ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.30
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าเลา 105
14 13.33
28 26.67
27 25.71
13 12.38
11 10.48
12 11.43
93 88.57%
2  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 204
19 9.31
13 6.37
25 12.25
32 15.69
38 18.63
77 37.75
127 62.25%
3  โรงเรียนบ้านสำโรง 351
54 15.38
50 14.25
32 9.12
56 15.95
12 3.42
147 41.88
204 58.12%
4  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 56
13 23.21
5 8.93
5 8.93
5 8.93
3 5.36
25 44.64
31 55.36%
5  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
12 8.89
15 11.11
16 11.85
11 8.15
10 7.41
71 52.59
64 47.41%
6  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 77
12 15.58
6 7.79
7 9.09
8 10.39
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
7  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
8 4.52
4 2.26
23 12.99
12 6.78
27 15.25
103 58.19
74 41.81%
8  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 143
24 16.78
16 11.19
8 5.59
10 6.99
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
9  โรงเรียนบ้านดงแถบ 154
20 12.99
18 11.69
19 12.34
2 1.30
2 1.30
93 60.39
61 39.61%
10  โรงเรียนบ้านวังพอก 71
7 9.86
10 14.08
7 9.86
4 5.63
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
11  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 142
8 5.63
5 3.52
18 12.68
11 7.75
13 9.15
87 61.27
55 38.73%
12  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 16
3 18.75
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 49
15 30.61
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
14  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 159
27 16.98
14 8.81
13 8.18
4 2.52
0 0.00
101 63.52
58 36.48%
15  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 257
43 16.73
25 9.73
3 1.17
19 7.39
2 0.78
165 64.20
92 35.80%
16  โรงเรียนบ้านหนองชาด 116
9 7.76
12 10.34
13 11.21
7 6.03
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
17  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 328
26 7.93
19 5.79
36 10.98
19 5.79
14 4.27
214 65.24
114 34.76%
18  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 137
4 2.92
7 5.11
16 11.68
18 13.14
2 1.46
90 65.69
47 34.31%
19  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 222
18 8.11
13 5.86
24 10.81
19 8.56
0 0.00
148 66.67
74 33.33%
20  โรงเรียนบ้านคันเปือย 113
18 15.93
7 6.19
11 9.73
1 0.88
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
21  โรงเรียนบ้านสงยาง 49
5 10.20
3 6.12
7 14.29
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 209
21 10.05
19 9.09
18 8.61
9 4.31
1 0.48
141 67.46
68 32.54%
23  โรงเรียนบ้านด่าน 468
36 7.69
13 2.78
26 5.56
76 16.24
0 0.00
317 67.74
151 32.26%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 299
19 6.35
20 6.69
27 9.03
28 9.36
0 0.00
205 68.56
94 31.44%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 361
16 4.43
11 3.05
31 8.59
27 7.48
27 7.48
249 68.98
112 31.02%
26  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
3 5.26
8 14.04
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 171
22 12.87
16 9.36
9 5.26
3 1.75
1 0.58
120 70.18
51 29.82%
28  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 47
7 14.89
3 6.38
2 4.26
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
29  โรงเรียนบ้านไร่ 179
13 7.26
12 6.70
27 15.08
0 0.00
0 0.00
127 70.95
52 29.05%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 214
14 6.54
17 7.94
23 10.75
8 3.74
0 0.00
152 71.03
62 28.97%
31  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 45
6 13.33
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
32  โรงเรียนบ้านนาแก 52
11 21.15
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
33  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
3 3.26
1 1.09
19 20.65
2 2.17
1 1.09
66 71.74
26 28.26%
34  โรงเรียนบ้านนาคาย 154
32 20.78
0 0.00
6 3.90
4 2.60
1 0.65
111 72.08
43 27.92%
35  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 101
6 5.94
5 4.95
7 6.93
3 2.97
7 6.93
73 72.28
28 27.72%
36  โรงเรียนบ้านเม็ก 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
4 6.15
6 9.23
47 72.31
18 27.69%
37  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 338
28 8.28
14 4.14
37 10.95
8 2.37
6 1.78
245 72.49
93 27.51%
38  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 113
10 8.85
8 7.08
5 4.42
6 5.31
2 1.77
82 72.57
31 27.43%
39  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 191
15 7.85
11 5.76
18 9.42
6 3.14
2 1.05
139 72.77
52 27.23%
40  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 133
13 9.77
4 3.01
19 14.29
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
2 5.41
2 5.41
4 10.81
1 2.70
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
42  โรงเรียนบ้านนาบัว 172
18 10.47
4 2.33
8 4.65
14 8.14
2 1.16
126 73.26
46 26.74%
43  โรงเรียนบ้านบากชุม 158
10 6.33
17 10.76
12 7.59
3 1.90
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
44  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 61
5 8.20
0 0.00
7 11.48
1 1.64
3 4.92
45 73.77
16 26.23%
45  โรงเรียนบ้านดงบาก 42
3 7.14
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
46  โรงเรียนบ้านคำบง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 64
3 4.69
5 7.81
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองโน 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
3 10.71
21 75.00
7 25.00%
49  โรงเรียนบ้านคำก้อม 153
20 13.07
7 4.58
9 5.88
2 1.31
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
50  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 180
26 14.44
1 0.56
16 8.89
1 0.56
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 135
16 11.85
7 5.19
4 2.96
6 4.44
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
52  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 145
16 11.03
13 8.97
6 4.14
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 137
9 6.57
11 8.03
8 5.84
1 0.73
4 2.92
104 75.91
33 24.09%
54  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 553
25 4.52
0 0.00
65 11.75
40 7.23
2 0.36
421 76.13
132 23.87%
55  โรงเรียนบ้านดอนชี 81
2 2.47
3 3.70
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
56  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 192
21 10.94
4 2.08
18 9.38
2 1.04
0 0.00
147 76.56
45 23.44%
57  โรงเรียนบ้านสิม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 255
20 7.84
10 3.92
10 3.92
8 3.14
10 3.92
197 77.25
58 22.75%
59  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 66
11 16.67
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
60  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 31
1 3.23
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
61  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 80
8 10.00
8 10.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
62  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 157
12 7.64
11 7.01
7 4.46
4 2.55
1 0.64
122 77.71
35 22.29%
63  โรงเรียนบ้านตุงลุง 141
6 4.26
2 1.42
14 9.93
0 0.00
9 6.38
110 78.01
31 21.99%
64  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 73
3 4.11
7 9.59
5 6.85
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
65  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 73
5 6.85
5 6.85
5 6.85
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
66  โรงเรียนบ้านบัวแดง 83
4 4.82
4 4.82
4 4.82
3 3.61
3 3.61
65 78.31
18 21.69%
67  โรงเรียนบ้านหนองกุง 205
21 10.24
7 3.41
11 5.37
2 0.98
3 1.46
161 78.54
44 21.46%
68  โรงเรียนบ้านดงดิบ 159
5 3.14
9 5.66
16 10.06
4 2.52
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
69  โรงเรียนบ้านสระคำ 94
6 6.38
8 8.51
6 6.38
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
70  โรงเรียนบ้านนาดี 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
1 1.61
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
71  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 237
9 3.80
13 5.49
25 10.55
2 0.84
0 0.00
188 79.32
49 20.68%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 183
19 10.38
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
73  โรงเรียนบ้านหินสูง 139
5 3.60
14 10.07
6 4.32
3 2.16
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
74  โรงเรียนบ้านชาด 80
5 6.25
6 7.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
75  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 122
2 1.64
13 10.66
6 4.92
2 1.64
1 0.82
98 80.33
24 19.67%
76  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 83
3 3.61
3 3.61
8 9.64
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
77  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 133
7 5.26
8 6.02
10 7.52
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 644
55 8.54
14 2.17
51 7.92
0 0.00
0 0.00
524 81.37
120 18.63%
79  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 113
1 0.88
6 5.31
14 12.39
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
80  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 113
6 5.31
3 2.65
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
81  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 216
11 5.09
9 4.17
16 7.41
1 0.46
3 1.39
176 81.48
40 18.52%
82  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 206
20 9.71
0 0.00
18 8.74
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
83  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1927
99 5.14
13 0.67
218 11.31
9 0.47
11 0.57
1577 81.84
350 18.16%
84  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 72
1 1.39
4 5.56
8 11.11
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
85  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 363
24 6.61
19 5.23
5 1.38
16 4.41
1 0.28
298 82.09
65 17.91%
86  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 210
5 2.38
17 8.10
10 4.76
5 2.38
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
87  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
12 6.49
6 3.24
14 7.57
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
88  โรงเรียนบ้านชาด 227
8 3.52
7 3.08
23 10.13
1 0.44
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
89  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 111
4 3.60
9 8.11
6 5.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
90  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 113
7 6.19
0 0.00
10 8.85
2 1.77
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
92  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 174
16 9.20
8 4.60
5 2.87
0 0.00
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
93  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
21 14.79
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
94  โรงเรียนบ้านผักหย่า 93
9 9.68
0 0.00
4 4.30
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
95  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 162
5 3.09
8 4.94
13 8.02
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
96  โรงเรียนบ้านหินโงม 175
10 5.71
11 6.29
5 2.86
2 1.14
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
97  โรงเรียนบ้านนาทม 96
4 4.17
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
98  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 167
11 6.59
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
99  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 180
7 3.89
7 3.89
6 3.33
4 2.22
4 2.22
152 84.44
28 15.56%
100  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 98
2 2.04
3 3.06
9 9.18
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
101  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 85
3 3.53
4 4.71
2 2.35
4 4.71
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
102  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
103  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 171
9 5.26
16 9.36
1 0.58
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
104  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
105  โรงเรียนบ้านหนองหอย 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
106  โรงเรียนบ้านโนนจิก 67
2 2.99
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
107  โรงเรียนบ้านคำเตย 68
1 1.47
1 1.47
6 8.82
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
108  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
109  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 116
5 4.31
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
110  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 151
5 3.31
5 3.31
11 7.28
1 0.66
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
112  โรงเรียนบ้านซะซอม 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
113  โรงเรียนบ้านกุ่ม 154
3 1.95
10 6.49
9 5.84
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
114  โรงเรียนบ้านนาแค 77
3 3.90
7 9.09
1 1.30
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
115  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 177
9 5.08
5 2.82
9 5.08
1 0.56
1 0.56
152 85.88
25 14.12%
116  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 273
6 2.20
5 1.83
10 3.66
6 2.20
11 4.03
235 86.08
38 13.92%
117  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 510
23 4.51
10 1.96
35 6.86
3 0.59
0 0.00
439 86.08
71 13.92%
118  โรงเรียนบ้านเวินบึก 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
119  โรงเรียนบ้านนาเลิน 117
0 0.00
10 8.55
4 3.42
2 1.71
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
120  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 74
3 4.05
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
121  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
1 1.32
6 7.89
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
122  โรงเรียนบ้านโนน 61
4 6.56
3 4.92
1 1.64
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
123  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
3 2.61
4 3.48
8 6.96
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
124  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 85
2 2.35
2 2.35
4 4.71
1 1.18
2 2.35
74 87.06
11 12.94%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 158
6 3.80
6 3.80
6 3.80
2 1.27
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
126  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 119
6 5.04
7 5.88
1 0.84
1 0.84
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
127  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 191
9 4.71
2 1.05
9 4.71
2 1.05
2 1.05
167 87.43
24 12.57%
128  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 176
7 3.98
3 1.70
12 6.82
0 0.00
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
129  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
8 5.19
4 2.60
6 3.90
1 0.65
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
130  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
131  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
7 6.48
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
132  โรงเรียนบ้านบัวทอง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
133  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 220
2 0.91
10 4.55
13 5.91
0 0.00
0 0.00
195 88.64
25 11.36%
134  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 53
2 3.77
3 5.66
0 0.00
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
135  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 71
4 5.63
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
136  โรงเรียนบ้านบะไห 151
4 2.65
7 4.64
6 3.97
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
137  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 255
4 1.57
4 1.57
18 7.06
2 0.78
0 0.00
227 89.02
28 10.98%
138  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 120
7 5.83
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
139  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
140  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 345
12 3.48
17 4.93
6 1.74
2 0.58
0 0.00
308 89.28
37 10.72%
141  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 158
0 0.00
6 3.80
10 6.33
0 0.00
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
143  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
144  โรงเรียนเพียงหลวง 12 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
145  โรงเรียนบ้านดงนา 62
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
146  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
147  โรงเรียนบ้านนาจาน 321
11 3.43
7 2.18
12 3.74
0 0.00
0 0.00
291 90.65
30 9.35%
148  โรงเรียนบ้านจุการ 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
149  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 176
0 0.00
16 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
150  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
151  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 114
4 3.51
4 3.51
2 1.75
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
152  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 140
3 2.14
4 2.86
5 3.57
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
153  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
154  โรงเรียนบ้านภูหล่น 169
3 1.78
3 1.78
3 1.78
2 1.18
2 1.18
156 92.31
13 7.69%
155  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
156  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
157  โรงเรียนบ้านโนนสุข 112
0 0.00
2 1.79
0 0.00
2 1.79
3 2.68
105 93.75
7 6.25%
158  โรงเรียนบ้านโนนกุง 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
159  โรงเรียนบ้านหนองผือ 216
6 2.78
6 2.78
1 0.46
0 0.00
0 0.00
203 93.98
13 6.02%
160  โรงเรียนบ้านนาคอ 101
0 0.00
1 0.99
4 3.96
1 0.99
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
161  โรงเรียนบ้านนกเต็น 300
6 2.00
5 1.67
2 0.67
3 1.00
1 0.33
283 94.33
17 5.67%
162  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 233
2 0.86
0 0.00
11 4.72
0 0.00
0 0.00
220 94.42
13 5.58%
163  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 186
0 0.00
0 0.00
7 3.76
1 0.54
1 0.54
177 95.16
9 4.84%
164  โรงเรียนบ้านดอนงัว 218
2 0.92
0 0.00
5 2.29
0 0.00
0 0.00
211 96.79
7 3.21%
165  โรงเรียนบ้านขัวแคน 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
166  โรงเรียนบ้านคำไหล 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
167  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
168  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
169  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านลาดวารี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,550 6.11
เตี้ย  1,027 4.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,801 7.11
ผอมและเตี้ย  639 2.52
อ้วนและเตี้ย  275 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,056 79.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,292 คน


20.88%


Powered By www.thaieducation.net