1 0.16
9 1.43
502 79.68
128 20.32%
82  โรงเรียนบ้านม่วง 104
5 4.81
7 6.73
5 4.81
4 3.85
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
83  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
84  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70
1 1.43
4 5.71
8 11.43
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
85  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 146
11 7.53
2 1.37
16 10.96
0 0.00
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 288
13 4.51
12 4.17
11 3.82
10 3.47
11 3.82
231 80.21
57 19.79%
87  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 66
6 9.09
4 6.06
0 0.00
3 4.55
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
88  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 364
18 4.95
8 2.20
17 4.67
13 3.57
14 3.85
294 80.77
70 19.23%
89  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 84
4 4.76
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
90  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 74
4 5.41
4 5.41
4 5.41
2 2.70
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
91  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 254
13 5.12
8 3.15
10 3.94
9 3.54
8 3.15
206 81.10
48 18.90%
92  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 202
10 4.95
8 3.96
16 7.92
3 1.49
1 0.50
164 81.19
38 18.81%
93  โรงเรียนบ้านหนองผือ 70
5 7.14
3 4.29
1 1.43
3 4.29
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
94  โรงเรียนบ้านหัวทราย 81
7 8.64
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
95  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 379
33 8.71
7 1.85
28 7.39
2 0.53
0 0.00
309 81.53
70 18.47%
96  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168
8 4.76
7 4.17
16 9.52
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
97  โรงเรียนบ้านนากอ 60
6 10.00
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
98  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 139
11 7.91
8 5.76
6 4.32
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
99  โรงเรียนบ้านตอแก 78
6 7.69
1 1.28
5 6.41
1 1.28
1 1.28
64 82.05
14 17.95%
100  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112
6 5.36
6 5.36
3 2.68
0 0.00
5 4.46
92 82.14
20 17.86%
101  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 135
5 3.70
4 2.96
10 7.41
2 1.48
3 2.22
111 82.22
24 17.78%
102  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 104
4 3.85
5 4.81
8 7.69
1 0.96
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
103  โรงเรียนป่าสักวิทยา 171
6 3.51
9 5.26
12 7.02
2 1.17
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
104  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
2 2.47
3 3.70
68 83.95
13 16.05%
105  โรงเรียนบ้านหนองนาง 119
11 9.24
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
106  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
107  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 111
9 8.11
3 2.70
5 4.50
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
108  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170
9 5.29
5 2.94
12 7.06
0 0.00
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
109  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 85
8 9.41
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
110  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 171
8 4.68
8 4.68
10 5.85
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
111  โรงเรียนบ้านโนนแดง 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
112  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 107
1 0.93
3 2.80
6 5.61
2 1.87
3 2.80
92 85.98
15 14.02%
113  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 86
2 2.33
3 3.49
7 8.14
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
114  โรงเรียนบ้านนาบง 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
115  โรงเรียนบ้านนาคลอง 52
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
116  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
117  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 90
3 3.33
4 4.44
4 4.44
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
118  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225
8 3.56
6 2.67
9 4.00
3 1.33
3 1.33
196 87.11
29 12.89%
119  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
120  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118
3 2.54
6 5.08
6 5.08
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
121  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 88
2 2.27
0 0.00
7 7.95
2 2.27
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
122  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 122
6 4.92
4 3.28
3 2.46
2 1.64
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
123  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
124  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 158
2 1.27
2 1.27
14 8.86
0 0.00
1 0.63
139 87.97
19 12.03%
125  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1363
36 2.64
0 0.00
120 8.80
0 0.00
0 0.00
1207 88.55
156 11.45%
126  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
127  โรงเรียนบ้านแสนสุข 94
1 1.06
3 3.19
4 4.26
1 1.06
1 1.06
84 89.36
10 10.64%
128  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
129  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
130  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 212
8 3.77
0 0.00
14 6.60
0 0.00
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
131  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 238
17 7.14
0 0.00
7 2.94
0 0.00
0 0.00
214 89.92
24 10.08%
132  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 80
3 3.75
1 1.25
3 3.75
0 0.00
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 102
4 3.92
2 1.96
1 0.98
0 0.00
2 1.96
93 91.18
9 8.82%
135  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
1 0.76
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
136  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
137  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
138  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 236
0 0.00
8 3.39
11 4.66
0 0.00
0 0.00
217 91.95
19 8.05%
139  โรงเรียนบ้านวังยาง 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
140  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
141  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 103
5 4.85
1 0.97
1 0.97
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
142  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
2 2.25
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
143  โรงเรียนหินโงมวิทยา 194
0 0.00
0 0.00
10 5.15
0 0.00
1 0.52
183 94.33
11 5.67%
144  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
145  โรงเรียนบ้านกองนาง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
146  โรงเรียนบ้านสาวแล 113
1 0.88
1 0.88
3 2.65
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
147  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 73
2 2.74
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
148  โรงเรียนบ้านไร่ 122
2 1.64
2 1.64
1 0.82
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
149  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
150  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 159
2 1.26
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
151  โรงเรียนอนุบาลสังคม 312
1 0.32
1 0.32
6 1.92
1 0.32
0 0.00
303 97.12
9 2.88%
152  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
153  โรงเรียนบ้านปากมาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,955 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,237 6.20
เตี้ย  749 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,519 7.61
ผอมและเตี้ย  563 2.82
อ้วนและเตี้ย  666 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,221 76.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,734 คน


23.72%


Powered By www.thaieducation.net