ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
23 69.70
0 0.00
7 21.21
2 6.06
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 56
7 12.50
11 19.64
8 14.29
14 25.00
16 28.57
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 245
38 15.51
29 11.84
33 13.47
67 27.35
62 25.31
16 6.53
229 93.47%
4  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 124
10 8.06
10 8.06
29 23.39
20 16.13
39 31.45
16 12.90
108 87.10%
5  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 143
20 13.99
15 10.49
13 9.09
35 24.48
28 19.58
32 22.38
111 77.62%
6  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 61
15 24.59
15 24.59
6 9.84
11 18.03
0 0.00
14 22.95
47 77.05%
7  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 60
6 10.00
10 16.67
14 23.33
12 20.00
4 6.67
14 23.33
46 76.67%
8  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 50
9 18.00
4 8.00
7 14.00
11 22.00
6 12.00
13 26.00
37 74.00%
9  โรงเรียนบ้านนากอ 71
30 42.25
6 8.45
4 5.63
6 8.45
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
10  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 161
28 17.39
28 17.39
24 14.91
11 6.83
19 11.80
51 31.68
110 68.32%
11  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 142
24 16.90
7 4.93
13 9.15
31 21.83
20 14.08
47 33.10
95 66.90%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 139
23 16.55
28 20.14
18 12.95
17 12.23
1 0.72
52 37.41
87 62.59%
13  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 128
29 22.66
22 17.19
12 9.38
11 8.59
0 0.00
54 42.19
74 57.81%
14  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 86
9 10.47
9 10.47
13 15.12
9 10.47
8 9.30
38 44.19
48 55.81%
15  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 45
2 4.44
3 6.67
6 13.33
5 11.11
9 20.00
20 44.44
25 55.56%
16  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 101
26 25.74
9 8.91
16 15.84
5 4.95
0 0.00
45 44.55
56 55.45%
17  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 75
27 36.00
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
34 45.33
41 54.67%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 300
37 12.33
30 10.00
22 7.33
38 12.67
33 11.00
140 46.67
160 53.33%
19  โรงเรียนบ้านปากโสม 113
22 19.47
13 11.50
25 22.12
0 0.00
0 0.00
53 46.90
60 53.10%
20  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 142
15 10.56
13 9.15
27 19.01
9 6.34
9 6.34
69 48.59
73 51.41%
21  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 72
4 5.56
6 8.33
8 11.11
13 18.06
6 8.33
35 48.61
37 51.39%
22  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 184
27 14.67
9 4.89
6 3.26
36 19.57
15 8.15
91 49.46
93 50.54%
23  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 103
20 19.42
8 7.77
13 12.62
6 5.83
4 3.88
52 50.49
51 49.51%
24  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307
25 8.14
18 5.86
35 11.40
32 10.42
41 13.36
156 50.81
151 49.19%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 114
5 4.39
4 3.51
16 14.04
9 7.89
20 17.54
60 52.63
54 47.37%
26  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 357
106 29.69
29 8.12
18 5.04
11 3.08
0 0.00
193 54.06
164 45.94%
27  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 354
17 4.80
31 8.76
16 4.52
48 13.56
47 13.28
195 55.08
159 44.92%
28  โรงเรียนป่าสักวิทยา 162
13 8.02
15 9.26
18 11.11
9 5.56
17 10.49
90 55.56
72 44.44%
29  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
8 21.62
8 21.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
30  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 102
5 4.90
7 6.86
6 5.88
12 11.76
13 12.75
59 57.84
43 42.16%
31  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 69
9 13.04
5 7.25
14 20.29
0 0.00
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
32  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 151
10 6.62
15 9.93
33 21.85
2 1.32
1 0.66
90 59.60
61 40.40%
33  โรงเรียนบ้านนาดง 67
7 10.45
7 10.45
5 7.46
5 7.46
3 4.48
40 59.70
27 40.30%
34  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 112
11 9.82
11 9.82
19 16.96
4 3.57
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
35  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 118
4 3.39
22 18.64
17 14.41
4 3.39
0 0.00
71 60.17
47 39.83%
36  โรงเรียนบ้านหนอง 101
11 10.89
11 10.89
18 17.82
0 0.00
0 0.00
61 60.40
40 39.60%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
2 1.17
11 6.43
15 8.77
13 7.60
26 15.20
104 60.82
67 39.18%
38  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 113
11 9.73
13 11.50
8 7.08
7 6.19
5 4.42
69 61.06
44 38.94%
39  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 625
81 12.96
37 5.92
101 16.16
17 2.72
0 0.00
389 62.24
236 37.76%
40  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 196
20 10.20
21 10.71
15 7.65
18 9.18
0 0.00
122 62.24
74 37.76%
41  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 90
11 12.22
4 4.44
8 8.89
6 6.67
4 4.44
57 63.33
33 36.67%
42  โรงเรียนบ้านตอแก 82
19 23.17
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
43  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 37
4 10.81
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
44  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 26
4 15.38
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 160
21 13.13
24 15.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
107 66.88
53 33.13%
46  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 46
8 17.39
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
47  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 25
3 12.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
48  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 50
2 4.00
2 4.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
49  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 72
6 8.33
13 18.06
1 1.39
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
50  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 143
15 10.49
7 4.90
20 13.99
3 2.10
0 0.00
98 68.53
45 31.47%
51  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 86
6 6.98
1 1.16
6 6.98
7 8.14
7 8.14
59 68.60
27 31.40%
52  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 45
6 13.33
0 0.00
0 0.00
1 2.22
7 15.56
31 68.89
14 31.11%
53  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 193
20 10.36
0 0.00
40 20.73
0 0.00
0 0.00
133 68.91
60 31.09%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 87
8 9.20
10 11.49
3 3.45
4 4.60
2 2.30
60 68.97
27 31.03%
55  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 33
5 15.15
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
56  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 106
12 11.32
8 7.55
9 8.49
2 1.89
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
57  โรงเรียนบ้านหนองนาง 120
11 9.17
11 9.17
5 4.17
9 7.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
58  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 54
7 12.96
7 12.96
2 3.70
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
59  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 159
21 13.21
8 5.03
16 10.06
1 0.63
1 0.63
112 70.44
47 29.56%
60  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 209
15 7.18
9 4.31
3 1.44
24 11.48
10 4.78
148 70.81
61 29.19%
61  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 126
15 11.90
2 1.59
4 3.17
15 11.90
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
62  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 261
16 6.13
45 17.24
9 3.45
4 1.53
0 0.00
187 71.65
74 28.35%
63  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 171
9 5.26
5 2.92
15 8.77
11 6.43
8 4.68
123 71.93
48 28.07%
64  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 485
28 5.77
29 5.98
78 16.08
0 0.00
0 0.00
350 72.16
135 27.84%
65  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18
3 16.67
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
66  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 87
7 8.05
3 3.45
5 5.75
4 4.60
5 5.75
63 72.41
24 27.59%
67  โรงเรียนบ้านนาบง 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
3 4.76
2 3.17
46 73.02
17 26.98%
68  โรงเรียนบ้านป่าสัก 23
2 8.70
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
69  โรงเรียนบ้านโพนพระ 119
4 3.36
2 1.68
12 10.08
6 5.04
7 5.88
88 73.95
31 26.05%
70  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1014
40 3.94
19 1.87
62 6.11
59 5.82
81 7.99
753 74.26
261 25.74%
71  โรงเรียนบ้านดงต้อง 95
12 12.63
9 9.47
3 3.16
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
72  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 100
5 5.00
5 5.00
9 9.00
6 6.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
73  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 89
18 20.22
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
74  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 80
10 12.50
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
75  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 94
1 1.06
4 4.26
15 15.96
1 1.06
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
76  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
9 13.85
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
77  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 126
11 8.73
5 3.97
9 7.14
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
78  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 113
10 8.85
5 4.42
10 8.85
1 0.88
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
79  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
80  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 94
9 9.57
0 0.00
4 4.26
2 2.13
6 6.38
73 77.66
21 22.34%
81  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1546
34 2.20
58 3.75
149 9.64
22 1.42
70 4.53
1213 78.46
333 21.54%
82  โรงเรียนหินโงมวิทยา 168
7 4.17
5 2.98
12 7.14
5 2.98
7 4.17
132 78.57
36 21.43%
83  โรงเรียนบ้านวังมน 33
2 6.06
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
84  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 222
0 0.00
0 0.00
17 7.66
30 13.51
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
85  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175
12 6.86
4 2.29
19 10.86
2 1.14
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
86  โรงเรียนบ้านม่วง 106
12 11.32
9 8.49
1 0.94
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
87  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 127
13 10.24
4 3.15
6 4.72
3 2.36
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
88  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
1 2.04
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
89  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 129
3 2.33
0 0.00
14 10.85
9 6.98
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
90  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
91  โรงเรียนบ้านเสียว 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
1 1.41
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
92  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 93
3 3.23
6 6.45
8 8.60
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
93  โรงเรียนบ้านโคกคอน 178
12 6.74
11 6.18
8 4.49
1 0.56
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
94  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 230
16 6.96
3 1.30
20 8.70
1 0.43
0 0.00
190 82.61
40 17.39%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวง 75
3 4.00
2 2.67
4 5.33
2 2.67
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
96  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110
3 2.73
3 2.73
7 6.36
3 2.73
3 2.73
91 82.73
19 17.27%
97  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 58
5 8.62
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
98  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 58
3 5.17
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
99  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
100  โรงเรียนบ้านหัวทราย 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
101  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 87
1 1.15
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
102  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 173
8 4.62
7 4.05
2 1.16
9 5.20
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
103  โรงเรียนบ้านโนนแดง 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
104  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 382
26 6.81
1 0.26
22 5.76
5 1.31
0 0.00
328 85.86
54 14.14%
105  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
106  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 98
10 10.20
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
107  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 114
2 1.75
1 0.88
9 7.89
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
108  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 215
3 1.40
4 1.86
5 2.33
7 3.26
9 4.19
187 86.98
28 13.02%
109  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 77
9 11.69
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
110  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 149
7 4.70
4 2.68
3 2.01
3 2.01
2 1.34
130 87.25
19 12.75%
111  โรงเรียนบ้านน้อย 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
112  โรงเรียนบ้านนาโคก 80
0 0.00
4 5.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
113  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 72
2 2.78
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 307
0 0.00
0 0.00
37 12.05
0 0.00
0 0.00
270 87.95
37 12.05%
115  โรงเรียนบ้านไร่ 117
5 4.27
1 0.85
8 6.84
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
116  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 155
2 1.29
2 1.29
0 0.00
2 1.29
12 7.74
137 88.39
18 11.61%
117  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 95
4 4.21
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
118  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 121
4 3.31
3 2.48
6 4.96
0 0.00
1 0.83
107 88.43
14 11.57%
119  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121
3 2.48
3 2.48
8 6.61
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
120  โรงเรียนบ้านขุมคำ 53
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
121  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 154
7 4.55
3 1.95
7 4.55
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
122  โรงเรียนบ้านแสนสุข 109
0 0.00
2 1.83
7 6.42
0 0.00
3 2.75
97 88.99
12 11.01%
123  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
124  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 266
5 1.88
4 1.50
10 3.76
5 1.88
4 1.50
238 89.47
28 10.53%
125  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
126  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
127  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 223
4 1.79
8 3.59
11 4.93
0 0.00
0 0.00
200 89.69
23 10.31%
128  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
129  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
2 3.92
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
130  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 76
4 5.26
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
131  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 113
5 4.42
1 0.88
3 2.65
0 0.00
1 0.88
103 91.15
10 8.85%
132  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
133  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 149
1 0.67
3 2.01
6 4.03
2 1.34
1 0.67
136 91.28
13 8.72%
134  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
135  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 217
6 2.76
0 0.00
11 5.07
0 0.00
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
136  โรงเรียนบ้านดงบัง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
137  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
138  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
139  โรงเรียนจันทราราม 67
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
140  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 223
9 4.04
0 0.00
4 1.79
0 0.00
0 0.00
210 94.17
13 5.83%
141  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 94
1 1.06
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
142  โรงเรียนบ้านสาวแล 95
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
143  โรงเรียนบ้านนาคลอง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
144  โรงเรียนบ้านว่าน 136
1 0.74
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
145  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
146  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 147
0 0.00
0 0.00
3 2.04
0 0.00
0 0.00
144 97.96
3 2.04%
148  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
149  โรงเรียนอนุบาลสังคม 332
2 0.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
330 99.40
2 0.60%
150  โรงเรียนบ้านกองนาง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านปากมาง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านเป้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,295 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,506 7.42
เตี้ย  1,008 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 8.12
ผอมและเตี้ย  872 4.30
อ้วนและเตี้ย  723 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,539 71.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,756 คน


28.36%


Powered By www.thaieducation.net