ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.74
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
17 51.52
3 9.09
4 12.12
9 27.27
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 73
64 87.67
5 6.85
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 56
56 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพิงพวย 70
13 18.57
20 28.57
10 14.29
16 22.86
11 15.71
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 161
126 78.26
2 1.24
16 9.94
15 9.32
2 1.24
0 0.00
161 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 35
4 11.43
21 60.00
10 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
7  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 75
8 10.67
7 9.33
23 30.67
14 18.67
23 30.67
0 0.00
75 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 131
28 21.37
28 21.37
13 9.92
28 21.37
13 9.92
21 16.03
110 83.97%
9  โรงเรียนบ้านอาจญา 99
16 16.16
6 6.06
15 15.15
22 22.22
12 12.12
28 28.28
71 71.72%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 74
5 6.76
10 13.51
6 8.11
15 20.27
16 21.62
22 29.73
52 70.27%
11  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 170
37 21.76
20 11.76
34 20.00
15 8.82
11 6.47
53 31.18
117 68.82%
12  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 50
27 54.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
16 32.00
34 68.00%
13  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
25 25.00
19 19.00
10 10.00
11 11.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
14  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 151
29 19.21
23 15.23
23 15.23
15 9.93
6 3.97
55 36.42
96 63.58%
15  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 197
30 15.23
40 20.30
11 5.58
23 11.68
18 9.14
75 38.07
122 61.93%
16  โรงเรียนบ้านผือน้อย 96
20 20.83
10 10.42
10 10.42
11 11.46
7 7.29
38 39.58
58 60.42%
17  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
34 44.16
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
32 41.56
45 58.44%
18  โรงเรียนบ้านทัพไทย 45
18 40.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
19  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 76
9 11.84
6 7.89
3 3.95
15 19.74
9 11.84
34 44.74
42 55.26%
20  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
22 14.10
8 5.13
22 14.10
5 3.21
28 17.95
71 45.51
85 54.49%
21  โรงเรียนบ้านดู่ 127
15 11.81
31 24.41
14 11.02
7 5.51
1 0.79
59 46.46
68 53.54%
22  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 79
16 20.25
6 7.59
6 7.59
5 6.33
4 5.06
42 53.16
37 46.84%
23  โรงเรียนบ้านผักไหม 158
20 12.66
12 7.59
15 9.49
22 13.92
0 0.00
89 56.33
69 43.67%
24  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 431
46 10.67
40 9.28
44 10.21
22 5.10
36 8.35
243 56.38
188 43.62%
25  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 118
21 17.80
14 11.86
5 4.24
8 6.78
3 2.54
67 56.78
51 43.22%
26  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 112
9 8.04
7 6.25
8 7.14
8 7.14
15 13.39
65 58.04
47 41.96%
27  โรงเรียนบ้านหนองหิน 115
3 2.61
8 6.96
9 7.83
11 9.57
17 14.78
67 58.26
48 41.74%
28  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 219
37 16.89
24 10.96
12 5.48
15 6.85
2 0.91
129 58.90
90 41.10%
29  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 142
10 7.04
5 3.52
17 11.97
15 10.56
10 7.04
85 59.86
57 40.14%
30  โรงเรียนบ้านหาญฮี 133
20 15.04
9 6.77
11 8.27
5 3.76
7 5.26
81 60.90
52 39.10%
31  โรงเรียนบ้านโคกกุง 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
32  โรงเรียนบ้านธรรมษา 78
10 12.82
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
48 61.54
30 38.46%
33  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 164
16 9.76
12 7.32
12 7.32
15 9.15
8 4.88
101 61.59
63 38.41%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 120
26 21.67
0 0.00
13 10.83
7 5.83
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
35  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 107
21 19.63
7 6.54
12 11.21
1 0.93
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
36  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 164
13 7.93
8 4.88
15 9.15
15 9.15
11 6.71
102 62.20
62 37.80%
37  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 85
12 14.12
10 11.76
3 3.53
7 8.24
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
38  โรงเรียนบ้านโพนโก 101
12 11.88
2 1.98
11 10.89
5 4.95
7 6.93
64 63.37
37 36.63%
39  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 67
11 16.42
3 4.48
2 2.99
3 4.48
5 7.46
43 64.18
24 35.82%
40  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 649
19 2.93
32 4.93
49 7.55
51 7.86
81 12.48
417 64.25
232 35.75%
41  โรงเรียนบ้านบัว 73
5 6.85
1 1.37
19 26.03
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
42  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 125
17 13.60
11 8.80
8 6.40
6 4.80
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
43  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
13 7.93
16 9.76
8 4.88
16 9.76
2 1.22
109 66.46
55 33.54%
44  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 90
11 12.22
6 6.67
12 13.33
0 0.00
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
45  โรงเรียนบ้านลุงปุง 292
35 11.99
14 4.79
30 10.27
11 3.77
5 1.71
197 67.47
95 32.53%
46  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 173
46 26.59
5 2.89
5 2.89
0 0.00
0 0.00
117 67.63
56 32.37%
47  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
4 11.76
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
48  โรงเรียนไตรคามวิทยา 153
11 7.19
15 9.80
20 13.07
2 1.31
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
49  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 159
13 8.18
8 5.03
14 8.81
5 3.14
9 5.66
110 69.18
49 30.82%
50  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 46
3 6.52
5 10.87
3 6.52
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
51  โรงเรียนบ้านโคกสูง 79
10 12.66
3 3.80
8 10.13
3 3.80
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
52  โรงเรียนบ้านปรีง 162
12 7.41
10 6.17
2 1.23
22 13.58
2 1.23
114 70.37
48 29.63%
53  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 90
7 7.78
7 7.78
4 4.44
5 5.56
3 3.33
64 71.11
26 28.89%
54  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
7 6.67
5 4.76
15 14.29
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
55  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
12 19.05
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองแสง 28
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
57  โรงเรียนบ้านกะทะ 103
6 5.83
10 9.71
6 5.83
7 6.80
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
58  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 253
18 7.11
7 2.77
22 8.70
12 4.74
12 4.74
182 71.94
71 28.06%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
7 14.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
60  โรงเรียนบ้านแก 388
19 4.90
40 10.31
37 9.54
1 0.26
11 2.84
280 72.16
108 27.84%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
1 1.54
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
62  โรงเรียนบ้านบัวโคก 199
20 10.05
4 2.01
20 10.05
7 3.52
4 2.01
144 72.36
55 27.64%
63  โรงเรียนบ้านบะ 221
34 15.38
10 4.52
15 6.79
2 0.90
0 0.00
160 72.40
61 27.60%
64  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 166
37 22.29
0 0.00
4 2.41
3 1.81
1 0.60
121 72.89
45 27.11%
65  โรงเรียนบ้านเบิด 204
18 8.82
3 1.47
34 16.67
0 0.00
0 0.00
149 73.04
55 26.96%
66  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 172
32 18.60
0 0.00
10 5.81
0 0.00
4 2.33
126 73.26
46 26.74%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 356
30 8.43
6 1.69
55 15.45
2 0.56
2 0.56
261 73.31
95 26.69%
68  โรงเรียนบ้านโสมน 79
3 3.80
2 2.53
15 18.99
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
7 7.87
5 5.62
7 7.87
4 4.49
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
70  โรงเรียนบ้านโพนครก 187
16 8.56
6 3.21
21 11.23
3 1.60
2 1.07
139 74.33
48 25.67%
71  โรงเรียนบ้านตึกชุม 213
5 2.35
5 2.35
41 19.25
1 0.47
2 0.94
159 74.65
54 25.35%
72  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 95
4 4.21
5 5.26
4 4.21
8 8.42
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
73  โรงเรียนบ้านนาดี 205
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 16.59
17 8.29
154 75.12
51 24.88%
74  โรงเรียนบ้านทับน้อย 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
7 4.86
0 0.00
28 19.44
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
76  โรงเรียนบ้านแสนสุข 87
5 5.75
7 8.05
9 10.34
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
77  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 162
14 8.64
12 7.41
13 8.02
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
78  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 71
6 8.45
3 4.23
7 9.86
0 0.00
1 1.41
54 76.06
17 23.94%
79  โรงเรียนบ้านคำผง 180
17 9.44
21 11.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
137 76.11
43 23.89%
80  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 84
5 5.95
4 4.76
3 3.57
4 4.76
4 4.76
64 76.19
20 23.81%
81  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 136
12 8.82
2 1.47
12 8.82
5 3.68
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
82  โรงเรียนบ้านปอหมัน 88
8 9.09
0 0.00
11 12.50
0 0.00
1 1.14
68 77.27
20 22.73%
83  โรงเรียนบ้านกระสัง 80
7 8.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
2 2.50
62 77.50
18 22.50%
84  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 276
38 13.77
20 7.25
3 1.09
0 0.00
0 0.00
215 77.90
61 22.10%
85  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 132
6 4.55
9 6.82
11 8.33
3 2.27
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
86  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
87  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 374
23 6.15
14 3.74
36 9.63
7 1.87
0 0.00
294 78.61
80 21.39%
88  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 122
15 12.30
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
89  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 57
8 14.04
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
90  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 114
6 5.26
2 1.75
16 14.04
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
91  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 62
6 9.68
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
92  โรงเรียนบ้านตาฮะ 106
4 3.77
4 3.77
7 6.60
0 0.00
7 6.60
84 79.25
22 20.75%
93  โรงเรียนหัวพี 78
3 3.85
13 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
94  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 83
5 6.02
5 6.02
2 2.41
5 6.02
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
95  โรงเรียนบ้านนาอุดม 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
96  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
15 13.27
2 1.77
5 4.42
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
97  โรงเรียนบ้านแคนดำ 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
98  โรงเรียนบ้านกาพระ 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
4 4.04
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
99  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
9 9.09
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
100  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
101  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 96
8 8.33
1 1.04
10 10.42
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
102  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 278
14 5.04
15 5.40
26 9.35
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
103  โรงเรียนบ้านระเวียง 188
0 0.00
36 19.15
1 0.53
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
104  โรงเรียนบ้านยางชุม 149
8 5.37
5 3.36
16 10.74
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
105  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 62
3 4.84
0 0.00
7 11.29
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
106  โรงเรียนบ้านโนนสัง 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
107  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
5 6.02
0 0.00
9 10.84
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
108  โรงเรียนบ้านนานวน 204
10 4.90
13 6.37
14 6.86
2 0.98
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
109  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 21
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
110  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
111  โรงเรียนบ้านยาง 158
8 5.06
10 6.33
6 3.80
4 2.53
2 1.27
128 81.01
30 18.99%
112  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
8 6.06
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
113  โรงเรียนบ้านโพนทา 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
114  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
115  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 96
0 0.00
2 2.08
15 15.63
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
116  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
117  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 68
5 7.35
2 2.94
3 4.41
1 1.47
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 239
10 4.18
5 2.09
25 10.46
2 0.84
0 0.00
197 82.43
42 17.57%
119  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 97
5 5.15
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
120  โรงเรียนบ้านระหาร 145
11 7.59
10 6.90
0 0.00
4 2.76
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
121  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 128
8 6.25
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
122  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 64
4 6.25
5 7.81
0 0.00
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
123  โรงเรียนบ้านหนองคู 111
5 4.50
3 2.70
10 9.01
1 0.90
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
124  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
6 3.53
6 3.53
11 6.47
2 1.18
4 2.35
141 82.94
29 17.06%
125  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
126  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 349
25 7.16
8 2.29
18 5.16
6 1.72
1 0.29
291 83.38
58 16.62%
127  โรงเรียนบ้านจาน 140
3 2.14
3 2.14
17 12.14
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
128  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 116
2 1.72
5 4.31
7 6.03
5 4.31
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
129  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 105
3 2.86
6 5.71
5 4.76
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
130  โรงเรียนบ้านสะทืด 56
0 0.00
4 7.14
3 5.36
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
131  โรงเรียนบ้านธาตุ 125
8 6.40
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
132  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 172
8 4.65
4 2.33
15 8.72
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
133  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
134  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 157
8 5.10
3 1.91
11 7.01
2 1.27
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
135  โรงเรียนบ้านหนองผือ 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
136  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
6 3.61
8 4.82
11 6.63
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
137  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 140
2 1.43
3 2.14
9 6.43
5 3.57
2 1.43
119 85.00
21 15.00%
138  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
139  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
140  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
141  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 127
1 0.79
0 0.00
16 12.60
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
142  โรงเรียนบ้านนานวล 121
0 0.00
3 2.48
2 1.65
10 8.26
2 1.65
104 85.95
17 14.05%
143  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
144  โรงเรียนบ้านสายสนอง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
145  โรงเรียนบ้านเมืองแก 132
3 2.27
3 2.27
6 4.55
6 4.55
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 253
12 4.74
5 1.98
17 6.72
0 0.00
0 0.00
219 86.56
34 13.44%
147  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
148  โรงเรียนบ้านตานบ 100
5 5.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
149  โรงเรียนบ้านโนนทราย 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
150  โรงเรียนบ้านตากลาง 115
2 1.74
3 2.61
7 6.09
2 1.74
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
151  โรงเรียนบ้านขะยูง 101
4 3.96
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
152  โรงเรียนบ้านตระมูง 229
0 0.00
11 4.80
12 5.24
3 1.31
1 0.44
202 88.21
27 11.79%
153  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 94
1 1.06
5 5.32
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
154  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
155  โรงเรียนบ้านโนนสูง 120
4 3.33
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
156  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 148
4 2.70
0 0.00
10 6.76
2 1.35
1 0.68
131 88.51
17 11.49%
157  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 134
4 2.99
4 2.99
6 4.48
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
158  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
1 0.74
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
159  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 65
3 4.62
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
160  โรงเรียนบ้านขุมดิน 147
3 2.04
1 0.68
0 0.00
7 4.76
4 2.72
132 89.80
15 10.20%
161  โรงเรียนบ้านศาลา 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
162  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
163  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 135
0 0.00
6 4.44
7 5.19
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
164  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
13 8.18
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 90.57
15 9.43%
165  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
166  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
167  โรงเรียนบ้านอาพืด 110
6 5.45
3 2.73
1 0.91
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
168  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 146
3 2.05
6 4.11
4 2.74
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
169  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
170  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
171  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
172  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 166
4 2.41
0 0.00
10 6.02
0 0.00
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
173  โรงเรียนบ้านงิ้ว 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
174  โรงเรียนบ้านสร้างบก 110
3 2.73
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
175  โรงเรียนบ้านหัวงัว 178
5 2.81
1 0.56
8 4.49
0 0.00
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
176  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 158
6 3.80
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
146 92.41
12 7.59%
177  โรงเรียนบ้านเป้า 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
178  โรงเรียนบ้านหนองตาด 116
3 2.59
1 0.86
4 3.45
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
179  โรงเรียนบ้านสาโรช 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
180  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
181  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 124
4 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.23
116 93.55
8 6.45%
182  โรงเรียนบ้านบอน 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
183  โรงเรียนบ้านหนองกา 235
7 2.98
0 0.00
6 2.55
0 0.00
0 0.00
222 94.47
13 5.53%
184  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 167
6 3.59
0 0.00
3 1.80
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
185  โรงเรียนบ้านปราสาท 76
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
186  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
187  โรงเรียนบ้านอาคุณ 103
5 4.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
188  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
189  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 65
1 1.54
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
190  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 198
2 1.01
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
191  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
192  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
193  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.80
1 0.80
123 98.40
2 1.60%
194  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 201
0 0.00
0 0.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
199 99.00
2 1.00%
195  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 300
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
300 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านโสกแดง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,023 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,003 8.34
เตี้ย  1,091 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,760 7.33
ผอมและเตี้ย  748 3.11
อ้วนและเตี้ย  493 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,928 74.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,095 คน


25.37%


Powered By www.thaieducation.net