ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 12
4 33.33
0 0.00
8 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 184
49 26.63
31 16.85
12 6.52
41 22.28
13 7.07
38 20.65
146 79.35%
3  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 80
4 5.00
0 0.00
0 0.00
10 12.50
40 50.00
26 32.50
54 67.50%
4  โรงเรียนบ้านโคกรัง 104
8 7.69
6 5.77
16 15.38
14 13.46
22 21.15
38 36.54
66 63.46%
5  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 192
48 25.00
27 14.06
23 11.98
6 3.13
5 2.60
83 43.23
109 56.77%
6  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 135
29 21.48
12 8.89
6 4.44
9 6.67
14 10.37
65 48.15
70 51.85%
7  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 425
73 17.18
37 8.71
31 7.29
46 10.82
30 7.06
208 48.94
217 51.06%
8  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 158
19 12.03
19 12.03
29 18.35
6 3.80
7 4.43
78 49.37
80 50.63%
9  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 181
36 19.89
24 13.26
13 7.18
11 6.08
3 1.66
94 51.93
87 48.07%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
28 9.33
10 3.33
28 9.33
38 12.67
38 12.67
158 52.67
142 47.33%
11  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 182
29 15.93
12 6.59
26 14.29
5 2.75
14 7.69
96 52.75
86 47.25%
12  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 192
29 15.10
21 10.94
20 10.42
17 8.85
0 0.00
105 54.69
87 45.31%
13  โรงเรียนบ้านตะเคียน 115
8 6.96
6 5.22
3 2.61
25 21.74
10 8.70
63 54.78
52 45.22%
14  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 216
29 13.43
14 6.48
26 12.04
11 5.09
13 6.02
123 56.94
93 43.06%
15  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 315
24 7.62
15 4.76
27 8.57
39 12.38
27 8.57
183 58.10
132 41.90%
16  โรงเรียนบ้านโชคกราด 98
7 7.14
10 10.20
6 6.12
11 11.22
6 6.12
58 59.18
40 40.82%
17  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 108
4 3.70
5 4.63
14 12.96
8 7.41
13 12.04
64 59.26
44 40.74%
18  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 279
9 3.23
34 12.19
22 7.89
15 5.38
32 11.47
167 59.86
112 40.14%
19  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 132
11 8.33
17 12.88
2 1.52
20 15.15
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
20  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 236
33 13.98
28 11.86
6 2.54
22 9.32
0 0.00
147 62.29
89 37.71%
21  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 16
3 18.75
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
22  โรงเรียนบ้านเขาคอก 174
19 10.92
13 7.47
18 10.34
11 6.32
4 2.30
109 62.64
65 37.36%
23  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 137
41 29.93
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
86 62.77
51 37.23%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 96
28 29.17
0 0.00
6 6.25
1 1.04
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
25  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 111
20 18.02
5 4.50
11 9.91
3 2.70
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
26  โรงเรียนบ้านอโณทัย 89
8 8.99
5 5.62
8 8.99
5 5.62
5 5.62
58 65.17
31 34.83%
27  โรงเรียนบ้านระกา 104
24 23.08
4 3.85
6 5.77
2 1.92
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
28  โรงเรียนเขว้าศึกษา 64
11 17.19
4 6.25
7 10.94
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
29  โรงเรียนบ้านตะโกรี 126
4 3.17
22 17.46
7 5.56
0 0.00
10 7.94
83 65.87
43 34.13%
30  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 143
35 24.48
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
95 66.43
48 33.57%
31  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 155
28 18.06
1 0.65
18 11.61
5 3.23
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
32  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 135
15 11.11
6 4.44
12 8.89
12 8.89
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
33  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 294
19 6.46
13 4.42
30 10.20
26 8.84
10 3.40
196 66.67
98 33.33%
34  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 104
8 7.69
10 9.62
13 12.50
3 2.88
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
35  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 153
5 3.27
8 5.23
15 9.80
14 9.15
7 4.58
104 67.97
49 32.03%
36  โรงเรียนบ้านสังเคิล 144
18 12.50
11 7.64
9 6.25
8 5.56
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
37  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 179
31 17.32
12 6.70
8 4.47
6 3.35
0 0.00
122 68.16
57 31.84%
38  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 126
15 11.90
7 5.56
10 7.94
4 3.17
4 3.17
86 68.25
40 31.75%
39  โรงเรียนบ้านถนน 60
3 5.00
2 3.33
9 15.00
5 8.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 76
5 6.58
5 6.58
6 7.89
8 10.53
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
41  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 169
31 18.34
5 2.96
16 9.47
1 0.59
0 0.00
116 68.64
53 31.36%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 141
19 13.48
10 7.09
15 10.64
0 0.00
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
43  โรงเรียนวัดพลับพลา 254
62 24.41
3 1.18
8 3.15
3 1.18
3 1.18
175 68.90
79 31.10%
44  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 74
10 13.51
1 1.35
9 12.16
3 4.05
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
45  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
5 7.04
0 0.00
14 19.72
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
46  โรงเรียนบ้านจาน 98
5 5.10
10 10.20
9 9.18
3 3.06
3 3.06
68 69.39
30 30.61%
47  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
16 14.81
2 1.85
6 5.56
4 3.70
5 4.63
75 69.44
33 30.56%
48  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 103
15 14.56
4 3.88
9 8.74
3 2.91
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
49  โรงเรียนบ้านเกต 90
18 20.00
0 0.00
6 6.67
2 2.22
1 1.11
63 70.00
27 30.00%
50  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 104
9 8.65
4 3.85
10 9.62
8 7.69
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
51  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 185
39 21.08
0 0.00
16 8.65
0 0.00
0 0.00
130 70.27
55 29.73%
52  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 185
15 8.11
17 9.19
12 6.49
8 4.32
3 1.62
130 70.27
55 29.73%
53  โรงเรียนบ้านสายโท 1 115
6 5.22
10 8.70
18 15.65
0 0.00
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
54  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 88
7 7.95
0 0.00
11 12.50
8 9.09
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
55  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 163
15 9.20
5 3.07
9 5.52
15 9.20
4 2.45
115 70.55
48 29.45%
56  โรงเรียนวัดสำโรง 309
25 8.09
12 3.88
5 1.62
22 7.12
27 8.74
218 70.55
91 29.45%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 34
3 8.82
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
58  โรงเรียนบ้านสารภี 72
5 6.94
3 4.17
4 5.56
5 6.94
4 5.56
51 70.83
21 29.17%
59  โรงเรียนบ้านตะแบก 79
5 6.33
0 0.00
18 22.78
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
60  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 156
21 13.46
6 3.85
16 10.26
2 1.28
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
61  โรงเรียนบ้านโคกตูม 157
9 5.73
5 3.18
6 3.82
14 8.92
11 7.01
112 71.34
45 28.66%
62  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 91
10 10.99
5 5.49
8 8.79
3 3.30
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 657
50 7.61
48 7.31
25 3.81
31 4.72
30 4.57
473 71.99
184 28.01%
64  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 118
29 24.58
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
65  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 68
7 10.29
3 4.41
9 13.24
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 126
10 7.94
5 3.97
20 15.87
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
67  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 62
1 1.61
3 4.84
13 20.97
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 74
4 5.41
4 5.41
8 10.81
3 4.05
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
69  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 154
5 3.25
6 3.90
4 2.60
13 8.44
13 8.44
113 73.38
41 26.62%
70  โรงเรียนบ้านตาแก 250
46 18.40
7 2.80
12 4.80
1 0.40
0 0.00
184 73.60
66 26.40%
71  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 55
7 12.73
4 7.27
2 3.64
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
73  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 587
81 13.80
13 2.21
47 8.01
4 0.68
0 0.00
442 75.30
145 24.70%
74  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 53
4 7.55
2 3.77
0 0.00
4 7.55
3 5.66
40 75.47
13 24.53%
75  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 249
37 14.86
6 2.41
16 6.43
2 0.80
0 0.00
188 75.50
61 24.50%
76  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 49
7 14.29
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
77  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 161
16 9.94
11 6.83
8 4.97
4 2.48
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
78  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 265
14 5.28
8 3.02
27 10.19
14 5.28
1 0.38
201 75.85
64 24.15%
79  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 116
8 6.90
7 6.03
11 9.48
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
80  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 125
6 4.80
3 2.40
13 10.40
2 1.60
6 4.80
95 76.00
30 24.00%
81  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 251
18 7.17
14 5.58
9 3.59
16 6.37
3 1.20
191 76.10
60 23.90%
82  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
83  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 100
9 9.00
5 5.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
84  โรงเรียนบ้านเก็ม 105
6 5.71
2 1.90
14 13.33
2 1.90
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
85  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 110
11 10.00
4 3.64
5 4.55
4 3.64
1 0.91
85 77.27
25 22.73%
86  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 154
7 4.55
5 3.25
21 13.64
2 1.30
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
87  โรงเรียนบ้านโคกชุม 115
11 9.57
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
88  โรงเรียนบ้านบัวถนน 266
24 9.02
12 4.51
20 7.52
3 1.13
1 0.38
206 77.44
60 22.56%
89  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 292
19 6.51
18 6.16
25 8.56
2 0.68
1 0.34
227 77.74
65 22.26%
90  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 81
7 8.64
6 7.41
5 6.17
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
91  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 113
7 6.19
5 4.42
9 7.96
4 3.54
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
92  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 86
14 16.28
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
93  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 77
4 5.19
2 2.60
2 2.60
3 3.90
6 7.79
60 77.92
17 22.08%
94  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 68
5 7.35
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
95  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1313
55 4.19
19 1.45
188 14.32
11 0.84
15 1.14
1025 78.07
288 21.93%
96  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 137
6 4.38
7 5.11
8 5.84
6 4.38
3 2.19
107 78.10
30 21.90%
97  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 101
2 1.98
1 0.99
18 17.82
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
98  โรงเรียนบ้านตรุง 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
99  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
5 5.43
4 4.35
8 8.70
3 3.26
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
100  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 51
4 7.84
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
101  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 229
15 6.55
12 5.24
16 6.99
6 2.62
0 0.00
180 78.60
49 21.40%
102  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 156
24 15.38
2 1.28
4 2.56
1 0.64
2 1.28
123 78.85
33 21.15%
103  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 180
6 3.33
15 8.33
17 9.44
0 0.00
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
104  โรงเรียนบ้านบัว 119
11 9.24
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
105  โรงเรียนบ้านศรีสุข 124
4 3.23
12 9.68
8 6.45
1 0.81
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
106  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 233
13 5.58
10 4.29
15 6.44
8 3.43
2 0.86
185 79.40
48 20.60%
107  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1143
34 2.97
29 2.54
117 10.24
24 2.10
31 2.71
908 79.44
235 20.56%
108  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 112
4 3.57
9 8.04
10 8.93
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
109  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 117
3 2.56
10 8.55
8 6.84
3 2.56
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
110  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 93
5 5.38
3 3.23
8 8.60
3 3.23
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
111  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 113
2 1.77
3 2.65
5 4.42
5 4.42
8 7.08
90 79.65
23 20.35%
112  โรงเรียนบ้านลำดวน 231
19 8.23
6 2.60
22 9.52
0 0.00
0 0.00
184 79.65
47 20.35%
113  โรงเรียนบ้านหว้า 123
8 6.50
5 4.07
12 9.76
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
114  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 79
0 0.00
3 3.80
13 16.46
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
115  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 159
9 5.66
3 1.89
15 9.43
5 3.14
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
116  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 209
9 4.31
10 4.78
23 11.00
0 0.00
0 0.00
167 79.90
42 20.10%
117  โรงเรียนบ้านตาอี 81
1 1.23
5 6.17
9 11.11
0 0.00
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
118  โรงเรียนบ้านละลมพนู 142
14 9.86
2 1.41
12 8.45
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
119  โรงเรียนบ้านตาเป้า 61
2 3.28
4 6.56
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
120  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 178
6 3.37
10 5.62
19 10.67
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
121  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1058
89 8.41
13 1.23
78 7.37
21 1.98
6 0.57
851 80.43
207 19.57%
122  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
7 5.26
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
123  โรงเรียนบ้านป่าชัน 249
24 9.64
14 5.62
6 2.41
3 1.20
1 0.40
201 80.72
48 19.28%
124  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
125  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 164
18 10.98
3 1.83
8 4.88
2 1.22
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
126  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 133
5 3.76
8 6.02
10 7.52
2 1.50
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
127  โรงเรียนบ้านจบก 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
128  โรงเรียนบ้านปราสาท 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
1 1.85
3 5.56
44 81.48
10 18.52%
129  โรงเรียนบ้านหินลาด 92
11 11.96
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
130  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
131  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 304
19 6.25
30 9.87
7 2.30
0 0.00
0 0.00
248 81.58
56 18.42%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 415
17 4.10
11 2.65
44 10.60
3 0.72
1 0.24
339 81.69
76 18.31%
133  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
134  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 172
1 0.58
2 1.16
15 8.72
3 1.74
10 5.81
141 81.98
31 18.02%
135  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 68
2 2.94
0 0.00
8 11.76
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
136  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 142
0 0.00
0 0.00
13 9.15
12 8.45
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
137  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 242
10 4.13
10 4.13
7 2.89
8 3.31
7 2.89
200 82.64
42 17.36%
138  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
139  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 388
26 6.70
23 5.93
14 3.61
2 0.52
0 0.00
323 83.25
65 16.75%
140  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 72
2 2.78
2 2.78
7 9.72
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
141  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 108
2 1.85
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
142  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 111
11 9.91
3 2.70
3 2.70
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
143  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
0 0.00
6 7.41
68 83.95
13 16.05%
144  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 194
20 10.31
0 0.00
11 5.67
0 0.00
0 0.00
163 84.02
31 15.98%
145  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 315
15 4.76
0 0.00
28 8.89
5 1.59
2 0.63
265 84.13
50 15.87%
146  โรงเรียนบ้านโนนแดง 126
7 5.56
1 0.79
12 9.52
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
147  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 95
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 267
16 5.99
15 5.62
11 4.12
0 0.00
0 0.00
225 84.27
42 15.73%
149  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 51
1 1.96
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
150  โรงเรียนบ้านตาราม 185
7 3.78
0 0.00
22 11.89
0 0.00
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
151  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
10 6.02
3 1.81
13 7.83
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
152  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 308
17 5.52
10 3.25
14 4.55
5 1.62
2 0.65
260 84.42
48 15.58%
153  โรงเรียนบ้านพาชี 97
5 5.15
3 3.09
3 3.09
4 4.12
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
154  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 85
8 9.41
0 0.00
4 4.71
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวง 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
5 6.94
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
156  โรงเรียนบ้านโคกสูง 131
4 3.05
2 1.53
5 3.82
4 3.05
5 3.82
111 84.73
20 15.27%
157  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
158  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 126
5 3.97
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
159  โรงเรียนบ้านชุมแสง 160
4 2.50
6 3.75
9 5.63
5 3.13
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
160  โรงเรียนบ้านนารา 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
161  โรงเรียนบ้านดวน 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
162  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
163  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
164  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 184
6 3.26
7 3.80
14 7.61
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
165  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 300
12 4.00
1 0.33
31 10.33
0 0.00
0 0.00
256 85.33
44 14.67%
166  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 48
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
167  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
168  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 158
5 3.16
3 1.90
6 3.80
1 0.63
8 5.06
135 85.44
23 14.56%
169  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 90
7 7.78
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
170  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
171  โรงเรียนบ้านไม้แดง 145
9 6.21
6 4.14
2 1.38
3 2.07
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
172  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 233
13 5.58
2 0.86
17 7.30
0 0.00
0 0.00
201 86.27
32 13.73%
173  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
174  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 162
8 4.94
0 0.00
13 8.02
1 0.62
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
175  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
3 2.70
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
176  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 113
2 1.77
1 0.88
11 9.73
0 0.00
1 0.88
98 86.73
15 13.27%
177  โรงเรียนบ้านปลัด 166
8 4.82
6 3.61
6 3.61
2 1.20
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
178  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 206
16 7.77
4 1.94
5 2.43
1 0.49
1 0.49
179 86.89
27 13.11%
179  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 107
4 3.74
2 1.87
8 7.48
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
180  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 153
11 7.19
1 0.65
8 5.23
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
181  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 102
6 5.88
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
182  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 299
5 1.67
8 2.68
22 7.36
3 1.00
0 0.00
261 87.29
38 12.71%
183  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 65
1 1.54
2 3.08
4 6.15
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
184  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 198
5 2.53
4 2.02
10 5.05
4 2.02
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
185  โรงเรียนบ้านหลัก 128
3 2.34
4 3.13
4 3.13
1 0.78
3 2.34
113 88.28
15 11.72%
186  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 274
15 5.47
2 0.73
12 4.38
2 0.73
0 0.00
243 88.69
31 11.31%
187  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 133
3 2.26
0 0.00
10 7.52
0 0.00
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
188  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 514
18 3.50
5 0.97
30 5.84
5 0.97
0 0.00
456 88.72
58 11.28%
189  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 162
7 4.32
4 2.47
6 3.70
1 0.62
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
190  โรงเรียนบ้านหนองบอน 162
5 3.09
0 0.00
7 4.32
6 3.70
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
191  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
1 1.09
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
192  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 58
0 0.00
1 1.72
3 5.17
2 3.45
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
193  โรงเรียนพุทธบารมี 156
6 3.85
1 0.64
8 5.13
1 0.64
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
194  โรงเรียนบ้านตะครอง 176
1 0.57
4 2.27
6 3.41
4 2.27
3 1.70
158 89.77
18 10.23%
195  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 182
6 3.30
0 0.00
11 6.04
1 0.55
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
196  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
197  โรงเรียนบ้านโคกเบง 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
198  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
199  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 126
1 0.79
4 3.17
5 3.97
2 1.59
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
200  โรงเรียนบ้านมะมัง 202
5 2.48
7 3.47
6 2.97
0 0.00
0 0.00
184 91.09
18 8.91%
201  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 205
3 1.46
1 0.49
13 6.34
0 0.00
1 0.49
187 91.22
18 8.78%
202  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
6 4.14
3 2.07
3 2.07
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
203  โรงเรียนบ้านละลูน 85
6 7.06
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
204  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
205  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
206  โรงเรียนบ้านไทรโยง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
207  โรงเรียนบ้านหนองนา 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
208  โรงเรียนบ้านหนองขอน 127
2 1.57
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
209  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 198
2 1.01
4 2.02
5 2.53
2 1.01
1 0.51
184 92.93
14 7.07%
210  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 187
7 3.74
0 0.00
6 3.21
0 0.00
0 0.00
174 93.05
13 6.95%
211  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 260
6 2.31
1 0.38
3 1.15
1 0.38
6 2.31
243 93.46
17 6.54%
212  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
213  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 171
0 0.00
1 0.58
7 4.09
0 0.00
1 0.58
162 94.74
9 5.26%
214  โรงเรียนบ้านโคลด 78
1 1.28
1 1.28
1 1.28
1 1.28
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
215  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
216  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 109
0 0.00
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
217  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
218  โรงเรียนบ้านดอนยาว 163
0 0.00
0 0.00
5 3.07
2 1.23
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
219  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 140
3 2.14
1 0.71
1 0.71
1 0.71
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
220  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
221  โรงเรียนบ้านชำแระ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
222  โรงเรียนบ้านเขว้า 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
223  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
224  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
2 1.35
143 96.62
5 3.38%
225  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
1 0.90
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
226  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
227  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
228  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 149
0 0.00
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
229  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 320
4 1.25
0 0.00
0 0.00
1 0.31
0 0.00
315 98.44
5 1.56%

 

จำนวนนักเรียน  35,625 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,568 7.21
เตี้ย  1,249 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,574 7.23
ผอมและเตี้ย  946 2.66
อ้วนและเตี้ย  597 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,691 77.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,934 คน


22.27%


Powered By www.thaieducation.net