ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 12
10 83.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 103
33 32.04
16 15.53
38 36.89
6 5.83
9 8.74
1 0.97
102 99.03%
3  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 216
22 10.19
55 25.46
55 25.46
26 12.04
36 16.67
22 10.19
194 89.81%
4  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
11 18.03
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
15 24.59
46 75.41%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 156
19 12.18
26 16.67
7 4.49
10 6.41
35 22.44
59 37.82
97 62.18%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัว 36
8 22.22
5 13.89
6 16.67
2 5.56
0 0.00
15 41.67
21 58.33%
7  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 127
52 40.94
10 7.87
0 0.00
5 3.94
0 0.00
60 47.24
67 52.76%
8  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 61
10 16.39
4 6.56
2 3.28
14 22.95
2 3.28
29 47.54
32 52.46%
9  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
30 20.69
17 11.72
7 4.83
15 10.34
7 4.83
69 47.59
76 52.41%
10  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 86
17 19.77
8 9.30
9 10.47
5 5.81
1 1.16
46 53.49
40 46.51%
11  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 81
18 22.22
8 9.88
11 13.58
0 0.00
0 0.00
44 54.32
37 45.68%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 73
21 28.77
1 1.37
11 15.07
0 0.00
0 0.00
40 54.79
33 45.21%
13  โรงเรียนบ้านยางเครือ 62
11 17.74
4 6.45
7 11.29
2 3.23
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
14  โรงเรียนบ้านนาห่อม 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
4 5.88
6 8.82
38 55.88
30 44.12%
15  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
13 26.00
3 6.00
30 60.00
20 40.00%
16  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 58
5 8.62
6 10.34
5 8.62
4 6.90
3 5.17
35 60.34
23 39.66%
17  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
18  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 105
13 12.38
1 0.95
19 18.10
4 3.81
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
19  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 88
7 7.95
7 7.95
12 13.64
3 3.41
2 2.27
57 64.77
31 35.23%
20  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
21  โรงเรียนบ้านเลียบ 111
0 0.00
4 3.60
20 18.02
2 1.80
13 11.71
72 64.86
39 35.14%
22  โรงเรียนบ้านสงยาง 120
10 8.33
20 16.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
23  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 189
17 8.99
3 1.59
41 21.69
2 1.06
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
24  โรงเรียนกุดพันเขียว 81
7 8.64
5 6.17
6 7.41
3 3.70
6 7.41
54 66.67
27 33.33%
25  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
2 13.33
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
26  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
1 4.76
2 9.52
1 4.76
2 9.52
1 4.76
14 66.67
7 33.33%
27  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1905
148 7.77
61 3.20
385 20.21
28 1.47
0 0.00
1283 67.35
622 32.65%
28  โรงเรียนบ้านสำราญ 66
7 10.61
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
29  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 157
16 10.19
11 7.01
21 13.38
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
30  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 188
11 5.85
17 9.04
25 13.30
3 1.60
0 0.00
132 70.21
56 29.79%
31  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
2 3.92
5 9.80
3 5.88
5 9.80
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
32  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
33  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
34  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
4 8.16
3 6.12
3 6.12
4 8.16
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
35  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
36  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 50
2 4.00
5 10.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 97
11 11.34
2 2.06
13 13.40
1 1.03
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
38  โรงเรียนบ้านซำ 33
2 6.06
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
39  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 140
19 13.57
2 1.43
10 7.14
4 2.86
3 2.14
102 72.86
38 27.14%
40  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
41  โรงเรียนบ้านหนองยาง 94
7 7.45
4 4.26
8 8.51
6 6.38
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
42  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
43  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
44  โรงเรียนหนองแสง 43
7 16.28
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
45  โรงเรียนบ้านหัวดง 51
7 13.73
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
46  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
47  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 65
8 12.31
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
48  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 102
6 5.88
11 10.78
4 3.92
4 3.92
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
49  โรงเรียนบ้านพลไว 92
3 3.26
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
50  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
9 7.38
1 0.82
18 14.75
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
51  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 47
2 4.26
4 8.51
4 8.51
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
52  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 69
1 1.45
2 2.90
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
53  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 91
7 7.69
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
54  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
55  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
56  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
57  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 129
4 3.10
7 5.43
17 13.18
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
58  โรงเรียนบ้านดงบัง 101
8 7.92
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
59  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 69
5 7.25
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
60  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
7 6.86
6 5.88
6 5.88
3 2.94
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 116
12 10.34
4 3.45
9 7.76
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
5 5.10
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
63  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 75
4 5.33
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
64  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
5 6.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
65  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 528
27 5.11
9 1.70
76 14.39
0 0.00
0 0.00
416 78.79
112 21.21%
66  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 67
5 7.46
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
67  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
68  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
69  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
70  โรงเรียนบ้านโพนทัน 107
3 2.80
3 2.80
16 14.95
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
71  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
13 11.02
0 0.00
11 9.32
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
72  โรงเรียนมหาชนะชัย 179
7 3.91
4 2.23
24 13.41
1 0.56
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
73  โรงเรียนบ้านเชือก 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
74  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 100
5 5.00
7 7.00
2 2.00
4 4.00
2 2.00
80 80.00
20 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
76  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
77  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 164
9 5.49
2 1.22
17 10.37
1 0.61
2 1.22
133 81.10
31 18.90%
78  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
6 7.50
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
79  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 71
0 0.00
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
80  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 77
2 2.60
0 0.00
5 6.49
5 6.49
2 2.60
63 81.82
14 18.18%
81  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 320
13 4.06
10 3.13
33 10.31
2 0.63
0 0.00
262 81.88
58 18.13%
82  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
83  โรงเรียนบ้านหัวขัว 56
2 3.57
3 5.36
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
84  โรงเรียนบ้านหัวดอน 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
85  โรงเรียนบ้านผือฮี 114
1 0.88
4 3.51
15 13.16
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
86  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
87  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 133
7 5.26
5 3.76
7 5.26
3 2.26
1 0.75
110 82.71
23 17.29%
88  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 87
2 2.30
0 0.00
12 13.79
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
89  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 157
14 8.92
4 2.55
8 5.10
1 0.64
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
90  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
2 2.63
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
91  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
92  โรงเรียนบ้านบากเรือ 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
93  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 154
12 7.79
2 1.30
10 6.49
1 0.65
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
94  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
95  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
18 10.34
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
97  โรงเรียนบ้านปลาอีด 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
98  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
99  โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
100  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
101  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
102  โรงเรียนบ้านยางน้อย 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
103  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 110
1 0.91
3 2.73
11 10.00
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
104  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 61
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
106  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
107  โรงเรียนบ้านกุดกง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
108  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
109  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
110  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
111  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 118
1 0.85
3 2.54
7 5.93
1 0.85
2 1.69
104 88.14
14 11.86%
112  โรงเรียนบ้านกุดกุง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
113  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
114  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
15 1.58
18 1.90
13 1.37
33 3.48
31 3.27
839 88.41
110 11.59%
115  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
116  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.71
6 5.71
93 88.57
12 11.43%
117  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
118  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
119  โรงเรียนบ้านยางกลาง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
120  โรงเรียนบ้านตาดทอง 174
4 2.30
0 0.00
11 6.32
4 2.30
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
121  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
122  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
123  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
124  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
125  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
126  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
127  โรงเรียนบ้านดงขวาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
128  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 74
5 6.76
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
129  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
130  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 46
3 6.52
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
131  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 60
4 6.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
132  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
133  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
134  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
135  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
136  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
137  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 131
1 0.76
1 0.76
8 6.11
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
138  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
139  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
140  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
141  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 99
1 1.01
1 1.01
3 3.03
1 1.01
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
142  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
143  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 77
1 1.30
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
144  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 95
0 0.00
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
146  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 315
10 3.17
0 0.00
3 0.95
0 0.00
0 0.00
302 95.87
13 4.13%
147  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
148  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.49
83 96.51
3 3.49%
149  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
150  โรงเรียนบ้านตับเต่า 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
151  โรงเรียนบ้านแดง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
153  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
154  โรงเรียนคูสองชั้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองเทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหมากมาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเดิด 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,589 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  979 6.28
เตี้ย  505 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,542 9.89
ผอมและเตี้ย  321 2.06
อ้วนและเตี้ย  195 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,047 77.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,542 คน


22.72%


Powered By www.thaieducation.net