ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 73
14 19.18
2 2.74
8 10.96
7 9.59
4 5.48
38 52.05
35 47.95%
2  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 90
13 14.44
15 16.67
7 7.78
8 8.89
0 0.00
47 52.22
43 47.78%
3  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50
6 12.00
4 8.00
2 4.00
4 8.00
7 14.00
27 54.00
23 46.00%
4  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24
3 12.50
2 8.33
3 12.50
2 8.33
1 4.17
13 54.17
11 45.83%
5  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
12 25.53
2 4.26
4 8.51
1 2.13
2 4.26
26 55.32
21 44.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107
25 23.36
12 11.21
7 6.54
0 0.00
2 1.87
61 57.01
46 42.99%
7  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 105
13 12.38
9 8.57
15 14.29
1 0.95
6 5.71
61 58.10
44 41.90%
8  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 271
19 7.01
9 3.32
34 12.55
44 16.24
1 0.37
164 60.52
107 39.48%
9  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312
19 6.09
22 7.05
38 12.18
27 8.65
14 4.49
192 61.54
120 38.46%
10  โรงเรียนบ้านตุ 131
22 16.79
9 6.87
11 8.40
5 3.82
0 0.00
84 64.12
47 35.88%
11  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120
10 8.33
3 2.50
7 5.83
13 10.83
10 8.33
77 64.17
43 35.83%
12  โรงเรียนบ้านคำมณี 152
16 10.53
5 3.29
5 3.29
21 13.82
7 4.61
98 64.47
54 35.53%
13  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103
20 19.42
11 10.68
5 4.85
0 0.00
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
14  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26
3 11.54
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
15  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 114
13 11.40
19 16.67
4 3.51
3 2.63
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
16  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74
5 6.76
6 8.11
11 14.86
1 1.35
2 2.70
49 66.22
25 33.78%
17  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116
13 11.21
0 0.00
8 6.90
6 5.17
12 10.34
77 66.38
39 33.62%
18  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131
2 1.53
6 4.58
11 8.40
10 7.63
15 11.45
87 66.41
44 33.59%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
1 4.17
16 66.67
8 33.33%
20  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39
7 17.95
3 7.69
2 5.13
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
21  โรงเรียนบ้านเขือง 49
6 12.24
3 6.12
3 6.12
3 6.12
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007
100 9.93
112 11.12
72 7.15
35 3.48
5 0.50
683 67.83
324 32.17%
23  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189
43 22.75
2 1.06
14 7.41
0 0.00
1 0.53
129 68.25
60 31.75%
24  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
4 6.78
1 1.69
41 69.49
18 30.51%
25  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73
13 17.81
5 6.85
3 4.11
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
26  โรงเรียนบ้านคำแคน 83
13 15.66
3 3.61
9 10.84
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
27  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211
30 14.22
17 8.06
16 7.58
0 0.00
0 0.00
148 70.14
63 29.86%
28  โรงเรียนบ้านนาแวง 104
8 7.69
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
29  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88
7 7.95
4 4.55
15 17.05
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
30  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112
10 8.93
5 4.46
14 12.50
4 3.57
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
31  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220
23 10.45
23 10.45
13 5.91
2 0.91
1 0.45
158 71.82
62 28.18%
32  โรงเรียนบ้านพอก 160
15 9.38
9 5.63
15 9.38
5 3.13
1 0.63
115 71.88
45 28.13%
33  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68
8 11.76
7 10.29
3 4.41
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
34  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
5 11.36
3 6.82
4 9.09
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
35  โรงเรียนบ้านสงยาง 22
0 0.00
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
36  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 159
14 8.81
12 7.55
11 6.92
4 2.52
2 1.26
116 72.96
43 27.04%
37  โรงเรียนบ้านดอนจิก 52
3 5.77
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
38  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82
11 13.41
5 6.10
5 6.10
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
39  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112
11 9.82
5 4.46
6 5.36
8 7.14
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
40  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64
3 4.69
6 9.38
5 7.81
1 1.56
2 3.13
47 73.44
17 26.56%
41  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 113
5 4.42
13 11.50
11 9.73
0 0.00
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
42  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 152
28 18.42
1 0.66
10 6.58
1 0.66
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
43  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109
7 6.42
5 4.59
3 2.75
5 4.59
8 7.34
81 74.31
28 25.69%
44  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 132
7 5.30
7 5.30
10 7.58
6 4.55
3 2.27
99 75.00
33 25.00%
45  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76
6 7.89
5 6.58
7 9.21
0 0.00
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
46  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
1 2.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
47  โรงเรียนบ้านโสกชัน 136
5 3.68
2 1.47
25 18.38
2 1.47
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
48  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64
4 6.25
2 3.13
8 12.50
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
49  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53
4 7.55
0 0.00
6 11.32
2 3.77
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
50  โรงเรียนบ้านนาชุม 97
4 4.12
18 18.56
1 1.03
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308
18 5.84
3 0.97
48 15.58
2 0.65
2 0.65
235 76.30
73 23.70%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188
15 7.98
9 4.79
10 5.32
6 3.19
4 2.13
144 76.60
44 23.40%
53  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 277
19 6.86
17 6.14
11 3.97
14 5.05
3 1.08
213 76.90
64 23.10%
54  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 48
2 4.17
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
55  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 606
65 10.73
18 2.97
44 7.26
10 1.65
1 0.17
468 77.23
138 22.77%
56  โรงเรียนบ้านนาหว้า 88
11 12.50
2 2.27
6 6.82
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
57  โรงเรียนบ้านพะลาน 66
0 0.00
7 10.61
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
58  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128
9 7.03
9 7.03
5 3.91
4 3.13
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
59  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120
18 15.00
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
60  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89
6 6.74
3 3.37
10 11.24
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
61  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 96
6 6.25
4 4.17
10 10.42
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
62  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
63  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138
12 8.70
8 5.80
10 7.25
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
64  โรงเรียนบ้านเลาะ 37
0 0.00
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
65  โรงเรียนบุญจิราธร 146
16 10.96
5 3.42
8 5.48
2 1.37
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
66  โรงเรียนบ้านคำหาด 114
10 8.77
11 9.65
0 0.00
3 2.63
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
67  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95
9 9.47
4 4.21
6 6.32
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
68  โรงเรียนบ้านพะไล 82
5 6.10
3 3.66
6 7.32
1 1.22
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
69  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
70  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 214
17 7.94
8 3.74
18 8.41
1 0.47
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
71  โรงเรียนบ้านร่องข่า 146
7 4.79
7 4.79
5 3.42
8 5.48
3 2.05
116 79.45
30 20.55%
72  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 79
4 5.06
1 1.27
6 7.59
1 1.27
4 5.06
63 79.75
16 20.25%
73  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
7 4.52
4 2.58
124 80.00
31 20.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
75  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 202
11 5.45
8 3.96
17 8.42
4 1.98
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
76  โรงเรียนบ้านนาพิน 173
11 6.36
5 2.89
10 5.78
6 3.47
2 1.16
139 80.35
34 19.65%
77  โรงเรียนบ้านโพนแพง 133
8 6.02
4 3.01
5 3.76
5 3.76
4 3.01
107 80.45
26 19.55%
78  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175
20 11.43
0 0.00
14 8.00
0 0.00
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
79  โรงเรียนบ้านคำสมิง 203
10 4.93
12 5.91
13 6.40
2 0.99
2 0.99
164 80.79
39 19.21%
80  โรงเรียนบ้านดอน 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
81  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
82  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97
8 8.25
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
83  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130
11 8.46
8 6.15
5 3.85
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
84  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
85  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
86  โรงเรียนเขมราฐ 380
16 4.21
13 3.42
24 6.32
14 3.68
2 0.53
311 81.84
69 18.16%
87  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 73
4 5.48
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
88  โรงเรียนบ้านคำไหล 45
2 4.44
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
89  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
90  โรงเรียนบ้านห้วยที 96
10 10.42
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
91  โรงเรียนบ้านดอนหมู 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
92  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121
8 6.61
5 4.13
8 6.61
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
93  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272
10 3.68
14 5.15
23 8.46
0 0.00
0 0.00
225 82.72
47 17.28%
94  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
95  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
96  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66
1 1.52
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
97  โรงเรียนบ้านโคกจาน 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
98  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98
4 4.08
4 4.08
4 4.08
2 2.04
2 2.04
82 83.67
16 16.33%
99  โรงเรียนบ้านคำข่า 80
3 3.75
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
100  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 136
9 6.62
3 2.21
10 7.35
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
101  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149
5 3.36
11 7.38
8 5.37
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
102  โรงเรียนบ้านบก 112
9 8.04
2 1.79
6 5.36
0 0.00
1 0.89
94 83.93
18 16.07%
103  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100
3 3.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
104  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94
3 3.19
1 1.06
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
105  โรงเรียนบ้านดงบัง 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
2 5.26
32 84.21
6 15.79%
106  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57
4 7.02
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
107  โรงเรียนบ้านสารภี 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
108  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144
3 2.08
2 1.39
17 11.81
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
110  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93
3 3.23
4 4.30
5 5.38
2 2.15
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
111  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114
12 10.53
2 1.75
3 2.63
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
112  โรงเรียนบ้านกะลึง 63
1 1.59
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
113  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
114  โรงเรียนบ้านสำโรง 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
115  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
116  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 185
12 6.49
3 1.62
10 5.41
0 0.00
0 0.00
160 86.49
25 13.51%
117  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74
0 0.00
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
118  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171
8 4.68
4 2.34
10 5.85
1 0.58
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
119  โรงเรียนบ้านนานวน 113
0 0.00
4 3.54
8 7.08
3 2.65
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
120  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 236
13 5.51
0 0.00
18 7.63
0 0.00
0 0.00
205 86.86
31 13.14%
122  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
123  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
124  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 102
5 4.90
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55
0 0.00
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
126  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118
0 0.00
5 4.24
10 8.47
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
127  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159
4 2.52
1 0.63
8 5.03
5 3.14
2 1.26
139 87.42
20 12.58%
128  โรงเรียนบ้านนากลาง 88
3 3.41
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
129  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64
5 7.81
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
130  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72
6 8.33
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
131  โรงเรียนบ้านแพง 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164
3 1.83
0 0.00
17 10.37
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
133  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
134  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
5 7.58
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
135  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
2 3.45
51 87.93
7 12.07%
136  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116
5 4.31
3 2.59
3 2.59
2 1.72
1 0.86
102 87.93
14 12.07%
137  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
1 1.47
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
138  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
45 88.24
6 11.76%
139  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68
4 5.88
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
140  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
1 5.88
15 88.24
2 11.76%
141  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147
6 4.08
0 0.00
3 2.04
4 2.72
4 2.72
130 88.44
17 11.56%
142  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
143  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
144  โรงเรียนบ้านฮี 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
145  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 89
5 5.62
5 5.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
146  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83
2 2.41
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
147  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 93
2 2.15
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
148  โรงเรียนบ้านนาทราย 93
5 5.38
3 3.23
0 0.00
2 2.15
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
149  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93
4 4.30
2 2.15
3 3.23
1 1.08
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
150  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 113
4 3.54
0 0.00
7 6.19
0 0.00
1 0.88
101 89.38
12 10.62%
151  โรงเรียนบ้านค้อ 123
4 3.25
1 0.81
6 4.88
1 0.81
1 0.81
110 89.43
13 10.57%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
153  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29
1 3.45
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
154  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97
3 3.09
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
155  โรงเรียนบ้านโนนตูม 169
0 0.00
0 0.00
12 7.10
5 2.96
0 0.00
152 89.94
17 10.06%
156  โรงเรียนบ้านกองโพน 240
13 5.42
3 1.25
2 0.83
3 1.25
3 1.25
216 90.00
24 10.00%
157  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140
0 0.00
0 0.00
10 7.14
4 2.86
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
158  โรงเรียนบ้านโหมน 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
159  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102
2 1.96
2 1.96
4 3.92
2 1.96
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
160  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
161  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144
3 2.08
2 1.39
7 4.86
2 1.39
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
162  โรงเรียนบ้านกุศกร 104
2 1.92
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
163  โรงเรียนบ้านตากแดด 271
3 1.11
0 0.00
23 8.49
0 0.00
0 0.00
245 90.41
26 9.59%
164  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63
0 0.00
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
165  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 169
3 1.78
7 4.14
5 2.96
1 0.59
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
166  โรงเรียนบ้านบาก 160
4 2.50
6 3.75
5 3.13
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
167  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118
3 2.54
5 4.24
3 2.54
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
168  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129
4 3.10
0 0.00
7 5.43
0 0.00
1 0.78
117 90.70
12 9.30%
169  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66
1 1.52
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
170  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212
0 0.00
0 0.00
19 8.96
0 0.00
0 0.00
193 91.04
19 8.96%
171  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
172  โรงเรียนบ้านตระการ 129
4 3.10
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
173  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 263
15 5.70
5 1.90
0 0.00
0 0.00
2 0.76
241 91.63
22 8.37%
174  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120
1 0.83
2 1.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
175  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180
0 0.00
0 0.00
8 4.44
7 3.89
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
176  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
68 91.89
6 8.11%
177  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101
5 4.95
2 1.98
1 0.99
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
178  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
179  โรงเรียนบ้านนาขาม 178
7 3.93
0 0.00
7 3.93
0 0.00
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
180  โรงเรียนบ้านพังเคน 337
5 1.48
5 1.48
6 1.78
5 1.48
5 1.48
311 92.28
26 7.72%
181  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
182  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
183  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
184  โรงเรียนบ้านนาเมือง 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
185  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 224
1 0.45
5 2.23
9 4.02
0 0.00
0 0.00
209 93.30
15 6.70%
186  โรงเรียนบ้านเกษม 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
187  โรงเรียนบ้านนายูง 205
5 2.44
4 1.95
3 1.46
0 0.00
0 0.00
193 94.15
12 5.85%
188  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
189  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
190  โรงเรียนบ้านพะลอง 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
191  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
192  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151
1 0.66
2 1.32
5 3.31
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
193  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
194  โรงเรียนบ้านกาบิน 80
4 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
195  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
1 0.98
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
196  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
197  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251
2 0.80
4 1.59
3 1.20
1 0.40
1 0.40
240 95.62
11 4.38%
198  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
199  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
2 1.01
0 0.00
6 3.02
0 0.00
0 0.00
191 95.98
8 4.02%
200  โรงเรียนบ้านพนมดี 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
201  โรงเรียนตระการพืชผล 710
0 0.00
2 0.28
25 3.52
0 0.00
0 0.00
683 96.20
27 3.80%
202  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123
3 2.44
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
203  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
204  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
205  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98
1 1.02
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
206  โรงเรียนบ้านทม 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
207  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
208  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 280
0 0.00
2 0.71
5 1.79
0 0.00
0 0.00
273 97.50
7 2.50%
209  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
210  โรงเรียนบ้านนาแมด 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
211  โรงเรียนบ้านหนองแดง 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
212  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168
0 0.00
0 0.00
1 0.60
1 0.60
0 0.00
166 98.81
2 1.19%
213  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
99 99.00
1 1.00%
214  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านคึม 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,920 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,367 5.49
เตี้ย  816 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,502 6.03
ผอมและเตี้ย  409 1.64
อ้วนและเตี้ย  194 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,632 82.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,288 คน


17.21%


Powered By www.thaieducation.net