ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.99
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 34
14 41.18
3 8.82
5 14.71
12 35.29
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 73
64 87.67
5 6.85
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพิงพวย 70
13 18.57
20 28.57
10 14.29
16 22.86
11 15.71
0 0.00
70 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 56
56 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 32
19 59.38
8 25.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 161
129 80.12
1 0.62
14 8.70
13 8.07
1 0.62
3 1.86
158 98.14%
7  โรงเรียนบ้านอาจญา 98
16 16.33
6 6.12
15 15.31
22 22.45
12 12.24
27 27.55
71 72.45%
8  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 74
5 6.76
11 14.86
5 6.76
14 18.92
16 21.62
23 31.08
51 68.92%
9  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 34
-6 -17.65
7 20.59
5 14.71
8 23.53
8 23.53
12 35.29
22 64.71%
10  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 198
28 14.14
38 19.19
9 4.55
21 10.61
16 8.08
86 43.43
112 56.57%
11  โรงเรียนบ้านดู่ 128
15 11.72
31 24.22
14 10.94
7 5.47
1 0.78
60 46.88
68 53.13%
12  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 79
10 12.66
10 12.66
17 21.52
2 2.53
1 1.27
39 49.37
40 50.63%
13  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 171
35 20.47
24 14.04
17 9.94
8 4.68
2 1.17
85 49.71
86 50.29%
14  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
21 13.46
8 5.13
19 12.18
4 2.56
26 16.67
78 50.00
78 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 130
12 9.23
3 2.31
14 10.77
14 10.77
16 12.31
71 54.62
59 45.38%
16  โรงเรียนบ้านหนองหิน 115
3 2.61
8 6.96
9 7.83
11 9.57
17 14.78
67 58.26
48 41.74%
17  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 142
10 7.04
5 3.52
17 11.97
15 10.56
10 7.04
85 59.86
57 40.14%
18  โรงเรียนบ้านโคกกุง 31
4 12.90
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
19  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 646
10 1.55
16 2.48
88 13.62
26 4.02
103 15.94
403 62.38
243 37.62%
20  โรงเรียนบ้านทัพไทย 45
8 17.78
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
21  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 108
16 14.81
11 10.19
11 10.19
0 0.00
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
22  โรงเรียนบ้านธรรมษา 77
8 10.39
6 7.79
6 7.79
4 5.19
3 3.90
50 64.94
27 35.06%
23  โรงเรียนบ้านสาโรช 77
17 22.08
5 6.49
4 5.19
1 1.30
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
24  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 164
11 6.71
7 4.27
14 8.54
14 8.54
11 6.71
107 65.24
57 34.76%
25  โรงเรียนบ้านโพนโก 101
11 10.89
2 1.98
11 10.89
5 4.95
6 5.94
66 65.35
35 34.65%
26  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 106
10 9.43
7 6.60
11 10.38
7 6.60
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
27  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 164
15 9.15
10 6.10
5 3.05
12 7.32
12 7.32
110 67.07
54 32.93%
28  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 67
11 16.42
3 4.48
5 7.46
1 1.49
2 2.99
45 67.16
22 32.84%
29  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 118
20 16.95
8 6.78
7 5.93
3 2.54
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
30  โรงเรียนไตรคามวิทยา 153
11 7.19
15 9.80
20 13.07
2 1.31
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
31  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 95
5 5.26
3 3.16
8 8.42
5 5.26
8 8.42
66 69.47
29 30.53%
32  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 96
4 4.17
2 2.08
8 8.33
4 4.17
11 11.46
67 69.79
29 30.21%
33  โรงเรียนบ้านโคกสูง 81
11 13.58
3 3.70
7 8.64
3 3.70
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
34  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
10 10.00
2 2.00
13 13.00
4 4.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
35  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 125
16 12.80
9 7.20
8 6.40
3 2.40
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
36  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 71
9 12.68
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
37  โรงเรียนบ้านกะทะ 104
6 5.77
10 9.62
6 5.77
7 6.73
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
38  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 158
11 6.96
7 4.43
12 7.59
5 3.16
9 5.70
114 72.15
44 27.85%
39  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 79
8 10.13
4 5.06
4 5.06
2 2.53
4 5.06
57 72.15
22 27.85%
40  โรงเรียนบ้านโนนสูง 121
9 7.44
16 13.22
7 5.79
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
41  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 166
36 21.69
3 1.81
1 0.60
2 1.20
3 1.81
121 72.89
45 27.11%
42  โรงเรียนบ้านตระมูง 229
42 18.34
8 3.49
10 4.37
2 0.87
0 0.00
167 72.93
62 27.07%
43  โรงเรียนบ้านเบิด 204
18 8.82
3 1.47
34 16.67
0 0.00
0 0.00
149 73.04
55 26.96%
44  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 257
18 7.00
8 3.11
17 6.61
14 5.45
12 4.67
188 73.15
69 26.85%
45  โรงเรียนบ้านแก 388
18 4.64
38 9.79
35 9.02
1 0.26
10 2.58
286 73.71
102 26.29%
46  โรงเรียนบ้านหาญฮี 134
10 7.46
9 6.72
7 5.22
4 2.99
5 3.73
99 73.88
35 26.12%
47  โรงเรียนบ้านผือน้อย 96
9 9.38
0 0.00
4 4.17
6 6.25
6 6.25
71 73.96
25 26.04%
48  โรงเรียนบ้านปรีง 171
12 7.02
8 4.68
2 1.17
20 11.70
2 1.17
127 74.27
44 25.73%
49  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 172
30 17.44
0 0.00
10 5.81
0 0.00
4 2.33
128 74.42
44 25.58%
50  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 47
4 8.51
3 6.38
3 6.38
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
51  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 172
20 11.63
9 5.23
14 8.14
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองแสง 28
4 14.29
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
53  โรงเรียนบ้านนาดี 205
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 16.59
17 8.29
154 75.12
51 24.88%
54  โรงเรียนบ้านลุงปุง 292
32 10.96
2 0.68
38 13.01
0 0.00
0 0.00
220 75.34
72 24.66%
55  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 112
8 7.14
10 8.93
4 3.57
5 4.46
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
56  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
57  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 162
13 8.02
12 7.41
13 8.02
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
58  โรงเรียนบ้านยางชุม 150
10 6.67
5 3.33
20 13.33
0 0.00
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 357
25 7.00
5 1.40
50 14.01
1 0.28
2 0.56
274 76.75
83 23.25%
60  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
6 7.23
2 2.41
9 10.84
0 0.00
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
61  โรงเรียนบ้านนาอุดม 44
5 11.36
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
62  โรงเรียนบ้านปอหมัน 88
8 9.09
0 0.00
11 12.50
0 0.00
1 1.14
68 77.27
20 22.73%
63  โรงเรียนบ้านโพนครก 188
10 5.32
8 4.26
23 12.23
1 0.53
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
64  โรงเรียนบ้านทับน้อย 45
3 6.67
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
65  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
66  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
7 7.07
6 6.06
7 7.07
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
67  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 77
4 5.19
3 3.90
4 5.19
3 3.90
3 3.90
60 77.92
17 22.08%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
69  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 276
37 13.41
0 0.00
23 8.33
0 0.00
0 0.00
216 78.26
60 21.74%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
6 6.74
5 5.62
5 5.62
2 2.25
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
71  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 136
10 7.35
1 0.74
13 9.56
5 3.68
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
72  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 122
16 13.11
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
73  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 132
6 4.55
8 6.06
11 8.33
3 2.27
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
74  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
9 6.82
1 0.76
17 12.88
1 0.76
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
75  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 62
6 9.68
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
76  โรงเรียนบ้านตาฮะ 106
4 3.77
4 3.77
7 6.60
0 0.00
7 6.60
84 79.25
22 20.75%
77  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
12 7.32
4 2.44
10 6.10
8 4.88
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
78  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 174
24 13.79
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
138 79.31
36 20.69%
79  โรงเรียนบ้านแคนดำ 73
2 2.74
5 6.85
6 8.22
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 239
12 5.02
10 4.18
23 9.62
4 1.67
0 0.00
190 79.50
49 20.50%
81  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
82  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
83  โรงเรียนบ้านบัวโคก 197
18 9.14
0 0.00
15 7.61
6 3.05
1 0.51
157 79.70
40 20.30%
84  โรงเรียนบ้านกาพระ 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
4 4.04
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
85  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 114
5 4.39
2 1.75
16 14.04
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
86  โรงเรียนบ้านคำผง 180
14 7.78
20 11.11
2 1.11
0 0.00
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
87  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 255
35 13.73
2 0.78
13 5.10
1 0.39
0 0.00
204 80.00
51 20.00%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
0 0.00
5 7.69
52 80.00
13 20.00%
90  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
5 10.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
91  โรงเรียนบ้านบะ 222
25 11.26
9 4.05
9 4.05
1 0.45
0 0.00
178 80.18
44 19.82%
92  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 300
18 6.00
8 2.67
12 4.00
16 5.33
5 1.67
241 80.33
59 19.67%
93  โรงเรียนบ้านตึกชุม 214
7 3.27
7 3.27
27 12.62
1 0.47
0 0.00
172 80.37
42 19.63%
94  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 374
44 11.76
1 0.27
28 7.49
0 0.00
0 0.00
301 80.48
73 19.52%
95  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 278
13 4.68
15 5.40
24 8.63
0 0.00
0 0.00
226 81.29
52 18.71%
96  โรงเรียนบ้านกระสัง 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
97  โรงเรียนบ้านยาง 158
10 6.33
7 4.43
4 2.53
5 3.16
3 1.90
129 81.65
29 18.35%
98  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 96
0 0.00
2 2.08
15 15.63
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
99  โรงเรียนบ้านนานวน 204
8 3.92
11 5.39
14 6.86
2 0.98
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
100  โรงเรียนบ้านหนองคู 111
5 4.50
3 2.70
10 9.01
1 0.90
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
101  โรงเรียนบ้านธาตุ 124
8 6.45
2 1.61
10 8.06
0 0.00
1 0.81
103 83.06
21 16.94%
102  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
103  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
104  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 60
7 11.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
105  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
106  โรงเรียนบ้านโพนทา 50
3 6.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
107  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
6 3.61
6 3.61
13 7.83
1 0.60
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 148
1 0.68
1 0.68
21 14.19
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
109  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 97
5 5.15
1 1.03
9 9.28
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
110  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 145
10 6.90
3 2.07
8 5.52
1 0.69
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
111  โรงเรียนบ้านหนองผือ 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
112  โรงเรียนบ้านจาน 140
3 2.14
3 2.14
15 10.71
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
113  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 349
22 6.30
6 1.72
17 4.87
4 1.15
3 0.86
297 85.10
52 14.90%
114  โรงเรียนบ้านนานวล 121
0 0.00
3 2.48
2 1.65
11 9.09
2 1.65
103 85.12
18 14.88%
115  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
116  โรงเรียนบ้านตากลาง 115
5 4.35
3 2.61
7 6.09
2 1.74
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
117  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
118  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 76
6 7.89
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
119  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 56
4 7.14
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
120  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
121  โรงเรียนบ้านโนนทราย 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
122  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 156
7 4.49
3 1.92
11 7.05
1 0.64
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
123  โรงเรียนบ้านตานบ 100
6 6.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
124  โรงเรียนบ้านสะทืด 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
125  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 65
4 6.15
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
126  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
127  โรงเรียนบ้านโสมน 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
128  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 430
27 6.28
8 1.86
16 3.72
3 0.70
4 0.93
372 86.51
58 13.49%
129  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 116
1 0.86
4 3.45
7 6.03
3 2.59
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
130  โรงเรียนบ้านโนนสัง 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
131  โรงเรียนบ้านบัว 70
0 0.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
132  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 131
2 1.53
1 0.76
13 9.92
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
133  โรงเรียนบ้านเมืองแก 131
6 4.58
0 0.00
7 5.34
3 2.29
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
134  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
135  โรงเรียนบ้านศาลา 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
136  โรงเรียนบ้านขะยูง 101
4 3.96
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
137  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
138  โรงเรียนบ้านแสนสุข 88
0 0.00
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
139  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
1 0.74
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
140  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 148
3 2.03
2 1.35
7 4.73
1 0.68
3 2.03
132 89.19
16 10.81%
141  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
3 3.57
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
142  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 113
6 5.31
1 0.88
5 4.42
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
143  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 135
0 0.00
6 4.44
8 5.93
0 0.00
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
144  โรงเรียนบ้านระเวียง 184
0 0.00
18 9.78
1 0.54
0 0.00
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
145  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
146  โรงเรียนหัวพี 79
3 3.80
1 1.27
3 3.80
0 0.00
1 1.27
71 89.87
8 10.13%
147  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 140
1 0.71
2 1.43
7 5.00
3 2.14
1 0.71
126 90.00
14 10.00%
148  โรงเรียนบ้านอาพืด 110
5 4.55
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
149  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 93
1 1.08
3 3.23
3 3.23
2 2.15
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
150  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
151  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 157
4 2.55
3 1.91
6 3.82
1 0.64
1 0.64
142 90.45
15 9.55%
152  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 21
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
153  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
154  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 90
2 2.22
0 0.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
155  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 126
0 0.00
0 0.00
11 8.73
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
156  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
157  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 105
2 1.90
0 0.00
6 5.71
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
158  โรงเรียนบ้านงิ้ว 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
159  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
11 6.92
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 91.82
13 8.18%
160  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
161  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 165
3 1.82
0 0.00
10 6.06
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
162  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
163  โรงเรียนบ้านระหาร 145
1 0.69
5 3.45
0 0.00
4 2.76
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
164  โรงเรียนบ้านหนองตาด 116
4 3.45
1 0.86
3 2.59
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
165  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 202
8 3.96
0 0.00
5 2.48
0 0.00
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
166  โรงเรียนบ้านบอน 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
167  โรงเรียนบ้านเป้า 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
168  โรงเรียนบ้านอาคุณ 103
4 3.88
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
169  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 124
3 2.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.23
117 94.35
7 5.65%
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
0 0.00
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
171  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
172  โรงเรียนบ้านหนองกา 235
6 2.55
0 0.00
6 2.55
0 0.00
0 0.00
223 94.89
12 5.11%
173  โรงเรียนบ้านสร้างบก 108
3 2.78
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
174  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
2 3.03
63 95.45
3 4.55%
175  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
5 2.96
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
162 95.86
7 4.14%
176  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
177  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 85
2 2.35
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
178  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 63
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
179  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.13
62 96.88
2 3.13%
180  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.80
2 1.60
122 97.60
3 2.40%
181  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 198
0 0.00
0 0.00
2 1.01
0 0.00
0 0.00
196 98.99
2 1.01%
182  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านปราสาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านสายสนอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองบึง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโสกแดง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,411 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,685 7.52
เตี้ย  756 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,577 7.04
ผอมและเตี้ย  514 2.29
อ้วนและเตี้ย  424 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,455 77.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,956 คน


22.11%


Powered By www.thaieducation.net