ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 12
8 66.67
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
12 14.81
41 50.62
17 20.99
64 79.01%
3  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 19
4 21.05
4 21.05
3 15.79
3 15.79
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
4  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 184
32 17.39
24 13.04
10 5.43
28 15.22
11 5.98
79 42.93
105 57.07%
5  โรงเรียนบ้านตาเป้า 61
5 8.20
3 4.92
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
6  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 424
73 17.22
37 8.73
30 7.08
46 10.85
29 6.84
209 49.29
215 50.71%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 292
30 10.27
19 6.51
26 8.90
39 13.36
29 9.93
149 51.03
143 48.97%
8  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 192
21 10.94
21 10.94
31 16.15
21 10.94
0 0.00
98 51.04
94 48.96%
9  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 114
12 10.53
10 8.77
19 16.67
11 9.65
2 1.75
60 52.63
54 47.37%
10  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 105
15 14.29
8 7.62
12 11.43
13 12.38
1 0.95
56 53.33
49 46.67%
11  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 133
13 9.77
6 4.51
19 14.29
5 3.76
19 14.29
71 53.38
62 46.62%
12  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
5 8.62
5 8.62
31 53.45
27 46.55%
13  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
22 7.33
10 3.33
29 9.67
32 10.67
39 13.00
168 56.00
132 44.00%
14  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 182
34 18.68
22 12.09
11 6.04
9 4.95
3 1.65
103 56.59
79 43.41%
15  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 218
28 12.84
14 6.42
26 11.93
11 5.05
13 5.96
126 57.80
92 42.20%
16  โรงเรียนบ้านตะเคียน 114
8 7.02
6 5.26
5 4.39
22 19.30
7 6.14
66 57.89
48 42.11%
17  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 317
24 7.57
15 4.73
27 8.52
39 12.30
27 8.52
185 58.36
132 41.64%
18  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 236
44 18.64
25 10.59
11 4.66
18 7.63
0 0.00
138 58.47
98 41.53%
19  โรงเรียนบ้านโคกรัง 103
5 4.85
0 0.00
16 15.53
5 4.85
16 15.53
61 59.22
42 40.78%
20  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 196
21 10.71
1 0.51
23 11.73
30 15.31
4 2.04
117 59.69
79 40.31%
21  โรงเรียนบ้านโชคกราด 97
7 7.22
10 10.31
6 6.19
10 10.31
6 6.19
58 59.79
39 40.21%
22  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 182
29 15.93
12 6.59
26 14.29
5 2.75
1 0.55
109 59.89
73 40.11%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 55
14 25.45
3 5.45
2 3.64
3 5.45
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
24  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 280
9 3.21
34 12.14
22 7.86
15 5.36
31 11.07
169 60.36
111 39.64%
25  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 131
11 8.40
17 12.98
2 1.53
20 15.27
1 0.76
80 61.07
51 38.93%
26  โรงเรียนบ้านจาน 98
5 5.10
4 4.08
17 17.35
4 4.08
7 7.14
61 62.24
37 37.76%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 107
16 14.95
0 0.00
9 8.41
15 14.02
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
28  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 184
11 5.98
12 6.52
17 9.24
10 5.43
17 9.24
117 63.59
67 36.41%
29  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 229
27 11.79
18 7.86
17 7.42
14 6.11
7 3.06
146 63.76
83 36.24%
30  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 144
34 23.61
5 3.47
13 9.03
0 0.00
0 0.00
92 63.89
52 36.11%
31  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 153
18 11.76
15 9.80
12 7.84
8 5.23
2 1.31
98 64.05
55 35.95%
32  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 179
19 10.61
10 5.59
20 11.17
14 7.82
0 0.00
116 64.80
63 35.20%
33  โรงเรียนบ้านระกา 104
24 23.08
4 3.85
6 5.77
2 1.92
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
34  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 47
9 19.15
0 0.00
3 6.38
3 6.38
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
35  โรงเรียนบ้านอโณทัย 89
7 7.87
5 5.62
8 8.99
5 5.62
5 5.62
59 66.29
30 33.71%
36  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 134
15 11.19
6 4.48
12 8.96
12 8.96
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
37  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 271
38 14.02
0 0.00
30 11.07
0 0.00
20 7.38
183 67.53
88 32.47%
38  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 152
5 3.29
8 5.26
15 9.87
14 9.21
7 4.61
103 67.76
49 32.24%
39  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
6 4.88
12 9.76
4 3.25
4 3.25
84 68.29
39 31.71%
40  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 76
5 6.58
5 6.58
6 7.89
8 10.53
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
41  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 168
29 17.26
5 2.98
17 10.12
2 1.19
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
42  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 73
10 13.70
1 1.37
9 12.33
3 4.11
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
43  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
44  โรงเรียนบ้านตรุง 45
0 0.00
0 0.00
14 31.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
45  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
6 8.45
0 0.00
13 18.31
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
46  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
16 14.81
2 1.85
6 5.56
4 3.70
5 4.63
75 69.44
33 30.56%
47  โรงเรียนบ้านเขาคอก 172
12 6.98
11 6.40
16 9.30
10 5.81
3 1.74
120 69.77
52 30.23%
48  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 153
23 15.03
1 0.65
18 11.76
4 2.61
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
49  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 87
7 8.05
0 0.00
11 12.64
8 9.20
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
50  โรงเรียนบ้านสังเคิล 142
21 14.79
9 6.34
5 3.52
6 4.23
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
51  โรงเรียนบ้านสารภี 71
7 9.86
4 5.63
3 4.23
4 5.63
3 4.23
50 70.42
21 29.58%
52  โรงเรียนบ้านเกต 89
17 19.10
0 0.00
6 6.74
2 2.25
1 1.12
63 70.79
26 29.21%
53  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 103
6 5.83
7 6.80
15 14.56
2 1.94
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
54  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 141
32 22.70
0 0.00
7 4.96
2 1.42
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
55  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 183
32 17.49
0 0.00
21 11.48
0 0.00
0 0.00
130 71.04
53 28.96%
56  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 135
8 5.93
15 11.11
8 5.93
8 5.93
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
57  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 135
13 9.63
16 11.85
5 3.70
5 3.70
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 115
20 17.39
2 1.74
8 6.96
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
59  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 161
15 9.32
5 3.11
12 7.45
13 8.07
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
60  โรงเรียนวัดพลับพลา 245
55 22.45
2 0.82
8 3.27
2 0.82
3 1.22
175 71.43
70 28.57%
61  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 159
4 2.52
6 3.77
21 13.21
14 8.81
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
62  โรงเรียนวัดสำโรง 308
23 7.47
12 3.90
4 1.30
21 6.82
27 8.77
221 71.75
87 28.25%
63  โรงเรียนบ้านตะแบก 78
5 6.41
0 0.00
17 21.79
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
64  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 125
12 9.60
4 3.20
18 14.40
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
65  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 68
7 10.29
3 4.41
9 13.24
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
66  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 61
1 1.64
3 4.92
13 21.31
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
67  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 653
47 7.20
48 7.35
25 3.83
31 4.75
30 4.59
472 72.28
181 27.72%
68  โรงเรียนบ้านโคกตูม 156
9 5.77
5 3.21
5 3.21
14 8.97
10 6.41
113 72.44
43 27.56%
69  โรงเรียนบ้านตะโกรี 159
15 9.43
6 3.77
13 8.18
0 0.00
9 5.66
116 72.96
43 27.04%
70  โรงเรียนบ้านตาแก 250
45 18.00
7 2.80
12 4.80
1 0.40
0 0.00
185 74.00
65 26.00%
71  โรงเรียนบ้านสายโท 1 116
10 8.62
19 16.38
1 0.86
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
72  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 268
21 7.84
8 2.99
27 10.07
12 4.48
0 0.00
200 74.63
68 25.37%
73  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 71
8 11.27
2 2.82
7 9.86
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
74  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 140
17 12.14
4 2.86
11 7.86
3 2.14
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
75  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 113
6 5.31
9 7.96
8 7.08
4 3.54
1 0.88
85 75.22
28 24.78%
76  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
77  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 162
16 9.88
11 6.79
8 4.94
4 2.47
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
78  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 251
18 7.17
14 5.58
9 3.59
16 6.37
3 1.20
191 76.10
60 23.90%
79  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 155
5 3.23
5 3.23
23 14.84
4 2.58
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
80  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 587
77 13.12
13 2.21
47 8.01
3 0.51
0 0.00
447 76.15
140 23.85%
81  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 114
11 9.65
4 3.51
9 7.89
2 1.75
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
82  โรงเรียนบ้านเก็ม 106
7 6.60
2 1.89
14 13.21
2 1.89
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
83  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
84  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 88
15 17.05
1 1.14
4 4.55
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
85  โรงเรียนบ้านโคกชุม 116
10 8.62
0 0.00
6 5.17
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
86  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
3 3.95
5 6.58
59 77.63
17 22.37%
87  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 293
20 6.83
7 2.39
12 4.10
13 4.44
12 4.10
229 78.16
64 21.84%
88  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 156
6 3.85
4 2.56
8 5.13
11 7.05
5 3.21
122 78.21
34 21.79%
89  โรงเรียนบ้านลำดวน 235
24 10.21
6 2.55
21 8.94
0 0.00
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
90  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 103
9 8.74
5 4.85
8 7.77
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
91  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 136
8 5.88
8 5.88
8 5.88
5 3.68
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
92  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 94
6 6.38
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
93  โรงเรียนบ้านแพงพวย 94
5 5.32
4 4.26
8 8.51
3 3.19
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
94  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 420
19 4.52
6 1.43
46 10.95
17 4.05
1 0.24
331 78.81
89 21.19%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 208
6 2.88
10 4.81
28 13.46
0 0.00
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
97  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 156
15 9.62
5 3.21
12 7.69
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
98  โรงเรียนบ้านบัว 119
11 9.24
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
99  โรงเรียนบ้านศรีสุข 124
4 3.23
12 9.68
8 6.45
1 0.81
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
100  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 229
17 7.42
4 1.75
18 7.86
9 3.93
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
101  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 172
7 4.07
11 6.40
15 8.72
3 1.74
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
102  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 178
12 6.74
5 2.81
20 11.24
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
103  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 116
8 6.90
7 6.03
8 6.90
1 0.86
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
104  โรงเรียนบ้านป่าชัน 242
10 4.13
22 9.09
13 5.37
5 2.07
0 0.00
192 79.34
50 20.66%
105  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 196
8 4.08
9 4.59
10 5.10
6 3.06
7 3.57
156 79.59
40 20.41%
106  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 74
0 0.00
1 1.35
9 12.16
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
107  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 125
4 3.20
1 0.80
10 8.00
9 7.20
1 0.80
100 80.00
25 20.00%
108  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 80
2 2.50
1 1.25
11 13.75
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
109  โรงเรียนเขว้าศึกษา 113
11 9.73
4 3.54
7 6.19
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
110  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1069
81 7.58
16 1.50
76 7.11
25 2.34
10 0.94
861 80.54
208 19.46%
111  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 115
15 13.04
7 6.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
112  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 157
9 5.73
2 1.27
14 8.92
5 3.18
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
113  โรงเรียนบ้านตาอี 84
1 1.19
5 5.95
9 10.71
0 0.00
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
114  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 160
12 7.50
0 0.00
18 11.25
0 0.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
115  โรงเรียนบ้านจบก 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
116  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 184
3 1.63
11 5.98
19 10.33
1 0.54
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
117  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 298
27 9.06
7 2.35
19 6.38
2 0.67
0 0.00
243 81.54
55 18.46%
118  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
119  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 120
3 2.50
9 7.50
7 5.83
3 2.50
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
120  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1305
43 3.30
16 1.23
168 12.87
7 0.54
4 0.31
1067 81.76
238 18.24%
121  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 144
0 0.00
0 0.00
15 10.42
11 7.64
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
122  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 111
4 3.60
3 2.70
13 11.71
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
123  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
124  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 101
3 2.97
3 2.97
9 8.91
3 2.97
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
125  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
126  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 108
2 1.85
2 1.85
15 13.89
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
127  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 109
2 1.83
8 7.34
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
128  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 155
1 0.65
2 1.29
17 10.97
6 3.87
1 0.65
128 82.58
27 17.42%
129  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 81
0 0.00
6 7.41
5 6.17
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
130  โรงเรียนบ้านหว้า 123
5 4.07
3 2.44
7 5.69
4 3.25
2 1.63
102 82.93
21 17.07%
131  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
132  โรงเรียนบ้านตาราม 185
5 2.70
8 4.32
12 6.49
3 1.62
3 1.62
154 83.24
31 16.76%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 269
22 8.18
14 5.20
7 2.60
2 0.74
0 0.00
224 83.27
45 16.73%
134  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 299
10 3.34
0 0.00
40 13.38
0 0.00
0 0.00
249 83.28
50 16.72%
135  โรงเรียนบ้านหนองแวง 72
6 8.33
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
136  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 317
23 7.26
7 2.21
22 6.94
0 0.00
0 0.00
265 83.60
52 16.40%
137  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 388
25 6.44
23 5.93
15 3.87
0 0.00
0 0.00
325 83.76
63 16.24%
138  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 249
19 7.63
6 2.41
14 5.62
1 0.40
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
139  โรงเรียนบ้านบัวถนน 268
13 4.85
8 2.99
20 7.46
1 0.37
1 0.37
225 83.96
43 16.04%
140  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 119
15 12.61
2 1.68
2 1.68
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
141  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 126
2 1.59
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
142  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 95
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
143  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
144  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
10 6.02
3 1.81
13 7.83
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
145  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
0 0.00
6 7.23
70 84.34
13 15.66%
146  โรงเรียนบ้านถนน 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
147  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
148  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 183
7 3.83
5 2.73
16 8.74
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
149  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 303
19 6.27
24 7.92
3 0.99
0 0.00
0 0.00
257 84.82
46 15.18%
150  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
151  โรงเรียนบ้านชุมแสง 160
7 4.38
4 2.50
8 5.00
5 3.13
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
152  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 194
18 9.28
0 0.00
11 5.67
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
153  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
154  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 308
15 4.87
10 3.25
14 4.55
4 1.30
2 0.65
263 85.39
45 14.61%
155  โรงเรียนบ้านโนนแดง 124
7 5.65
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
156  โรงเรียนบ้านพาชี 97
3 3.09
3 3.09
5 5.15
3 3.09
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
157  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
158  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 63
1 1.59
2 3.17
5 7.94
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
159  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 232
6 2.59
5 2.16
22 9.48
0 0.00
0 0.00
199 85.78
33 14.22%
160  โรงเรียนบ้านหินลาด 92
7 7.61
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
161  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 92
6 6.52
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
162  โรงเรียนบ้านดวน 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
163  โรงเรียนบ้านโคกสูง 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
4 3.05
4 3.05
113 86.26
18 13.74%
164  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 51
1 1.96
4 7.84
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
165  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
3 2.70
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
166  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 164
14 8.54
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
167  โรงเรียนบ้านปลัด 166
8 4.82
6 3.61
6 3.61
2 1.20
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
168  โรงเรียนบ้านไทรโยง 53
7 13.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
169  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 114
2 1.75
1 0.88
11 9.65
0 0.00
1 0.88
99 86.84
15 13.16%
170  โรงเรียนบ้านนารา 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
171  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 206
16 7.77
4 1.94
5 2.43
1 0.49
1 0.49
179 86.89
27 13.11%
172  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 61
5 8.20
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
173  โรงเรียนบ้านปราสาท 54
1 1.85
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
174  โรงเรียนบ้านละลมพนู 141
8 5.67
0 0.00
10 7.09
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
175  โรงเรียนบ้านไม้แดง 144
9 6.25
5 3.47
2 1.39
2 1.39
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
176  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 163
6 3.68
0 0.00
13 7.98
1 0.61
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
177  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 91
2 2.20
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
178  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 108
1 0.93
3 2.78
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
179  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 161
5 3.11
5 3.11
9 5.59
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
180  โรงเรียนบ้านมะมัง 200
8 4.00
6 3.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
181  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 133
4 3.01
0 0.00
9 6.77
0 0.00
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
182  โรงเรียนบ้านหลัก 125
3 2.40
4 3.20
3 2.40
1 0.80
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
183  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 110
5 4.55
3 2.73
4 3.64
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
184  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 514
16 3.11
5 0.97
30 5.84
4 0.78
0 0.00
459 89.30
55 10.70%
185  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 47
3 6.38
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
186  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
187  โรงเรียนพุทธบารมี 153
6 3.92
1 0.65
8 5.23
1 0.65
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
188  โรงเรียนบ้านโคกเบง 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
189  โรงเรียนบ้านตะครอง 176
1 0.57
4 2.27
6 3.41
4 2.27
3 1.70
158 89.77
18 10.23%
190  โรงเรียนบ้านหนองขอน 130
2 1.54
0 0.00
8 6.15
3 2.31
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองบอน 162
2 1.23
0 0.00
8 4.94
6 3.70
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
192  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
193  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
194  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 241
2 0.83
6 2.49
9 3.73
4 1.66
2 0.83
218 90.46
23 9.54%
195  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
196  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1155
35 3.03
7 0.61
63 5.45
2 0.17
0 0.00
1048 90.74
107 9.26%
197  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 186
5 2.69
0 0.00
11 5.91
1 0.54
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
198  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
199  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 198
3 1.52
3 1.52
7 3.54
4 2.02
1 0.51
180 90.91
18 9.09%
200  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 145
2 1.38
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
201  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 68
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
202  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
10 3.64
1 0.36
10 3.64
2 0.73
0 0.00
252 91.64
23 8.36%
203  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
6 4.14
3 2.07
3 2.07
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
204  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
205  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 103
1 0.97
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
206  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 187
6 3.21
0 0.00
7 3.74
0 0.00
1 0.53
173 92.51
14 7.49%
207  โรงเรียนบ้านหนองนา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
208  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 94
3 3.19
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
209  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 109
0 0.00
0 0.00
7 6.42
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
210  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 177
6 3.39
0 0.00
5 2.82
2 1.13
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
211  โรงเรียนบ้านละลูน 84
5 5.95
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
212  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
213  โรงเรียนบ้านโคลด 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
3 3.90
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 204
0 0.00
2 0.98
9 4.41
2 0.98
0 0.00
191 93.63
13 6.37%
215  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
216  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 140
3 2.14
1 0.71
3 2.14
1 0.71
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
217  โรงเรียนบ้านดอนยาว 163
0 0.00
0 0.00
7 4.29
2 1.23
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
218  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 149
0 0.00
0 0.00
7 4.70
1 0.67
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
219  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
1 0.97
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
220  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
221  โรงเรียนบ้านชำแระ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
222  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
223  โรงเรียนบ้านเขว้า 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
224  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
1 0.58
166 95.95
7 4.05%
225  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
226  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
227  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
228  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 320
3 0.94
0 0.00
0 0.00
1 0.31
0 0.00
316 98.75
4 1.25%
229  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 6.76
เตี้ย  1,150 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 7.24
ผอมและเตี้ย  1,006 2.81
อ้วนและเตี้ย  550 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,064 78.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,717 คน


21.57%


Powered By www.thaieducation.net