ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 198
50 25.25
44 22.22
18 9.09
10 5.05
1 0.51
75 37.88
123 62.12%
2  โรงเรียนบ้านห้วยที 94
20 21.28
13 13.83
7 7.45
8 8.51
0 0.00
46 48.94
48 51.06%
3  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116
20 17.24
18 15.52
2 1.72
12 10.34
7 6.03
57 49.14
59 50.86%
4  โรงเรียนบ้านตุ 20
6 30.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 78
3 3.85
11 14.10
17 21.79
1 1.28
3 3.85
43 55.13
35 44.87%
6  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107
22 20.56
10 9.35
6 5.61
7 6.54
2 1.87
60 56.07
47 43.93%
7  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 74
18 24.32
6 8.11
5 6.76
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
8  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24
3 12.50
2 8.33
3 12.50
1 4.17
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
9  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 258
50 19.38
5 1.94
26 10.08
10 3.88
10 3.88
157 60.85
101 39.15%
10  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59
6 10.17
9 15.25
1 1.69
6 10.17
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
11  โรงเรียนบ้านหนองผือ 311
19 6.11
22 7.07
38 12.22
27 8.68
14 4.50
191 61.41
120 38.59%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 147
12 8.16
15 10.20
26 17.69
3 2.04
0 0.00
91 61.90
56 38.10%
13  โรงเรียนบ้านร่องข่า 143
10 6.99
21 14.69
5 3.50
9 6.29
9 6.29
89 62.24
54 37.76%
14  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 178
22 12.36
14 7.87
21 11.80
10 5.62
0 0.00
111 62.36
67 37.64%
15  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 100
8 8.00
19 19.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 88
8 9.09
8 9.09
3 3.41
7 7.95
4 4.55
58 65.91
30 34.09%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 80
9 11.25
4 5.00
10 12.50
4 5.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
18  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131
4 3.05
6 4.58
12 9.16
10 7.63
12 9.16
87 66.41
44 33.59%
19  โรงเรียนบ้านพะลาน 63
8 12.70
1 1.59
8 12.70
4 6.35
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
20  โรงเรียนบ้านกาบิน 79
4 5.06
4 5.06
5 6.33
13 16.46
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
21  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
3 5.77
3 5.77
35 67.31
17 32.69%
22  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 46
7 15.22
1 2.17
3 6.52
4 8.70
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
23  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94
10 10.64
3 3.19
15 15.96
2 2.13
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
24  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 148
12 8.11
11 7.43
13 8.78
8 5.41
2 1.35
102 68.92
46 31.08%
25  โรงเรียนบ้านพอก 159
15 9.43
11 6.92
16 10.06
5 3.14
1 0.63
111 69.81
48 30.19%
26  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 113
11 9.73
14 12.39
4 3.54
1 0.88
4 3.54
79 69.91
34 30.09%
27  โรงเรียนบ้านดอนจิก 50
3 6.00
3 6.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
28  โรงเรียนบ้านนาแวง 104
8 7.69
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
29  โรงเรียนบ้านกะลึง 64
4 6.25
6 9.38
6 9.38
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308
10 3.25
22 7.14
54 17.53
2 0.65
3 0.97
217 70.45
91 29.55%
31  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
5 11.36
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
32  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 221
24 10.86
24 10.86
14 6.33
2 0.90
1 0.45
156 70.59
65 29.41%
33  โรงเรียนบ้านนาชุม 100
6 6.00
12 12.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
34  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 129
7 5.43
8 6.20
12 9.30
7 5.43
3 2.33
92 71.32
37 28.68%
35  โรงเรียนบ้านนาทราย 88
14 15.91
6 6.82
3 3.41
2 2.27
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
36  โรงเรียนบ้านคำแคน 81
4 4.94
3 3.70
11 13.58
5 6.17
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
37  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120
28 23.33
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
38  โรงเรียนบ้านคำมณี 142
12 8.45
4 2.82
2 1.41
16 11.27
6 4.23
102 71.83
40 28.17%
39  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 71
8 11.27
2 2.82
8 11.27
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
40  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1008
95 9.42
70 6.94
72 7.14
35 3.47
11 1.09
725 71.92
283 28.08%
41  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 75
6 8.00
7 9.33
7 9.33
0 0.00
1 1.33
54 72.00
21 28.00%
42  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50
1 2.00
8 16.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
43  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
44  โรงเรียนบ้านเลาะ 36
1 2.78
3 8.33
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
45  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 116
10 8.62
9 7.76
11 9.48
2 1.72
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
46  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40
2 5.00
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
47  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 120
15 12.50
13 10.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
48  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 40
7 17.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
49  โรงเรียนบ้านสงยาง 22
2 9.09
2 9.09
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
50  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 151
33 21.85
0 0.00
7 4.64
1 0.66
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
51  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 70
8 11.43
7 10.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
52  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 155
14 9.03
12 7.74
11 7.10
3 1.94
2 1.29
113 72.90
42 27.10%
53  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 278
24 8.63
20 7.19
12 4.32
15 5.40
4 1.44
203 73.02
75 26.98%
54  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 94
8 8.51
5 5.32
11 11.70
1 1.06
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
55  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 121
12 9.92
2 1.65
4 3.31
10 8.26
4 3.31
89 73.55
32 26.45%
56  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 204
12 5.88
23 11.27
18 8.82
0 0.00
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
57  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 153
8 5.23
15 9.80
3 1.96
10 6.54
3 1.96
114 74.51
39 25.49%
58  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64
5 7.81
3 4.69
5 7.81
1 1.56
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโพนแพง 134
10 7.46
5 3.73
7 5.22
6 4.48
5 3.73
101 75.37
33 24.63%
60  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 37
4 10.81
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 603
53 8.79
18 2.99
30 4.98
20 3.32
25 4.15
457 75.79
146 24.21%
62  โรงเรียนบ้านคำข่า 79
3 3.80
1 1.27
14 17.72
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
63  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 46
1 2.17
3 6.52
6 13.04
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
64  โรงเรียนบ้านนาหว้า 85
11 12.94
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 191
15 7.85
9 4.71
10 5.24
6 3.14
4 2.09
147 76.96
44 23.04%
66  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 113
9 7.96
3 2.65
14 12.39
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
67  โรงเรียนบ้านนาพิน 174
10 5.75
10 5.75
5 2.87
12 6.90
3 1.72
134 77.01
40 22.99%
68  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35
5 14.29
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
69  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
70  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89
6 6.74
3 3.37
10 11.24
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
71  โรงเรียนบ้านค้อ 121
3 2.48
4 3.31
5 4.13
6 4.96
9 7.44
94 77.69
27 22.31%
72  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 36
7 19.44
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
73  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 63
5 7.94
3 4.76
2 3.17
2 3.17
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
74  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95
9 9.47
5 5.26
6 6.32
1 1.05
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
75  โรงเรียนบ้านกองโพน 238
36 15.13
7 2.94
8 3.36
1 0.42
0 0.00
186 78.15
52 21.85%
76  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138
12 8.70
9 6.52
8 5.80
0 0.00
1 0.72
108 78.26
30 21.74%
77  โรงเรียนเขมราฐ 374
19 5.08
15 4.01
27 7.22
16 4.28
3 0.80
294 78.61
80 21.39%
78  โรงเรียนบ้านคำหาด 118
9 7.63
7 5.93
7 5.93
0 0.00
2 1.69
93 78.81
25 21.19%
79  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120
4 3.33
8 6.67
6 5.00
7 5.83
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
80  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 216
20 9.26
8 3.70
15 6.94
2 0.93
0 0.00
171 79.17
45 20.83%
81  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
3 2.91
2 1.94
82 79.61
21 20.39%
82  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
7 4.52
4 2.58
124 80.00
31 20.00%
83  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
0 0.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
84  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
2 2.67
6 8.00
60 80.00
15 20.00%
85  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35
7 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
86  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 271
31 11.44
7 2.58
15 5.54
1 0.37
0 0.00
217 80.07
54 19.93%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
88  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64
0 0.00
4 6.25
6 9.38
1 1.56
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93
5 5.38
4 4.30
5 5.38
3 3.23
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
90  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
1 1.14
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
91  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
10 15.15
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
92  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
93  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 188
20 10.64
0 0.00
13 6.91
0 0.00
1 0.53
154 81.91
34 18.09%
94  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 140
11 7.86
4 2.86
10 7.14
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
95  โรงเรียนบ้านคำสมิง 204
11 5.39
14 6.86
8 3.92
2 0.98
1 0.49
168 82.35
36 17.65%
96  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 183
19 10.38
3 1.64
10 5.46
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
97  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
98  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58
6 10.34
3 5.17
1 1.72
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
99  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
3 4.69
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 71
5 7.04
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
101  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 132
7 5.30
4 3.03
7 5.30
3 2.27
1 0.76
110 83.33
22 16.67%
102  โรงเรียนบ้านสารภี 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
104  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
105  โรงเรียนบ้านเขือง 49
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
106  โรงเรียนบ้านโนนหอม 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
107  โรงเรียนบ้านบก 113
11 9.73
4 3.54
3 2.65
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
108  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63
2 3.17
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
109  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 96
4 4.17
3 3.13
8 8.33
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
110  โรงเรียนบ้านคำไหล 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
111  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 206
12 5.83
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
112  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 150
4 2.67
10 6.67
9 6.00
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
113  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
1 2.17
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
114  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 92
4 4.35
4 4.35
5 5.43
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
115  โรงเรียนบ้านบึงหอม 119
7 5.88
4 3.36
7 5.88
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
116  โรงเรียนบ้านไทรงาม 115
7 6.09
4 3.48
6 5.22
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 237
18 7.59
8 3.38
8 3.38
0 0.00
1 0.42
202 85.23
35 14.77%
118  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68
5 7.35
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
119  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 286
13 4.55
9 3.15
14 4.90
6 2.10
0 0.00
244 85.31
42 14.69%
120  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 103
5 4.85
3 2.91
4 3.88
3 2.91
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
121  โรงเรียนบ้านโคกจาน 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
122  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 172
10 5.81
3 1.74
11 6.40
1 0.58
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
123  โรงเรียนบ้านคอนสาย 104
4 3.85
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
124  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
125  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 127
8 6.30
6 4.72
3 2.36
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 85
2 2.35
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
127  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 114
7 6.14
0 0.00
8 7.02
0 0.00
1 0.88
98 85.96
16 14.04%
128  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93
3 3.23
2 2.15
7 7.53
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
129  โรงเรียนบ้านนาขาม 180
7 3.89
13 7.22
5 2.78
0 0.00
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
130  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
131  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
3 4.05
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
132  โรงเรียนบ้านโหมน 37
4 10.81
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
133  โรงเรียนบ้านลุมพุก 128
5 3.91
2 1.56
8 6.25
2 1.56
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
134  โรงเรียนบ้านนานวน 113
0 0.00
4 3.54
8 7.08
3 2.65
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
135  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
136  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 108
4 3.70
0 0.00
2 1.85
1 0.93
7 6.48
94 87.04
14 12.96%
137  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
138  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 56
5 8.93
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
139  โรงเรียนบ้านเล้า 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
140  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
2 4.08
2 4.08
43 87.76
6 12.24%
141  โรงเรียนบ้านตากแดด 273
11 4.03
0 0.00
19 6.96
3 1.10
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
142  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
143  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 92
2 2.17
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
144  โรงเรียนบ้านโนนกุง 181
8 4.42
8 4.42
2 1.10
3 1.66
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
145  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 69
3 4.35
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
146  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147
6 4.08
0 0.00
3 2.04
4 2.72
4 2.72
130 88.44
17 11.56%
147  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 114
5 4.39
1 0.88
6 5.26
0 0.00
1 0.88
101 88.60
13 11.40%
148  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
149  โรงเรียนบ้านโสกชัน 151
2 1.32
0 0.00
14 9.27
1 0.66
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
150  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
151  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
152  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 73
0 0.00
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55
0 0.00
3 5.45
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
154  โรงเรียนบ้านนานางวาน 101
4 3.96
5 4.95
0 0.00
2 1.98
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
155  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140
0 0.00
0 0.00
10 7.14
5 3.57
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
156  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 84
8 9.52
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
157  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 165
2 1.21
3 1.82
5 3.03
5 3.03
2 1.21
148 89.70
17 10.30%
159  โรงเรียนบ้านดงบัง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
35 89.74
4 10.26%
160  โรงเรียนบ้านนายูง 207
8 3.86
7 3.38
5 2.42
0 0.00
1 0.48
186 89.86
21 10.14%
161  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 220
7 3.18
5 2.27
10 4.55
0 0.00
0 0.00
198 90.00
22 10.00%
162  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 265
0 0.00
0 0.00
23 8.68
3 1.13
0 0.00
239 90.19
26 9.81%
163  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 75
2 2.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
164  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
165  โรงเรียนบ้านตระการ 130
4 3.08
0 0.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
166  โรงเรียนบ้านดอนหมู 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
167  โรงเรียนบ้านฮี 88
1 1.14
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
168  โรงเรียนบ้านกะเตียด 101
2 1.98
3 2.97
4 3.96
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
169  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
170  โรงเรียนบ้านพังเคน 338
6 1.78
6 1.78
5 1.48
7 2.07
5 1.48
309 91.42
29 8.58%
171  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
172  โรงเรียนบ้านนากลาง 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
173  โรงเรียนบุญจิราธร 165
10 6.06
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
174  โรงเรียนบ้านกุศกร 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
175  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
176  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
177  โรงเรียนบ้านโนนตูม 162
4 2.47
4 2.47
0 0.00
4 2.47
0 0.00
150 92.59
12 7.41%
178  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 82
1 1.22
3 3.66
0 0.00
1 1.22
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
179  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 97
1 1.03
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
180  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
181  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
6 5.36
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
182  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
183  โรงเรียนบ้านคำกลาง 254
3 1.18
7 2.76
4 1.57
2 0.79
1 0.39
237 93.31
17 6.69%
184  โรงเรียนตระการพืชผล 712
0 0.00
2 0.28
44 6.18
1 0.14
0 0.00
665 93.40
47 6.60%
185  โรงเรียนบ้านนาเมือง 156
4 2.56
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
186  โรงเรียนบ้านเกษม 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
187  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 96
1 1.04
2 2.08
2 2.08
0 0.00
1 1.04
90 93.75
6 6.25%
188  โรงเรียนบ้านแพง 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
189  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151
1 0.66
2 1.32
6 3.97
0 0.00
0 0.00
142 94.04
9 5.96%
190  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
191  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
192  โรงเรียนบ้านพะลอง 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
193  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
194  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
5 2.51
2 1.01
3 1.51
0 0.00
0 0.00
189 94.97
10 5.03%
195  โรงเรียนบ้านบาก 265
3 1.13
3 1.13
5 1.89
1 0.38
1 0.38
252 95.09
13 4.91%
196  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
197  โรงเรียนบ้านหนองแดง 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
117 95.12
6 4.88%
198  โรงเรียนบ้านทม 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
199  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
200  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
201  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
202  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
203  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168
0 0.00
0 0.00
4 2.38
2 1.19
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
204  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 118
0 0.00
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
205  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118
1 0.85
1 0.85
2 1.69
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
206  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
207  โรงเรียนบ้านดอนงัว 122
2 1.64
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
208  โรงเรียนบ้านนาแมด 162
0 0.00
1 0.62
0 0.00
1 0.62
0 0.00
160 98.77
2 1.23%
209  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 88
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
210  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
211  โรงเรียนบ้านคึม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,512 6.06
เตี้ย  957 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,455 5.83
ผอมและเตี้ย  479 1.92
อ้วนและเตี้ย  225 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,312 81.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,628 คน


18.56%


Powered By www.thaieducation.net