ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 11
3 27.27
0 0.00
8 72.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโชคกราด 79
12 15.19
14 17.72
11 13.92
13 16.46
11 13.92
18 22.78
61 77.22%
3  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
15 25.00
20 33.33
16 26.67
44 73.33%
4  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 184
27 14.67
27 14.67
34 18.48
27 14.67
0 0.00
69 37.50
115 62.50%
5  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 90
19 21.11
22 24.44
1 1.11
14 15.56
0 0.00
34 37.78
56 62.22%
6  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 239
54 22.59
48 20.08
31 12.97
11 4.60
3 1.26
92 38.49
147 61.51%
7  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 163
24 14.72
21 12.88
17 10.43
12 7.36
19 11.66
70 42.94
93 57.06%
8  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 101
20 19.80
4 3.96
13 12.87
13 12.87
5 4.95
46 45.54
55 54.46%
9  โรงเรียนบ้านระกา 99
12 12.12
8 8.08
13 13.13
9 9.09
11 11.11
46 46.46
53 53.54%
10  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 120
42 35.00
4 3.33
5 4.17
12 10.00
0 0.00
57 47.50
63 52.50%
11  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 287
23 8.01
21 7.32
37 12.89
34 11.85
33 11.50
139 48.43
148 51.57%
12  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 295
30 10.17
33 11.19
32 10.85
24 8.14
31 10.51
145 49.15
150 50.85%
13  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 297
20 6.73
28 9.43
19 6.40
46 15.49
33 11.11
151 50.84
146 49.16%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 628
58 9.24
51 8.12
106 16.88
48 7.64
31 4.94
334 53.18
294 46.82%
15  โรงเรียนบ้านเกต 93
26 27.96
3 3.23
1 1.08
13 13.98
0 0.00
50 53.76
43 46.24%
16  โรงเรียนบ้านจาน 99
12 12.12
9 9.09
5 5.05
8 8.08
11 11.11
54 54.55
45 45.45%
17  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 93
13 13.98
8 8.60
13 13.98
8 8.60
0 0.00
51 54.84
42 45.16%
18  โรงเรียนวัดพลับพลา 268
54 20.15
32 11.94
20 7.46
15 5.60
0 0.00
147 54.85
121 45.15%
19  โรงเรียนบ้านตาแก 254
37 14.57
31 12.20
17 6.69
29 11.42
0 0.00
140 55.12
114 44.88%
20  โรงเรียนบ้านตะเคียน 119
21 17.65
4 3.36
13 10.92
10 8.40
5 4.20
66 55.46
53 44.54%
21  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 80
13 16.25
3 3.75
16 20.00
3 3.75
0 0.00
45 56.25
35 43.75%
22  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 183
53 28.96
9 4.92
10 5.46
8 4.37
0 0.00
103 56.28
80 43.72%
23  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 292
46 15.75
28 9.59
22 7.53
11 3.77
20 6.85
165 56.51
127 43.49%
24  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 143
4 2.80
21 14.69
12 8.39
21 14.69
4 2.80
81 56.64
62 43.36%
25  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 97
22 22.68
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
26  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 192
25 13.02
21 10.94
14 7.29
14 7.29
9 4.69
109 56.77
83 43.23%
27  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 116
17 14.66
13 11.21
16 13.79
4 3.45
0 0.00
66 56.90
50 43.10%
28  โรงเรียนบ้านบัวถนน 285
42 14.74
28 9.82
18 6.32
21 7.37
11 3.86
165 57.89
120 42.11%
29  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 135
23 17.04
7 5.19
3 2.22
11 8.15
12 8.89
79 58.52
56 41.48%
30  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1293
60 4.64
19 1.47
272 21.04
8 0.62
168 12.99
766 59.24
527 40.76%
31  โรงเรียนเขว้าศึกษา 124
17 13.71
22 17.74
5 4.03
6 4.84
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 48
7 14.58
3 6.25
7 14.58
2 4.17
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
33  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 133
21 15.79
8 6.02
18 13.53
5 3.76
0 0.00
81 60.90
52 39.10%
34  โรงเรียนบ้านละลมพนู 149
13 8.72
6 4.03
14 9.40
19 12.75
6 4.03
91 61.07
58 38.93%
35  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 324
17 5.25
17 5.25
29 8.95
34 10.49
27 8.33
200 61.73
124 38.27%
36  โรงเรียนบ้านหินลาด 88
22 25.00
6 6.82
4 4.55
1 1.14
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
37  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 552
62 11.23
45 8.15
68 12.32
32 5.80
0 0.00
345 62.50
207 37.50%
38  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 108
22 20.37
8 7.41
5 4.63
5 4.63
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
39  โรงเรียนบ้านเขว้า 125
19 15.20
6 4.80
9 7.20
11 8.80
1 0.80
79 63.20
46 36.80%
40  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 166
8 4.82
7 4.22
10 6.02
18 10.84
18 10.84
105 63.25
61 36.75%
41  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 69
5 7.25
0 0.00
11 15.94
5 7.25
4 5.80
44 63.77
25 36.23%
42  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 112
9 8.04
15 13.39
12 10.71
4 3.57
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
43  โรงเรียนบ้านอโณทัย 87
9 10.34
7 8.05
8 9.20
4 4.60
3 3.45
56 64.37
31 35.63%
44  โรงเรียนบ้านลำดวน 243
40 16.46
16 6.58
26 10.70
4 1.65
0 0.00
157 64.61
86 35.39%
45  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 147
31 21.09
13 8.84
8 5.44
0 0.00
0 0.00
95 64.63
52 35.37%
46  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1212
108 8.91
57 4.70
125 10.31
46 3.80
90 7.43
786 64.85
426 35.15%
47  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 116
17 14.66
10 8.62
5 4.31
6 5.17
2 1.72
76 65.52
40 34.48%
48  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 339
20 5.90
28 8.26
32 9.44
23 6.78
13 3.83
223 65.78
116 34.22%
49  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 171
41 23.98
1 0.58
16 9.36
0 0.00
0 0.00
113 66.08
58 33.92%
50  โรงเรียนบ้านตาเป้า 63
2 3.17
5 7.94
10 15.87
0 0.00
4 6.35
42 66.67
21 33.33%
51  โรงเรียนบ้านปลัด 149
12 8.05
13 8.72
14 9.40
8 5.37
1 0.67
101 67.79
48 32.21%
52  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
2 9.09
15 68.18
7 31.82%
53  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 41
8 19.51
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
54  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 136
15 11.03
17 12.50
6 4.41
5 3.68
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
55  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 192
12 6.25
11 5.73
31 16.15
6 3.13
0 0.00
132 68.75
60 31.25%
56  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 143
34 23.78
0 0.00
10 6.99
0 0.00
0 0.00
99 69.23
44 30.77%
57  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 271
44 16.24
0 0.00
38 14.02
0 0.00
0 0.00
189 69.74
82 30.26%
58  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
59  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 70
7 10.00
7 10.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
60  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 141
25 17.73
0 0.00
17 12.06
0 0.00
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
61  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 301
16 5.32
13 4.32
9 2.99
29 9.63
22 7.31
212 70.43
89 29.57%
62  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 34
5 14.71
1 2.94
2 5.88
1 2.94
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
63  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 82
8 9.76
7 8.54
6 7.32
3 3.66
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
64  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 123
7 5.69
5 4.07
19 15.45
5 4.07
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
65  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
66  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 117
1 0.85
1 0.85
31 26.50
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
67  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 185
27 14.59
15 8.11
9 4.86
1 0.54
1 0.54
132 71.35
53 28.65%
68  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 211
21 9.95
12 5.69
26 12.32
1 0.47
0 0.00
151 71.56
60 28.44%
69  โรงเรียนบ้านสารภี 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
7 9.46
3 4.05
53 71.62
21 28.38%
70  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 106
5 4.72
7 6.60
14 13.21
1 0.94
3 2.83
76 71.70
30 28.30%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 131
9 6.87
15 11.45
10 7.63
3 2.29
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
72  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 93
4 4.30
17 18.28
5 5.38
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 223
20 8.97
14 6.28
19 8.52
7 3.14
2 0.90
161 72.20
62 27.80%
74  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 178
21 11.80
7 3.93
18 10.11
2 1.12
1 0.56
129 72.47
49 27.53%
75  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 88
11 12.50
6 6.82
2 2.27
3 3.41
2 2.27
64 72.73
24 27.27%
76  โรงเรียนบ้านเก็ม 108
11 10.19
4 3.70
11 10.19
3 2.78
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
77  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 207
18 8.70
20 9.66
14 6.76
3 1.45
0 0.00
152 73.43
55 26.57%
78  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 257
27 10.51
28 10.89
10 3.89
2 0.78
1 0.39
189 73.54
68 26.46%
79  โรงเรียนบ้านตาราม 193
20 10.36
6 3.11
21 10.88
4 2.07
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
80  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 76
7 9.21
4 5.26
3 3.95
4 5.26
2 2.63
56 73.68
20 26.32%
81  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
82  โรงเรียนบ้านสายโท 1 118
4 3.39
7 5.93
20 16.95
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
83  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
3 2.44
9 7.32
7 5.69
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
84  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 155
18 11.61
12 7.74
4 2.58
4 2.58
2 1.29
115 74.19
40 25.81%
85  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 75
9 12.00
7 9.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
86  โรงเรียนบ้านโคกรัง 127
2 1.57
8 6.30
2 1.57
10 7.87
10 7.87
95 74.80
32 25.20%
87  โรงเรียนบ้านตรุง 48
6 12.50
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
88  โรงเรียนบ้านไม้แดง 157
14 8.92
12 7.64
6 3.82
7 4.46
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
89  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 113
11 9.73
6 5.31
6 5.31
5 4.42
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
90  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
7 7.87
7 7.87
8 8.99
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
91  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 151
11 7.28
7 4.64
12 7.95
5 3.31
2 1.32
114 75.50
37 24.50%
92  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 94
5 5.32
4 4.26
8 8.51
3 3.19
3 3.19
71 75.53
23 24.47%
93  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 213
15 7.04
28 13.15
9 4.23
0 0.00
0 0.00
161 75.59
52 24.41%
94  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 312
18 5.77
41 13.14
14 4.49
2 0.64
1 0.32
236 75.64
76 24.36%
95  โรงเรียนบ้านโคกชุม 115
5 4.35
4 3.48
9 7.83
10 8.70
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 145
15 10.34
0 0.00
15 10.34
0 0.00
5 3.45
110 75.86
35 24.14%
97  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 77
2 2.60
10 12.99
6 7.79
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
98  โรงเรียนบ้านสังเคิล 146
8 5.48
4 2.74
15 10.27
7 4.79
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
99  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 157
8 5.10
3 1.91
12 7.64
7 4.46
6 3.82
121 77.07
36 22.93%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 437
21 4.81
28 6.41
40 9.15
0 0.00
10 2.29
338 77.35
99 22.65%
101  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 126
13 10.32
2 1.59
10 7.94
3 2.38
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
102  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 158
27 17.09
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
103  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 163
11 6.75
10 6.13
5 3.07
10 6.13
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
104  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 142
9 6.34
6 4.23
6 4.23
10 7.04
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
105  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 65
10 15.38
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
106  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 113
7 6.19
11 9.73
4 3.54
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
107  โรงเรียนบ้านป่าชัน 245
10 4.08
22 8.98
15 6.12
5 2.04
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
108  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 175
4 2.29
8 4.57
14 8.00
10 5.71
1 0.57
138 78.86
37 21.14%
109  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 154
14 9.09
3 1.95
8 5.19
5 3.25
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
110  โรงเรียนบ้านจบก 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
111  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 64
4 6.25
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
112  โรงเรียนบ้านนารา 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
113  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 147
15 10.20
5 3.40
8 5.44
1 0.68
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
114  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 132
10 7.58
8 6.06
3 2.27
5 3.79
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
115  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 108
3 2.78
9 8.33
6 5.56
3 2.78
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
116  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 104
5 4.81
5 4.81
4 3.85
4 3.85
2 1.92
84 80.77
20 19.23%
117  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
118  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 81
6 7.41
2 2.47
6 7.41
0 0.00
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
119  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 49
7 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
40 81.63
9 18.37%
120  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
2 2.60
5 6.49
2 2.60
4 5.19
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
121  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 250
11 4.40
14 5.60
5 2.00
8 3.20
7 2.80
205 82.00
45 18.00%
122  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 189
5 2.65
8 4.23
20 10.58
1 0.53
0 0.00
155 82.01
34 17.99%
123  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1030
84 8.16
10 0.97
69 6.70
19 1.84
3 0.29
845 82.04
185 17.96%
124  โรงเรียนบ้านตะโกรี 156
11 7.05
2 1.28
8 5.13
7 4.49
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
125  โรงเรียนบ้านศรีสุข 123
6 4.88
11 8.94
5 4.07
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
126  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 124
10 8.06
1 0.81
11 8.87
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
127  โรงเรียนบ้านตะแบก 79
0 0.00
2 2.53
12 15.19
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
128  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
0 0.00
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
129  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 114
5 4.39
6 5.26
4 3.51
4 3.51
1 0.88
94 82.46
20 17.54%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 63
5 7.94
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวง 75
7 9.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
132  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 52
0 0.00
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
133  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 152
6 3.95
9 5.92
6 3.95
3 1.97
2 1.32
126 82.89
26 17.11%
134  โรงเรียนบ้านหลัก 137
5 3.65
5 3.65
5 3.65
3 2.19
5 3.65
114 83.21
23 16.79%
135  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 185
14 7.57
6 3.24
11 5.95
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
136  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
2 3.33
2 3.33
50 83.33
10 16.67%
137  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 210
16 7.62
9 4.29
7 3.33
2 0.95
1 0.48
175 83.33
35 16.67%
138  โรงเรียนบ้านโคกตูม 152
14 9.21
5 3.29
3 1.97
2 1.32
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
139  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 89
0 0.00
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
140  โรงเรียนบ้านตาอี 83
2 2.41
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
141  โรงเรียนบ้านพาชี 103
5 4.85
6 5.83
4 3.88
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
142  โรงเรียนบ้านบัว 116
9 7.76
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
143  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
144  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
145  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 389
26 6.68
15 3.86
15 3.86
3 0.77
0 0.00
330 84.83
59 15.17%
146  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
9 5.42
4 2.41
10 6.02
1 0.60
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
147  โรงเรียนบ้านหว้า 132
4 3.03
4 3.03
11 8.33
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
148  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 49
0 0.00
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
149  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 177
14 7.91
1 0.56
10 5.65
0 0.00
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
150  โรงเรียนพุทธบารมี 149
8 5.37
5 3.36
8 5.37
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
151  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 64
6 9.38
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
152  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 114
7 6.14
2 1.75
7 6.14
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
153  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 246
7 2.85
10 4.07
17 6.91
0 0.00
0 0.00
212 86.18
34 13.82%
154  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 152
5 3.29
4 2.63
8 5.26
4 2.63
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
155  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
0 0.00
6 6.90
75 86.21
12 13.79%
156  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 109
6 5.50
4 3.67
5 4.59
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
157  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 262
14 5.34
9 3.44
7 2.67
5 1.91
1 0.38
226 86.26
36 13.74%
158  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 102
1 0.98
6 5.88
7 6.86
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
159  โรงเรียนบ้านถนน 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
160  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 118
0 0.00
5 4.24
0 0.00
5 4.24
6 5.08
102 86.44
16 13.56%
161  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 171
2 1.17
5 2.92
16 9.36
0 0.00
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
162  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 299
9 3.01
7 2.34
15 5.02
3 1.00
6 2.01
259 86.62
40 13.38%
163  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 166
9 5.42
6 3.61
5 3.01
2 1.20
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
164  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
0 0.00
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
165  โรงเรียนบ้านชุมแสง 155
7 4.52
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
166  โรงเรียนบ้านปราสาท 62
5 8.06
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
167  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 101
5 4.95
2 1.98
6 5.94
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
168  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 110
4 3.64
1 0.91
5 4.55
4 3.64
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
169  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 174
1 0.57
4 2.30
8 4.60
3 1.72
6 3.45
152 87.36
22 12.64%
170  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
171  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
13 4.73
3 1.09
8 2.91
10 3.64
0 0.00
241 87.64
34 12.36%
172  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 221
13 5.88
4 1.81
9 4.07
0 0.00
0 0.00
195 88.24
26 11.76%
173  โรงเรียนบ้านดวน 77
0 0.00
1 1.30
5 6.49
3 3.90
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
174  โรงเรียนวัดสำโรง 316
13 4.11
10 3.16
13 4.11
0 0.00
0 0.00
280 88.61
36 11.39%
175  โรงเรียนบ้านโนนแดง 132
4 3.03
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
176  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
4 5.63
63 88.73
8 11.27%
177  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 155
3 1.94
6 3.87
1 0.65
1 0.65
6 3.87
138 89.03
17 10.97%
178  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 185
12 6.49
0 0.00
8 4.32
0 0.00
0 0.00
165 89.19
20 10.81%
179  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
180  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
7 3.72
1 0.53
11 5.85
0 0.00
1 0.53
168 89.36
20 10.64%
181  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
182  โรงเรียนบ้านเขาคอก 190
13 6.84
0 0.00
7 3.68
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
183  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 124
1 0.81
6 4.84
6 4.84
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
184  โรงเรียนบ้านมะมัง 214
12 5.61
5 2.34
5 2.34
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
185  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 186
8 4.30
2 1.08
9 4.84
0 0.00
0 0.00
167 89.78
19 10.22%
186  โรงเรียนบ้านโคกสูง 120
6 5.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
187  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 541
15 2.77
4 0.74
23 4.25
7 1.29
3 0.55
489 90.39
52 9.61%
188  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
189  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
190  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 174
6 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 5.75
158 90.80
16 9.20%
191  โรงเรียนบ้านไทรโยง 56
4 7.14
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
192  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 291
3 1.03
5 1.72
16 5.50
2 0.69
0 0.00
265 91.07
26 8.93%
193  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 146
5 3.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 5.48
133 91.10
13 8.90%
194  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 182
10 5.49
3 1.65
3 1.65
0 0.00
0 0.00
166 91.21
16 8.79%
195  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 103
2 1.94
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
196  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
1 1.09
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
197  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 128
4 3.13
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
198  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
199  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
1 1.41
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
200  โรงเรียนบ้านละลูน 83
5 6.02
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
201  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 295
4 1.36
5 1.69
8 2.71
3 1.02
4 1.36
271 91.86
24 8.14%
202  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 219
5 2.28
2 0.91
4 1.83
1 0.46
5 2.28
202 92.24
17 7.76%
203  โรงเรียนบ้านตะครอง 177
1 0.56
1 0.56
4 2.26
7 3.95
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
204  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 249
0 0.00
2 0.80
6 2.41
2 0.80
8 3.21
231 92.77
18 7.23%
205  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
2 1.80
4 3.60
2 1.80
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
206  โรงเรียนบ้านหนองขอน 141
3 2.13
0 0.00
7 4.96
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
207  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
208  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
4 4.21
89 93.68
6 6.32%
209  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
210  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.21
5 3.68
128 94.12
8 5.88%
211  โรงเรียนบ้านหนองนา 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
212  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
213  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 159
5 3.14
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
214  โรงเรียนบ้านชำแระ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
215  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 317
4 1.26
1 0.32
0 0.00
0 0.00
10 3.15
302 95.27
15 4.73%
216  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
217  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
218  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 114
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.63
109 95.61
5 4.39%
219  โรงเรียนบ้านหนองบอน 160
0 0.00
2 1.25
4 2.50
1 0.63
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
220  โรงเรียนบ้านดอนยาว 175
2 1.14
0 0.00
3 1.71
2 1.14
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
221  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 334
7 2.10
0 0.00
4 1.20
0 0.00
0 0.00
323 96.71
11 3.29%
222  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 216
3 1.39
0 0.00
4 1.85
0 0.00
0 0.00
209 96.76
7 3.24%
223  โรงเรียนบ้านโคลด 68
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
224  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
225  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.59
113 97.41
3 2.59%
226  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 210
0 0.00
1 0.48
4 1.90
0 0.00
0 0.00
205 97.62
5 2.38%
227  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 221
2 0.90
0 0.00
2 0.90
0 0.00
0 0.00
217 98.19
4 1.81%
228  โรงเรียนบ้านโคกเบง 84
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 98.81
1 1.19%
229  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%

 

จำนวนนักเรียน  36,333 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,666 7.34
เตี้ย  1,643 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,580 7.10
ผอมและเตี้ย  1,068 2.94
อ้วนและเตี้ย  819 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,557 75.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,776 คน


24.15%


Powered By www.thaieducation.net