ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 220 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยวด 108
21 19.44
9 8.33
35 32.41
21 19.44
22 20.37
0 0.00
108 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142
14 9.86
15 10.56
75 52.82
14 9.86
24 16.90
0 0.00
142 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแมด 10
2 20.00
2 20.00
3 30.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเลา 55
9 16.36
10 18.18
6 10.91
9 16.36
1 1.82
20 36.36
35 63.64%
5  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775
38 4.90
94 12.13
44 5.68
143 18.45
113 14.58
343 44.26
432 55.74%
6  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 192
15 7.81
15 7.81
8 4.17
36 18.75
29 15.10
89 46.35
103 53.65%
7  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1116
129 11.56
124 11.11
199 17.83
67 6.00
67 6.00
530 47.49
586 52.51%
8  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 83
15 18.07
8 9.64
3 3.61
5 6.02
5 6.02
47 56.63
36 43.37%
9  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 65
6 9.23
6 9.23
4 6.15
5 7.69
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
10  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 90
9 10.00
13 14.44
9 10.00
4 4.44
2 2.22
53 58.89
37 41.11%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49
13 26.53
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
12  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 68
9 13.24
5 7.35
7 10.29
3 4.41
2 2.94
42 61.76
26 38.24%
13  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 373
26 6.97
31 8.31
36 9.65
20 5.36
19 5.09
241 64.61
132 35.39%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72
9 12.50
7 9.72
0 0.00
8 11.11
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
15  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162
22 13.58
4 2.47
17 10.49
3 1.85
7 4.32
109 67.28
53 32.72%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50
10 20.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 216
18 8.33
17 7.87
26 12.04
6 2.78
1 0.46
148 68.52
68 31.48%
18  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180
7 3.89
25 13.89
16 8.89
2 1.11
4 2.22
126 70.00
54 30.00%
19  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128
8 6.25
7 5.47
6 4.69
16 12.50
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
20  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 62
13 20.97
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
21  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 243
28 11.52
19 7.82
6 2.47
13 5.35
0 0.00
177 72.84
66 27.16%
22  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 75
4 5.33
3 4.00
8 10.67
4 5.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
23  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
24  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 141
9 6.38
12 8.51
5 3.55
9 6.38
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
25  โรงเรียนบ้านดงปอ 89
0 0.00
9 10.11
9 10.11
4 4.49
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 126
6 4.76
3 2.38
3 2.38
11 8.73
8 6.35
95 75.40
31 24.60%
27  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 168
15 8.93
10 5.95
12 7.14
2 1.19
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
28  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 442
35 7.92
13 2.94
43 9.73
0 0.00
11 2.49
340 76.92
102 23.08%
29  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 41
3 7.32
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
30  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65
8 12.31
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
31  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
10 14.93
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
32  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
33  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
1 1.75
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
34  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 245
10 4.08
4 1.63
31 12.65
1 0.41
1 0.41
198 80.82
47 19.18%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164
9 5.49
9 5.49
9 5.49
0 0.00
3 1.83
134 81.71
30 18.29%
37  โรงเรียนบ้านหว้าน 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
39  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
5 5.43
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
40  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58
6 10.34
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
41  โรงเรียนบ้านขาว 68
5 7.35
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
42  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
43  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
44  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 189
9 4.76
6 3.17
14 7.41
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
45  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153
4 2.61
4 2.61
7 4.58
2 1.31
5 3.27
131 85.62
22 14.38%
46  โรงเรียนบ้านเม่น 98
5 5.10
3 3.06
4 4.08
1 1.02
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
47  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 99
1 1.01
5 5.05
7 7.07
1 1.01
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
48  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 95
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
49  โรงเรียนบ้านนาพัง 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 65
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
3 4.62
58 89.23
7 10.77%
51  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 216
3 1.39
3 1.39
15 6.94
1 0.46
1 0.46
193 89.35
23 10.65%
52  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
53  โรงเรียนบ้านใหม่ 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
54  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
55  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 148
3 2.03
3 2.03
5 3.38
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
56  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 146
2 1.37
2 1.37
4 2.74
2 1.37
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
57  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
5 3.70
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
58  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
59  โรงเรียนบ้านด่าน 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
60  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
62  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
63  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
64  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 7.18
เตี้ย  534 6.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  777 9.32
ผอมและเตี้ย  430 5.16
อ้วนและเตี้ย  342 4.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,658 67.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,682 คน


32.16%


Powered By www.thaieducation.net