ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 141
25 17.73
26 18.44
48 34.04
13 9.22
29 20.57
0 0.00
141 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 157
29 18.47
31 19.75
23 14.65
53 33.76
21 13.38
0 0.00
157 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 117
41 35.04
21 17.95
2 1.71
24 20.51
0 0.00
29 24.79
88 75.21%
4  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 61
27 44.26
0 0.00
2 3.28
14 22.95
0 0.00
18 29.51
43 70.49%
5  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 238
60 25.21
57 23.95
32 13.45
11 4.62
3 1.26
75 31.51
163 68.49%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 49
11 22.45
0 0.00
20 40.82
0 0.00
0 0.00
18 36.73
31 63.27%
7  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 184
27 14.67
27 14.67
34 18.48
27 14.67
0 0.00
69 37.50
115 62.50%
8  โรงเรียนบ้านหลัก 137
15 10.95
14 10.22
12 8.76
10 7.30
34 24.82
52 37.96
85 62.04%
9  โรงเรียนบ้านตาแก 254
50 19.69
34 13.39
17 6.69
50 19.69
0 0.00
103 40.55
151 59.45%
10  โรงเรียนบ้านตะโกรี 126
12 9.52
12 9.52
9 7.14
21 16.67
18 14.29
54 42.86
72 57.14%
11  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 100
14 14.00
1 1.00
13 13.00
15 15.00
14 14.00
43 43.00
57 57.00%
12  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
17 19.10
18 20.22
14 15.73
0 0.00
0 0.00
40 44.94
49 55.06%
13  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 289
26 9.00
23 7.96
37 12.80
35 12.11
37 12.80
131 45.33
158 54.67%
14  โรงเรียนบ้านจาน 98
14 14.29
9 9.18
12 12.24
6 6.12
12 12.24
45 45.92
53 54.08%
15  โรงเรียนบ้านตาราม 191
30 15.71
23 12.04
15 7.85
23 12.04
10 5.24
90 47.12
101 52.88%
16  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 122
42 34.43
4 3.28
5 4.10
12 9.84
0 0.00
59 48.36
63 51.64%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 109
23 21.10
25 22.94
8 7.34
0 0.00
0 0.00
53 48.62
56 51.38%
18  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 163
14 8.59
9 5.52
23 14.11
22 13.50
12 7.36
83 50.92
80 49.08%
19  โรงเรียนบ้านระกา 102
14 13.73
9 8.82
9 8.82
9 8.82
8 7.84
53 51.96
49 48.04%
20  โรงเรียนบ้านบัวถนน 285
48 16.84
33 11.58
20 7.02
24 8.42
11 3.86
149 52.28
136 47.72%
21  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 182
55 30.22
10 5.49
10 5.49
9 4.95
0 0.00
98 53.85
84 46.15%
22  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 44
9 20.45
11 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
23  โรงเรียนวัดพลับพลา 268
54 20.15
32 11.94
20 7.46
15 5.60
0 0.00
147 54.85
121 45.15%
24  โรงเรียนบ้านตะเคียน 120
25 20.83
4 3.33
11 9.17
6 5.00
8 6.67
66 55.00
54 45.00%
25  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 446
64 14.35
63 14.13
33 7.40
20 4.48
19 4.26
247 55.38
199 44.62%
26  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 97
9 9.28
3 3.09
8 8.25
12 12.37
11 11.34
54 55.67
43 44.33%
27  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 61
10 16.39
8 13.11
2 3.28
4 6.56
3 4.92
34 55.74
27 44.26%
28  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1293
127 9.82
57 4.41
236 18.25
35 2.71
110 8.51
728 56.30
565 43.70%
29  โรงเรียนบ้านโชคกราด 81
5 6.17
9 11.11
8 9.88
8 9.88
5 6.17
46 56.79
35 43.21%
30  โรงเรียนบ้านอโณทัย 89
9 10.11
6 6.74
4 4.49
15 16.85
4 4.49
51 57.30
38 42.70%
31  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 290
16 5.52
24 8.28
10 3.45
40 13.79
31 10.69
169 58.28
121 41.72%
32  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 82
5 6.10
17 20.73
5 6.10
7 8.54
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
33  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 143
4 2.80
22 15.38
12 8.39
21 14.69
0 0.00
84 58.74
59 41.26%
34  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 93
13 13.98
10 10.75
9 9.68
6 6.45
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
35  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 81
15 18.52
4 4.94
11 13.58
2 2.47
1 1.23
48 59.26
33 40.74%
36  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 295
47 15.93
28 9.49
18 6.10
9 3.05
18 6.10
175 59.32
120 40.68%
37  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 166
10 6.02
10 6.02
10 6.02
18 10.84
18 10.84
100 60.24
66 39.76%
38  โรงเรียนบ้านดอนยาว 174
11 6.32
21 12.07
12 6.90
17 9.77
7 4.02
106 60.92
68 39.08%
39  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 128
20 15.63
7 5.47
7 5.47
6 4.69
8 6.25
80 62.50
48 37.50%
40  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 629
38 6.04
62 9.86
45 7.15
38 6.04
45 7.15
401 63.75
228 36.25%
41  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 552
60 10.87
43 7.79
65 11.78
32 5.80
0 0.00
352 63.77
200 36.23%
42  โรงเรียนบ้านตาเป้า 64
6 9.38
5 7.81
3 4.69
6 9.38
3 4.69
41 64.06
23 35.94%
43  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 106
10 9.43
11 10.38
4 3.77
11 10.38
2 1.89
68 64.15
38 35.85%
44  โรงเรียนบ้านลำดวน 243
40 16.46
16 6.58
26 10.70
4 1.65
0 0.00
157 64.61
86 35.39%
45  โรงเรียนบ้านเก็ม 109
10 9.17
2 1.83
10 9.17
16 14.68
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
46  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 69
4 5.80
5 7.25
11 15.94
3 4.35
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
47  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 107
20 18.69
8 7.48
4 3.74
5 4.67
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
48  โรงเรียนบ้านป่าชัน 249
17 6.83
31 12.45
14 5.62
14 5.62
10 4.02
163 65.46
86 34.54%
49  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 90
17 18.89
7 7.78
2 2.22
5 5.56
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
50  โรงเรียนบ้านไม้แดง 157
27 17.20
15 9.55
12 7.64
0 0.00
0 0.00
103 65.61
54 34.39%
51  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 188
11 5.85
10 5.32
21 11.17
11 5.85
10 5.32
125 66.49
63 33.51%
52  โรงเรียนบ้านตรุง 48
8 16.67
1 2.08
4 8.33
3 6.25
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
53  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 211
14 6.64
13 6.16
22 10.43
7 3.32
14 6.64
141 66.82
70 33.18%
54  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 151
31 20.53
12 7.95
7 4.64
0 0.00
0 0.00
101 66.89
50 33.11%
55  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 64
6 9.38
14 21.88
0 0.00
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
56  โรงเรียนบ้านปลัด 148
12 8.11
13 8.78
14 9.46
8 5.41
1 0.68
100 67.57
48 32.43%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวง 74
1 1.35
4 5.41
12 16.22
7 9.46
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
58  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 136
15 11.03
17 12.50
6 4.41
6 4.41
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
59  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 115
12 10.43
11 9.57
12 10.43
2 1.74
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
60  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
18 6.00
14 4.67
8 2.67
32 10.67
22 7.33
206 68.67
94 31.33%
61  โรงเรียนบ้านสารภี 71
6 8.45
3 4.23
5 7.04
6 8.45
2 2.82
49 69.01
22 30.99%
62  โรงเรียนบ้านสายโท 1 118
5 4.24
9 7.63
22 18.64
0 0.00
0 0.00
82 69.49
36 30.51%
63  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 115
12 10.43
8 6.96
11 9.57
4 3.48
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
64  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 253
27 10.67
36 14.23
11 4.35
2 0.79
1 0.40
176 69.57
77 30.43%
65  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 271
44 16.24
0 0.00
38 14.02
0 0.00
0 0.00
189 69.74
82 30.26%
66  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 70
7 10.00
7 10.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
67  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 171
31 18.13
19 11.11
1 0.58
0 0.00
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
68  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 34
6 17.65
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
5 12.20
29 70.73
12 29.27%
70  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 123
7 5.69
5 4.07
19 15.45
5 4.07
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
71  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 295
20 6.78
5 1.69
13 4.41
28 9.49
20 6.78
209 70.85
86 29.15%
72  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 117
1 0.85
1 0.85
31 26.50
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
73  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 324
9 2.78
23 7.10
24 7.41
14 4.32
24 7.41
230 70.99
94 29.01%
74  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 142
28 19.72
2 1.41
10 7.04
1 0.70
0 0.00
101 71.13
41 28.87%
75  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 133
14 10.53
3 2.26
18 13.53
3 2.26
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
76  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 106
5 4.72
7 6.60
14 13.21
1 0.94
3 2.83
76 71.70
30 28.30%
77  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 118
3 2.54
5 4.24
19 16.10
5 4.24
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
78  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 134
13 9.70
4 2.99
4 2.99
7 5.22
9 6.72
97 72.39
37 27.61%
79  โรงเรียนบ้านเขว้า 124
7 5.65
7 5.65
7 5.65
7 5.65
6 4.84
90 72.58
34 27.42%
80  โรงเรียนบ้านหินลาด 88
19 21.59
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
81  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 163
17 10.43
8 4.91
4 2.45
10 6.13
5 3.07
119 73.01
44 26.99%
82  โรงเรียนบ้านพาชี 103
10 9.71
7 6.80
5 4.85
5 4.85
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
83  โรงเรียนบ้านโคกชุม 116
6 5.17
6 5.17
16 13.79
1 0.86
1 0.86
86 74.14
30 25.86%
84  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 94
5 5.32
3 3.19
10 10.64
3 3.19
3 3.19
70 74.47
24 25.53%
85  โรงเรียนบ้านโคกรัง 127
2 1.57
8 6.30
2 1.57
10 7.87
10 7.87
95 74.80
32 25.20%
86  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 147
7 4.76
9 6.12
10 6.80
6 4.08
5 3.40
110 74.83
37 25.17%
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 155
18 11.61
12 7.74
4 2.58
3 1.94
2 1.29
116 74.84
39 25.16%
88  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 186
5 2.69
2 1.08
16 8.60
7 3.76
16 8.60
140 75.27
46 24.73%
89  โรงเรียนบ้านถนน 66
3 4.55
2 3.03
9 13.64
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
90  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 101
13 12.87
0 0.00
4 3.96
4 3.96
3 2.97
77 76.24
24 23.76%
91  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 152
7 4.61
6 3.95
13 8.55
9 5.92
1 0.66
116 76.32
36 23.68%
92  โรงเรียนบ้านนารา 55
2 3.64
4 7.27
3 5.45
1 1.82
3 5.45
42 76.36
13 23.64%
93  โรงเรียนบ้านสังเคิล 146
8 5.48
4 2.74
15 10.27
7 4.79
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
94  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 183
19 10.38
4 2.19
18 9.84
1 0.55
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
95  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 157
8 5.10
3 1.91
12 7.64
7 4.46
6 3.82
121 77.07
36 22.93%
96  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 101
5 4.95
3 2.97
9 8.91
2 1.98
4 3.96
78 77.23
23 22.77%
97  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 214
16 7.48
26 12.15
6 2.80
0 0.00
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
98  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 176
7 3.98
16 9.09
9 5.11
7 3.98
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
99  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 177
5 2.82
9 5.08
14 7.91
10 5.65
1 0.56
138 77.97
39 22.03%
100  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 142
9 6.34
6 4.23
6 4.23
10 7.04
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
101  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 124
11 8.87
10 8.06
1 0.81
5 4.03
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 125
8 6.40
9 7.20
6 4.80
2 1.60
2 1.60
98 78.40
27 21.60%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 112
13 11.61
0 0.00
3 2.68
8 7.14
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
104  โรงเรียนบ้านหินกอง 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
105  โรงเรียนบ้านศรีสุข 122
5 4.10
17 13.93
4 3.28
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
106  โรงเรียนบ้านหว้า 132
4 3.03
5 3.79
14 10.61
5 3.79
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
107  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
108  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 162
15 9.26
5 3.09
14 8.64
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
109  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 110
13 11.82
0 0.00
5 4.55
5 4.55
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
110  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 77
3 3.90
0 0.00
5 6.49
8 10.39
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
111  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 154
14 9.09
3 1.95
8 5.19
5 3.25
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
112  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 189
6 3.17
8 4.23
22 11.64
3 1.59
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
113  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 88
5 5.68
2 2.27
1 1.14
6 6.82
4 4.55
70 79.55
18 20.45%
114  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 64
4 6.25
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
115  โรงเรียนบ้านหนองนา 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
116  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 134
11 8.21
2 1.49
10 7.46
0 0.00
4 2.99
107 79.85
27 20.15%
117  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 323
12 3.72
10 3.10
21 6.50
21 6.50
1 0.31
258 79.88
65 20.12%
118  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 130
10 7.69
8 6.15
3 2.31
5 3.85
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 436
17 3.90
27 6.19
42 9.63
0 0.00
1 0.23
349 80.05
87 19.95%
120  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 339
22 6.49
25 7.37
18 5.31
2 0.59
0 0.00
272 80.24
67 19.76%
121  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 46
0 0.00
5 10.87
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
122  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 221
0 0.00
2 0.90
41 18.55
0 0.00
0 0.00
178 80.54
43 19.46%
123  โรงเรียนบ้านบัว 120
9 7.50
6 5.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
124  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 331
30 9.06
3 0.91
30 9.06
0 0.00
0 0.00
268 80.97
63 19.03%
125  โรงเรียนบ้านตะแบก 80
10 12.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
126  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1033
92 8.91
9 0.87
68 6.58
21 2.03
3 0.29
840 81.32
193 18.68%
127  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1212
26 2.15
5 0.41
178 14.69
16 1.32
0 0.00
987 81.44
225 18.56%
128  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 184
9 4.89
4 2.17
2 1.09
13 7.07
6 3.26
150 81.52
34 18.48%
129  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 76
3 3.95
4 5.26
4 5.26
3 3.95
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
130  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 204
13 6.37
7 3.43
17 8.33
0 0.00
0 0.00
167 81.86
37 18.14%
131  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 122
10 8.20
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
132  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 250
11 4.40
14 5.60
5 2.00
8 3.20
7 2.80
205 82.00
45 18.00%
133  โรงเรียนเขว้าศึกษา 124
8 6.45
5 4.03
5 4.03
4 3.23
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
134  โรงเรียนพุทธบารมี 149
10 6.71
6 4.03
8 5.37
1 0.67
1 0.67
123 82.55
26 17.45%
135  โรงเรียนบ้านกระสัง 76
5 6.58
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
136  โรงเรียนบ้านโคกตูม 152
16 10.53
5 3.29
3 1.97
2 1.32
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
137  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 132
5 3.79
4 3.03
5 3.79
8 6.06
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
139  โรงเรียนบ้านโนนแดง 133
4 3.01
14 10.53
4 3.01
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
140  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 189
11 5.82
9 4.76
5 2.65
5 2.65
1 0.53
158 83.60
31 16.40%
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
142  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 172
10 5.81
8 4.65
8 4.65
2 1.16
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 191
11 5.76
17 8.90
2 1.05
1 0.52
0 0.00
160 83.77
31 16.23%
144  โรงเรียนบ้านเกต 93
8 8.60
0 0.00
5 5.38
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
145  โรงเรียนบ้านละลมพนู 151
10 6.62
5 3.31
9 5.96
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
146  โรงเรียนบ้านตาอี 82
9 10.98
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
147  โรงเรียนบ้านหนองขอน 140
7 5.00
4 2.86
8 5.71
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
148  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 115
10 8.70
2 1.74
6 5.22
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
149  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 299
10 3.34
8 2.68
17 5.69
4 1.34
7 2.34
253 84.62
46 15.38%
150  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
151  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 73
4 5.48
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
152  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 163
9 5.52
4 2.45
10 6.13
1 0.61
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
153  โรงเรียนบ้านจบก 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
154  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 171
8 4.68
8 4.68
9 5.26
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
155  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 172
1 0.58
10 5.81
9 5.23
3 1.74
2 1.16
147 85.47
25 14.53%
156  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 221
14 6.33
4 1.81
14 6.33
0 0.00
0 0.00
189 85.52
32 14.48%
157  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 49
0 0.00
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
158  โรงเรียนวัดสำโรง 316
17 5.38
12 3.80
16 5.06
0 0.00
0 0.00
271 85.76
45 14.24%
159  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 389
28 7.20
13 3.34
5 1.29
4 1.03
5 1.29
334 85.86
55 14.14%
160  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 64
0 0.00
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
161  โรงเรียนบ้านชุมแสง 157
7 4.46
6 3.82
9 5.73
0 0.00
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
162  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 65
5 7.69
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
163  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 262
16 6.11
11 4.20
8 3.05
0 0.00
1 0.38
226 86.26
36 13.74%
164  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 110
6 5.45
4 3.64
5 4.55
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
165  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 117
6 5.13
4 3.42
5 4.27
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
166  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
167  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 89
0 0.00
0 0.00
10 11.24
0 0.00
1 1.12
78 87.64
11 12.36%
168  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 187
7 3.74
2 1.07
2 1.07
8 4.28
4 2.14
164 87.70
23 12.30%
169  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
170  โรงเรียนบ้านตะครอง 179
0 0.00
6 3.35
10 5.59
4 2.23
1 0.56
158 88.27
21 11.73%
171  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 181
11 6.08
2 1.10
8 4.42
0 0.00
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
172  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
77 88.51
10 11.49%
173  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 115
4 3.48
1 0.87
8 6.96
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
174  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 11.27
63 88.73
8 11.27%
175  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 246
11 4.47
7 2.85
9 3.66
0 0.00
0 0.00
219 89.02
27 10.98%
176  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 166
7 4.22
4 2.41
5 3.01
2 1.20
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
177  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 57
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
178  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 76
5 6.58
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
179  โรงเรียนบ้านเขาคอก 190
13 6.84
0 0.00
7 3.68
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
180  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 143
9 6.29
6 4.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
181  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 105
6 5.71
0 0.00
2 1.90
3 2.86
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
182  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
60 89.55
7 10.45%
183  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 287
5 1.74
8 2.79
15 5.23
2 0.70
0 0.00
257 89.55
30 10.45%
184  โรงเรียนบ้านมะมัง 213
17 7.98
5 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
191 89.67
22 10.33%
185  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.97
12 7.89
137 90.13
15 9.87%
187  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
188  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 544
15 2.76
8 1.47
11 2.02
10 1.84
8 1.47
492 90.44
52 9.56%
189  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
190  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
3 3.90
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 295
5 1.69
6 2.03
9 3.05
2 0.68
4 1.36
269 91.19
26 8.81%
192  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
193  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 103
2 1.94
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
194  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
8 2.91
7 2.55
8 2.91
1 0.36
0 0.00
251 91.27
24 8.73%
195  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
1 1.09
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
196  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 47
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
197  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
198  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
7 3.72
5 2.66
4 2.13
0 0.00
0 0.00
172 91.49
16 8.51%
199  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
200  โรงเรียนบ้านโคกสูง 121
4 3.31
4 3.31
1 0.83
1 0.83
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
201  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 75
3 4.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
202  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 152
4 2.63
2 1.32
3 1.97
3 1.97
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
203  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 146
5 3.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.11
135 92.47
11 7.53%
204  โรงเรียนบ้านปราสาท 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
205  โรงเรียนบ้านไทรโยง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
206  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 249
0 0.00
2 0.80
6 2.41
2 0.80
8 3.21
231 92.77
18 7.23%
207  โรงเรียนวัดบ้านจอม 111
2 1.80
4 3.60
2 1.80
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
208  โรงเรียนบ้านโคกเบง 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
209  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 103
3 2.91
0 0.00
0 0.00
2 1.94
2 1.94
96 93.20
7 6.80%
210  โรงเรียนบ้านดวน 77
3 3.90
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
211  โรงเรียนบ้านละลูน 79
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
212  โรงเรียนบ้านโคลด 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
213  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
214  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 159
5 3.14
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
215  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 221
6 2.71
2 0.90
3 1.36
0 0.00
0 0.00
210 95.02
11 4.98%
216  โรงเรียนบ้านชำแระ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
217  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 319
4 1.25
1 0.31
0 0.00
0 0.00
10 3.13
304 95.30
15 4.70%
218  โรงเรียนบ้านหนองบอน 160
0 0.00
2 1.25
4 2.50
1 0.63
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
219  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
220  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 212
0 0.00
0 0.00
6 2.83
0 0.00
0 0.00
206 97.17
6 2.83%
221  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 216
1 0.46
0 0.00
5 2.31
0 0.00
0 0.00
210 97.22
6 2.78%
222  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 217
1 0.46
2 0.92
2 0.92
0 0.00
1 0.46
211 97.24
6 2.76%
223  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.69
116 98.31
2 1.69%
224  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
225  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%
226  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
160 99.38
1 0.62%
227  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,639 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,742 7.48
เตี้ย  1,797 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,535 6.92
ผอมและเตี้ย  1,263 3.45
อ้วนและเตี้ย  810 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,492 75.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,147 คน


24.97%


Powered By www.thaieducation.net