ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสามัคคี 19
5 26.32
4 21.05
0 0.00
6 31.58
2 10.53
2 10.53
17 89.47%
2  โรงเรียนบ้านหนองแวง 41
6 14.63
9 21.95
6 14.63
6 14.63
8 19.51
6 14.63
35 85.37%
3  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 95
15 15.79
15 15.79
25 26.32
12 12.63
12 12.63
16 16.84
79 83.16%
4  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
5  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 41
12 29.27
0 0.00
6 14.63
4 9.76
4 9.76
15 36.59
26 63.41%
6  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 174
9 5.17
14 8.05
16 9.20
28 16.09
30 17.24
77 44.25
97 55.75%
7  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 38
7 18.42
5 13.16
3 7.89
4 10.53
2 5.26
17 44.74
21 55.26%
8  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 109
19 17.43
9 8.26
11 10.09
10 9.17
9 8.26
51 46.79
58 53.21%
9  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 27
5 18.52
3 11.11
5 18.52
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
5 9.62
11 21.15
9 17.31
0 0.00
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
11  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
9 18.37
8 16.33
6 12.24
0 0.00
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
12  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 85
16 18.82
11 12.94
8 9.41
0 0.00
2 2.35
48 56.47
37 43.53%
13  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 187
23 12.30
20 10.70
15 8.02
23 12.30
0 0.00
106 56.68
81 43.32%
14  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
11 19.64
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 110
12 10.91
16 14.55
19 17.27
0 0.00
0 0.00
63 57.27
47 42.73%
16  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
17  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 145
14 9.66
10 6.90
13 8.97
8 5.52
14 9.66
86 59.31
59 40.69%
18  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 59
18 30.51
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
19  โรงเรียนบ้านดอนฮี 143
10 6.99
13 9.09
8 5.59
18 12.59
9 6.29
85 59.44
58 40.56%
20  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 101
13 12.87
8 7.92
12 11.88
5 4.95
2 1.98
61 60.40
40 39.60%
21  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 88
4 4.55
5 5.68
15 17.05
2 2.27
8 9.09
54 61.36
34 38.64%
22  โรงเรียนบ้านนาทม 55
7 12.73
4 7.27
3 5.45
7 12.73
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
23  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 75
12 16.00
3 4.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
24  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 221
24 10.86
10 4.52
47 21.27
0 0.00
0 0.00
140 63.35
81 36.65%
25  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 102
12 11.76
6 5.88
19 18.63
0 0.00
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
26  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 74
12 16.22
6 8.11
7 9.46
1 1.35
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
27  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 95
12 12.63
6 6.32
11 11.58
4 4.21
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
28  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 147
19 12.93
16 10.88
14 9.52
1 0.68
1 0.68
96 65.31
51 34.69%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 60
8 13.33
0 0.00
11 18.33
1 1.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
30  โรงเรียนบ้านคำเกิด 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
31  โรงเรียนบ้านป่าตอง 67
8 11.94
3 4.48
11 16.42
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
32  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 43
7 16.28
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
33  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 19
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 159
14 8.81
11 6.92
20 12.58
5 3.14
0 0.00
109 68.55
50 31.45%
35  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
36  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 127
11 8.66
12 9.45
8 6.30
7 5.51
1 0.79
88 69.29
39 30.71%
37  โรงเรียนบ้านสองคร 47
3 6.38
6 12.77
4 8.51
1 2.13
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
38  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 54
9 16.67
3 5.56
3 5.56
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
39  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 554
27 4.87
8 1.44
71 12.82
30 5.42
27 4.87
391 70.58
163 29.42%
40  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 124
7 5.65
10 8.06
8 6.45
7 5.65
4 3.23
88 70.97
36 29.03%
41  โรงเรียนบ้านหนองแก 93
8 8.60
15 16.13
2 2.15
2 2.15
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
42  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 35
5 14.29
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
43  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 28
4 14.29
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
44  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 204
15 7.35
16 7.84
22 10.78
5 2.45
0 0.00
146 71.57
58 28.43%
45  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
46  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 47
6 12.77
0 0.00
2 4.26
5 10.64
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
47  โรงเรียนบ้านนางาม 44
5 11.36
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
48  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 60
5 8.33
3 5.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
49  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 31
0 0.00
3 9.68
1 3.23
4 12.90
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
50  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 113
9 7.96
8 7.08
10 8.85
2 1.77
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 117
12 10.26
3 2.56
14 11.97
1 0.85
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
52  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 87
14 16.09
3 3.45
5 5.75
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
53  โรงเรียนบ้านคำกลาง 56
6 10.71
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
54  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 65
6 9.23
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
55  โรงเรียนบ้านป่าตาว 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
3 4.92
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
56  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 180
21 11.67
2 1.11
17 9.44
4 2.22
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
57  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 41
10 24.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
58  โรงเรียนบ้านโพง 113
6 5.31
0 0.00
6 5.31
7 6.19
8 7.08
86 76.11
27 23.89%
59  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 73
6 8.22
6 8.22
5 6.85
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
60  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 159
11 6.92
14 8.81
1 0.63
11 6.92
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
61  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 65
3 4.62
4 6.15
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
62  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 48
0 0.00
4 8.33
5 10.42
0 0.00
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
63  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 236
5 2.12
13 5.51
26 11.02
10 4.24
0 0.00
182 77.12
54 22.88%
64  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
66  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 140
12 8.57
3 2.14
14 10.00
2 1.43
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
67  โรงเรียนบ้านกระจาย 131
4 3.05
0 0.00
23 17.56
1 0.76
1 0.76
102 77.86
29 22.14%
68  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
6 12.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
69  โรงเรียนบ้านโนนแดง 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
1 2.44
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
70  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
5 6.85
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
71  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
6 10.91
1 1.82
4 7.27
0 0.00
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
72  โรงเรียนบ้านหวาย 101
5 4.95
1 0.99
15 14.85
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
73  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 61
3 4.92
2 3.28
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
74  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 141
14 9.93
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
75  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 53
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
76  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 82
5 6.10
5 6.10
6 7.32
0 0.00
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
77  โรงเรียนบ้านนิคม 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
78  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 44
3 6.82
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
79  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 93
8 8.60
0 0.00
11 11.83
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
80  โรงเรียนบ้านด่าน 123
8 6.50
6 4.88
10 8.13
1 0.81
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
81  โรงเรียนบ้านป่าชาด 99
10 10.10
4 4.04
6 6.06
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
82  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 76
4 5.26
4 5.26
3 3.95
1 1.32
3 3.95
61 80.26
15 19.74%
83  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 683
32 4.69
12 1.76
87 12.74
1 0.15
1 0.15
550 80.53
133 19.47%
84  โรงเรียนบ้านนาโส่ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
85  โรงเรียนบ้านนาเรียง 62
2 3.23
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
86  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
87  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 83
5 6.02
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
88  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 136
10 7.35
0 0.00
14 10.29
2 1.47
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
89  โรงเรียนบ้านเตาไห 131
4 3.05
2 1.53
17 12.98
2 1.53
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
90  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
91  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
4 6.25
52 81.25
12 18.75%
92  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
93  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 183
3 1.64
7 3.83
21 11.48
2 1.09
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
94  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 113
5 4.42
6 5.31
7 6.19
1 0.88
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
95  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 125
8 6.40
0 0.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
96  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
-2 -2.86
4 5.71
4 5.71
6 8.57
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
97  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 82
4 4.88
3 3.66
4 4.88
3 3.66
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
98  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 53
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
99  โรงเรียนบ้านนาซึม 65
5 7.69
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
100  โรงเรียนบ้านหัวนา 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 73
5 6.85
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
102  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
103  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 256
10 3.91
3 1.17
15 5.86
12 4.69
1 0.39
215 83.98
41 16.02%
104  โรงเรียนบ้านหนองแหน 152
14 9.21
3 1.97
5 3.29
2 1.32
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
105  โรงเรียนบ้านคำครตา 141
5 3.55
4 2.84
11 7.80
1 0.71
1 0.71
119 84.40
22 15.60%
106  โรงเรียนบ้านนาจาน 92
6 6.52
1 1.09
6 6.52
0 0.00
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
107  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
5 10.87
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
108  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 66
0 0.00
9 13.64
0 0.00
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
109  โรงเรียนบ้านหนองบอน 93
3 3.23
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
110  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
3 3.75
68 85.00
12 15.00%
111  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 74
4 5.41
4 5.41
3 4.05
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
112  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 176
14 7.95
8 4.55
4 2.27
0 0.00
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
113  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 68
1 1.47
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
114  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
115  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 206
12 5.83
0 0.00
6 2.91
5 2.43
7 3.40
176 85.44
30 14.56%
116  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
117  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
118  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 21
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
119  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
120  โรงเรียนบ้านโนนยาง 149
7 4.70
7 4.70
7 4.70
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
121  โรงเรียนบ้านนาเวียง 122
6 4.92
4 3.28
7 5.74
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
122  โรงเรียนบ้านหนองแคน 115
7 6.09
4 3.48
5 4.35
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
123  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
124  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
125  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
126  โรงเรียนน้อมเกล้า 160
7 4.38
7 4.38
7 4.38
0 0.00
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
127  โรงเรียนบ้านโนนหาด 61
1 1.64
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
128  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
1 1.18
2 2.35
7 8.24
1 1.18
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
129  โรงเรียนบ้านหนองหมี 132
7 5.30
6 4.55
2 1.52
2 1.52
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
130  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 111
4 3.60
2 1.80
7 6.31
0 0.00
1 0.90
97 87.39
14 12.61%
131  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 144
15 10.42
2 1.39
1 0.69
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
132  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
133  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
134  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 277
0 0.00
0 0.00
32 11.55
0 0.00
0 0.00
245 88.45
32 11.55%
135  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
4 4.88
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
136  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
137  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 94
0 0.00
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
138  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 147
2 1.36
3 2.04
7 4.76
2 1.36
1 0.68
132 89.80
15 10.20%
140  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 196
8 4.08
2 1.02
8 4.08
1 0.51
1 0.51
176 89.80
20 10.20%
141  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 60
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
142  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 60
0 0.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
143  โรงเรียนบ้านคำก้าว 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
144  โรงเรียนบ้านกุดแดง 125
4 3.20
2 1.60
6 4.80
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
145  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 115
6 5.22
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
146  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
147  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
148  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
149  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 133
2 1.50
0 0.00
10 7.52
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
150  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 200
4 2.00
3 1.50
3 1.50
3 1.50
4 2.00
183 91.50
17 8.50%
152  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 138
2 1.45
3 2.17
6 4.35
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
153  โรงเรียนบ้านกุดโจด 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
154  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
155  โรงเรียนบ้านคึมยาว 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
156  โรงเรียนบ้านพืชคาม 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
157  โรงเรียนบ้านห้องแซง 160
1 0.63
3 1.88
7 4.38
0 0.00
1 0.63
148 92.50
12 7.50%
158  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
159  โรงเรียนบ้านกุดหิน 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
160  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
161  โรงเรียนบ้านบะคอม 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
162  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
163  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
164  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 119
0 0.00
1 0.84
5 4.20
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
166  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
167  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 143
2 1.40
2 1.40
3 2.10
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
168  โรงเรียนบ้านคำเตย 75
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
169  โรงเรียนบ้านม่วง 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
170  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
171  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
2 1.96
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
172  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
173  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
174  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
175  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
95 98.96
1 1.04%
176  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านสีสุก 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองสนม 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโคกศรี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,677 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  975 5.85
เตี้ย  580 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,311 7.86
ผอมและเตี้ย  342 2.05
อ้วนและเตี้ย  182 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,287 79.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,390 คน


20.33%


Powered By www.thaieducation.net