ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.34
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจันลม 188
30 15.96
33 17.55
15 7.98
20 10.64
7 3.72
83 44.15
105 55.85%
2  โรงเรียนบ้านกฤษณา 115
19 16.52
26 22.61
3 2.61
11 9.57
0 0.00
56 48.70
59 51.30%
3  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 78
7 8.97
5 6.41
3 3.85
12 15.38
8 10.26
43 55.13
35 44.87%
4  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 409
53 12.96
33 8.07
59 14.43
20 4.89
8 1.96
236 57.70
173 42.30%
5  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
21 20.79
4 3.96
11 10.89
4 3.96
2 1.98
59 58.42
42 41.58%
6  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
1 3.45
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
7  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 205
56 27.32
3 1.46
4 1.95
8 3.90
9 4.39
125 60.98
80 39.02%
8  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
29 12.95
27 12.05
13 5.80
14 6.25
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
9  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140
5 3.57
10 7.14
10 7.14
15 10.71
10 7.14
90 64.29
50 35.71%
10  โรงเรียนบ้านปะอุง 79
15 18.99
5 6.33
5 6.33
3 3.80
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
11  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 241
7 2.90
17 7.05
10 4.15
22 9.13
23 9.54
162 67.22
79 32.78%
12  โรงเรียนบ้านติ้ว 112
9 8.04
3 2.68
7 6.25
7 6.25
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
13  โรงเรียนวัดเขียน 233
39 16.74
0 0.00
26 11.16
0 0.00
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
14  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 165
14 8.48
3 1.82
8 4.85
16 9.70
4 2.42
120 72.73
45 27.27%
15  โรงเรียนบ้านจำปานวง 189
7 3.70
9 4.76
18 9.52
9 4.76
7 3.70
139 73.54
50 26.46%
16  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 95
5 5.26
0 0.00
9 9.47
9 9.47
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
17  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 170
6 3.53
3 1.76
8 4.71
17 10.00
9 5.29
127 74.71
43 25.29%
18  โรงเรียนบ้านตรอย 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
19  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 116
10 8.62
6 5.17
9 7.76
3 2.59
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
20  โรงเรียนบ้านมะขาม 221
22 9.95
16 7.24
14 6.33
2 0.90
1 0.45
166 75.11
55 24.89%
21  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 133
9 6.77
2 1.50
6 4.51
10 7.52
5 3.76
101 75.94
32 24.06%
22  โรงเรียนบ้านแขว 200
8 4.00
8 4.00
4 2.00
16 8.00
12 6.00
152 76.00
48 24.00%
23  โรงเรียนบ้านสำโรง 88
5 5.68
6 6.82
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
24  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 141
3 2.13
2 1.42
13 9.22
5 3.55
9 6.38
109 77.30
32 22.70%
25  โรงเรียนบ้านกระแมด 42
7 16.67
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
26  โรงเรียนบ้านอังกุล 143
5 3.50
8 5.59
12 8.39
5 3.50
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
27  โรงเรียนบ้านตาโสม 192
8 4.17
15 7.81
14 7.29
2 1.04
1 0.52
152 79.17
40 20.83%
28  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
13 12.87
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
29  โรงเรียนบ้านอาลัย 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
30  โรงเรียนบ้านสนาย 135
15 11.11
1 0.74
11 8.15
1 0.74
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
31  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 88
8 9.09
4 4.55
5 5.68
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
32  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
33  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 109
6 5.50
4 3.67
9 8.26
3 2.75
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
34  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
9 4.64
3 1.55
26 13.40
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
35  โรงเรียนบ้านสลักได 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 45
0 0.00
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
37  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
2 2.67
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
38  โรงเรียนบ้านตาดม 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
39  โรงเรียนบ้านดองดึง 79
1 1.27
2 2.53
6 7.59
3 3.80
3 3.80
64 81.01
15 18.99%
40  โรงเรียนบ้านตราด 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
41  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 116
8 6.90
3 2.59
7 6.03
2 1.72
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
42  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 209
14 6.70
5 2.39
17 8.13
0 0.00
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
43  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 146
4 2.74
6 4.11
14 9.59
1 0.68
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
44  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 94
7 7.45
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 106
4 3.77
4 3.77
8 7.55
2 1.89
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
46  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 114
8 7.02
4 3.51
6 5.26
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
47  โรงเรียนบ้านอาวอย 198
13 6.57
9 4.55
11 5.56
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
48  โรงเรียนบ้านแทรง 97
4 4.12
3 3.09
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
49  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
50  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 94
3 3.19
6 6.38
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
51  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
5 4.55
6 5.45
4 3.64
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
52  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
3 2.88
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
53  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
54  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
3 2.80
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
55  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
4 3.20
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
56  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 214
3 1.40
9 4.21
13 6.07
2 0.93
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
57  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
3 2.56
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 92
7 7.61
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
59  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 130
5 3.85
2 1.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
60  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
61  โรงเรียนบ้านสกุล 87
3 3.45
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
62  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 122
7 5.74
1 0.82
4 3.28
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
63  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
64  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
1 0.87
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
65  โรงเรียนบ้านพอก 138
3 2.17
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
66  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
0 0.00
0 0.00
2 1.15
1 0.57
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
67  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
68  โรงเรียนบ้านเขวา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,339 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 7.18
เตี้ย  340 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  602 7.22
ผอมและเตี้ย  266 3.19
อ้วนและเตี้ย  129 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,403 76.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,936 คน


23.22%


Powered By www.thaieducation.net