ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 46
11 23.91
7 15.22
10 21.74
11 23.91
7 15.22
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17
7 41.18
2 11.76
2 11.76
4 23.53
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเป้า 36
7 19.44
5 13.89
11 30.56
4 11.11
9 25.00
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 56
6 10.71
11 19.64
8 14.29
14 25.00
16 28.57
1 1.79
55 98.21%
5  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 108
20 18.52
25 23.15
28 25.93
15 13.89
10 9.26
10 9.26
98 90.74%
6  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 124
10 8.06
10 8.06
29 23.39
20 16.13
39 31.45
16 12.90
108 87.10%
7  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 211
3 1.42
4 1.90
5 2.37
9 4.27
159 75.36
31 14.69
180 85.31%
8  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 243
26 10.70
25 10.29
34 13.99
51 20.99
59 24.28
48 19.75
195 80.25%
9  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 143
31 21.68
13 9.09
6 4.20
44 30.77
19 13.29
30 20.98
113 79.02%
10  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 61
7 11.48
10 16.39
14 22.95
12 19.67
4 6.56
14 22.95
47 77.05%
11  โรงเรียนบ้านนากอ 71
30 42.25
6 8.45
4 5.63
6 8.45
8 11.27
17 23.94
54 76.06%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 302
34 11.26
22 7.28
31 10.26
54 17.88
36 11.92
125 41.39
177 58.61%
13  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 92
9 9.78
9 9.78
8 8.70
12 13.04
13 14.13
41 44.57
51 55.43%
14  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 74
26 35.14
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
34 45.95
40 54.05%
15  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 163
21 12.88
23 14.11
18 11.04
8 4.91
18 11.04
75 46.01
88 53.99%
16  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 70
4 5.71
6 8.57
11 15.71
10 14.29
4 5.71
35 50.00
35 50.00%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 116
7 6.03
4 3.45
14 12.07
12 10.34
18 15.52
61 52.59
55 47.41%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
5 2.92
9 5.26
22 12.87
15 8.77
30 17.54
90 52.63
81 47.37%
19  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 103
19 18.45
8 7.77
11 10.68
6 5.83
4 3.88
55 53.40
48 46.60%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 51
7 13.73
2 3.92
9 17.65
0 0.00
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนาดง 66
9 13.64
4 6.06
2 3.03
7 10.61
5 7.58
39 59.09
27 40.91%
22  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
8 21.62
7 18.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
23  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 90
13 14.44
5 5.56
10 11.11
5 5.56
3 3.33
54 60.00
36 40.00%
24  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 168
10 5.95
8 4.76
15 8.93
18 10.71
16 9.52
101 60.12
67 39.88%
25  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 118
4 3.39
22 18.64
17 14.41
4 3.39
0 0.00
71 60.17
47 39.83%
26  โรงเรียนบ้านหนองผือ 66
11 16.67
8 12.12
0 0.00
7 10.61
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
27  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 61
9 14.75
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
37 60.66
24 39.34%
28  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 113
12 10.62
11 9.73
7 6.19
7 6.19
6 5.31
70 61.95
43 38.05%
29  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 53
8 15.09
2 3.77
5 9.43
3 5.66
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
30  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 138
17 12.32
5 3.62
20 14.49
5 3.62
5 3.62
86 62.32
52 37.68%
31  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 71
8 11.27
5 7.04
13 18.31
0 0.00
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
32  โรงเรียนบ้านแสนสุข 110
24 21.82
6 5.45
4 3.64
3 2.73
3 2.73
70 63.64
40 36.36%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 139
11 7.91
4 2.88
16 11.51
14 10.07
5 3.60
89 64.03
50 35.97%
34  โรงเรียนบ้านเสียว 70
4 5.71
8 11.43
6 8.57
5 7.14
2 2.86
45 64.29
25 35.71%
35  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 86
12 13.95
7 8.14
11 12.79
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
36  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 104
11 10.58
9 8.65
12 11.54
4 3.85
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
37  โรงเรียนป่าสักวิทยา 162
12 7.41
11 6.79
14 8.64
6 3.70
12 7.41
107 66.05
55 33.95%
38  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 180
17 9.44
8 4.44
6 3.33
27 15.00
3 1.67
119 66.11
61 33.89%
39  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 42
6 14.29
3 7.14
4 9.52
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
40  โรงเรียนบ้านวังมน 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 160
21 13.13
24 15.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
107 66.88
53 33.13%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง 76
3 3.95
5 6.58
3 3.95
8 10.53
6 7.89
51 67.11
25 32.89%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 196
46 23.47
0 0.00
12 6.12
0 0.00
4 2.04
134 68.37
62 31.63%
44  โรงเรียนบ้านหนองนาง 120
11 9.17
11 9.17
5 4.17
9 7.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
45  โรงเรียนบ้านสวยหลง 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
46  โรงเรียนบ้านตอแก 82
14 17.07
2 2.44
7 8.54
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
47  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 45
6 13.33
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
48  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 52
6 11.54
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
49  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 156
9 5.77
7 4.49
25 16.03
3 1.92
1 0.64
111 71.15
45 28.85%
50  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 220
7 3.18
30 13.64
23 10.45
1 0.45
0 0.00
159 72.27
61 27.73%
52  โรงเรียนบ้านว่าน 138
3 2.17
14 10.14
14 10.14
6 4.35
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
53  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 93
3 3.23
3 3.23
16 17.20
1 1.08
2 2.15
68 73.12
25 26.88%
54  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 624
69 11.06
21 3.37
59 9.46
0 0.00
18 2.88
457 73.24
167 26.76%
55  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 143
9 6.29
7 4.90
11 7.69
4 2.80
7 4.90
105 73.43
38 26.57%
56  โรงเรียนบ้านหนอง 103
8 7.77
9 8.74
10 9.71
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
57  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 220
15 6.82
15 6.82
14 6.36
11 5.00
2 0.91
163 74.09
57 25.91%
58  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 143
14 9.79
12 8.39
11 7.69
0 0.00
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
59  โรงเรียนบ้านดงต้อง 95
12 12.63
9 9.47
3 3.16
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
60  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
61  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1546
102 6.60
0 0.00
278 17.98
0 0.00
0 0.00
1166 75.42
380 24.58%
62  โรงเรียนบ้านโพนพระ 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
6 4.88
7 5.69
93 75.61
30 24.39%
63  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
64  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 162
6 3.70
7 4.32
19 11.73
5 3.09
2 1.23
123 75.93
39 24.07%
65  โรงเรียนบ้านป่าสัก 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
66  โรงเรียนบ้านม่วง 106
7 6.60
5 4.72
5 4.72
6 5.66
2 1.89
81 76.42
25 23.58%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 306
16 5.23
12 3.92
22 7.19
10 3.27
12 3.92
234 76.47
72 23.53%
68  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 126
5 3.97
10 7.94
14 11.11
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
69  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 191
8 4.19
0 0.00
35 18.32
0 0.00
0 0.00
148 77.49
43 22.51%
70  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1019
52 5.10
22 2.16
70 6.87
70 6.87
13 1.28
792 77.72
227 22.28%
71  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 126
11 8.73
2 1.59
4 3.17
11 8.73
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
72  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 97
3 3.09
5 5.15
1 1.03
4 4.12
8 8.25
76 78.35
21 21.65%
73  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
74  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 94
9 9.57
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
75  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 113
10 8.85
5 4.42
8 7.08
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
76  โรงเรียนบ้านนาบง 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
77  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 44
5 11.36
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
78  โรงเรียนบ้านน้อย 64
5 7.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 12.50
51 79.69
13 20.31%
79  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 261
10 3.83
38 14.56
4 1.53
1 0.38
0 0.00
208 79.69
53 20.31%
80  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
81  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175
13 7.43
4 2.29
18 10.29
0 0.00
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
82  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 232
24 10.34
5 2.16
17 7.33
0 0.00
0 0.00
186 80.17
46 19.83%
83  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 163
0 0.00
2 1.23
18 11.04
12 7.36
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
84  โรงเรียนบ้านนาโคก 78
5 6.41
4 5.13
0 0.00
3 3.85
3 3.85
63 80.77
15 19.23%
85  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 147
9 6.12
4 2.72
9 6.12
6 4.08
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
86  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 84
2 2.38
2 2.38
4 4.76
4 4.76
4 4.76
68 80.95
16 19.05%
87  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 97
9 9.28
5 5.15
4 4.12
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
88  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 92
3 3.26
6 6.52
8 8.70
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
89  โรงเรียนบ้านปากโสม 114
4 3.51
5 4.39
11 9.65
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
90  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 57
3 5.26
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
91  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 80
8 10.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
92  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
93  โรงเรียนบ้านโคกคอน 180
11 6.11
6 3.33
13 7.22
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
94  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 73
4 5.48
6 8.22
1 1.37
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
95  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
96  โรงเรียนบ้านไร่ 112
8 7.14
4 3.57
6 5.36
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
97  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 88
1 1.14
1 1.14
12 13.64
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
98  โรงเรียนบ้านหัวทราย 76
3 3.95
2 2.63
6 7.89
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
99  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 205
7 3.41
4 1.95
10 4.88
11 5.37
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
100  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 109
2 1.83
2 1.83
11 10.09
2 1.83
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
101  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 52
5 9.62
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
102  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
2 1.87
3 2.80
91 85.05
16 14.95%
103  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 94
6 6.38
0 0.00
1 1.06
2 2.13
5 5.32
80 85.11
14 14.89%
104  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
105  โรงเรียนบ้านโนนแดง 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
106  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
107  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 385
27 7.01
1 0.26
22 5.71
5 1.30
0 0.00
330 85.71
55 14.29%
108  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 126
5 3.97
3 2.38
7 5.56
2 1.59
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
109  โรงเรียนบ้านโพนทอง 385
27 7.01
1 0.26
22 5.71
5 1.30
0 0.00
330 85.71
55 14.29%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 85
4 4.71
6 7.06
2 2.35
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
111  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 115
2 1.74
4 3.48
6 5.22
2 1.74
2 1.74
99 86.09
16 13.91%
112  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
2 2.30
3 3.45
1 1.15
75 86.21
12 13.79%
113  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
114  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 144
2 1.39
2 1.39
0 0.00
2 1.39
13 9.03
125 86.81
19 13.19%
115  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 62
0 0.00
4 6.45
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
116  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 172
6 3.49
6 3.49
2 1.16
8 4.65
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
117  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 129
4 3.10
4 3.10
2 1.55
3 2.33
3 2.33
113 87.60
16 12.40%
118  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 77
9 11.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
119  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 69
3 4.35
4 5.80
1 1.45
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
120  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 363
16 4.41
12 3.31
7 1.93
5 1.38
1 0.28
322 88.71
41 11.29%
121  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 266
4 1.50
4 1.50
12 4.51
5 1.88
4 1.50
237 89.10
29 10.90%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
123  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
124  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
2 3.92
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
125  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
126  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 76
4 5.26
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
127  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 477
14 2.94
9 1.89
20 4.19
0 0.00
0 0.00
434 90.99
43 9.01%
128  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 109
2 1.83
3 2.75
2 1.83
0 0.00
1 0.92
101 92.66
8 7.34%
129  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 223
1 0.45
6 2.69
9 4.04
0 0.00
0 0.00
207 92.83
16 7.17%
130  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
13 92.86
1 7.14%
131  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 71
2 2.82
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
132  โรงเรียนหินโงมวิทยา 172
2 1.16
2 1.16
5 2.91
0 0.00
3 1.74
160 93.02
12 6.98%
133  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 116
1 0.86
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
134  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
135  โรงเรียนจันทราราม 67
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
136  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 223
9 4.04
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
211 94.62
12 5.38%
137  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 149
1 0.67
3 2.01
3 2.01
0 0.00
1 0.67
141 94.63
8 5.37%
138  โรงเรียนบ้านเดื่อ 310
4 1.29
6 1.94
3 0.97
3 0.97
0 0.00
294 94.84
16 5.16%
139  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 369
0 0.00
0 0.00
6 1.63
11 2.98
0 0.00
352 95.39
17 4.61%
140  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 115
0 0.00
1 0.87
4 3.48
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
141  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
142  โรงเรียนบ้านนาคลอง 55
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
143  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
144  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
145  โรงเรียนบ้านสาวแล 92
2 2.17
0 0.00
1 1.09
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
146  โรงเรียนบ้านขุมคำ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
147  โรงเรียนบ้านกองนาง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
148  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
149  โรงเรียนอนุบาลสังคม 332
2 0.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
330 99.40
2 0.60%
150  โรงเรียนบ้านดงบัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านปากมาง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,464 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,325 6.47
เตี้ย  801 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,566 7.65
ผอมและเตี้ย  705 3.45
อ้วนและเตี้ย  667 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,400 75.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,064 คน


24.75%


Powered By www.thaieducation.net