ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 12
8 66.67
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 135
29 21.48
12 8.89
6 4.44
9 6.67
14 10.37
65 48.15
70 51.85%
3  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 192
21 10.94
21 10.94
31 16.15
21 10.94
0 0.00
98 51.04
94 48.96%
4  โรงเรียนบ้านตาเป้า 61
3 4.92
4 6.56
5 8.20
7 11.48
9 14.75
33 54.10
28 45.90%
5  โรงเรียนวัดพลับพลา 244
82 33.61
12 4.92
4 1.64
13 5.33
1 0.41
132 54.10
112 45.90%
6  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 184
25 13.59
20 10.87
9 4.89
21 11.41
9 4.89
100 54.35
84 45.65%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 292
26 8.90
18 6.16
25 8.56
37 12.67
27 9.25
159 54.45
133 45.55%
8  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 157
6 3.82
6 3.82
24 15.29
4 2.55
31 19.75
86 54.78
71 45.22%
9  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 16
3 18.75
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 216
29 13.43
14 6.48
26 12.04
11 5.09
13 6.02
123 56.94
93 43.06%
11  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 182
34 18.68
22 12.09
10 5.49
9 4.95
3 1.65
104 57.14
78 42.86%
12  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 237
47 19.83
30 12.66
0 0.00
21 8.86
3 1.27
136 57.38
101 42.62%
13  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 425
61 14.35
32 7.53
23 5.41
38 8.94
21 4.94
250 58.82
175 41.18%
14  โรงเรียนบ้านโคกรัง 103
5 4.85
0 0.00
16 15.53
5 4.85
16 15.53
61 59.22
42 40.78%
15  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 73
12 16.44
4 5.48
9 12.33
4 5.48
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
16  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 155
6 3.87
13 8.39
15 9.68
16 10.32
10 6.45
95 61.29
60 38.71%
17  โรงเรียนบ้านตะเคียน 114
8 7.02
6 5.26
6 5.26
20 17.54
4 3.51
70 61.40
44 38.60%
18  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 109
18 16.51
7 6.42
9 8.26
5 4.59
3 2.75
67 61.47
42 38.53%
19  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
19 6.33
9 3.00
25 8.33
28 9.33
34 11.33
185 61.67
115 38.33%
20  โรงเรียนบ้านโชคกราด 93
7 7.53
10 10.75
4 4.30
10 10.75
4 4.30
58 62.37
35 37.63%
21  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 182
23 12.64
17 9.34
24 13.19
4 2.20
0 0.00
114 62.64
68 37.36%
22  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 144
35 24.31
5 3.47
13 9.03
0 0.00
0 0.00
91 63.19
53 36.81%
23  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
6 8.45
0 0.00
20 28.17
0 0.00
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
24  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 107
11 10.28
8 7.48
14 13.08
5 4.67
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
25  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 164
32 19.51
7 4.27
11 6.71
5 3.05
0 0.00
109 66.46
55 33.54%
26  โรงเรียนบ้านอโณทัย 90
7 7.78
5 5.56
8 8.89
5 5.56
5 5.56
60 66.67
30 33.33%
27  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 152
5 3.29
8 5.26
15 9.87
14 9.21
7 4.61
103 67.76
49 32.24%
28  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 134
14 10.45
6 4.48
11 8.21
12 8.96
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
29  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 316
16 5.06
13 4.11
18 5.70
28 8.86
25 7.91
216 68.35
100 31.65%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 280
25 8.93
23 8.21
18 6.43
21 7.50
1 0.36
192 68.57
88 31.43%
31  โรงเรียนบ้านสารภี 77
6 7.79
6 7.79
3 3.90
6 7.79
3 3.90
53 68.83
24 31.17%
32  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
8 10.26
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 140
22 15.71
10 7.14
8 5.71
2 1.43
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
34  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 195
17 8.72
1 0.51
23 11.79
14 7.18
3 1.54
137 70.26
58 29.74%
35  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 136
7 5.15
8 5.88
11 8.09
13 9.56
1 0.74
96 70.59
40 29.41%
36  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 130
8 6.15
11 8.46
6 4.62
8 6.15
5 3.85
92 70.77
38 29.23%
37  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 182
16 8.79
7 3.85
28 15.38
1 0.55
0 0.00
130 71.43
52 28.57%
38  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 295
20 6.78
10 3.39
31 10.51
12 4.07
10 3.39
212 71.86
83 28.14%
39  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 153
22 14.38
1 0.65
17 11.11
3 1.96
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
40  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 114
11 9.65
1 0.88
17 14.91
3 2.63
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 651
47 7.22
48 7.37
26 3.99
31 4.76
30 4.61
469 72.04
182 27.96%
42  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 193
19 9.84
10 5.18
22 11.40
1 0.52
1 0.52
140 72.54
53 27.46%
43  โรงเรียนบ้านเขาคอก 172
10 5.81
9 5.23
16 9.30
9 5.23
3 1.74
125 72.67
47 27.33%
44  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 229
21 9.17
13 5.68
13 5.68
11 4.80
4 1.75
167 72.93
62 27.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
14 16.47
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
46  โรงเรียนบ้านตะโกรี 159
15 9.43
6 3.77
13 8.18
0 0.00
9 5.66
116 72.96
43 27.04%
47  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 97
11 11.34
6 6.19
7 7.22
2 2.06
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
48  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 83
2 2.41
4 4.82
9 10.84
7 8.43
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
49  โรงเรียนบ้านนารา 61
8 13.11
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 157
2 1.27
4 2.55
21 13.38
14 8.92
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
51  โรงเรียนบ้านระกา 104
17 16.35
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
52  โรงเรียนบ้านจบก 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
53  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
14 12.96
2 1.85
6 5.56
3 2.78
3 2.78
80 74.07
28 25.93%
54  โรงเรียนบ้านจาน 97
4 4.12
3 3.09
12 12.37
2 2.06
4 4.12
72 74.23
25 25.77%
55  โรงเรียนบ้านตะแบก 78
8 10.26
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
56  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 125
4 3.20
1 0.80
14 11.20
11 8.80
2 1.60
93 74.40
32 25.60%
57  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 149
12 8.05
10 6.71
12 8.05
2 1.34
2 1.34
111 74.50
38 25.50%
58  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 158
15 9.49
11 6.96
8 5.06
6 3.80
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
59  โรงเรียนบ้านตาแก 249
42 16.87
7 2.81
13 5.22
1 0.40
0 0.00
186 74.70
63 25.30%
60  โรงเรียนบ้านสายโท 1 115
5 4.35
7 6.09
17 14.78
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
61  โรงเรียนบ้านโคกตูม 156
7 4.49
5 3.21
5 3.21
12 7.69
10 6.41
117 75.00
39 25.00%
62  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 53
6 11.32
0 0.00
3 5.66
4 7.55
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
64  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 100
6 6.00
5 5.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
65  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 125
10 8.00
4 3.20
15 12.00
1 0.80
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 75
4 5.33
2 2.67
4 5.33
3 4.00
5 6.67
57 76.00
18 24.00%
67  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 584
77 13.18
13 2.23
47 8.05
3 0.51
0 0.00
444 76.03
140 23.97%
68  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
69  โรงเรียนบ้านไม้แดง 146
12 8.22
12 8.22
4 2.74
6 4.11
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
70  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
71  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 61
1 1.64
1 1.64
12 19.67
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
72  โรงเรียนบ้านเกต 89
11 12.36
0 0.00
6 6.74
2 2.25
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
73  โรงเรียนบ้านโคกชุม 116
9 7.76
0 0.00
7 6.03
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
74  โรงเรียนบ้านหลัก 125
12 9.60
3 2.40
12 9.60
1 0.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
75  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 94
6 6.38
3 3.19
9 9.57
3 3.19
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
76  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 90
10 11.11
3 3.33
6 6.67
1 1.11
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
77  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 110
9 8.18
4 3.64
11 10.00
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 124
16 12.90
2 1.61
6 4.84
3 2.42
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
79  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 251
16 6.37
12 4.78
9 3.59
14 5.58
3 1.20
197 78.49
54 21.51%
80  โรงเรียนบ้านเก็ม 107
5 4.67
3 2.80
12 11.21
2 1.87
1 0.93
84 78.50
23 21.50%
81  โรงเรียนบ้านบัว 118
10 8.47
0 0.00
15 12.71
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
82  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 170
10 5.88
13 7.65
8 4.71
5 2.94
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
83  โรงเรียนบ้านไทรโยง 53
4 7.55
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
84  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 92
7 7.61
7 7.61
5 5.43
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
85  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 228
10 4.39
14 6.14
19 8.33
4 1.75
0 0.00
181 79.39
47 20.61%
86  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 156
14 8.97
5 3.21
12 7.69
1 0.64
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
87  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 122
12 9.84
3 2.46
9 7.38
1 0.82
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 420
28 6.67
4 0.95
52 12.38
2 0.48
0 0.00
334 79.52
86 20.48%
89  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 152
4 2.63
2 1.32
25 16.45
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
90  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 108
1 0.93
0 0.00
15 13.89
1 0.93
5 4.63
86 79.63
22 20.37%
91  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 143
23 16.08
0 0.00
4 2.80
2 1.40
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 104
2 1.92
0 0.00
19 18.27
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
93  โรงเรียนบ้านศรีสุข 124
4 3.23
10 8.06
10 8.06
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
94  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 81
0 0.00
3 3.70
13 16.05
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
95  โรงเรียนเขว้าศึกษา 113
11 9.73
4 3.54
7 6.19
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
96  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 103
6 5.83
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
97  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 135
6 4.44
6 4.44
7 5.19
4 2.96
3 2.22
109 80.74
26 19.26%
98  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1069
77 7.20
16 1.50
77 7.20
24 2.25
10 0.94
865 80.92
204 19.08%
99  โรงเรียนบ้านตาอี 84
1 1.19
5 5.95
9 10.71
0 0.00
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
100  โรงเรียนบ้านถนน 58
3 5.17
3 5.17
3 5.17
0 0.00
2 3.45
47 81.03
11 18.97%
101  โรงเรียนวัดสำโรง 307
19 6.19
9 2.93
26 8.47
4 1.30
0 0.00
249 81.11
58 18.89%
102  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 101
2 1.98
5 4.95
8 7.92
2 1.98
2 1.98
82 81.19
19 18.81%
103  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 181
16 8.84
2 1.10
14 7.73
1 0.55
1 0.55
147 81.22
34 18.78%
104  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 144
0 0.00
0 0.00
17 11.81
10 6.94
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนบ้านตรุง 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
106  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 113
6 5.31
5 4.42
8 7.08
2 1.77
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 54
4 7.41
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
108  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 108
1 0.93
1 0.93
17 15.74
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
109  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 179
10 5.59
1 0.56
22 12.29
0 0.00
0 0.00
146 81.56
33 18.44%
110  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 114
5 4.39
7 6.14
8 7.02
1 0.88
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
111  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 44
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
112  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 182
3 1.65
11 6.04
19 10.44
0 0.00
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
113  โรงเรียนบ้านบัวถนน 267
20 7.49
8 3.00
17 6.37
2 0.75
1 0.37
219 82.02
48 17.98%
114  โรงเรียนบ้านลำดวน 234
11 4.70
5 2.14
25 10.68
1 0.43
0 0.00
192 82.05
42 17.95%
115  โรงเรียนบ้านป่าชัน 241
7 2.90
18 7.47
12 4.98
6 2.49
0 0.00
198 82.16
43 17.84%
116  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 107
7 6.54
4 3.74
8 7.48
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
117  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 51
3 5.88
1 1.96
4 7.84
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
118  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 269
20 7.43
3 1.12
20 7.43
2 0.74
2 0.74
222 82.53
47 17.47%
119  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1302
40 3.07
12 0.92
146 11.21
8 0.61
15 1.15
1081 83.03
221 16.97%
120  โรงเรียนบ้านตาราม 190
4 2.11
8 4.21
14 7.37
3 1.58
3 1.58
158 83.16
32 16.84%
121  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 72
0 0.00
0 0.00
9 12.50
3 4.17
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
122  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 120
3 2.50
8 6.67
6 5.00
3 2.50
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
123  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 116
3 2.59
4 3.45
8 6.90
4 3.45
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
124  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 160
7 4.38
0 0.00
19 11.88
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
125  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
0 0.00
4 5.88
5 7.35
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
126  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 155
1 0.65
2 1.29
16 10.32
5 3.23
1 0.65
130 83.87
25 16.13%
127  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 75
2 2.67
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
128  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
129  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 298
14 4.70
10 3.36
22 7.38
1 0.34
0 0.00
251 84.23
47 15.77%
130  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 127
2 1.57
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
131  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 318
20 6.29
6 1.89
23 7.23
1 0.31
0 0.00
268 84.28
50 15.72%
132  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
0 0.00
6 7.23
70 84.34
13 15.66%
133  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
134  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 158
5 3.16
3 1.90
13 8.23
3 1.90
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
135  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 436
17 3.90
0 0.00
43 9.86
4 0.92
2 0.46
370 84.86
66 15.14%
136  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
1 2.13
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
137  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 68
4 5.88
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
138  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 164
7 4.27
2 1.22
14 8.54
1 0.61
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
139  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
140  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 110
8 7.27
3 2.73
4 3.64
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
141  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
9 5.42
3 1.81
12 7.23
0 0.00
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
142  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
143  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 133
6 4.51
1 0.75
12 9.02
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
144  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 182
5 2.75
2 1.10
11 6.04
2 1.10
6 3.30
156 85.71
26 14.29%
145  โรงเรียนบ้านหินลาด 91
7 7.69
1 1.10
5 5.49
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
146  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 303
15 4.95
22 7.26
6 1.98
0 0.00
0 0.00
260 85.81
43 14.19%
147  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 71
2 2.82
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
148  โรงเรียนบ้านดวน 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
149  โรงเรียนบ้านชุมแสง 160
7 4.38
3 1.88
7 4.38
5 3.13
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
150  โรงเรียนบ้านโคกสูง 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
4 3.05
4 3.05
113 86.26
18 13.74%
151  โรงเรียนวัดบ้านจอม 112
3 2.68
2 1.79
9 8.04
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
152  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 299
4 1.34
0 0.00
36 12.04
0 0.00
0 0.00
259 86.62
40 13.38%
153  โรงเรียนบ้านสังเคิล 143
5 3.50
0 0.00
14 9.79
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
154  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 387
25 6.46
19 4.91
7 1.81
0 0.00
0 0.00
336 86.82
51 13.18%
155  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 114
2 1.75
1 0.88
11 9.65
0 0.00
1 0.88
99 86.84
15 13.16%
156  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 206
16 7.77
4 1.94
5 2.43
1 0.49
1 0.49
179 86.89
27 13.11%
157  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 269
8 2.97
15 5.58
11 4.09
1 0.37
0 0.00
234 86.99
35 13.01%
158  โรงเรียนบ้านพาชี 100
5 5.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
159  โรงเรียนบ้านละลมพนู 140
8 5.71
0 0.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
160  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 249
13 5.22
5 2.01
12 4.82
2 0.80
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
161  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 211
9 4.27
8 3.79
10 4.74
0 0.00
0 0.00
184 87.20
27 12.80%
162  โรงเรียนบ้านโนนแดง 125
6 4.80
1 0.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
163  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 133
5 3.76
3 2.26
4 3.01
3 2.26
2 1.50
116 87.22
17 12.78%
164  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 63
1 1.59
2 3.17
4 6.35
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
165  โรงเรียนบ้านหนองขอน 134
7 5.22
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
166  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 260
9 3.46
0 0.00
0 0.00
14 5.38
10 3.85
227 87.31
33 12.69%
167  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 161
3 1.86
0 0.00
17 10.56
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
168  โรงเรียนบ้านหนองแวง 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
5 6.85
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
169  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 308
8 2.60
6 1.95
14 4.55
3 0.97
6 1.95
271 87.99
37 12.01%
170  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
171  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
172  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 110
4 3.64
0 0.00
2 1.82
0 0.00
7 6.36
97 88.18
13 11.82%
173  โรงเรียนบ้านปลัด 164
7 4.27
4 2.44
6 3.66
2 1.22
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
174  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
175  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 88
6 6.82
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
176  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 168
2 1.19
10 5.95
7 4.17
0 0.00
0 0.00
149 88.69
19 11.31%
177  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 232
6 2.59
2 0.86
18 7.76
0 0.00
0 0.00
206 88.79
26 11.21%
178  โรงเรียนบ้านปราสาท 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
2 3.70
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
179  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 101
1 0.99
1 0.99
9 8.91
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
180  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1154
37 3.21
10 0.87
64 5.55
10 0.87
1 0.09
1032 89.43
122 10.57%
181  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 175
1 0.57
1 0.57
14 8.00
2 1.14
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
182  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 79
2 2.53
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
183  โรงเรียนพุทธบารมี 152
5 3.29
1 0.66
8 5.26
1 0.66
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
184  โรงเรียนบ้านหนองบอน 163
2 1.23
0 0.00
8 4.91
6 3.68
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
185  โรงเรียนบ้านตะครอง 175
1 0.57
4 2.29
6 3.43
3 1.71
3 1.71
158 90.29
17 9.71%
186  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
187  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 241
3 1.24
5 2.07
9 3.73
4 1.66
2 0.83
218 90.46
23 9.54%
188  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
189  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 109
0 0.00
5 4.59
5 4.59
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
190  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 176
8 4.55
0 0.00
5 2.84
2 1.14
1 0.57
160 90.91
16 9.09%
191  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
192  โรงเรียนบ้านโคกเบง 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
193  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 193
7 3.63
1 0.52
1 0.52
8 4.15
0 0.00
176 91.19
17 8.81%
194  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
195  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 186
6 3.23
0 0.00
10 5.38
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
196  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 94
4 4.26
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
197  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
6 4.14
3 2.07
3 2.07
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
198  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
199  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
200  โรงเรียนบ้านมะมัง 200
7 3.50
3 1.50
6 3.00
0 0.00
0 0.00
184 92.00
16 8.00%
201  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 151
5 3.31
0 0.00
7 4.64
0 0.00
0 0.00
139 92.05
12 7.95%
202  โรงเรียนบ้านโคลด 77
0 0.00
4 5.19
1 1.30
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
203  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 276
9 3.26
2 0.72
9 3.26
1 0.36
0 0.00
255 92.39
21 7.61%
204  โรงเรียนบ้านหว้า 132
2 1.52
3 2.27
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
205  โรงเรียนบ้านหนองนา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
206  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 121
6 4.96
0 0.00
2 1.65
0 0.00
1 0.83
112 92.56
9 7.44%
207  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
208  โรงเรียนบ้านแพงพวย 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
209  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
1 1.19
3 3.57
78 92.86
6 7.14%
210  โรงเรียนบ้านละลูน 84
5 5.95
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
211  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
0 0.00
0 0.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
130 92.86
10 7.14%
212  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 187
4 2.14
0 0.00
8 4.28
0 0.00
0 0.00
175 93.58
12 6.42%
213  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 80
0 0.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
214  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
215  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 103
1 0.97
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
216  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 206
0 0.00
2 0.97
8 3.88
2 0.97
0 0.00
194 94.17
12 5.83%
217  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
218  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
219  โรงเรียนบ้านดอนยาว 163
0 0.00
0 0.00
5 3.07
2 1.23
1 0.61
155 95.09
8 4.91%
220  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 198
1 0.51
1 0.51
5 2.53
1 0.51
1 0.51
189 95.45
9 4.55%
221  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
222  โรงเรียนบ้านชำแระ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
223  โรงเรียนบ้านเขว้า 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
224  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
225  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
1 0.57
2 1.15
168 96.55
6 3.45%
226  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
227  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 141
2 1.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
138 97.87
3 2.13%
228  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 322
3 0.93
0 0.00
0 0.00
1 0.31
0 0.00
318 98.76
4 1.24%
229  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,716 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,121 5.94
เตี้ย  1,042 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,545 7.13
ผอมและเตี้ย  861 2.41
อ้วนและเตี้ย  451 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,696 80.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,020 คน


19.66%


Powered By www.thaieducation.net