ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 67
1 1.49
6 8.96
15 22.39
8 11.94
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
2  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 123
23 18.70
19 15.45
7 5.69
4 3.25
0 0.00
70 56.91
53 43.09%
3  โรงเรียนบ้านจานบัว 148
6 4.05
21 14.19
14 9.46
16 10.81
5 3.38
86 58.11
62 41.89%
4  โรงเรียนบ้านแก 146
23 15.75
18 12.33
15 10.27
4 2.74
0 0.00
86 58.90
60 41.10%
5  โรงเรียนบ้านหนองทา 54
11 20.37
5 9.26
4 7.41
2 3.70
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
6  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 90
13 14.44
12 13.33
5 5.56
6 6.67
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
7  โรงเรียนบ้านพยอม 87
6 6.90
2 2.30
10 11.49
8 9.20
7 8.05
54 62.07
33 37.93%
8  โรงเรียนบ้านเพ็ก 88
7 7.95
6 6.82
10 11.36
2 2.27
8 9.09
55 62.50
33 37.50%
9  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 77
3 3.90
10 12.99
13 16.88
2 2.60
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
10  โรงเรียนบ้านหนองรุง 45
7 15.56
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
11  โรงเรียนบ้านโนนแก 31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
12  โรงเรียนบ้านขะยูง 136
22 16.18
13 9.56
13 9.56
0 0.00
0 0.00
88 64.71
48 35.29%
13  โรงเรียนบ้านโนนงาม 85
5 5.88
5 5.88
18 21.18
2 2.35
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
14  โรงเรียนบ้านขนา 140
7 5.00
5 3.57
13 9.29
12 8.57
11 7.86
92 65.71
48 34.29%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 223
18 8.07
32 14.35
3 1.35
18 8.07
3 1.35
149 66.82
74 33.18%
16  โรงเรียนบ้านนาขนวน 199
8 4.02
10 5.03
13 6.53
18 9.05
17 8.54
133 66.83
66 33.17%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 172
13 7.56
14 8.14
13 7.56
9 5.23
8 4.65
115 66.86
57 33.14%
18  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 197
9 4.57
3 1.52
34 17.26
2 1.02
17 8.63
132 67.01
65 32.99%
19  โรงเรียนบ้านจองกอ 188
9 4.79
7 3.72
17 9.04
17 9.04
12 6.38
126 67.02
62 32.98%
20  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 282
24 8.51
29 10.28
14 4.96
25 8.87
0 0.00
190 67.38
92 32.62%
21  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
8 12.90
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
22  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2216
155 6.99
43 1.94
302 13.63
56 2.53
154 6.95
1506 67.96
710 32.04%
23  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 102
8 7.84
10 9.80
12 11.76
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
24  โรงเรียนบ้านดู่ 147
17 11.56
17 11.56
5 3.40
5 3.40
2 1.36
101 68.71
46 31.29%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 167
10 5.99
10 5.99
16 9.58
11 6.59
5 2.99
115 68.86
52 31.14%
26  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 350
42 12.00
30 8.57
11 3.14
21 6.00
4 1.14
242 69.14
108 30.86%
27  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
20 8.16
30 12.24
9 3.67
12 4.90
2 0.82
172 70.20
73 29.80%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 260
30 11.54
7 2.69
24 9.23
15 5.77
0 0.00
184 70.77
76 29.23%
29  โรงเรียนบ้านอาราง 69
5 7.25
4 5.80
6 8.70
5 7.25
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
30  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 122
4 3.28
7 5.74
8 6.56
7 5.74
9 7.38
87 71.31
35 28.69%
31  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 63
4 6.35
7 11.11
2 3.17
4 6.35
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
32  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 370
10 2.70
14 3.78
38 10.27
21 5.68
22 5.95
265 71.62
105 28.38%
33  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 67
8 11.94
8 11.94
3 4.48
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
34  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 196
16 8.16
22 11.22
12 6.12
3 1.53
0 0.00
143 72.96
53 27.04%
35  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
8 10.81
3 4.05
8 10.81
1 1.35
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
36  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 409
62 15.16
11 2.69
32 7.82
3 0.73
1 0.24
300 73.35
109 26.65%
37  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 215
14 6.51
14 6.51
20 9.30
5 2.33
4 1.86
158 73.49
57 26.51%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 91
15 16.48
2 2.20
5 5.49
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
39  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 175
10 5.71
8 4.57
13 7.43
9 5.14
6 3.43
129 73.71
46 26.29%
40  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 107
2 1.87
18 16.82
7 6.54
0 0.00
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
41  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 268
29 10.82
17 6.34
14 5.22
9 3.36
0 0.00
199 74.25
69 25.75%
42  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 136
5 3.68
8 5.88
5 3.68
9 6.62
7 5.15
102 75.00
34 25.00%
43  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 608
54 8.88
24 3.95
33 5.43
21 3.45
20 3.29
456 75.00
152 25.00%
44  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 140
7 5.00
15 10.71
7 5.00
6 4.29
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 20
3 15.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 112
3 2.68
11 9.82
13 11.61
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
47  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 199
22 11.06
14 7.04
11 5.53
0 0.00
0 0.00
152 76.38
47 23.62%
48  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
6 11.76
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
49  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 78
4 5.13
3 3.85
10 12.82
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
50  โรงเรียนบ้านสว่าง 152
14 9.21
9 5.92
10 6.58
2 1.32
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
51  โรงเรียนบ้านตระกาจ 96
6 6.25
6 6.25
8 8.33
0 0.00
2 2.08
74 77.08
22 22.92%
52  โรงเรียนบ้านตาแบน 71
11 15.49
0 0.00
3 4.23
0 0.00
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
53  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 113
7 6.19
0 0.00
12 10.62
6 5.31
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
54  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 118
4 3.39
12 10.17
8 6.78
1 0.85
1 0.85
92 77.97
26 22.03%
55  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 214
15 7.01
10 4.67
14 6.54
4 1.87
4 1.87
167 78.04
47 21.96%
56  โรงเรียนบ้านขนาด 107
4 3.74
7 6.54
11 10.28
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
57  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 56
1 1.79
1 1.79
9 16.07
0 0.00
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
58  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 131
5 3.82
3 2.29
20 15.27
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
59  โรงเรียนบ้านคำกลาง 75
10 13.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
60  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 85
6 7.06
3 3.53
7 8.24
1 1.18
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
61  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 268
8 2.99
5 1.87
13 4.85
18 6.72
12 4.48
212 79.10
56 20.90%
62  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 82
3 3.66
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
63  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 164
4 2.44
8 4.88
7 4.27
2 1.22
13 7.93
130 79.27
34 20.73%
64  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 140
10 7.14
4 2.86
15 10.71
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
65  โรงเรียนบ้านตาปรก 145
15 10.34
8 5.52
7 4.83
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
66  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 128
13 10.16
4 3.13
9 7.03
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
67  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
9 6.77
7 5.26
11 8.27
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
68  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 178
11 6.18
0 0.00
21 11.80
4 2.25
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
69  โรงเรียนบ้านกระเจา 95
5 5.26
3 3.16
11 11.58
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
70  โรงเรียนบ้านขนุน 210
6 2.86
15 7.14
21 10.00
0 0.00
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
71  โรงเรียนบ้านตานวน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
72  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 226
12 5.31
12 5.31
21 9.29
0 0.00
0 0.00
181 80.09
45 19.91%
73  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
74  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 61
3 4.92
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
75  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 107
4 3.74
5 4.67
11 10.28
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
76  โรงเรียนบ้านสามเส้า 302
14 4.64
16 5.30
27 8.94
1 0.33
0 0.00
244 80.79
58 19.21%
77  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 146
16 10.96
6 4.11
4 2.74
2 1.37
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
78  โรงเรียนบ้านตาเอก 141
7 4.96
5 3.55
3 2.13
9 6.38
3 2.13
114 80.85
27 19.15%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 141
11 7.80
8 5.67
7 4.96
1 0.71
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
80  โรงเรียนบ้านผือ 131
6 4.58
6 4.58
13 9.92
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
81  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 189
23 12.17
3 1.59
9 4.76
1 0.53
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
82  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
5 5.26
1 1.05
4 4.21
8 8.42
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
83  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
9 5.33
4 2.37
9 5.33
6 3.55
4 2.37
137 81.07
32 18.93%
84  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101
6 5.94
4 3.96
4 3.96
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
85  โรงเรียนบ้านกันทรอม 288
22 7.64
2 0.69
18 6.25
12 4.17
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
86  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
13 5.42
9 3.75
16 6.67
2 0.83
5 2.08
195 81.25
45 18.75%
87  โรงเรียนบ้านตูม 916
16 1.75
110 12.01
44 4.80
0 0.00
0 0.00
746 81.44
170 18.56%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 81
5 6.17
1 1.23
7 8.64
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
89  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 93
2 2.15
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
90  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 296
23 7.77
19 6.42
10 3.38
2 0.68
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
91  โรงเรียนบ้านบักดอง 269
14 5.20
16 5.95
19 7.06
0 0.00
0 0.00
220 81.78
49 18.22%
92  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
8 4.94
4 2.47
16 9.88
1 0.62
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
93  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
94  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 174
14 8.05
8 4.60
8 4.60
1 0.57
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
95  โรงเรียนบ้านนารังกา 181
4 2.21
6 3.31
8 4.42
9 4.97
5 2.76
149 82.32
32 17.68%
96  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 68
3 4.41
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
97  โรงเรียนบ้านหนองจิก 142
6 4.23
5 3.52
13 9.15
1 0.70
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
98  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
99  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 40
0 0.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
100  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 86
0 0.00
3 3.49
8 9.30
4 4.65
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
101  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 184
20 10.87
6 3.26
4 2.17
2 1.09
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
102  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
14 8.38
7 4.19
3 1.80
5 2.99
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
103  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 104
5 4.81
5 4.81
8 7.69
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
104  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 968
40 4.13
20 2.07
103 10.64
1 0.10
2 0.21
802 82.85
166 17.15%
105  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 217
7 3.23
10 4.61
17 7.83
3 1.38
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
106  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 270
12 4.44
11 4.07
19 7.04
4 1.48
0 0.00
224 82.96
46 17.04%
107  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 241
15 6.22
9 3.73
17 7.05
0 0.00
0 0.00
200 82.99
41 17.01%
108  โรงเรียนบ้านชำเขียน 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
109  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 119
4 3.36
2 1.68
13 10.92
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
110  โรงเรียนบ้านโตนด 274
19 6.93
18 6.57
9 3.28
0 0.00
0 0.00
228 83.21
46 16.79%
111  โรงเรียนบ้านปะทาย 143
7 4.90
9 6.29
6 4.20
2 1.40
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
112  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 185
7 3.78
2 1.08
7 3.78
6 3.24
9 4.86
154 83.24
31 16.76%
113  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 209
14 6.70
3 1.44
18 8.61
0 0.00
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
114  โรงเรียนบัานกันจด 66
2 3.03
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
115  โรงเรียนบ้านสดำ 168
6 3.57
7 4.17
11 6.55
4 2.38
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
116  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
3 2.07
11 7.59
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
118  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 133
4 3.01
5 3.76
11 8.27
0 0.00
2 1.50
111 83.46
22 16.54%
119  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 200
5 2.50
7 3.50
8 4.00
8 4.00
5 2.50
167 83.50
33 16.50%
120  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 79
8 10.13
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
121  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 123
7 5.69
3 2.44
10 8.13
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
122  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 154
8 5.19
5 3.25
12 7.79
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
123  โรงเรียนบ้านชำม่วง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
124  โรงเรียนบ้านกระหวัน 131
6 4.58
6 4.58
9 6.87
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
125  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
126  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 97
5 5.15
3 3.09
6 6.19
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
127  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 130
3 2.31
2 1.54
10 7.69
5 3.85
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
128  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 117
0 0.00
7 5.98
9 7.69
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
129  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 209
7 3.35
9 4.31
16 7.66
0 0.00
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 118
5 4.24
3 2.54
6 5.08
1 0.85
3 2.54
100 84.75
18 15.25%
131  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
132  โรงเรียนบ้านระโยง 86
6 6.98
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
133  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
4 3.54
5 4.42
8 7.08
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
134  โรงเรียนบ้านสะพุง 230
15 6.52
5 2.17
13 5.65
1 0.43
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
135  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
136  โรงเรียนบ้านสลับ 123
4 3.25
7 5.69
6 4.88
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
137  โรงเรียนบ้านตาเครือ 48
5 10.42
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
138  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
5 8.06
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
139  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 195
2 1.03
5 2.56
21 10.77
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
140  โรงเรียนบ้านกราม 216
5 2.31
19 8.80
7 3.24
0 0.00
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
141  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
142  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 56
3 5.36
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
143  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
24 10.62
2 0.88
3 1.33
3 1.33
0 0.00
194 85.84
32 14.16%
144  โรงเรียนบ้านระหาร 106
4 3.77
5 4.72
6 5.66
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
145  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 271
5 1.85
4 1.48
12 4.43
6 2.21
11 4.06
233 85.98
38 14.02%
146  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 122
8 6.56
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
147  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 116
4 3.45
8 6.90
4 3.45
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
148  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 218
8 3.67
6 2.75
16 7.34
0 0.00
0 0.00
188 86.24
30 13.76%
149  โรงเรียนบ้านปุน 199
20 10.05
0 0.00
7 3.52
0 0.00
0 0.00
172 86.43
27 13.57%
150  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 569
22 3.87
18 3.16
35 6.15
2 0.35
0 0.00
492 86.47
77 13.53%
151  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 74
4 5.41
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
152  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
153  โรงเรียนบ้านซำ 119
1 0.84
6 5.04
5 4.20
4 3.36
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
154  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 112
8 7.14
0 0.00
6 5.36
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
155  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 105
4 3.81
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 150
9 6.00
5 3.33
3 2.00
3 2.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
157  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
5 6.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
158  โรงเรียนบ้านกระทิง 83
6 7.23
3 3.61
0 0.00
2 2.41
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
159  โรงเรียนบ้านตาแท่น 159
6 3.77
6 3.77
6 3.77
0 0.00
3 1.89
138 86.79
21 13.21%
160  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
161  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 70
2 2.86
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
162  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 70
2 2.86
1 1.43
4 5.71
0 0.00
2 2.86
61 87.14
9 12.86%
163  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 125
5 4.00
3 2.40
6 4.80
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
164  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 141
6 4.26
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
165  โรงเรียนบ้านกระเบา 102
5 4.90
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
166  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 88
4 4.55
5 5.68
2 2.27
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
167  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
4 4.17
4 4.17
3 3.13
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
168  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
169  โรงเรียนบ้านตระกวน 99
6 6.06
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
170  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
4 3.31
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
171  โรงเรียนบ้านกระบี่ 131
5 3.82
1 0.76
6 4.58
2 1.53
1 0.76
116 88.55
15 11.45%
172  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
173  โรงเรียนบ้านดอนข่า 79
6 7.59
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
174  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 106
2 1.89
2 1.89
5 4.72
0 0.00
3 2.83
94 88.68
12 11.32%
175  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
0 0.00
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
176  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 160
3 1.88
2 1.25
13 8.13
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
177  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 438
16 3.65
9 2.05
17 3.88
7 1.60
0 0.00
389 88.81
49 11.19%
178  โรงเรียนบ้านจานเลียว 146
5 3.42
3 2.05
4 2.74
3 2.05
1 0.68
130 89.04
16 10.96%
179  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
180  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 205
10 4.88
2 0.98
10 4.88
0 0.00
0 0.00
183 89.27
22 10.73%
181  โรงเรียนบ้านหนองคู 113
2 1.77
4 3.54
6 5.31
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
182  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 200
11 5.50
4 2.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
183  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 128
6 4.69
6 4.69
1 0.78
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
184  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 158
5 3.16
1 0.63
6 3.80
2 1.27
2 1.27
142 89.87
16 10.13%
185  โรงเรียนบ้านภูทอง 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
187  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
188  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 139
4 2.88
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
189  โรงเรียนบ้านหนองผือ 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
190  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 114
4 3.51
2 1.75
3 2.63
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
191  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 246
9 3.66
5 2.03
7 2.85
0 0.00
0 0.00
225 91.46
21 8.54%
192  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 169
2 1.18
3 1.78
9 5.33
0 0.00
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
193  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
194  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 286
8 2.80
4 1.40
5 1.75
3 1.05
2 0.70
264 92.31
22 7.69%
195  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
196  โรงเรียนบ้านโดนอาว 437
11 2.52
8 1.83
4 0.92
3 0.69
3 0.69
408 93.36
29 6.64%
197  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
198  โรงเรียนบ้านโนนจิก 81
0 0.00
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
199  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
200  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
201  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 136
1 0.74
1 0.74
6 4.41
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
202  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
203  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
204  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
205  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 187
4 2.14
0 0.00
4 2.14
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
206  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 168
3 1.79
1 0.60
2 1.19
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
207  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 153
0 0.00
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,049 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,880 5.69
เตี้ย  1,352 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,247 6.80
ผอมและเตี้ย  607 1.84
อ้วนและเตี้ย  431 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,532 80.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,517 คน


19.72%


Powered By www.thaieducation.net