ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 12
4 33.33
0 0.00
8 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโชคกราด 79
12 15.19
14 17.72
11 13.92
13 16.46
11 13.92
18 22.78
61 77.22%
3  โรงเรียนบ้านโคกตูม 159
25 15.72
18 11.32
7 4.40
43 27.04
25 15.72
41 25.79
118 74.21%
4  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 184
27 14.67
27 14.67
34 18.48
27 14.67
0 0.00
69 37.50
115 62.50%
5  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 90
19 21.11
22 24.44
1 1.11
14 15.56
0 0.00
34 37.78
56 62.22%
6  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 70
10 14.29
8 11.43
9 12.86
7 10.00
9 12.86
27 38.57
43 61.43%
7  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 134
25 18.66
14 10.45
3 2.24
25 18.66
12 8.96
55 41.04
79 58.96%
8  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 237
64 27.00
34 14.35
0 0.00
30 12.66
8 3.38
101 42.62
136 57.38%
9  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 163
24 14.72
21 12.88
17 10.43
12 7.36
17 10.43
72 44.17
91 55.83%
10  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 78
15 19.23
8 10.26
17 21.79
3 3.85
0 0.00
35 44.87
43 55.13%
11  โรงเรียนบ้านระกา 99
11 11.11
8 8.08
14 14.14
7 7.07
11 11.11
48 48.48
51 51.52%
12  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 120
40 33.33
4 3.33
8 6.67
9 7.50
0 0.00
59 49.17
61 50.83%
13  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 287
23 8.01
21 7.32
35 12.20
33 11.50
32 11.15
143 49.83
144 50.17%
14  โรงเรียนบ้านเขว้า 123
20 16.26
11 8.94
12 9.76
15 12.20
1 0.81
64 52.03
59 47.97%
15  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 295
19 6.44
27 9.15
14 4.75
46 15.59
33 11.19
156 52.88
139 47.12%
16  โรงเรียนบ้านตาเป้า 63
5 7.94
2 3.17
7 11.11
5 7.94
9 14.29
35 55.56
28 44.44%
17  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
5 8.33
10 16.67
34 56.67
26 43.33%
18  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 93
12 12.90
8 8.60
12 12.90
8 8.60
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
19  โรงเรียนบ้านตะเคียน 119
21 17.65
3 2.52
12 10.08
9 7.56
6 5.04
68 57.14
51 42.86%
20  โรงเรียนเขว้าศึกษา 124
16 12.90
21 16.94
5 4.03
10 8.06
0 0.00
72 58.06
52 41.94%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 658
60 9.12
45 6.84
85 12.92
55 8.36
28 4.26
385 58.51
273 41.49%
22  โรงเรียนวัดพลับพลา 268
48 17.91
31 11.57
18 6.72
14 5.22
0 0.00
157 58.58
111 41.42%
23  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 143
4 2.80
21 14.69
11 7.69
20 13.99
3 2.10
84 58.74
59 41.26%
24  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 34
7 20.59
1 2.94
4 11.76
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
25  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 183
51 27.87
9 4.92
7 3.83
8 4.37
0 0.00
108 59.02
75 40.98%
26  โรงเรียนบ้านปลัด 149
16 10.74
12 8.05
12 8.05
19 12.75
2 1.34
88 59.06
61 40.94%
27  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1293
60 4.64
19 1.47
272 21.04
8 0.62
168 12.99
766 59.24
527 40.76%
28  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 117
18 15.38
10 8.55
15 12.82
4 3.42
0 0.00
70 59.83
47 40.17%
29  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 192
21 10.94
20 10.42
14 7.29
14 7.29
8 4.17
115 59.90
77 40.10%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 294
25 8.50
19 6.46
29 9.86
21 7.14
23 7.82
177 60.20
117 39.80%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 48
7 14.58
3 6.25
7 14.58
2 4.17
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
32  โรงเรียนบ้านจาน 99
9 9.09
9 9.09
4 4.04
8 8.08
9 9.09
60 60.61
39 39.39%
33  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
25 23.15
8 7.41
3 2.78
6 5.56
0 0.00
66 61.11
42 38.89%
34  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 101
7 6.93
5 4.95
13 12.87
7 6.93
6 5.94
63 62.38
38 37.62%
35  โรงเรียนบ้านหินลาด 88
22 25.00
6 6.82
4 4.55
1 1.14
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
36  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 166
10 6.02
10 6.02
10 6.02
18 10.84
14 8.43
104 62.65
62 37.35%
37  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 339
20 5.90
28 8.26
31 9.14
35 10.32
12 3.54
213 62.83
126 37.17%
38  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 97
18 18.56
0 0.00
18 18.56
0 0.00
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
39  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 291
23 7.90
28 9.62
29 9.97
9 3.09
18 6.19
184 63.23
107 36.77%
40  โรงเรียนบ้านบัวถนน 279
37 13.26
22 7.89
17 6.09
19 6.81
7 2.51
177 63.44
102 36.56%
41  โรงเรียนบ้านลำดวน 243
40 16.46
16 6.58
26 10.70
4 1.65
0 0.00
157 64.61
86 35.39%
42  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 111
8 7.21
15 13.51
12 10.81
4 3.60
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
43  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 144
34 23.61
0 0.00
16 11.11
0 0.00
0 0.00
94 65.28
50 34.72%
44  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 116
17 14.66
10 8.62
5 4.31
6 5.17
2 1.72
76 65.52
40 34.48%
45  โรงเรียนบ้านอโณทัย 87
8 9.20
5 5.75
8 9.20
4 4.60
5 5.75
57 65.52
30 34.48%
46  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 552
59 10.69
40 7.25
63 11.41
28 5.07
0 0.00
362 65.58
190 34.42%
47  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 146
29 19.86
13 8.90
8 5.48
0 0.00
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
48  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 24
3 12.50
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
49  โรงเรียนบ้านตาแก 252
30 11.90
10 3.97
15 5.95
28 11.11
0 0.00
169 67.06
83 32.94%
50  โรงเรียนบ้านละลมพนู 147
10 6.80
4 2.72
15 10.20
14 9.52
5 3.40
99 67.35
48 32.65%
51  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 215
22 10.23
19 8.84
26 12.09
2 0.93
1 0.47
145 67.44
70 32.56%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 134
10 7.46
0 0.00
10 7.46
4 2.99
19 14.18
91 67.91
43 32.09%
53  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 321
15 4.67
14 4.36
26 8.10
29 9.03
17 5.30
220 68.54
101 31.46%
54  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 117
1 0.85
1 0.85
32 27.35
1 0.85
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
55  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 104
6 5.77
8 7.69
9 8.65
2 1.92
6 5.77
73 70.19
31 29.81%
56  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 301
14 4.65
13 4.32
11 3.65
27 8.97
24 7.97
212 70.43
89 29.57%
57  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 299
43 14.38
14 4.68
27 9.03
4 1.34
0 0.00
211 70.57
88 29.43%
58  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 125
7 5.60
5 4.00
19 15.20
5 4.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
59  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 136
13 9.56
14 10.29
6 4.41
5 3.68
1 0.74
97 71.32
39 28.68%
60  โรงเรียนบ้านสารภี 71
6 8.45
3 4.23
2 2.82
9 12.68
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
61  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 82
7 8.54
7 8.54
6 7.32
3 3.66
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
62  โรงเรียนบ้านเกต 93
14 15.05
1 1.08
1 1.08
7 7.53
3 3.23
67 72.04
26 27.96%
63  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 192
8 4.17
8 4.17
31 16.15
6 3.13
0 0.00
139 72.40
53 27.60%
64  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 178
21 11.80
7 3.93
18 10.11
2 1.12
1 0.56
129 72.47
49 27.53%
65  โรงเรียนบ้านเก็ม 109
11 10.09
4 3.67
12 11.01
3 2.75
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 40
4 10.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
3 7.50
29 72.50
11 27.50%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 131
8 6.11
15 11.45
10 7.63
3 2.29
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
68  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 221
19 8.60
20 9.05
13 5.88
7 3.17
1 0.45
161 72.85
60 27.15%
69  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 141
21 14.89
0 0.00
17 12.06
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
70  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 156
19 12.18
12 7.69
5 3.21
4 2.56
2 1.28
114 73.08
42 26.92%
71  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 207
18 8.70
20 9.66
14 6.76
3 1.45
0 0.00
152 73.43
55 26.57%
72  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 132
13 9.85
3 2.27
18 13.64
1 0.76
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 223
20 8.97
13 5.83
19 8.52
5 2.24
2 0.90
164 73.54
59 26.46%
74  โรงเรียนบ้านตาราม 193
20 10.36
6 3.11
21 10.88
4 2.07
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
75  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 76
7 9.21
4 5.26
3 3.95
4 5.26
2 2.63
56 73.68
20 26.32%
76  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 69
6 8.70
6 8.70
0 0.00
6 8.70
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
77  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1198
86 7.18
40 3.34
95 7.93
36 3.01
52 4.34
889 74.21
309 25.79%
78  โรงเรียนบ้านสายโท 1 118
3 2.54
7 5.93
20 16.95
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
79  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 103
3 2.91
5 4.85
6 5.83
12 11.65
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
80  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
81  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 137
10 7.30
11 8.03
8 5.84
5 3.65
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
82  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 93
3 3.23
15 16.13
5 5.38
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
83  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 256
26 10.16
24 9.38
10 3.91
2 0.78
1 0.39
193 75.39
63 24.61%
84  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 151
11 7.28
7 4.64
12 7.95
5 3.31
2 1.32
114 75.50
37 24.50%
85  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 213
15 7.04
28 13.15
9 4.23
0 0.00
0 0.00
161 75.59
52 24.41%
86  โรงเรียนบ้านโคกชุม 114
5 4.39
4 3.51
8 7.02
10 8.77
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
87  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 77
2 2.60
10 12.99
6 7.79
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
88  โรงเรียนบ้านไม้แดง 155
14 9.03
10 6.45
5 3.23
7 4.52
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
89  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 174
30 17.24
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
90  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 157
8 5.10
3 1.91
12 7.64
7 4.46
6 3.82
121 77.07
36 22.93%
91  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 48
9 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
92  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 185
21 11.35
8 4.32
11 5.95
1 0.54
1 0.54
143 77.30
42 22.70%
93  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
2 2.60
5 6.49
2 2.60
8 10.39
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
94  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 142
9 6.34
6 4.23
6 4.23
10 7.04
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
95  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 94
4 4.26
3 3.19
8 8.51
3 3.19
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
96  โรงเรียนบ้านโคกรัง 127
2 1.57
5 3.94
2 1.57
8 6.30
10 7.87
100 78.74
27 21.26%
97  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 113
7 6.19
11 9.73
4 3.54
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
98  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
99  โรงเรียนบ้านจบก 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
100  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 64
4 6.25
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
101  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 84
14 16.67
3 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
102  โรงเรียนบ้านสังเคิล 145
7 4.83
4 2.76
13 8.97
5 3.45
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
103  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 108
3 2.78
9 8.33
8 7.41
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 438
16 3.65
27 6.16
32 7.31
2 0.46
8 1.83
353 80.59
85 19.41%
105  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 88
9 10.23
6 6.82
1 1.14
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
106  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
107  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 164
11 6.71
10 6.10
0 0.00
10 6.10
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
108  โรงเรียนบ้านตรุง 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
109  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1019
91 8.93
9 0.88
69 6.77
19 1.86
3 0.29
828 81.26
191 18.74%
110  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 81
6 7.41
2 2.47
6 7.41
0 0.00
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
111  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 173
4 2.31
6 3.47
6 3.47
15 8.67
1 0.58
141 81.50
32 18.50%
112  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 147
13 8.84
5 3.40
8 5.44
1 0.68
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
113  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
2 9.09
18 81.82
4 18.18%
114  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 250
11 4.40
14 5.60
5 2.00
8 3.20
7 2.80
205 82.00
45 18.00%
115  โรงเรียนบ้านศรีสุข 123
6 4.88
11 8.94
5 4.07
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
116  โรงเรียนบ้านตะแบก 79
0 0.00
2 2.53
12 15.19
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
117  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 113
5 4.42
6 5.31
4 3.54
4 3.54
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
118  โรงเรียนบ้านป่าชัน 245
8 3.27
19 7.76
12 4.90
4 1.63
0 0.00
202 82.45
43 17.55%
119  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
0 0.00
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
120  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 154
11 7.14
3 1.95
8 5.19
5 3.25
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
121  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 40
3 7.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
122  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 189
5 2.65
9 4.76
18 9.52
1 0.53
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
123  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 52
0 0.00
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
124  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 243
12 4.94
7 2.88
21 8.64
1 0.41
0 0.00
202 83.13
41 16.87%
125  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 185
14 7.57
6 3.24
11 5.95
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 150
5 3.33
7 4.67
8 5.33
3 2.00
2 1.33
125 83.33
25 16.67%
127  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
128  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 182
12 6.59
8 4.40
5 2.75
5 2.75
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
129  โรงเรียนบ้านตาอี 85
0 0.00
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
130  โรงเรียนบ้านบัว 117
8 6.84
2 1.71
9 7.69
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
131  โรงเรียนวัดสำโรง 314
26 8.28
0 0.00
25 7.96
0 0.00
0 0.00
263 83.76
51 16.24%
132  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 88
0 0.00
2 2.27
12 13.64
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
133  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 64
5 7.81
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
134  โรงเรียนบ้านพาชี 103
5 4.85
6 5.83
4 3.88
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
135  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 84
1 1.19
0 0.00
6 7.14
0 0.00
6 7.14
71 84.52
13 15.48%
136  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 124
8 6.45
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
137  โรงเรียนบ้านถนน 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
138  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
139  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 126
7 5.56
0 0.00
8 6.35
3 2.38
1 0.79
107 84.92
19 15.08%
140  โรงเรียนบ้านนารา 60
2 3.33
3 5.00
2 3.33
1 1.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
141  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 160
9 5.63
1 0.63
13 8.13
0 0.00
1 0.63
136 85.00
24 15.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวง 75
6 8.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
143  โรงเรียนบ้านหลัก 137
3 2.19
4 2.92
5 3.65
3 2.19
5 3.65
117 85.40
20 14.60%
144  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 389
23 5.91
15 3.86
15 3.86
3 0.77
0 0.00
333 85.60
56 14.40%
145  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 49
0 0.00
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
146  โรงเรียนบ้านตะโกรี 156
10 6.41
2 1.28
9 5.77
1 0.64
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
147  โรงเรียนพุทธบารมี 149
8 5.37
5 3.36
8 5.37
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
148  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 64
5 7.81
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
149  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 157
11 7.01
5 3.18
6 3.82
0 0.00
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
150  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
151  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 260
11 4.23
0 0.00
2 0.77
10 3.85
13 5.00
224 86.15
36 13.85%
152  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 109
6 5.50
4 3.67
5 4.59
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
153  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
3 3.37
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
154  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 299
9 3.01
7 2.34
15 5.02
3 1.00
6 2.01
259 86.62
40 13.38%
155  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 262
14 5.34
9 3.44
6 2.29
4 1.53
1 0.38
228 87.02
34 12.98%
156  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 185
15 8.11
0 0.00
9 4.86
0 0.00
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
157  โรงเรียนบ้านหว้า 132
4 3.03
4 3.03
9 6.82
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
158  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 166
7 4.22
6 3.61
6 3.61
2 1.20
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
159  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 175
3 1.71
4 2.29
7 4.00
3 1.71
5 2.86
153 87.43
22 12.57%
160  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
161  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 104
4 3.85
4 3.85
-1 -0.96
3 2.88
3 2.88
91 87.50
13 12.50%
162  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 113
5 4.42
2 1.77
7 6.19
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
163  โรงเรียนบ้านหนองบอน 164
5 3.05
2 1.22
8 4.88
5 3.05
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
164  โรงเรียนบ้านโคกสูง 117
6 5.13
2 1.71
2 1.71
0 0.00
4 3.42
103 88.03
14 11.97%
165  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 152
4 2.63
3 1.97
7 4.61
4 2.63
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
166  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
0 0.00
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
167  โรงเรียนบ้านชุมแสง 155
6 3.87
4 2.58
8 5.16
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
168  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 164
6 3.66
3 1.83
9 5.49
1 0.61
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
169  โรงเรียนบ้านโนนแดง 132
4 3.03
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
170  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
171  โรงเรียนบ้านปราสาท 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
172  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 155
3 1.94
6 3.87
1 0.65
1 0.65
6 3.87
138 89.03
17 10.97%
173  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 74
1 1.35
1 1.35
2 2.70
0 0.00
4 5.41
66 89.19
8 10.81%
174  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
175  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
176  โรงเรียนบ้านเขาคอก 190
13 6.84
0 0.00
7 3.68
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
177  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
0 0.00
6 4.14
9 6.21
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
178  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 221
11 4.98
2 0.90
9 4.07
0 0.00
0 0.00
199 90.05
22 9.95%
179  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 101
4 3.96
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
180  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 103
0 0.00
1 0.97
8 7.77
0 0.00
1 0.97
93 90.29
10 9.71%
181  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 539
10 1.86
4 0.74
25 4.64
7 1.30
6 1.11
487 90.35
52 9.65%
182  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 146
3 2.05
0 0.00
3 2.05
0 0.00
8 5.48
132 90.41
14 9.59%
183  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
4 4.21
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
184  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
7 2.55
3 1.09
10 3.64
6 2.18
0 0.00
249 90.55
26 9.45%
185  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
186  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 110
4 3.64
2 1.82
2 1.82
2 1.82
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
187  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 177
6 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 5.65
161 90.96
16 9.04%
188  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 112
1 0.89
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
189  โรงเรียนบ้านไทรโยง 56
4 7.14
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
190  โรงเรียนบ้านมะมัง 214
9 4.21
4 1.87
6 2.80
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
191  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
1 1.09
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
192  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 187
4 2.14
1 0.53
11 5.88
0 0.00
0 0.00
171 91.44
16 8.56%
193  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
194  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
1 1.41
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
195  โรงเรียนบ้านหนองนา 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
2 2.82
65 91.55
6 8.45%
196  โรงเรียนบ้านละลูน 83
5 6.02
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
197  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 119
0 0.00
5 4.20
5 4.20
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
198  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
1 1.67
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
199  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 291
2 0.69
3 1.03
16 5.50
2 0.69
0 0.00
268 92.10
23 7.90%
200  โรงเรียนบ้านดวน 77
0 0.00
1 1.30
3 3.90
2 2.60
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
201  โรงเรียนบ้านหนองขอน 142
4 2.82
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
202  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 171
6 3.51
4 2.34
3 1.75
0 0.00
0 0.00
158 92.40
13 7.60%
203  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 249
0 0.00
2 0.80
6 2.41
2 0.80
8 3.21
231 92.77
18 7.23%
204  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
2 1.80
4 3.60
2 1.80
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
205  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 295
3 1.02
3 1.02
9 3.05
2 0.68
4 1.36
274 92.88
21 7.12%
206  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 128
3 2.34
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
207  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 57
3 5.26
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
208  โรงเรียนบ้านโคลด 77
1 1.30
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
209  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 202
9 4.46
0 0.00
3 1.49
0 0.00
0 0.00
190 94.06
12 5.94%
210  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 219
3 1.37
1 0.46
4 1.83
1 0.46
4 1.83
206 94.06
13 5.94%
211  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 135
0 0.00
0 0.00
2 1.48
3 2.22
3 2.22
127 94.07
8 5.93%
212  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 118
0 0.00
0 0.00
3 2.54
0 0.00
4 3.39
111 94.07
7 5.93%
213  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 185
4 2.16
0 0.00
6 3.24
0 0.00
0 0.00
175 94.59
10 5.41%
214  โรงเรียนบ้านดอนยาว 170
2 1.18
2 1.18
3 1.76
1 0.59
1 0.59
161 94.71
9 5.29%
215  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 115
3 2.61
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
216  โรงเรียนบ้านตะครอง 181
1 0.55
0 0.00
3 1.66
4 2.21
1 0.55
172 95.03
9 4.97%
217  โรงเรียนบ้านชำแระ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
218  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
219  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
1 1.28
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
220  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 210
2 0.95
1 0.48
5 2.38
0 0.00
0 0.00
202 96.19
8 3.81%
221  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.63
110 96.49
4 3.51%
222  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 316
8 2.53
0 0.00
0 0.00
1 0.32
0 0.00
307 97.15
9 2.85%
223  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
224  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 221
1 0.45
1 0.45
4 1.81
0 0.00
0 0.00
215 97.29
6 2.71%
225  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 216
1 0.46
0 0.00
4 1.85
0 0.00
0 0.00
211 97.69
5 2.31%
226  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
227  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 334
3 0.90
0 0.00
2 0.60
0 0.00
0 0.00
329 98.50
5 1.50%
228  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%
229  โรงเรียนบ้านโคกเบง 102
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%

 

จำนวนนักเรียน  36,372 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,465 6.78
เตี้ย  1,502 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,436 6.70
ผอมและเตี้ย  1,133 3.12
อ้วนและเตี้ย  792 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,044 77.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,328 คน


22.90%


Powered By www.thaieducation.net