ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกฤษณา 134
90 67.16
14 10.45
17 12.69
10 7.46
3 2.24
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 118
70 59.32
19 16.10
4 3.39
5 4.24
5 4.24
15 12.71
103 87.29%
3  โรงเรียนบ้านโคกตาล 254
18 7.09
5 1.97
6 2.36
190 74.80
0 0.00
35 13.78
219 86.22%
4  โรงเรียนบ้านปรือคัน 302
82 27.15
71 23.51
18 5.96
50 16.56
3 0.99
78 25.83
224 74.17%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
30 35.29
25 29.41
7 8.24
0 0.00
0 0.00
23 27.06
62 72.94%
6  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 505
46 9.11
83 16.44
12 2.38
129 25.54
95 18.81
140 27.72
365 72.28%
7  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
16 24.24
4 6.06
3 4.55
17 25.76
7 10.61
19 28.79
47 71.21%
8  โรงเรียนบ้านกระแมด 39
10 25.64
9 23.08
0 0.00
7 17.95
0 0.00
13 33.33
26 66.67%
9  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 35
7 20.00
10 28.57
2 5.71
4 11.43
0 0.00
12 34.29
23 65.71%
10  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 511
39 7.63
41 8.02
66 12.92
80 15.66
107 20.94
178 34.83
333 65.17%
11  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 72
11 15.28
11 15.28
7 9.72
11 15.28
6 8.33
26 36.11
46 63.89%
12  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 113
32 28.32
19 16.81
3 2.65
8 7.08
10 8.85
41 36.28
72 63.72%
13  โรงเรียนบ้านบัวบก 60
9 15.00
12 20.00
3 5.00
12 20.00
2 3.33
22 36.67
38 63.33%
14  โรงเรียนบ้านเรียม 67
7 10.45
11 16.42
3 4.48
18 26.87
3 4.48
25 37.31
42 62.69%
15  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 88
14 15.91
9 10.23
1 1.14
23 26.14
7 7.95
34 38.64
54 61.36%
16  โรงเรียนบ้านตูม 153
9 5.88
19 12.42
9 5.88
28 18.30
28 18.30
60 39.22
93 60.78%
17  โรงเรียนบ้านตาเปียง 164
9 5.49
14 8.54
29 17.68
31 18.90
16 9.76
65 39.63
99 60.37%
18  โรงเรียนบ้านพนมชัย 122
31 25.41
27 22.13
13 10.66
0 0.00
2 1.64
49 40.16
73 59.84%
19  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 137
42 30.66
13 9.49
14 10.22
10 7.30
0 0.00
58 42.34
79 57.66%
20  โรงเรียนบ้านมะขาม 244
38 15.57
37 15.16
6 2.46
33 13.52
26 10.66
104 42.62
140 57.38%
21  โรงเรียนบ้านไฮ 108
17 15.74
19 17.59
7 6.48
9 8.33
7 6.48
49 45.37
59 54.63%
22  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 151
35 23.18
20 13.25
16 10.60
9 5.96
1 0.66
70 46.36
81 53.64%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 177
17 9.60
32 18.08
10 5.65
34 19.21
0 0.00
84 47.46
93 52.54%
24  โรงเรียนบ้านสนาย 133
14 10.53
7 5.26
10 7.52
21 15.79
17 12.78
64 48.12
69 51.88%
25  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 142
2 1.41
13 9.15
15 10.56
15 10.56
25 17.61
72 50.70
70 49.30%
26  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 133
16 12.03
12 9.02
12 9.02
13 9.77
12 9.02
68 51.13
65 48.87%
27  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 377
73 19.36
62 16.45
32 8.49
13 3.45
3 0.80
194 51.46
183 48.54%
28  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 77
1 1.30
9 11.69
4 5.19
10 12.99
13 16.88
40 51.95
37 48.05%
29  โรงเรียนบ้านติ้ว 115
24 20.87
20 17.39
6 5.22
4 3.48
1 0.87
60 52.17
55 47.83%
30  โรงเรียนบ้านผือ 104
9 8.65
15 14.42
6 5.77
11 10.58
8 7.69
55 52.88
49 47.12%
31  โรงเรียนบ้านปะอุง 80
13 16.25
7 8.75
5 6.25
9 11.25
3 3.75
43 53.75
37 46.25%
32  โรงเรียนบ้านสมอ 131
18 13.74
9 6.87
11 8.40
13 9.92
9 6.87
71 54.20
60 45.80%
33  โรงเรียนบ้านไทร 123
10 8.13
4 3.25
12 9.76
14 11.38
16 13.01
67 54.47
56 45.53%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 163
19 11.66
12 7.36
12 7.36
31 19.02
0 0.00
89 54.60
74 45.40%
35  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 42
6 14.29
6 14.29
3 7.14
4 9.52
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
36  โรงเรียนบ้านหนองพัง 43
0 0.00
4 9.30
15 34.88
0 0.00
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
37  โรงเรียนบ้านตรอย 57
8 14.04
7 12.28
4 7.02
2 3.51
4 7.02
32 56.14
25 43.86%
38  โรงเรียนบ้านทำนบ 114
19 16.67
12 10.53
14 12.28
5 4.39
0 0.00
64 56.14
50 43.86%
39  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 75
22 29.33
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 115
9 7.83
17 14.78
23 20.00
0 0.00
0 0.00
66 57.39
49 42.61%
41  โรงเรียนบ้านแซรไปร 268
35 13.06
58 21.64
21 7.84
0 0.00
0 0.00
154 57.46
114 42.54%
42  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 106
1 0.94
12 11.32
4 3.77
13 12.26
15 14.15
61 57.55
45 42.45%
43  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 64
8 12.50
7 10.94
10 15.63
1 1.56
1 1.56
37 57.81
27 42.19%
44  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 201
23 11.44
13 6.47
20 9.95
15 7.46
10 4.98
120 59.70
81 40.30%
45  โรงเรียนบ้านอาลัย 55
2 3.64
7 12.73
13 23.64
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
46  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123
25 20.33
10 8.13
3 2.44
10 8.13
1 0.81
74 60.16
49 39.84%
47  โรงเรียนบ้านแขว 221
20 9.05
43 19.46
15 6.79
7 3.17
1 0.45
135 61.09
86 38.91%
48  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 67
5 7.46
13 19.40
1 1.49
7 10.45
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
49  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 156
17 10.90
10 6.41
5 3.21
23 14.74
5 3.21
96 61.54
60 38.46%
50  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 60
11 18.33
5 8.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
51  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 103
8 7.77
15 14.56
7 6.80
8 7.77
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
52  โรงเรียนบ้านปราสาท 222
33 14.86
15 6.76
11 4.95
15 6.76
10 4.50
138 62.16
84 37.84%
53  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 138
6 4.35
10 7.25
9 6.52
16 11.59
11 7.97
86 62.32
52 37.68%
54  โรงเรียนบ้านโคกสูง 202
7 3.47
12 5.94
13 6.44
19 9.41
25 12.38
126 62.38
76 37.62%
55  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 496
76 15.32
47 9.48
26 5.24
37 7.46
0 0.00
310 62.50
186 37.50%
56  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 110
12 10.91
7 6.36
6 5.45
10 9.09
6 5.45
69 62.73
41 37.27%
57  โรงเรียนบ้านจำปานวง 212
30 14.15
22 10.38
27 12.74
0 0.00
0 0.00
133 62.74
79 37.26%
58  โรงเรียนบ้านอังกุล 146
6 4.11
20 13.70
12 8.22
9 6.16
6 4.11
93 63.70
53 36.30%
59  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 187
12 6.42
19 10.16
16 8.56
17 9.09
3 1.60
120 64.17
67 35.83%
60  โรงเรียนบ้านชำแระ 96
10 10.42
10 10.42
6 6.25
5 5.21
3 3.13
62 64.58
34 35.42%
61  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 187
45 24.06
5 2.67
16 8.56
0 0.00
0 0.00
121 64.71
66 35.29%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 88
25 28.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
1 1.14
57 64.77
31 35.23%
63  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 168
16 9.52
18 10.71
1 0.60
18 10.71
6 3.57
109 64.88
59 35.12%
64  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 141
10 7.09
29 20.57
10 7.09
0 0.00
0 0.00
92 65.25
49 34.75%
65  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 124
5 4.03
7 5.65
6 4.84
12 9.68
13 10.48
81 65.32
43 34.68%
66  โรงเรียนวัดเขียน 227
39 17.18
13 5.73
26 11.45
0 0.00
0 0.00
149 65.64
78 34.36%
67  โรงเรียนบ้านตาสุด 233
44 18.88
24 10.30
12 5.15
0 0.00
0 0.00
153 65.67
80 34.33%
68  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 194
38 19.59
0 0.00
28 14.43
0 0.00
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
69  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 108
5 4.63
8 7.41
11 10.19
9 8.33
3 2.78
72 66.67
36 33.33%
70  โรงเรียนบ้านสลักได 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
71  โรงเรียนบ้านดู่ 212
16 7.55
8 3.77
7 3.30
24 11.32
15 7.08
142 66.98
70 33.02%
72  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 182
10 5.49
16 8.79
12 6.59
10 5.49
12 6.59
122 67.03
60 32.97%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 110
10 9.09
7 6.36
2 1.82
7 6.36
10 9.09
74 67.27
36 32.73%
74  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 41
3 7.32
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
75  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 120
13 10.83
14 11.67
9 7.50
2 1.67
0 0.00
82 68.33
38 31.67%
76  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 122
16 13.11
6 4.92
10 8.20
0 0.00
6 4.92
84 68.85
38 31.15%
77  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 132
4 3.03
6 4.55
13 9.85
10 7.58
8 6.06
91 68.94
41 31.06%
78  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 55
12 21.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
79  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 356
9 2.53
28 7.87
44 12.36
27 7.58
0 0.00
248 69.66
108 30.34%
80  โรงเรียนบ้านตาอุด 374
17 4.55
14 3.74
29 7.75
31 8.29
22 5.88
261 69.79
113 30.21%
81  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 160
19 11.88
7 4.38
14 8.75
0 0.00
8 5.00
112 70.00
48 30.00%
82  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 64
6 9.38
6 9.38
3 4.69
4 6.25
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
83  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 91
4 4.40
4 4.40
4 4.40
8 8.79
7 7.69
64 70.33
27 29.67%
84  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1257
33 2.63
127 10.10
209 16.63
3 0.24
1 0.08
884 70.33
373 29.67%
85  โรงเรียนบ้านจันลม 187
29 15.51
13 6.95
5 2.67
8 4.28
0 0.00
132 70.59
55 29.41%
86  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 133
29 21.80
2 1.50
0 0.00
0 0.00
8 6.02
94 70.68
39 29.32%
87  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 360
36 10.00
23 6.39
9 2.50
26 7.22
10 2.78
256 71.11
104 28.89%
88  โรงเรียนบ้านกะกำ 137
12 8.76
10 7.30
14 10.22
3 2.19
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
89  โรงเรียนบ้านหนองกาด 127
20 15.75
14 11.02
2 1.57
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
90  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 193
20 10.36
0 0.00
17 8.81
16 8.29
0 0.00
140 72.54
53 27.46%
91  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 66
5 7.58
5 7.58
6 9.09
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
92  โรงเรียนบ้านโพงกอก 77
6 7.79
6 7.79
9 11.69
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
93  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 189
13 6.88
10 5.29
12 6.35
11 5.82
5 2.65
138 73.02
51 26.98%
94  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 97
13 13.40
7 7.22
1 1.03
4 4.12
1 1.03
71 73.20
26 26.80%
95  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 390
35 8.97
18 4.62
44 11.28
3 0.77
4 1.03
286 73.33
104 26.67%
96  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 177
15 8.47
5 2.82
6 3.39
15 8.47
6 3.39
130 73.45
47 26.55%
97  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 293
12 4.10
17 5.80
37 12.63
10 3.41
0 0.00
217 74.06
76 25.94%
98  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 148
20 13.51
9 6.08
9 6.08
0 0.00
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
99  โรงเรียนบ้านตราด 71
3 4.23
4 5.63
3 4.23
4 5.63
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
100  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 76
3 3.95
1 1.32
5 6.58
4 5.26
6 7.89
57 75.00
19 25.00%
101  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 315
16 5.08
11 3.49
12 3.81
27 8.57
12 3.81
237 75.24
78 24.76%
102  โรงเรียนบ้านนาวา 126
5 3.97
2 1.59
22 17.46
2 1.59
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
103  โรงเรียนบ้านตาจวน 61
9 14.75
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
104  โรงเรียนบ้านเหล็ก 442
4 0.90
4 0.90
8 1.81
46 10.41
46 10.41
334 75.57
108 24.43%
105  โรงเรียนบ้านระกา 99
5 5.05
6 6.06
4 4.04
6 6.06
3 3.03
75 75.76
24 24.24%
106  โรงเรียนบ้านทะลอก 147
16 10.88
6 4.08
5 3.40
3 2.04
5 3.40
112 76.19
35 23.81%
107  โรงเรียนบ้านโพง 90
11 12.22
5 5.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
108  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 215
27 12.56
11 5.12
12 5.58
0 0.00
0 0.00
165 76.74
50 23.26%
109  โรงเรียนบ้านละลม 382
15 3.93
19 4.97
23 6.02
18 4.71
12 3.14
295 77.23
87 22.77%
110  โรงเรียนบ้านใจดี 141
7 4.96
6 4.26
17 12.06
2 1.42
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
111  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
16 13.91
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
112  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 62
5 8.06
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
113  โรงเรียนบ้านนาตราว 189
18 9.52
9 4.76
13 6.88
1 0.53
1 0.53
147 77.78
42 22.22%
114  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 105
13 12.38
1 0.95
9 8.57
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
115  โรงเรียนบ้านตาเจา 128
0 0.00
4 3.13
13 10.16
11 8.59
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
116  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 288
10 3.47
10 3.47
20 6.94
21 7.29
2 0.69
225 78.13
63 21.88%
117  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 110
1 0.91
10 9.09
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
118  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 149
0 0.00
5 3.36
16 10.74
1 0.67
10 6.71
117 78.52
32 21.48%
119  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 141
12 8.51
10 7.09
0 0.00
3 2.13
5 3.55
111 78.72
30 21.28%
120  โรงเรียนบ้านเค็ง 127
12 9.45
9 7.09
6 4.72
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
121  โรงเรียนบ้านขี้นาค 160
7 4.38
13 8.13
11 6.88
3 1.88
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
122  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 190
15 7.89
11 5.79
12 6.32
2 1.05
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
123  โรงเรียนบ้านสวาย 230
14 6.09
10 4.35
16 6.96
6 2.61
2 0.87
182 79.13
48 20.87%
124  โรงเรียนวนาสวรรค์ 270
29 10.74
9 3.33
13 4.81
5 1.85
0 0.00
214 79.26
56 20.74%
125  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 137
10 7.30
7 5.11
11 8.03
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
126  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 235
15 6.38
10 4.26
20 8.51
2 0.85
0 0.00
188 80.00
47 20.00%
127  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 83
9 10.84
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
128  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 104
2 1.92
0 0.00
16 15.38
1 0.96
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
129  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 100
1 1.00
2 2.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
130  โรงเรียนบ้านตาโสม 179
19 10.61
2 1.12
2 1.12
6 3.35
5 2.79
145 81.01
34 18.99%
131  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 43
5 11.63
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
132  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 285
14 4.91
11 3.86
18 6.32
7 2.46
3 1.05
232 81.40
53 18.60%
133  โรงเรียนบ้านโสน 152
6 3.95
0 0.00
12 7.89
0 0.00
10 6.58
124 81.58
28 18.42%
134  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
3 4.23
2 2.82
6 8.45
2 2.82
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
135  โรงเรียนบ้านบ่อ 121
17 14.05
3 2.48
2 1.65
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
136  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 154
7 4.55
6 3.90
15 9.74
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
137  โรงเรียนบ้านหว้าน 121
10 8.26
7 5.79
5 4.13
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
138  โรงเรียนบ้านหว้า 94
11 11.70
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
139  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
6 10.71
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
140  โรงเรียนบ้านอาวอย 202
10 4.95
10 4.95
16 7.92
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
141  โรงเรียนบ้านกะดึ 107
11 10.28
3 2.80
3 2.80
2 1.87
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
142  โรงเรียนบ้านดินแดง 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
0 0.00
5 7.35
56 82.35
12 17.65%
143  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 97
11 11.34
2 2.06
3 3.09
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
144  โรงเรียนบ้านกู่ 80
5 6.25
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
145  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 226
23 10.18
0 0.00
9 3.98
5 2.21
2 0.88
187 82.74
39 17.26%
146  โรงเรียนบ้านสามขา 76
9 11.84
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
147  โรงเรียนบ้านเขวา 6
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
148  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 43
0 0.00
2 4.65
1 2.33
4 9.30
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
149  โรงเรียนบ้านเขวิก 75
3 4.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
150  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
151  โรงเรียนบ้านกันจาน 120
12 10.00
6 5.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
152  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 122
4 3.28
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
153  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142
6 4.23
11 7.75
5 3.52
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
154  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 46
3 6.52
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
155  โรงเรียนบ้านพอก 132
9 6.82
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
156  โรงเรียนบ้านหนองแวง 165
19 11.52
1 0.61
5 3.03
0 0.00
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
157  โรงเรียนบ้านตาดม 41
5 12.20
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
158  โรงเรียนบ้านสกุล 89
5 5.62
3 3.37
3 3.37
1 1.12
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
159  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 111
7 6.31
2 1.80
6 5.41
0 0.00
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
160  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 91
6 6.59
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
161  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84
1 1.19
2 2.38
4 4.76
1 1.19
4 4.76
72 85.71
12 14.29%
162  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 88
2 2.27
7 7.95
3 3.41
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
163  โรงเรียนบ้านกำแมด 135
2 1.48
6 4.44
10 7.41
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
164  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 177
2 1.13
12 6.78
9 5.08
0 0.00
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
165  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 102
5 4.90
7 6.86
1 0.98
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
166  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 214
4 1.87
9 4.21
10 4.67
3 1.40
1 0.47
187 87.38
27 12.62%
167  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 136
6 4.41
3 2.21
3 2.21
5 3.68
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
168  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 190
6 3.16
10 5.26
6 3.16
1 0.53
0 0.00
167 87.89
23 12.11%
169  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 135
5 3.70
3 2.22
4 2.96
3 2.22
1 0.74
119 88.15
16 11.85%
170  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 127
4 3.15
3 2.36
5 3.94
2 1.57
1 0.79
112 88.19
15 11.81%
171  โรงเรียนบ้านสำโรง 77
3 3.90
4 5.19
2 2.60
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
172  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 115
11 9.57
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
173  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
174  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 62
5 8.06
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
175  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 129
8 6.20
6 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
176  โรงเรียนบ้านดองดึง 84
0 0.00
1 1.19
3 3.57
1 1.19
4 4.76
75 89.29
9 10.71%
177  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
3 3.57
75 89.29
9 10.71%
178  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 113
4 3.54
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
179  โรงเรียนบ้านตะเภา 85
1 1.18
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
180  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163
11 6.75
5 3.07
1 0.61
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
181  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 61
6 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
182  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 176
5 2.84
1 0.57
2 1.14
6 3.41
3 1.70
159 90.34
17 9.66%
183  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 247
8 3.24
5 2.02
10 4.05
0 0.00
0 0.00
224 90.69
23 9.31%
184  โรงเรียนบ้านหลัก 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
185  โรงเรียนนิคม ๑ 144
8 5.56
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
186  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 54
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
187  โรงเรียนบ้านพราน 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
188  โรงเรียนบ้านแดง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
189  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
3 2.16
3 2.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
190  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
3 2.36
2 1.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
191  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 26
-1 -3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
192  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
193  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
1 1.15
84 96.55
3 3.45%
194  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
195  โรงเรียนจะกงวิทยา 184
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 428
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
428 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านแทรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,631 8.99
เตี้ย  1,979 6.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,965 6.72
ผอมและเตี้ย  1,597 5.46
อ้วนและเตี้ย  838 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,252 69.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,010 คน


30.79%


Powered By www.thaieducation.net