ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 226
38 16.81
17 7.52
51 22.57
12 5.31
10 4.42
98 43.36
128 56.64%
2  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 89
9 10.11
24 26.97
4 4.49
12 13.48
0 0.00
40 44.94
49 55.06%
3  โรงเรียนบ้านพยอม 89
13 14.61
3 3.37
7 7.87
15 16.85
9 10.11
42 47.19
47 52.81%
4  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 635
104 16.38
34 5.35
16 2.52
138 21.73
40 6.30
303 47.72
332 52.28%
5  โรงเรียนบ้านแก 144
8 5.56
14 9.72
11 7.64
24 16.67
16 11.11
71 49.31
73 50.69%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 181
24 13.26
22 12.15
10 5.52
24 13.26
7 3.87
94 51.93
87 48.07%
7  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 86
15 17.44
2 2.33
15 17.44
9 10.47
0 0.00
45 52.33
41 47.67%
8  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 99
14 14.14
12 12.12
7 7.07
12 12.12
2 2.02
52 52.53
47 47.47%
9  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 196
54 27.55
26 13.27
12 6.12
0 0.00
0 0.00
104 53.06
92 46.94%
10  โรงเรียนบ้านกระทิง 80
8 10.00
5 6.25
3 3.75
13 16.25
8 10.00
43 53.75
37 46.25%
11  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 61
16 26.23
1 1.64
10 16.39
0 0.00
1 1.64
33 54.10
28 45.90%
12  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 68
8 11.76
11 16.18
12 17.65
0 0.00
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
13  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 346
55 15.90
30 8.67
20 5.78
27 7.80
22 6.36
192 55.49
154 44.51%
14  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 132
10 7.58
17 12.88
21 15.91
9 6.82
0 0.00
75 56.82
57 43.18%
15  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 61
8 13.11
6 9.84
4 6.56
6 9.84
2 3.28
35 57.38
26 42.62%
16  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 200
34 17.00
21 10.50
18 9.00
10 5.00
0 0.00
117 58.50
83 41.50%
17  โรงเรียนบ้านเพ็ก 90
10 11.11
6 6.67
4 4.44
7 7.78
10 11.11
53 58.89
37 41.11%
18  โรงเรียนบ้านปุน 197
14 7.11
47 23.86
18 9.14
1 0.51
0 0.00
117 59.39
80 40.61%
19  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 280
24 8.57
21 7.50
34 12.14
10 3.57
24 8.57
167 59.64
113 40.36%
20  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 106
2 1.89
9 8.49
6 5.66
15 14.15
9 8.49
65 61.32
41 38.68%
21  โรงเรียนบ้านหนองรุง 42
9 21.43
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
22  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 144
6 4.17
8 5.56
9 6.25
14 9.72
17 11.81
90 62.50
54 37.50%
23  โรงเรียนบ้านสว่าง 164
26 15.85
20 12.20
12 7.32
2 1.22
1 0.61
103 62.80
61 37.20%
24  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 84
9 10.71
8 9.52
6 7.14
4 4.76
4 4.76
53 63.10
31 36.90%
25  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 120
6 5.00
13 10.83
15 12.50
3 2.50
7 5.83
76 63.33
44 36.67%
26  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 41
4 9.76
5 12.20
0 0.00
4 9.76
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
27  โรงเรียนบ้านหนองทา 58
9 15.52
9 15.52
3 5.17
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
28  โรงเรียนบ้านอาราง 61
5 8.20
6 9.84
11 18.03
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
29  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 406
57 14.04
35 8.62
38 9.36
10 2.46
0 0.00
266 65.52
140 34.48%
30  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
31  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
6 66.67
3 33.33%
32  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 174
9 5.17
7 4.02
17 9.77
25 14.37
0 0.00
116 66.67
58 33.33%
33  โรงเรียนบ้านชำม่วง 122
9 7.38
8 6.56
17 13.93
3 2.46
1 0.82
84 68.85
38 31.15%
34  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 129
16 12.40
13 10.08
6 4.65
2 1.55
3 2.33
89 68.99
40 31.01%
35  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 131
4 3.05
12 9.16
12 9.16
11 8.40
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
36  โรงเรียนบ้านจองกอ 184
10 5.43
3 1.63
24 13.04
13 7.07
6 3.26
128 69.57
56 30.43%
37  โรงเรียนบ้านนารังกา 185
21 11.35
15 8.11
4 2.16
13 7.03
3 1.62
129 69.73
56 30.27%
38  โรงเรียนบ้านขะยูง 137
21 15.33
8 5.84
12 8.76
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
39  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 208
28 13.46
8 3.85
9 4.33
6 2.88
11 5.29
146 70.19
62 29.81%
40  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 139
5 3.60
3 2.16
19 13.67
6 4.32
8 5.76
98 70.50
41 29.50%
41  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
15 8.88
13 7.69
21 12.43
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
42  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 49
4 8.16
5 10.20
3 6.12
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
43  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
4 3.54
4 3.54
9 7.96
8 7.08
7 6.19
81 71.68
32 28.32%
44  โรงเรียนบ้านโนนงาม 79
5 6.33
4 5.06
11 13.92
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
45  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 79
9 11.39
4 5.06
8 10.13
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
46  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 134
2 1.49
6 4.48
10 7.46
8 5.97
11 8.21
97 72.39
37 27.61%
47  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
9 17.65
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
48  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2208
58 2.63
37 1.68
250 11.32
149 6.75
111 5.03
1603 72.60
605 27.40%
49  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 128
4 3.13
4 3.13
11 8.59
8 6.25
8 6.25
93 72.66
35 27.34%
50  โรงเรียนบ้านตาแบน 66
4 6.06
3 4.55
6 9.09
3 4.55
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
51  โรงเรียนบ้านโนนแก 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
52  โรงเรียนบ้านหนองยาว 104
5 4.81
7 6.73
6 5.77
8 7.69
2 1.92
76 73.08
28 26.92%
53  โรงเรียนบ้านโตนด 279
27 9.68
20 7.17
20 7.17
8 2.87
0 0.00
204 73.12
75 26.88%
54  โรงเรียนบ้านตูม 965
27 2.80
198 20.52
33 3.42
0 0.00
0 0.00
707 73.26
258 26.74%
55  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
8 5.13
12 7.69
21 13.46
0 0.00
0 0.00
115 73.72
41 26.28%
56  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 118
4 3.39
12 10.17
8 6.78
7 5.93
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
57  โรงเรียนบ้านปะทาย 155
13 8.39
6 3.87
19 12.26
1 0.65
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
58  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 48
5 10.42
4 8.33
3 6.25
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
59  โรงเรียนบ้านตานวน 28
5 17.86
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
60  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 260
5 1.92
10 3.85
16 6.15
14 5.38
20 7.69
195 75.00
65 25.00%
61  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 193
16 8.29
12 6.22
18 9.33
2 1.04
0 0.00
145 75.13
48 24.87%
62  โรงเรียนบ้านระหาร 105
14 13.33
4 3.81
5 4.76
3 2.86
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 174
9 5.17
7 4.02
13 7.47
14 8.05
0 0.00
131 75.29
43 24.71%
64  โรงเรียนบ้านกระบี่ 134
15 11.19
9 6.72
8 5.97
0 0.00
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
65  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 196
21 10.71
9 4.59
18 9.18
0 0.00
0 0.00
148 75.51
48 24.49%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 266
18 6.77
24 9.02
21 7.89
2 0.75
0 0.00
201 75.56
65 24.44%
67  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 104
8 7.69
12 11.54
5 4.81
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
68  โรงเรียนบ้านนาขนวน 208
12 5.77
4 1.92
8 3.85
16 7.69
10 4.81
158 75.96
50 24.04%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 258
29 11.24
10 3.88
19 7.36
4 1.55
0 0.00
196 75.97
62 24.03%
70  โรงเรียนบ้านตาเครือ 50
5 10.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 75
12 16.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 84
4 4.76
9 10.71
4 4.76
3 3.57
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
73  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 383
16 4.18
15 3.92
32 8.36
14 3.66
14 3.66
292 76.24
91 23.76%
74  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 80
5 6.25
1 1.25
11 13.75
2 2.50
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
75  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 250
13 5.20
30 12.00
16 6.40
0 0.00
0 0.00
191 76.40
59 23.60%
76  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 81
15 18.52
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
77  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 226
23 10.18
11 4.87
19 8.41
0 0.00
0 0.00
173 76.55
53 23.45%
78  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 235
43 18.30
6 2.55
2 0.85
4 1.70
0 0.00
180 76.60
55 23.40%
79  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 95
11 11.58
3 3.16
6 6.32
2 2.11
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
80  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 48
2 4.17
6 12.50
1 2.08
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 101
4 3.96
2 1.98
6 5.94
10 9.90
1 0.99
78 77.23
23 22.77%
82  โรงเรียนบ้านตระกาจ 97
7 7.22
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
75 77.32
22 22.68%
83  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 256
15 5.86
11 4.30
9 3.52
10 3.91
13 5.08
198 77.34
58 22.66%
84  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
9 6.47
5 3.60
3 2.16
11 7.91
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
85  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
6 4.92
7 5.74
95 77.87
27 22.13%
86  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 84
5 5.95
3 3.57
6 7.14
4 4.76
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
88  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 150
13 8.67
11 7.33
4 2.67
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
89  โรงเรียนบ้านสดำ 179
8 4.47
8 4.47
18 10.06
4 2.23
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
90  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 200
15 7.50
8 4.00
19 9.50
0 0.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
91  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 181
16 8.84
7 3.87
9 4.97
6 3.31
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
92  โรงเรียนบ้านขนา 140
15 10.71
9 6.43
5 3.57
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
93  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 140
5 3.57
6 4.29
7 5.00
6 4.29
5 3.57
111 79.29
29 20.71%
94  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 967
59 6.10
16 1.65
80 8.27
32 3.31
11 1.14
769 79.52
198 20.48%
95  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 108
9 8.33
4 3.70
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 163
10 6.13
8 4.91
15 9.20
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
97  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 65
5 7.69
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 126
11 8.73
3 2.38
10 7.94
1 0.79
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
99  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
7 4.32
6 3.70
5 3.09
7 4.32
7 4.32
130 80.25
32 19.75%
100  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 107
7 6.54
1 0.93
13 12.15
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
101  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 235
7 2.98
12 5.11
10 4.26
12 5.11
5 2.13
189 80.43
46 19.57%
102  โรงเรียนบ้านระโยง 88
11 12.50
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
103  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 311
24 7.72
27 8.68
8 2.57
1 0.32
0 0.00
251 80.71
60 19.29%
104  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 73
3 4.11
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
105  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 131
11 8.40
3 2.29
11 8.40
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
106  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 84
3 3.57
6 7.14
5 5.95
2 2.38
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
107  โรงเรียนบ้านกระเจา 85
2 2.35
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
108  โรงเรียนบ้านกันทรอม 305
23 7.54
8 2.62
12 3.93
14 4.59
0 0.00
248 81.31
57 18.69%
109  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 198
17 8.59
7 3.54
13 6.57
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
110  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 221
10 4.52
13 5.88
18 8.14
0 0.00
0 0.00
180 81.45
41 18.55%
111  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 119
3 2.52
12 10.08
6 5.04
1 0.84
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
112  โรงเรียนบ้านขนุน 222
7 3.15
15 6.76
18 8.11
1 0.45
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
113  โรงเรียนบ้านเดื่อ 66
7 10.61
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
114  โรงเรียนบ้านชำเขียน 61
5 8.20
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 78
3 3.85
5 6.41
5 6.41
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
116  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 80
5 6.25
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
117  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 575
26 4.52
13 2.26
31 5.39
30 5.22
0 0.00
475 82.61
100 17.39%
118  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 138
6 4.35
9 6.52
9 6.52
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
119  โรงเรียนบ้านคำกลาง 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
4 6.25
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
120  โรงเรียนบ้านหนองจิก 147
3 2.04
7 4.76
13 8.84
1 0.68
1 0.68
122 82.99
25 17.01%
121  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 65
1 1.54
7 10.77
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
122  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 42
0 0.00
4 9.52
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
123  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 120
11 9.17
3 2.50
6 5.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
124  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 243
4 1.65
11 4.53
24 9.88
1 0.41
0 0.00
203 83.54
40 16.46%
125  โรงเรียนบ้านซำ 122
1 0.82
8 6.56
11 9.02
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
126  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 61
7 11.48
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
2 3.64
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
128  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 55
4 7.27
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
129  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
19 7.92
7 2.92
11 4.58
2 0.83
0 0.00
201 83.75
39 16.25%
130  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 99
4 4.04
5 5.05
6 6.06
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 149
11 7.38
6 4.03
6 4.03
1 0.67
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
132  โรงเรียนบ้านโนนจิก 94
8 8.51
0 0.00
5 5.32
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
133  โรงเรียนบ้านขนาด 107
0 0.00
6 5.61
11 10.28
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
134  โรงเรียนบ้านจานบัว 152
6 3.95
7 4.61
3 1.97
5 3.29
3 1.97
128 84.21
24 15.79%
135  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
136  โรงเรียนบ้านผือ 135
2 1.48
4 2.96
15 11.11
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
137  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 116
0 0.00
7 6.03
9 7.76
2 1.72
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
138  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 91
5 5.49
1 1.10
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 143
8 5.59
2 1.40
10 6.99
2 1.40
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
140  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 112
5 4.46
3 2.68
7 6.25
2 1.79
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
141  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 160
13 8.13
2 1.25
7 4.38
2 1.25
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 121
6 4.96
1 0.83
11 9.09
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
143  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 205
13 6.34
10 4.88
7 3.41
0 0.00
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
144  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 178
11 6.18
7 3.93
8 4.49
0 0.00
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
145  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 208
6 2.88
5 2.40
8 3.85
5 2.40
6 2.88
178 85.58
30 14.42%
146  โรงเรียนบ้านกระหวัน 119
7 5.88
3 2.52
6 5.04
1 0.84
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
147  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 35
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
148  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
149  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 91
2 2.20
2 2.20
8 8.79
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
150  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 168
0 0.00
8 4.76
16 9.52
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
151  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
152  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 281
5 1.78
17 6.05
18 6.41
0 0.00
0 0.00
241 85.77
40 14.23%
153  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 218
4 1.83
5 2.29
17 7.80
4 1.83
1 0.46
187 85.78
31 14.22%
154  โรงเรียนบ้านโดนอาว 585
25 4.27
28 4.79
17 2.91
13 2.22
0 0.00
502 85.81
83 14.19%
155  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 106
6 5.66
2 1.89
6 5.66
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
156  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 78
4 5.13
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 142
7 4.93
4 2.82
6 4.23
2 1.41
1 0.70
122 85.92
20 14.08%
158  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 50
6 12.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
159  โรงเรียนบ้านตระกวน 100
2 2.00
4 4.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
160  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 130
1 0.77
5 3.85
8 6.15
4 3.08
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 80
6 7.50
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
162  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 217
9 4.15
0 0.00
18 8.29
1 0.46
1 0.46
188 86.64
29 13.36%
163  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 445
20 4.49
10 2.25
20 4.49
8 1.80
1 0.22
386 86.74
59 13.26%
164  โรงเรียนบ้านภูทอง 92
3 3.26
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
165  โรงเรียนบ้านกระเบา 110
3 2.73
3 2.73
7 6.36
1 0.91
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
166  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 118
4 3.39
7 5.93
4 3.39
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
167  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 79
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
168  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 203
6 2.96
3 1.48
4 1.97
1 0.49
11 5.42
178 87.68
25 12.32%
169  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 90
5 5.56
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
170  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 253
11 4.35
12 4.74
7 2.77
0 0.00
0 0.00
223 88.14
30 11.86%
171  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 161
19 11.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
172  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
3 2.46
3 2.46
8 6.56
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัว 142
9 6.34
1 0.70
6 4.23
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
174  โรงเรียนบ้านกราม 233
4 1.72
17 7.30
5 2.15
0 0.00
0 0.00
207 88.84
26 11.16%
175  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 135
5 3.70
3 2.22
5 3.70
2 1.48
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
176  โรงเรียนบ้านสลับ 118
3 2.54
5 4.24
6 5.08
-1 -0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
177  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 128
6 4.69
1 0.78
7 5.47
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
178  โรงเรียนบ้านตาปรก 142
1 0.70
3 2.11
11 7.75
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
179  โรงเรียนบ้านตาแท่น 168
6 3.57
0 0.00
11 6.55
0 0.00
0 0.00
151 89.88
17 10.12%
180  โรงเรียนบ้านหนองคู 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
3 2.75
4 3.67
98 89.91
11 10.09%
181  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 172
4 2.33
4 2.33
8 4.65
1 0.58
0 0.00
155 90.12
17 9.88%
182  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 178
3 1.69
1 0.56
10 5.62
1 0.56
2 1.12
161 90.45
17 9.55%
183  โรงเรียนบ้านดู่ 161
4 2.48
4 2.48
5 3.11
1 0.62
1 0.62
146 90.68
15 9.32%
184  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
185  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 269
5 1.86
7 2.60
5 1.86
7 2.60
0 0.00
245 91.08
24 8.92%
186  โรงเรียนบ้านจานเลียว 146
3 2.05
3 2.05
4 2.74
3 2.05
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
187  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 91
3 3.30
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
188  โรงเรียนบ้านบักดอง 274
7 2.55
9 3.28
8 2.92
0 0.00
0 0.00
250 91.24
24 8.76%
189  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
190  โรงเรียนบ้านสะพุง 244
3 1.23
3 1.23
14 5.74
0 0.00
0 0.00
224 91.80
20 8.20%
191  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 162
7 4.32
3 1.85
0 0.00
2 1.23
1 0.62
149 91.98
13 8.02%
192  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 191
6 3.14
0 0.00
5 2.62
2 1.05
2 1.05
176 92.15
15 7.85%
193  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
1 1.56
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
194  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 309
10 3.24
5 1.62
2 0.65
5 1.62
2 0.65
285 92.23
24 7.77%
195  โรงเรียนบัานกันจด 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
196  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
197  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 54
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
198  โรงเรียนบ้านดอนข่า 84
1 1.19
2 2.38
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
199  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 116
2 1.72
0 0.00
5 4.31
1 0.86
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
200  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
201  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
202  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 112
0 0.00
3 2.68
4 3.57
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
203  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 113
0 0.00
3 2.65
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
204  โรงเรียนบ้านหนองผือ 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
205  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 214
3 1.40
2 0.93
6 2.80
0 0.00
0 0.00
203 94.86
11 5.14%
206  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 156
3 1.92
0 0.00
4 2.56
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
207  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 92
0 0.00
1 1.09
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
208  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 181
4 2.21
2 1.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 96.69
6 3.31%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
210  โรงเรียนบ้านสามเส้า 320
4 1.25
0 0.00
2 0.63
0 0.00
0 0.00
314 98.13
6 1.88%

 

จำนวนนักเรียน  33,821 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,080 6.15
เตี้ย  1,654 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,178 6.44
ผอมและเตี้ย  1,012 2.99
อ้วนและเตี้ย  507 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,390 78.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,431 คน


21.97%


Powered By www.thaieducation.net