ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแขว 221
31 14.03
42 19.00
3 1.36
73 33.03
45 20.36
27 12.22
194 87.78%
2  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 102
63 61.76
0 0.00
4 3.92
20 19.61
0 0.00
15 14.71
87 85.29%
3  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 138
24 17.39
22 15.94
15 10.87
21 15.22
19 13.77
37 26.81
101 73.19%
4  โรงเรียนบ้านปะอุง 82
20 24.39
16 19.51
8 9.76
13 15.85
0 0.00
25 30.49
57 69.51%
5  โรงเรียนบ้านจำปานวง 206
15 7.28
21 10.19
37 17.96
9 4.37
58 28.16
66 32.04
140 67.96%
6  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 46
11 23.91
11 23.91
1 2.17
8 17.39
0 0.00
15 32.61
31 67.39%
7  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 77
7 9.09
8 10.39
6 7.79
15 19.48
14 18.18
27 35.06
50 64.94%
8  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 148
33 22.30
22 14.86
10 6.76
14 9.46
16 10.81
53 35.81
95 64.19%
9  โรงเรียนบ้านติ้ว 116
31 26.72
17 14.66
4 3.45
13 11.21
2 1.72
49 42.24
67 57.76%
10  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 112
62 55.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 44.64
62 55.36%
11  โรงเรียนบ้านโพงกอก 76
6 7.89
6 7.89
13 17.11
4 5.26
12 15.79
35 46.05
41 53.95%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171
27 15.79
26 15.20
7 4.09
32 18.71
0 0.00
79 46.20
92 53.80%
13  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 43
11 25.58
6 13.95
3 6.98
3 6.98
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
14  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 154
35 22.73
20 12.99
16 10.39
9 5.84
1 0.65
73 47.40
81 52.60%
15  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 120
23 19.17
12 10.00
13 10.83
13 10.83
0 0.00
59 49.17
61 50.83%
16  โรงเรียนบ้านจันลม 185
39 21.08
22 11.89
7 3.78
17 9.19
9 4.86
91 49.19
94 50.81%
17  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 132
16 12.12
12 9.09
14 10.61
13 9.85
12 9.09
65 49.24
67 50.76%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
0 0.00
17 20.00
3 3.53
23 27.06
0 0.00
42 49.41
43 50.59%
19  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 196
43 21.94
18 9.18
23 11.73
13 6.63
0 0.00
99 50.51
97 49.49%
20  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 110
27 24.55
16 14.55
2 1.82
6 5.45
2 1.82
57 51.82
53 48.18%
21  โรงเรียนบ้านโคกตาล 257
35 13.62
25 9.73
21 8.17
34 13.23
0 0.00
142 55.25
115 44.75%
22  โรงเรียนบ้านปรือคัน 303
61 20.13
30 9.90
25 8.25
19 6.27
0 0.00
168 55.45
135 44.55%
23  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 61
9 14.75
8 13.11
5 8.20
3 4.92
2 3.28
34 55.74
27 44.26%
24  โรงเรียนบ้านผือ 104
8 7.69
13 12.50
6 5.77
11 10.58
8 7.69
58 55.77
46 44.23%
25  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 124
7 5.65
9 7.26
4 3.23
23 18.55
11 8.87
70 56.45
54 43.55%
26  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 284
38 13.38
41 14.44
22 7.75
20 7.04
0 0.00
163 57.39
121 42.61%
27  โรงเรียนบ้านอาลัย 54
5 9.26
5 9.26
13 24.07
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 40
3 7.50
4 10.00
3 7.50
7 17.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
29  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 377
59 15.65
57 15.12
31 8.22
10 2.65
3 0.80
217 57.56
160 42.44%
30  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 79
11 13.92
12 15.19
5 6.33
5 6.33
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
31  โรงเรียนบ้านนาตราว 200
21 10.50
12 6.00
14 7.00
14 7.00
21 10.50
118 59.00
82 41.00%
32  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 262
9 3.44
14 5.34
31 11.83
23 8.78
28 10.69
157 59.92
105 40.08%
33  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 175
22 12.57
20 11.43
13 7.43
0 0.00
14 8.00
106 60.57
69 39.43%
34  โรงเรียนบ้านบัวบก 61
13 21.31
3 4.92
4 6.56
3 4.92
1 1.64
37 60.66
24 39.34%
35  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 102
14 13.73
13 12.75
5 4.90
8 7.84
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
36  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 76
15 19.74
1 1.32
11 14.47
2 2.63
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
37  โรงเรียนบ้านมะขาม 245
30 12.24
22 8.98
9 3.67
16 6.53
15 6.12
153 62.45
92 37.55%
38  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 36
5 13.89
1 2.78
4 11.11
3 8.33
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
39  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 219
23 10.50
13 5.94
17 7.76
14 6.39
9 4.11
143 65.30
76 34.70%
40  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 188
4 2.13
11 5.85
14 7.45
14 7.45
22 11.70
123 65.43
65 34.57%
41  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145
11 7.59
10 6.90
19 13.10
7 4.83
3 2.07
95 65.52
50 34.48%
42  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 107
8 7.48
8 7.48
10 9.35
4 3.74
6 5.61
71 66.36
36 33.64%
43  โรงเรียนบ้านทำนบ 113
15 13.27
3 2.65
9 7.96
3 2.65
8 7.08
75 66.37
38 33.63%
44  โรงเรียนบ้านสลักได 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
45  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 193
36 18.65
0 0.00
28 14.51
0 0.00
0 0.00
129 66.84
64 33.16%
46  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 502
46 9.16
72 14.34
27 5.38
12 2.39
9 1.79
336 66.93
166 33.07%
47  โรงเรียนบ้านตราด 73
5 6.85
7 9.59
2 2.74
5 6.85
5 6.85
49 67.12
24 32.88%
48  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 496
22 4.44
30 6.05
46 9.27
65 13.10
0 0.00
333 67.14
163 32.86%
49  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 55
2 3.64
4 7.27
6 10.91
6 10.91
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
50  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 132
28 21.21
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
51  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 108
9 8.33
4 3.70
12 11.11
2 1.85
7 6.48
74 68.52
34 31.48%
52  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 131
19 14.50
11 8.40
4 3.05
7 5.34
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
53  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 65
5 7.69
6 9.23
3 4.62
5 7.69
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
54  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 351
9 2.56
28 7.98
44 12.54
27 7.69
0 0.00
243 69.23
108 30.77%
55  โรงเรียนบ้านขี้นาค 160
14 8.75
23 14.38
12 7.50
0 0.00
0 0.00
111 69.38
49 30.63%
56  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 56
3 5.36
4 7.14
7 12.50
3 5.36
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
57  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
7 10.61
0 0.00
3 4.55
7 10.61
3 4.55
46 69.70
20 30.30%
58  โรงเรียนนิคม ๑ 143
9 6.29
10 6.99
13 9.09
3 2.10
8 5.59
100 69.93
43 30.07%
59  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 170
14 8.24
17 10.00
4 2.35
9 5.29
7 4.12
119 70.00
51 30.00%
60  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 137
11 8.03
7 5.11
16 11.68
3 2.19
4 2.92
96 70.07
41 29.93%
61  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 87
13 14.94
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
62  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 61
10 16.39
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
63  โรงเรียนบ้านอังกุล 143
10 6.99
15 10.49
12 8.39
3 2.10
2 1.40
101 70.63
42 29.37%
64  โรงเรียนบ้านระกา 97
3 3.09
3 3.09
8 8.25
8 8.25
6 6.19
69 71.13
28 28.87%
65  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 137
24 17.52
0 0.00
15 10.95
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
66  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 186
11 5.91
11 5.91
18 9.68
6 3.23
6 3.23
134 72.04
52 27.96%
67  โรงเรียนวัดเขียน 233
39 16.74
0 0.00
26 11.16
0 0.00
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
68  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 515
36 6.99
55 10.68
34 6.60
10 1.94
7 1.36
373 72.43
142 27.57%
69  โรงเรียนบ้านแซรไปร 168
9 5.36
16 9.52
17 10.12
2 1.19
2 1.19
122 72.62
46 27.38%
70  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 81
15 18.52
4 4.94
2 2.47
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 163
16 9.82
4 2.45
9 5.52
9 5.52
5 3.07
120 73.62
43 26.38%
72  โรงเรียนบ้านหนองกาด 127
16 12.60
15 11.81
2 1.57
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
73  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 216
20 9.26
13 6.02
15 6.94
8 3.70
0 0.00
160 74.07
56 25.93%
74  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
23 10.27
20 8.93
15 6.70
0 0.00
0 0.00
166 74.11
58 25.89%
75  โรงเรียนบ้านสมอ 129
7 5.43
5 3.88
9 6.98
6 4.65
6 4.65
96 74.42
33 25.58%
76  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 141
14 9.93
8 5.67
7 4.96
4 2.84
3 2.13
105 74.47
36 25.53%
77  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 55
4 7.27
4 7.27
2 3.64
4 7.27
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
78  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121
7 5.79
3 2.48
20 16.53
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
79  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 213
11 5.16
7 3.29
28 13.15
3 1.41
3 1.41
161 75.59
52 24.41%
80  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 190
18 9.47
0 0.00
28 14.74
0 0.00
0 0.00
144 75.79
46 24.21%
81  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 190
7 3.68
14 7.37
9 4.74
7 3.68
9 4.74
144 75.79
46 24.21%
82  โรงเรียนบ้านเหล็ก 439
29 6.61
33 7.52
27 6.15
12 2.73
3 0.68
335 76.31
104 23.69%
83  โรงเรียนบ้านตาสุด 233
23 9.87
21 9.01
8 3.43
3 1.29
0 0.00
178 76.39
55 23.61%
84  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89
6 6.74
5 5.62
4 4.49
4 4.49
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
85  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 149
6 4.03
3 2.01
18 12.08
2 1.34
6 4.03
114 76.51
35 23.49%
86  โรงเรียนบ้านกู่ 81
4 4.94
1 1.23
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
87  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 103
3 2.91
9 8.74
3 2.91
5 4.85
4 3.88
79 76.70
24 23.30%
88  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 95
10 10.53
7 7.37
3 3.16
2 2.11
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
89  โรงเรียนบ้านกะดึ 108
8 7.41
6 5.56
8 7.41
3 2.78
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
90  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 100
2 2.00
3 3.00
11 11.00
1 1.00
6 6.00
77 77.00
23 23.00%
91  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 187
31 16.58
0 0.00
12 6.42
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
92  โรงเรียนบ้านพนมชัย 123
9 7.32
9 7.32
5 4.07
5 4.07
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
93  โรงเรียนบ้านชำแระ 97
6 6.19
6 6.19
8 8.25
1 1.03
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
94  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139
11 7.91
12 8.63
4 2.88
3 2.16
1 0.72
108 77.70
31 22.30%
95  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 177
12 6.78
16 9.04
5 2.82
1 0.56
5 2.82
138 77.97
39 22.03%
96  โรงเรียนบ้านสนาย 133
7 5.26
6 4.51
5 3.76
5 3.76
6 4.51
104 78.20
29 21.80%
97  โรงเรียนบ้านหว้าน 124
13 10.48
7 5.65
7 5.65
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
98  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 158
9 5.70
14 8.86
10 6.33
1 0.63
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 109
6 5.50
6 5.50
5 4.59
4 3.67
2 1.83
86 78.90
23 21.10%
100  โรงเรียนบ้านตาจวน 62
7 11.29
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
101  โรงเรียนบ้านทะลอก 148
13 8.78
5 3.38
11 7.43
2 1.35
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
102  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 67
6 8.96
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
103  โรงเรียนบ้านกำแมด 136
18 13.24
1 0.74
9 6.62
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
104  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 195
14 7.18
9 4.62
9 4.62
8 4.10
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
105  โรงเรียนบ้านใจดี 142
9 6.34
2 1.41
16 11.27
2 1.41
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
106  โรงเรียนบ้านสวาย 226
9 3.98
18 7.96
12 5.31
7 3.10
0 0.00
180 79.65
46 20.35%
107  โรงเรียนบ้านเรียม 69
0 0.00
2 2.90
2 2.90
10 14.49
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
108  โรงเรียนวนาสวรรค์ 268
11 4.10
6 2.24
11 4.10
17 6.34
9 3.36
214 79.85
54 20.15%
109  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 156
13 8.33
5 3.21
1 0.64
10 6.41
2 1.28
125 80.13
31 19.87%
110  โรงเรียนบ้านดองดึง 82
2 2.44
1 1.22
7 8.54
3 3.66
3 3.66
66 80.49
16 19.51%
111  โรงเรียนบ้านตาเปียง 164
7 4.27
6 3.66
18 10.98
1 0.61
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
112  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 124
11 8.87
1 0.81
12 9.68
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 88
11 12.50
5 5.68
0 0.00
0 0.00
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
114  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 132
10 7.58
7 5.30
5 3.79
2 1.52
1 0.76
107 81.06
25 18.94%
115  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 129
14 10.85
6 4.65
1 0.78
3 2.33
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
116  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 394
11 2.79
13 3.30
45 11.42
1 0.25
3 0.76
321 81.47
73 18.53%
117  โรงเรียนบ้านกระแมด 38
4 10.53
3 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
118  โรงเรียนบ้านโสน 152
6 3.95
0 0.00
12 7.89
0 0.00
10 6.58
124 81.58
28 18.42%
119  โรงเรียนบ้านตะเภา 82
4 4.88
3 3.66
5 6.10
3 3.66
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
120  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 115
17 14.78
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
121  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 143
7 4.90
10 6.99
3 2.10
0 0.00
6 4.20
117 81.82
26 18.18%
122  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
123  โรงเรียนบ้านดู่ 214
5 2.34
4 1.87
8 3.74
9 4.21
12 5.61
176 82.24
38 17.76%
124  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 125
11 8.80
4 3.20
7 5.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
125  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 91
5 5.49
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
126  โรงเรียนบ้านอาวอย 202
10 4.95
10 4.95
14 6.93
0 0.00
1 0.50
167 82.67
35 17.33%
127  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 110
2 1.82
8 7.27
8 7.27
1 0.91
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
128  โรงเรียนบ้านหว้า 94
2 2.13
8 8.51
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
129  โรงเรียนบ้านตูม 153
5 3.27
7 4.58
13 8.50
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
130  โรงเรียนบ้านเค็ง 125
8 6.40
6 4.80
6 4.80
1 0.80
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
131  โรงเรียนบ้านเขวา 6
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
132  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 66
3 4.55
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
133  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 103
4 3.88
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
134  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 293
21 7.17
12 4.10
15 5.12
0 0.00
0 0.00
245 83.62
48 16.38%
135  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 117
6 5.13
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
136  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 124
18 14.52
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
137  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 124
8 6.45
2 1.61
8 6.45
1 0.81
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
138  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
139  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
140  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 233
6 2.58
10 4.29
21 9.01
0 0.00
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
141  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 154
5 3.25
4 2.60
14 9.09
1 0.65
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
142  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 362
21 5.80
24 6.63
5 1.38
6 1.66
0 0.00
306 84.53
56 15.47%
143  โรงเรียนบ้านตาอุด 369
9 2.44
9 2.44
6 1.63
18 4.88
15 4.07
312 84.55
57 15.45%
144  โรงเรียนจะกงวิทยา 156
7 4.49
4 2.56
10 6.41
3 1.92
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
145  โรงเรียนบ้านโพง 91
5 5.49
5 5.49
4 4.40
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
146  โรงเรียนบ้านตรอย 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
147  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 276
9 3.26
4 1.45
29 10.51
0 0.00
0 0.00
234 84.78
42 15.22%
148  โรงเรียนบ้านไทร 120
5 4.17
4 3.33
6 5.00
2 1.67
1 0.83
102 85.00
18 15.00%
149  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 82
2 2.44
3 3.66
6 7.32
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
150  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
151  โรงเรียนบ้านกะกำ 137
7 5.11
3 2.19
8 5.84
2 1.46
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
152  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
153  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
0 0.00
4 4.82
71 85.54
12 14.46%
154  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
6 4.32
5 3.60
5 3.60
3 2.16
1 0.72
119 85.61
20 14.39%
155  โรงเรียนบ้านตาเจา 130
2 1.54
2 1.54
10 7.69
2 1.54
2 1.54
112 86.15
18 13.85%
156  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 73
6 8.22
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
157  โรงเรียนบ้านหนองพัง 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
158  โรงเรียนบ้านสามขา 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
159  โรงเรียนบ้านสกุล 88
4 4.55
1 1.14
2 2.27
3 3.41
1 1.14
77 87.50
11 12.50%
160  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1255
50 3.98
22 1.75
74 5.90
6 0.48
0 0.00
1103 87.89
152 12.11%
161  โรงเรียนบ้านหลัก 75
0 0.00
2 2.67
3 4.00
4 5.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองแวง 167
12 7.19
0 0.00
8 4.79
0 0.00
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
163  โรงเรียนบ้านดินแดง 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
164  โรงเรียนบ้านกันจาน 120
10 8.33
1 0.83
2 1.67
1 0.83
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
165  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 226
10 4.42
2 0.88
7 3.10
4 1.77
3 1.33
200 88.50
26 11.50%
166  โรงเรียนบ้านกฤษณา 132
2 1.52
4 3.03
3 2.27
3 2.27
3 2.27
117 88.64
15 11.36%
167  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
0 0.00
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
168  โรงเรียนบ้านพราน 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
169  โรงเรียนบ้านแทรง 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
170  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 55
0 0.00
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
171  โรงเรียนบ้านโคกสูง 202
1 0.50
7 3.47
14 6.93
0 0.00
0 0.00
180 89.11
22 10.89%
172  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
173  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 93
4 4.30
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
174  โรงเรียนบ้านละลม 375
10 2.67
12 3.20
15 4.00
2 0.53
0 0.00
336 89.60
39 10.40%
175  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 109
5 4.59
1 0.92
5 4.59
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
176  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
177  โรงเรียนบ้านสำโรง 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
178  โรงเรียนบ้านตาดม 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
179  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 114
4 3.51
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
180  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
181  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 135
3 2.22
1 0.74
4 2.96
3 2.22
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
182  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 113
4 3.54
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
183  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
3 2.86
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
184  โรงเรียนบ้านไฮ 110
1 0.91
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
185  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 143
6 4.20
2 1.40
1 0.70
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
186  โรงเรียนบ้านตาโสม 182
7 3.85
0 0.00
2 1.10
1 0.55
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
187  โรงเรียนบ้านแดง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
188  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 112
4 3.57
1 0.89
0 0.00
1 0.89
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
189  โรงเรียนบ้านบ่อ 119
4 3.36
1 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
190  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
191  โรงเรียนบ้านพอก 131
0 0.00
1 0.76
3 2.29
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
192  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
193  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 424
3 0.71
3 0.71
0 0.00
0 0.00
1 0.24
417 98.35
7 1.65%
194  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 162
2 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 98.77
2 1.23%
195  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 247
0 0.00
1 0.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
246 99.60
1 0.40%
196  โรงเรียนบ้านนาวา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านเขวิก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,290 7.89
เตี้ย  1,582 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,867 6.43
ผอมและเตี้ย  1,004 3.46
อ้วนและเตี้ย  551 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,747 74.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,294 คน


25.12%


Powered By www.thaieducation.net