ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านละลม 367
3 0.82
142 38.69
210 57.22
4 1.09
0 0.00
8 2.18
359 97.82%
2  โรงเรียนบ้านนาตราว 193
52 26.94
62 32.12
15 7.77
39 20.21
11 5.70
14 7.25
179 92.75%
3  โรงเรียนบ้านปะอุง 82
27 32.93
18 21.95
8 9.76
15 18.29
0 0.00
14 17.07
68 82.93%
4  โรงเรียนบ้านบัวบก 61
22 36.07
14 22.95
5 8.20
5 8.20
1 1.64
14 22.95
47 77.05%
5  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 154
16 10.39
19 12.34
26 16.88
11 7.14
45 29.22
37 24.03
117 75.97%
6  โรงเรียนบ้านกฤษณา 132
22 16.67
31 23.48
19 14.39
15 11.36
6 4.55
39 29.55
93 70.45%
7  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 110
33 30.00
19 17.27
7 6.36
14 12.73
4 3.64
33 30.00
77 70.00%
8  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 114
32 28.07
35 30.70
10 8.77
2 1.75
0 0.00
35 30.70
79 69.30%
9  โรงเรียนบ้านอังกุล 145
40 27.59
29 20.00
12 8.28
17 11.72
2 1.38
45 31.03
100 68.97%
10  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 148
33 22.30
22 14.86
16 10.81
14 9.46
16 10.81
47 31.76
101 68.24%
11  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 219
72 32.88
31 14.16
8 3.65
27 12.33
11 5.02
70 31.96
149 68.04%
12  โรงเรียนบ้านจำปานวง 206
15 7.28
21 10.19
37 17.96
9 4.37
58 28.16
66 32.04
140 67.96%
13  โรงเรียนบ้านพนมชัย 123
28 22.76
29 23.58
9 7.32
17 13.82
0 0.00
40 32.52
83 67.48%
14  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 46
11 23.91
11 23.91
1 2.17
8 17.39
0 0.00
15 32.61
31 67.39%
15  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 162
46 28.40
36 22.22
1 0.62
25 15.43
0 0.00
54 33.33
108 66.67%
16  โรงเรียนบ้านโคกตาล 255
69 27.06
39 15.29
22 8.63
36 14.12
0 0.00
89 34.90
166 65.10%
17  โรงเรียนบ้านชำแระ 97
21 21.65
12 12.37
15 15.46
11 11.34
4 4.12
34 35.05
63 64.95%
18  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 234
49 20.94
41 17.52
34 14.53
25 10.68
0 0.00
85 36.32
149 63.68%
19  โรงเรียนบ้านกะกำ 137
28 20.44
28 20.44
10 7.30
18 13.14
0 0.00
53 38.69
84 61.31%
20  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 177
39 22.03
26 14.69
20 11.30
16 9.04
7 3.95
69 38.98
108 61.02%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
22 25.88
17 20.00
4 4.71
8 9.41
0 0.00
34 40.00
51 60.00%
22  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 362
82 22.65
58 16.02
32 8.84
40 11.05
5 1.38
145 40.06
217 59.94%
23  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 57
7 12.28
14 24.56
6 10.53
7 12.28
0 0.00
23 40.35
34 59.65%
24  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 113
13 11.50
7 6.19
10 8.85
20 17.70
17 15.04
46 40.71
67 59.29%
25  โรงเรียนบ้านแขว 221
25 11.31
28 12.67
17 7.69
16 7.24
45 20.36
90 40.72
131 59.28%
26  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 138
23 16.67
16 11.59
15 10.87
9 6.52
18 13.04
57 41.30
81 58.70%
27  โรงเรียนบ้านติ้ว 116
31 26.72
17 14.66
4 3.45
13 11.21
2 1.72
49 42.24
67 57.76%
28  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89
20 22.47
13 14.61
6 6.74
12 13.48
0 0.00
38 42.70
51 57.30%
29  โรงเรียนบ้านใจดี 142
28 19.72
21 14.79
18 12.68
14 9.86
0 0.00
61 42.96
81 57.04%
30  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 77
12 15.58
14 18.18
8 10.39
9 11.69
0 0.00
34 44.16
43 55.84%
31  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 120
23 19.17
18 15.00
13 10.83
13 10.83
0 0.00
53 44.17
67 55.83%
32  โรงเรียนบ้านตาอุด 369
29 7.86
16 4.34
49 13.28
45 12.20
65 17.62
165 44.72
204 55.28%
33  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 76
17 22.37
7 9.21
12 15.79
5 6.58
0 0.00
35 46.05
41 53.95%
34  โรงเรียนบ้านโพงกอก 76
6 7.89
6 7.89
13 17.11
4 5.26
12 15.79
35 46.05
41 53.95%
35  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 43
11 25.58
6 13.95
3 6.98
3 6.98
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
36  โรงเรียนบ้านขี้นาค 159
31 19.50
25 15.72
13 8.18
16 10.06
0 0.00
74 46.54
85 53.46%
37  โรงเรียนบ้านตราด 73
17 23.29
8 10.96
5 6.85
5 6.85
4 5.48
34 46.58
39 53.42%
38  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 502
87 17.33
80 15.94
56 11.16
28 5.58
11 2.19
240 47.81
262 52.19%
39  โรงเรียนบ้านแดง 37
10 27.03
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
40  โรงเรียนบ้านจันลม 185
39 21.08
22 11.89
7 3.78
17 9.19
9 4.86
91 49.19
94 50.81%
41  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 243
55 22.63
26 10.70
14 5.76
18 7.41
10 4.12
120 49.38
123 50.62%
42  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 496
75 15.12
67 13.51
51 10.28
36 7.26
19 3.83
248 50.00
248 50.00%
43  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 132
30 22.73
11 8.33
15 11.36
10 7.58
0 0.00
66 50.00
66 50.00%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 176
25 14.20
32 18.18
15 8.52
14 7.95
2 1.14
88 50.00
88 50.00%
45  โรงเรียนบ้านเขวา 6
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
1 16.67
3 50.00
3 50.00%
46  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 196
43 21.94
18 9.18
23 11.73
13 6.63
0 0.00
99 50.51
97 49.49%
47  โรงเรียนบ้านหว้า 94
17 18.09
16 17.02
6 6.38
7 7.45
0 0.00
48 51.06
46 48.94%
48  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 43
10 23.26
5 11.63
2 4.65
4 9.30
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
49  โรงเรียนบ้านหนองพัง 43
6 13.95
4 9.30
9 20.93
2 4.65
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
50  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 187
25 13.37
36 19.25
15 8.02
15 8.02
0 0.00
96 51.34
91 48.66%
51  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 132
16 12.12
14 10.61
14 10.61
8 6.06
12 9.09
68 51.52
64 48.48%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 163
16 9.82
5 3.07
30 18.40
6 3.68
22 13.50
84 51.53
79 48.47%
53  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 25
5 20.00
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
54  โรงเรียนบ้านสนาย 132
21 15.91
9 6.82
18 13.64
4 3.03
11 8.33
69 52.27
63 47.73%
55  โรงเรียนบ้านตาเจา 130
16 12.31
10 7.69
27 20.77
7 5.38
2 1.54
68 52.31
62 47.69%
56  โรงเรียนบ้านสำโรง 78
12 15.38
8 10.26
12 15.38
5 6.41
0 0.00
41 52.56
37 47.44%
57  โรงเรียนบ้านอาวอย 204
23 11.27
9 4.41
37 18.14
7 3.43
20 9.80
108 52.94
96 47.06%
58  โรงเรียนบ้านทำนบ 113
11 9.73
3 2.65
18 15.93
3 2.65
18 15.93
60 53.10
53 46.90%
59  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 103
20 19.42
10 9.71
7 6.80
8 7.77
3 2.91
55 53.40
48 46.60%
60  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 67
14 20.90
5 7.46
4 5.97
4 5.97
4 5.97
36 53.73
31 46.27%
61  โรงเรียนบ้านตาโสม 182
28 15.38
27 14.84
14 7.69
15 8.24
0 0.00
98 53.85
84 46.15%
62  โรงเรียนบ้านผือ 102
19 18.63
7 6.86
2 1.96
5 4.90
14 13.73
55 53.92
47 46.08%
63  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 393
47 11.96
35 8.91
53 13.49
18 4.58
27 6.87
213 54.20
180 45.80%
64  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 187
23 12.30
18 9.63
24 12.83
9 4.81
10 5.35
103 55.08
84 44.92%
65  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 87
14 16.09
6 6.90
14 16.09
5 5.75
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
66  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 377
40 10.61
44 11.67
42 11.14
20 5.31
23 6.10
208 55.17
169 44.83%
67  โรงเรียนบ้านกระแมด 38
8 21.05
4 10.53
1 2.63
4 10.53
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
68  โรงเรียนบ้านสวาย 228
35 15.35
31 13.60
18 7.89
17 7.46
1 0.44
126 55.26
102 44.74%
69  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 110
11 10.00
16 14.55
14 12.73
8 7.27
0 0.00
61 55.45
49 44.55%
70  โรงเรียนบ้านปรือคัน 303
61 20.13
30 9.90
25 8.25
19 6.27
0 0.00
168 55.45
135 44.55%
71  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 79
11 13.92
12 15.19
6 7.59
6 7.59
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
72  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 61
9 14.75
8 13.11
5 8.20
3 4.92
2 3.28
34 55.74
27 44.26%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 143
12 8.39
12 8.39
15 10.49
8 5.59
15 10.49
81 56.64
62 43.36%
74  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 111
16 14.41
6 5.41
15 13.51
3 2.70
7 6.31
64 57.66
47 42.34%
75  โรงเรียนบ้านเหล็ก 442
45 10.18
53 11.99
64 14.48
22 4.98
3 0.68
255 57.69
187 42.31%
76  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 294
35 11.90
37 12.59
31 10.54
21 7.14
0 0.00
170 57.82
124 42.18%
77  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 43
7 16.28
6 13.95
1 2.33
4 9.30
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
78  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 86
23 26.74
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
50 58.14
36 41.86%
79  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 55
6 10.91
4 7.27
7 12.73
3 5.45
3 5.45
32 58.18
23 41.82%
80  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 170
20 11.76
25 14.71
5 2.94
12 7.06
9 5.29
99 58.24
71 41.76%
81  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 65
9 13.85
6 9.23
7 10.77
5 7.69
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
82  โรงเรียนบ้านหว้าน 124
16 12.90
11 8.87
18 14.52
6 4.84
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
83  โรงเรียนบ้านอาลัย 54
2 3.70
4 7.41
14 25.93
2 3.70
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
84  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 195
23 11.79
20 10.26
30 15.38
6 3.08
0 0.00
116 59.49
79 40.51%
85  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 188
8 4.26
11 5.85
22 11.70
9 4.79
26 13.83
112 59.57
76 40.43%
86  โรงเรียนบ้านดู่ 214
20 9.35
30 14.02
20 9.35
9 4.21
7 3.27
128 59.81
86 40.19%
87  โรงเรียนบ้านตาสุด 233
43 18.45
20 8.58
15 6.44
15 6.44
0 0.00
140 60.09
93 39.91%
88  โรงเรียนบ้านพราน 63
11 17.46
3 4.76
8 12.70
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
89  โรงเรียนวัดเขียน 227
35 15.42
13 5.73
33 14.54
9 3.96
0 0.00
137 60.35
90 39.65%
90  โรงเรียนบ้านตูม 154
19 12.34
18 11.69
16 10.39
8 5.19
0 0.00
93 60.39
61 39.61%
91  โรงเรียนบ้านโคกสูง 202
17 8.42
20 9.90
28 13.86
8 3.96
7 3.47
122 60.40
80 39.60%
92  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 102
14 13.73
13 12.75
5 4.90
8 7.84
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
93  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 176
22 12.50
20 11.36
13 7.39
14 7.95
0 0.00
107 60.80
69 39.20%
94  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 424
54 12.74
33 7.78
59 13.92
20 4.72
0 0.00
258 60.85
166 39.15%
95  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
19 15.08
17 13.49
4 3.17
9 7.14
0 0.00
77 61.11
49 38.89%
96  โรงเรียนบ้านเค็ง 126
19 15.08
16 12.70
7 5.56
7 5.56
0 0.00
77 61.11
49 38.89%
97  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 132
22 16.67
9 6.82
13 9.85
6 4.55
1 0.76
81 61.36
51 38.64%
98  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 135
20 14.81
9 6.67
15 11.11
8 5.93
0 0.00
83 61.48
52 38.52%
99  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 350
29 8.29
31 8.86
15 4.29
59 16.86
0 0.00
216 61.71
134 38.29%
100  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 226
35 15.49
21 9.29
14 6.19
15 6.64
1 0.44
140 61.95
86 38.05%
101  โรงเรียนบ้านนาวา 127
7 5.51
6 4.72
32 25.20
3 2.36
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
102  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 131
22 16.79
13 9.92
5 3.82
9 6.87
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
103  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 91
11 12.09
9 9.89
10 10.99
4 4.40
0 0.00
57 62.64
34 37.36%
104  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145
8 5.52
13 8.97
24 16.55
5 3.45
4 2.76
91 62.76
54 37.24%
105  โรงเรียนบ้านมะขาม 245
30 12.24
22 8.98
7 2.86
17 6.94
14 5.71
155 63.27
90 36.73%
106  โรงเรียนบ้านตะเภา 82
8 9.76
8 9.76
12 14.63
2 2.44
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
107  โรงเรียนบ้านแทรง 99
11 11.11
8 8.08
10 10.10
7 7.07
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
108  โรงเรียนบ้านโสน 174
18 10.34
13 7.47
25 14.37
7 4.02
0 0.00
111 63.79
63 36.21%
109  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 36
5 13.89
1 2.78
3 8.33
4 11.11
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
110  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 81
11 13.58
4 4.94
9 11.11
4 4.94
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
111  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 149
11 7.38
6 4.03
23 15.44
5 3.36
8 5.37
96 64.43
53 35.57%
112  โรงเรียนบ้านสามขา 76
12 15.79
5 6.58
6 7.89
4 5.26
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
113  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 124
21 16.94
3 2.42
17 13.71
3 2.42
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
114  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 124
14 11.29
5 4.03
20 16.13
4 3.23
1 0.81
80 64.52
44 35.48%
115  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 263
9 3.42
12 4.56
40 15.21
4 1.52
28 10.65
170 64.64
93 35.36%
116  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 129
17 13.18
10 7.75
11 8.53
7 5.43
0 0.00
84 65.12
45 34.88%
117  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 158
19 12.03
10 6.33
14 8.86
4 2.53
8 5.06
103 65.19
55 34.81%
118  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 510
46 9.02
42 8.24
59 11.57
23 4.51
6 1.18
334 65.49
176 34.51%
119  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 125
16 12.80
8 6.40
10 8.00
6 4.80
3 2.40
82 65.60
43 34.40%
120  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 195
25 12.82
10 5.13
23 11.79
9 4.62
0 0.00
128 65.64
67 34.36%
121  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 216
25 11.57
12 5.56
30 13.89
7 3.24
0 0.00
142 65.74
74 34.26%
122  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 103
12 11.65
12 11.65
5 4.85
6 5.83
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
123  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 190
23 12.11
16 8.42
16 8.42
9 4.74
0 0.00
126 66.32
64 33.68%
124  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 137
18 13.14
5 3.65
20 14.60
3 2.19
0 0.00
91 66.42
46 33.58%
125  โรงเรียนบ้านตาเปียง 164
19 11.59
7 4.27
26 15.85
3 1.83
0 0.00
109 66.46
55 33.54%
126  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 66
6 9.09
7 10.61
6 9.09
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
127  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 124
11 8.87
13 10.48
11 8.87
6 4.84
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
128  โรงเรียนบ้านเขวิก 76
3 3.95
1 1.32
16 21.05
0 0.00
5 6.58
51 67.11
25 32.89%
129  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 107
8 7.48
8 7.48
10 9.35
4 3.74
5 4.67
72 67.29
35 32.71%
130  โรงเรียนบ้านแซรไปร 266
23 8.65
19 7.14
31 11.65
12 4.51
2 0.75
179 67.29
87 32.71%
131  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 40
3 7.50
3 7.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
132  โรงเรียนบ้านเรียม 69
6 8.70
5 7.25
7 10.14
4 5.80
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
133  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 108
9 8.33
4 3.70
12 11.11
2 1.85
7 6.48
74 68.52
34 31.48%
134  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 83
2 2.41
4 4.82
15 18.07
1 1.20
4 4.82
57 68.67
26 31.33%
135  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 93
7 7.53
10 10.75
10 10.75
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
136  โรงเรียนบ้านปราสาท 220
14 6.36
16 7.27
25 11.36
13 5.91
0 0.00
152 69.09
68 30.91%
137  โรงเรียนบ้านหลัก 75
12 16.00
2 2.67
7 9.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
138  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 284
28 9.86
15 5.28
33 11.62
11 3.87
0 0.00
197 69.37
87 30.63%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง 167
19 11.38
12 7.19
15 8.98
5 2.99
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
140  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 56
3 5.36
4 7.14
7 12.50
3 5.36
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
141  โรงเรียนบ้านพอก 129
10 7.75
7 5.43
17 13.18
5 3.88
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
142  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1256
56 4.46
25 1.99
282 22.45
16 1.27
0 0.00
877 69.82
379 30.18%
143  โรงเรียนนิคม ๑ 143
9 6.29
10 6.99
13 9.09
3 2.10
8 5.59
100 69.93
43 30.07%
144  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 137
11 8.03
7 5.11
16 11.68
3 2.19
4 2.92
96 70.07
41 29.93%
145  โรงเรียนวนาสวรรค์ 273
26 9.52
14 5.13
18 6.59
8 2.93
15 5.49
192 70.33
81 29.67%
146  โรงเรียนบ้านดองดึง 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
6 7.32
6 7.32
58 70.73
24 29.27%
147  โรงเรียนบ้านทะลอก 148
14 9.46
7 4.73
16 10.81
6 4.05
0 0.00
105 70.95
43 29.05%
148  โรงเรียนบ้านตรอย 59
3 5.08
4 6.78
9 15.25
1 1.69
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
149  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 73
10 13.70
3 4.11
0 0.00
3 4.11
5 6.85
52 71.23
21 28.77%
150  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 186
11 5.91
11 5.91
18 9.68
6 3.23
6 3.23
134 72.04
52 27.96%
151  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 62
3 4.84
5 8.06
6 9.68
1 1.61
2 3.23
45 72.58
17 27.42%
152  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
2 3.03
3 4.55
10 15.15
1 1.52
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
153  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 156
16 10.26
6 3.85
0 0.00
17 10.90
3 1.92
114 73.08
42 26.92%
154  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
4 5.63
2 2.82
12 16.90
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
155  โรงเรียนจะกงวิทยา 150
10 6.67
9 6.00
18 12.00
3 2.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
156  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 90
6 6.67
3 3.33
13 14.44
2 2.22
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
157  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
9 7.56
3 2.52
19 15.97
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
158  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 96
5 5.21
8 8.33
7 7.29
3 3.13
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
159  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 62
8 12.90
1 1.61
6 9.68
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 109
10 9.17
6 5.50
6 5.50
4 3.67
2 1.83
81 74.31
28 25.69%
161  โรงเรียนบ้านกำแมด 136
7 5.15
16 11.76
4 2.94
6 4.41
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
162  โรงเรียนบ้านไฮ 109
7 6.42
7 6.42
9 8.26
4 3.67
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
163  โรงเรียนบ้านกะดึ 105
7 6.67
6 5.71
10 9.52
3 2.86
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
164  โรงเรียนบ้านระกา 97
3 3.09
4 4.12
8 8.25
9 9.28
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
165  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 211
11 5.21
7 3.32
28 13.27
3 1.42
3 1.42
159 75.36
52 24.64%
166  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 143
8 5.59
3 2.10
22 15.38
2 1.40
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
167  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
11 7.91
8 5.76
13 9.35
2 1.44
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
168  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 103
5 4.85
1 0.97
19 18.45
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
169  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 153
7 4.58
8 5.23
17 11.11
4 2.61
1 0.65
116 75.82
37 24.18%
170  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139
12 8.63
12 8.63
5 3.60
3 2.16
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
171  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 114
11 9.65
3 2.63
11 9.65
2 1.75
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
172  โรงเรียนบ้านสมอ 129
6 4.65
4 3.10
19 14.73
1 0.78
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
173  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 61
3 4.92
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
174  โรงเรียนบ้านตาจวน 62
1 1.61
2 3.23
11 17.74
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
175  โรงเรียนบ้านไทร 120
5 4.17
4 3.33
15 12.50
2 1.67
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
176  โรงเรียนบ้านกู่ 81
4 4.94
1 1.23
13 16.05
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
177  โรงเรียนบ้านตาดม 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
178  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
2 3.64
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
179  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 139
6 4.32
1 0.72
19 13.67
1 0.72
3 2.16
109 78.42
30 21.58%
180  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 277
17 6.14
7 2.53
30 10.83
4 1.44
0 0.00
219 79.06
58 20.94%
181  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 82
2 2.44
1 1.22
14 17.07
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
182  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 113
6 5.31
5 4.42
11 9.73
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
183  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 57
3 5.26
2 3.51
3 5.26
0 0.00
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
184  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 117
6 5.13
2 1.71
14 11.97
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
185  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 136
4 2.94
1 0.74
20 14.71
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
186  โรงเรียนบ้านกันจาน 120
6 5.00
3 2.50
10 8.33
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
187  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 103
5 4.85
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
188  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
7 4.02
4 2.30
15 8.62
1 0.57
3 1.72
144 82.76
30 17.24%
189  โรงเรียนบ้านสกุล 88
3 3.41
4 4.55
7 7.95
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
190  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 124
4 3.23
5 4.03
10 8.06
2 1.61
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
191  โรงเรียนบ้านโพง 91
7 7.69
5 5.49
2 2.20
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
192  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 99
1 1.01
1 1.01
13 13.13
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
193  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 109
5 4.59
1 0.92
10 9.17
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
194  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 100
1 1.00
3 3.00
11 11.00
-1 -1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
195  โรงเรียนบ้านสลักได 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
196  โรงเรียนบ้านดินแดง 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
197  โรงเรียนบ้านบ่อ 119
8 6.72
1 0.84
4 3.36
1 0.84
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
198  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,321 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,547 12.10
เตี้ย  2,718 9.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,413 11.64
ผอมและเตี้ย  1,591 5.43
อ้วนและเตี้ย  801 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,251 58.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,070 คน


41.17%


Powered By www.thaieducation.net