ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
12 14.81
41 50.62
17 20.99
64 79.01%
2  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 19
4 21.05
4 21.05
3 15.79
3 15.79
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
3  โรงเรียนบ้านตาเป้า 61
5 8.20
3 4.92
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
4  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 192
21 10.94
21 10.94
31 16.15
21 10.94
0 0.00
98 51.04
94 48.96%
5  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 105
15 14.29
8 7.62
12 11.43
13 12.38
1 0.95
56 53.33
49 46.67%
6  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
22 7.33
10 3.33
29 9.67
32 10.67
39 13.00
168 56.00
132 44.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 182
34 18.68
22 12.09
11 6.04
9 4.95
3 1.65
103 56.59
79 43.41%
8  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 218
28 12.84
14 6.42
26 11.93
11 5.05
13 5.96
126 57.80
92 42.20%
9  โรงเรียนบ้านตะเคียน 114
8 7.02
6 5.26
5 4.39
22 19.30
7 6.14
66 57.89
48 42.11%
10  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 317
24 7.57
15 4.73
27 8.52
39 12.30
27 8.52
185 58.36
132 41.64%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 55
14 25.45
3 5.45
2 3.64
3 5.45
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
12  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 280
9 3.21
34 12.14
22 7.86
15 5.36
31 11.07
169 60.36
111 39.64%
13  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 131
11 8.40
17 12.98
2 1.53
20 15.27
1 0.76
80 61.07
51 38.93%
14  โรงเรียนบ้านจาน 98
5 5.10
4 4.08
17 17.35
4 4.08
7 7.14
61 62.24
37 37.76%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 107
16 14.95
0 0.00
9 8.41
15 14.02
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
16  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 184
11 5.98
12 6.52
17 9.24
10 5.43
17 9.24
117 63.59
67 36.41%
17  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 229
27 11.79
18 7.86
17 7.42
14 6.11
7 3.06
146 63.76
83 36.24%
18  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 179
19 10.61
10 5.59
20 11.17
14 7.82
0 0.00
116 64.80
63 35.20%
19  โรงเรียนบ้านระกา 104
24 23.08
4 3.85
6 5.77
2 1.92
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
20  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 47
9 19.15
0 0.00
3 6.38
3 6.38
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
21  โรงเรียนบ้านอโณทัย 89
7 7.87
5 5.62
8 8.99
5 5.62
5 5.62
59 66.29
30 33.71%
22  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 134
15 11.19
6 4.48
12 8.96
12 8.96
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
23  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 271
38 14.02
0 0.00
30 11.07
0 0.00
20 7.38
183 67.53
88 32.47%
24  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 152
5 3.29
8 5.26
15 9.87
14 9.21
7 4.61
103 67.76
49 32.24%
25  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
6 4.88
12 9.76
4 3.25
4 3.25
84 68.29
39 31.71%
26  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 76
5 6.58
5 6.58
6 7.89
8 10.53
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
27  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 168
29 17.26
5 2.98
17 10.12
2 1.19
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
28  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 73
10 13.70
1 1.37
9 12.33
3 4.11
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
29  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
30  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
6 8.45
0 0.00
13 18.31
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
31  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
16 14.81
2 1.85
6 5.56
4 3.70
5 4.63
75 69.44
33 30.56%
32  โรงเรียนบ้านเขาคอก 172
12 6.98
11 6.40
16 9.30
10 5.81
3 1.74
120 69.77
52 30.23%
33  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 87
7 8.05
0 0.00
11 12.64
8 9.20
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
34  โรงเรียนบ้านสังเคิล 142
21 14.79
9 6.34
5 3.52
6 4.23
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
35  โรงเรียนบ้านสารภี 71
7 9.86
4 5.63
3 4.23
4 5.63
3 4.23
50 70.42
21 29.58%
36  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 103
6 5.83
7 6.80
15 14.56
2 1.94
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
37  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 183
32 17.49
0 0.00
21 11.48
0 0.00
0 0.00
130 71.04
53 28.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 135
8 5.93
15 11.11
8 5.93
8 5.93
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
39  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 135
13 9.63
16 11.85
5 3.70
5 3.70
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 115
20 17.39
2 1.74
8 6.96
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
41  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 161
15 9.32
5 3.11
12 7.45
13 8.07
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
42  โรงเรียนวัดสำโรง 308
23 7.47
12 3.90
4 1.30
21 6.82
27 8.77
221 71.75
87 28.25%
43  โรงเรียนบ้านตะแบก 78
5 6.41
0 0.00
17 21.79
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
44  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 125
12 9.60
4 3.20
18 14.40
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 61
1 1.64
3 4.92
13 21.31
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 653
47 7.20
48 7.35
25 3.83
31 4.75
30 4.59
472 72.28
181 27.72%
47  โรงเรียนบ้านโคกตูม 156
9 5.77
5 3.21
5 3.21
14 8.97
10 6.41
113 72.44
43 27.56%
48  โรงเรียนบ้านตะโกรี 159
15 9.43
6 3.77
13 8.18
0 0.00
9 5.66
116 72.96
43 27.04%
49  โรงเรียนบ้านสายโท 1 116
10 8.62
19 16.38
1 0.86
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
50  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 268
21 7.84
8 2.99
27 10.07
12 4.48
0 0.00
200 74.63
68 25.37%
51  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 71
8 11.27
2 2.82
7 9.86
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 140
17 12.14
4 2.86
11 7.86
3 2.14
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
53  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 162
16 9.88
11 6.79
8 4.94
4 2.47
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
54  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 155
5 3.23
5 3.23
23 14.84
4 2.58
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
55  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 587
77 13.12
13 2.21
47 8.01
3 0.51
0 0.00
447 76.15
140 23.85%
56  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 114
11 9.65
4 3.51
9 7.89
2 1.75
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
57  โรงเรียนบ้านเก็ม 106
7 6.60
2 1.89
14 13.21
2 1.89
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
58  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
59  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
3 3.95
5 6.58
59 77.63
17 22.37%
60  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 293
20 6.83
7 2.39
12 4.10
13 4.44
12 4.10
229 78.16
64 21.84%
61  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 156
6 3.85
4 2.56
8 5.13
11 7.05
5 3.21
122 78.21
34 21.79%
62  โรงเรียนบ้านโคกชุม 115
10 8.70
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
63  โรงเรียนบ้านลำดวน 235
24 10.21
6 2.55
21 8.94
0 0.00
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
64  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 103
9 8.74
5 4.85
8 7.77
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
65  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 136
8 5.88
8 5.88
8 5.88
5 3.68
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
66  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 94
6 6.38
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
67  โรงเรียนบ้านแพงพวย 94
5 5.32
4 4.26
8 8.51
3 3.19
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
68  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 208
6 2.88
10 4.81
28 13.46
0 0.00
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
70  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 156
15 9.62
5 3.21
12 7.69
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
71  โรงเรียนบ้านบัว 119
11 9.24
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
72  โรงเรียนบ้านศรีสุข 124
4 3.23
12 9.68
8 6.45
1 0.81
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
73  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 229
17 7.42
4 1.75
18 7.86
9 3.93
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
74  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 178
12 6.74
5 2.81
20 11.24
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
75  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 116
8 6.90
7 6.03
8 6.90
1 0.86
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
76  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 196
8 4.08
9 4.59
10 5.10
6 3.06
7 3.57
156 79.59
40 20.41%
77  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 74
0 0.00
1 1.35
9 12.16
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
78  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 125
4 3.20
1 0.80
10 8.00
9 7.20
1 0.80
100 80.00
25 20.00%
79  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 80
2 2.50
1 1.25
11 13.75
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
80  โรงเรียนเขว้าศึกษา 113
11 9.73
4 3.54
7 6.19
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
81  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1069
81 7.58
16 1.50
76 7.11
25 2.34
10 0.94
861 80.54
208 19.46%
82  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 115
15 13.04
7 6.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
83  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 157
9 5.73
2 1.27
14 8.92
5 3.18
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
84  โรงเรียนบ้านตาอี 84
1 1.19
5 5.95
9 10.71
0 0.00
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
85  โรงเรียนบ้านจบก 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
86  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 298
27 9.06
7 2.35
19 6.38
2 0.67
0 0.00
243 81.54
55 18.46%
87  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
88  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 120
3 2.50
9 7.50
7 5.83
3 2.50
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
89  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1305
43 3.30
16 1.23
168 12.87
7 0.54
4 0.31
1067 81.76
238 18.24%
90  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 144
0 0.00
0 0.00
15 10.42
11 7.64
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
91  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 111
4 3.60
3 2.70
13 11.71
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
92  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
93  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 108
2 1.85
2 1.85
15 13.89
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
94  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 109
2 1.83
8 7.34
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
95  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 81
0 0.00
6 7.41
5 6.17
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
96  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 269
22 8.18
14 5.20
7 2.60
2 0.74
0 0.00
224 83.27
45 16.73%
98  โรงเรียนบ้านหนองแวง 72
6 8.33
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
99  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 317
23 7.26
7 2.21
22 6.94
0 0.00
0 0.00
265 83.60
52 16.40%
100  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 388
25 6.44
23 5.93
15 3.87
0 0.00
0 0.00
325 83.76
63 16.24%
101  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 249
19 7.63
6 2.41
14 5.62
1 0.40
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
102  โรงเรียนบ้านบัวถนน 268
13 4.85
8 2.99
20 7.46
1 0.37
1 0.37
225 83.96
43 16.04%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 119
15 12.61
2 1.68
2 1.68
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
104  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 95
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
105  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
106  โรงเรียนบ้านถนน 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
107  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
108  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 183
7 3.83
5 2.73
16 8.74
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
109  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 303
19 6.27
24 7.92
3 0.99
0 0.00
0 0.00
257 84.82
46 15.18%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
111  โรงเรียนบ้านชุมแสง 160
7 4.38
4 2.50
8 5.00
5 3.13
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
112  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 194
18 9.28
0 0.00
11 5.67
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
113  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
114  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 308
15 4.87
10 3.25
14 4.55
4 1.30
2 0.65
263 85.39
45 14.61%
115  โรงเรียนบ้านโนนแดง 124
7 5.65
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
116  โรงเรียนบ้านพาชี 97
3 3.09
3 3.09
5 5.15
3 3.09
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
117  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
118  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 63
1 1.59
2 3.17
5 7.94
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
119  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 232
6 2.59
5 2.16
22 9.48
0 0.00
0 0.00
199 85.78
33 14.22%
120  โรงเรียนบ้านหินลาด 92
7 7.61
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
121  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 92
6 6.52
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
122  โรงเรียนบ้านดวน 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
123  โรงเรียนบ้านโคกสูง 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
4 3.05
4 3.05
113 86.26
18 13.74%
124  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 51
1 1.96
4 7.84
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
125  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
3 2.70
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
126  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 164
14 8.54
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
127  โรงเรียนบ้านปลัด 166
8 4.82
6 3.61
6 3.61
2 1.20
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
128  โรงเรียนบ้านไทรโยง 53
7 13.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
129  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 114
2 1.75
1 0.88
11 9.65
0 0.00
1 0.88
99 86.84
15 13.16%
130  โรงเรียนบ้านนารา 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
131  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 61
5 8.20
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
132  โรงเรียนบ้านปราสาท 54
1 1.85
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
133  โรงเรียนบ้านไม้แดง 144
9 6.25
5 3.47
2 1.39
2 1.39
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
134  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 163
6 3.68
0 0.00
13 7.98
1 0.61
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
135  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 91
2 2.20
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
136  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 108
1 0.93
3 2.78
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
137  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 161
5 3.11
5 3.11
9 5.59
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
138  โรงเรียนบ้านมะมัง 200
8 4.00
6 3.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
139  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 133
4 3.01
0 0.00
9 6.77
0 0.00
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
140  โรงเรียนบ้านหลัก 125
3 2.40
4 3.20
3 2.40
1 0.80
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
141  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 110
5 4.55
3 2.73
4 3.64
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
142  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 514
16 3.11
5 0.97
30 5.84
4 0.78
0 0.00
459 89.30
55 10.70%
143  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
144  โรงเรียนพุทธบารมี 153
6 3.92
1 0.65
8 5.23
1 0.65
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
145  โรงเรียนบ้านโคกเบง 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
146  โรงเรียนบ้านตะครอง 176
1 0.57
4 2.27
6 3.41
4 2.27
3 1.70
158 89.77
18 10.23%
147  โรงเรียนบ้านหนองขอน 130
2 1.54
0 0.00
8 6.15
3 2.31
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองบอน 162
2 1.23
0 0.00
8 4.94
6 3.70
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
149  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
150  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
151  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1155
35 3.03
7 0.61
63 5.45
2 0.17
0 0.00
1048 90.74
107 9.26%
152  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 186
5 2.69
0 0.00
11 5.91
1 0.54
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
153  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
154  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 198
3 1.52
3 1.52
7 3.54
4 2.02
1 0.51
180 90.91
18 9.09%
155  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 68
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
156  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
10 3.64
1 0.36
10 3.64
2 0.73
0 0.00
252 91.64
23 8.36%
157  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
6 4.14
3 2.07
3 2.07
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
158  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
159  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 103
1 0.97
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
160  โรงเรียนบ้านหนองนา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
161  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 94
3 3.19
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
162  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 109
0 0.00
0 0.00
7 6.42
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
163  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 177
6 3.39
0 0.00
5 2.82
2 1.13
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
164  โรงเรียนบ้านละลูน 84
5 5.95
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
165  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
166  โรงเรียนบ้านโคลด 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
3 3.90
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
167  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 140
3 2.14
1 0.71
3 2.14
1 0.71
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
168  โรงเรียนบ้านดอนยาว 163
0 0.00
0 0.00
7 4.29
2 1.23
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
169  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 149
0 0.00
0 0.00
7 4.70
1 0.67
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
170  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
1 0.97
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
171  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
172  โรงเรียนบ้านชำแระ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
173  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
174  โรงเรียนบ้านเขว้า 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
175  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
1 0.58
166 95.95
7 4.05%
176  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
177  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 320
3 0.94
0 0.00
0 0.00
1 0.31
0 0.00
316 98.75
4 1.25%

 

จำนวนนักเรียน  27,894 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,735 6.22
เตี้ย  854 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,951 6.99
ผอมและเตี้ย  695 2.49
อ้วนและเตี้ย  401 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,258 79.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,636 คน


20.21%


Powered By www.thaieducation.net