ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 141
32 22.70
20 14.18
38 26.95
18 12.77
33 23.40
0 0.00
141 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 157
29 18.47
31 19.75
20 12.74
54 34.39
21 13.38
2 1.27
155 98.73%
3  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 82
34 41.46
20 24.39
3 3.66
8 9.76
0 0.00
17 20.73
65 79.27%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 109
30 27.52
47 43.12
8 7.34
0 0.00
0 0.00
24 22.02
85 77.98%
5  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 118
41 34.75
23 19.49
3 2.54
25 21.19
0 0.00
26 22.03
92 77.97%
6  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 60
27 45.00
0 0.00
6 10.00
12 20.00
0 0.00
15 25.00
45 75.00%
7  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 240
63 26.25
63 26.25
0 0.00
37 15.42
14 5.83
63 26.25
177 73.75%
8  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 89
26 29.21
25 28.09
12 13.48
0 0.00
0 0.00
26 29.21
63 70.79%
9  โรงเรียนบ้านโชคกราด 81
10 12.35
12 14.81
12 14.81
11 13.58
6 7.41
30 37.04
51 62.96%
10  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 185
27 14.59
27 14.59
34 18.38
27 14.59
0 0.00
70 37.84
115 62.16%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 50
12 24.00
0 0.00
19 38.00
0 0.00
0 0.00
19 38.00
31 62.00%
12  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 96
13 13.54
3 3.13
12 12.50
16 16.67
15 15.63
37 38.54
59 61.46%
13  โรงเรียนบ้านตาแก 254
53 20.87
34 13.39
17 6.69
51 20.08
0 0.00
99 38.98
155 61.02%
14  โรงเรียนบ้านจาน 99
16 16.16
10 10.10
13 13.13
8 8.08
13 13.13
39 39.39
60 60.61%
15  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 121
6 4.96
10 8.26
13 10.74
8 6.61
34 28.10
50 41.32
71 58.68%
16  โรงเรียนบ้านตะเคียน 120
30 25.00
4 3.33
16 13.33
8 6.67
12 10.00
50 41.67
70 58.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 124
24 19.35
12 9.68
16 12.90
7 5.65
11 8.87
54 43.55
70 56.45%
18  โรงเรียนบ้านบัวถนน 286
56 19.58
39 13.64
23 8.04
29 10.14
14 4.90
125 43.71
161 56.29%
19  โรงเรียนบ้านตะโกรี 126
12 9.52
12 9.52
8 6.35
21 16.67
17 13.49
56 44.44
70 55.56%
20  โรงเรียนบ้านตาราม 191
35 18.32
25 13.09
15 7.85
20 10.47
10 5.24
86 45.03
105 54.97%
21  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 183
65 35.52
13 7.10
10 5.46
10 5.46
0 0.00
85 46.45
98 53.55%
22  โรงเรียนบ้านตาเป้า 64
5 7.81
7 10.94
2 3.13
14 21.88
6 9.38
30 46.88
34 53.13%
23  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 120
42 35.00
4 3.33
5 4.17
12 10.00
0 0.00
57 47.50
63 52.50%
24  โรงเรียนวัดพลับพลา 268
60 22.39
39 14.55
19 7.09
22 8.21
0 0.00
128 47.76
140 52.24%
25  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 136
29 21.32
22 16.18
6 4.41
13 9.56
0 0.00
66 48.53
70 51.47%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 629
69 10.97
62 9.86
104 16.53
38 6.04
45 7.15
311 49.44
318 50.56%
27  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 163
16 9.82
23 14.11
20 12.27
9 5.52
14 8.59
81 49.69
82 50.31%
28  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 96
13 13.54
7 7.29
13 13.54
5 5.21
10 10.42
48 50.00
48 50.00%
29  โรงเรียนบ้านหลัก 136
13 9.56
12 8.82
8 5.88
7 5.15
28 20.59
68 50.00
68 50.00%
30  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 64
8 12.50
14 21.88
9 14.06
1 1.56
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
31  โรงเรียนบ้านระกา 102
15 14.71
9 8.82
9 8.82
9 8.82
8 7.84
52 50.98
50 49.02%
32  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 446
74 16.59
54 12.11
37 8.30
26 5.83
25 5.61
230 51.57
216 48.43%
33  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 109
34 31.19
4 3.67
7 6.42
6 5.50
0 0.00
58 53.21
51 46.79%
34  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 142
5 3.52
25 17.61
12 8.45
24 16.90
0 0.00
76 53.52
66 46.48%
35  โรงเรียนบ้านไม้แดง 157
39 24.84
20 12.74
13 8.28
0 0.00
0 0.00
85 54.14
72 45.86%
36  โรงเรียนบ้านเกต 94
23 24.47
1 1.06
1 1.06
13 13.83
5 5.32
51 54.26
43 45.74%
37  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 44
9 20.45
11 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
38  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 62
10 16.13
8 12.90
2 3.23
4 6.45
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
39  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 124
24 19.35
8 6.45
18 14.52
6 4.84
0 0.00
68 54.84
56 45.16%
40  โรงเรียนบ้านอโณทัย 89
9 10.11
6 6.74
5 5.62
15 16.85
5 5.62
49 55.06
40 44.94%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวง 74
2 2.70
7 9.46
14 18.92
10 13.51
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
42  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 289
33 11.42
31 10.73
34 11.76
18 6.23
12 4.15
161 55.71
128 44.29%
43  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1293
127 9.82
61 4.72
236 18.25
35 2.71
110 8.51
724 55.99
569 44.01%
44  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 168
13 7.74
12 7.14
12 7.14
18 10.71
18 10.71
95 56.55
73 43.45%
45  โรงเรียนบ้านปลัด 148
17 11.49
13 8.78
14 9.46
19 12.84
1 0.68
84 56.76
64 43.24%
46  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 114
19 16.67
9 7.89
9 7.89
6 5.26
5 4.39
66 57.89
48 42.11%
47  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 78
15 19.23
2 2.56
10 12.82
5 6.41
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
48  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 295
47 15.93
28 9.49
18 6.10
9 3.05
18 6.10
175 59.32
120 40.68%
49  โรงเรียนบ้านดอนยาว 174
12 6.90
21 12.07
13 7.47
17 9.77
7 4.02
104 59.77
70 40.23%
50  โรงเรียนบ้านหว้า 132
13 9.85
5 3.79
18 13.64
7 5.30
10 7.58
79 59.85
53 40.15%
51  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 295
25 8.47
9 3.05
20 6.78
37 12.54
26 8.81
178 60.34
117 39.66%
52  โรงเรียนบ้านลำดวน 243
43 17.70
18 7.41
29 11.93
6 2.47
0 0.00
147 60.49
96 39.51%
53  โรงเรียนบ้านโคกรัง 127
3 2.36
12 9.45
4 3.15
15 11.81
16 12.60
77 60.63
50 39.37%
54  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 291
17 5.84
23 7.90
7 2.41
39 13.40
28 9.62
177 60.82
114 39.18%
55  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 116
19 16.38
8 6.90
15 12.93
3 2.59
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
56  โรงเรียนบ้านป่าชัน 243
20 8.23
33 13.58
14 5.76
16 6.58
11 4.53
149 61.32
94 38.68%
57  โรงเรียนบ้านเก็ม 114
11 9.65
3 2.63
11 9.65
19 16.67
0 0.00
70 61.40
44 38.60%
58  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 171
45 26.32
20 11.70
1 0.58
0 0.00
0 0.00
105 61.40
66 38.60%
59  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 211
21 9.95
13 6.16
23 10.90
10 4.74
14 6.64
130 61.61
81 38.39%
60  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 69
4 5.80
6 8.70
12 17.39
3 4.35
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
61  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 552
62 11.23
45 8.15
68 12.32
32 5.80
0 0.00
345 62.50
207 37.50%
62  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 136
16 11.76
10 7.35
6 4.41
10 7.35
8 5.88
86 63.24
50 36.76%
63  โรงเรียนบ้านสายโท 1 120
7 5.83
14 11.67
22 18.33
1 0.83
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
64  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 107
21 19.63
8 7.48
5 4.67
5 4.67
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
65  โรงเรียนบ้านนารา 55
3 5.45
3 5.45
7 12.73
3 5.45
4 7.27
35 63.64
20 36.36%
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 133
26 19.55
3 2.26
18 13.53
1 0.75
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
67  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 106
7 6.60
8 7.55
17 16.04
2 1.89
4 3.77
68 64.15
38 35.85%
68  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 106
10 9.43
11 10.38
4 3.77
11 10.38
2 1.89
68 64.15
38 35.85%
69  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 151
34 22.52
12 7.95
8 5.30
0 0.00
0 0.00
97 64.24
54 35.76%
70  โรงเรียนบ้านตรุง 48
9 18.75
1 2.08
4 8.33
3 6.25
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
71  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 319
10 3.13
19 5.96
47 14.73
9 2.82
28 8.78
206 64.58
113 35.42%
72  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 300
20 6.67
15 5.00
10 3.33
35 11.67
25 8.33
195 65.00
105 35.00%
73  โรงเรียนบ้านถนน 66
5 7.58
2 3.03
9 13.64
7 10.61
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
74  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 89
17 19.10
7 7.87
2 2.25
5 5.62
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
75  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 188
11 5.85
10 5.32
21 11.17
11 5.85
10 5.32
125 66.49
63 33.51%
76  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 139
33 23.74
2 1.44
10 7.19
1 0.72
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
77  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 256
27 10.55
40 15.63
13 5.08
2 0.78
1 0.39
173 67.58
83 32.42%
78  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 97
6 6.19
3 3.09
5 5.15
9 9.28
8 8.25
66 68.04
31 31.96%
79  โรงเรียนบ้านสารภี 71
6 8.45
3 4.23
5 7.04
6 8.45
2 2.82
49 69.01
22 30.99%
80  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 115
12 10.43
8 6.96
11 9.57
4 3.48
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
81  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 271
44 16.24
0 0.00
38 14.02
0 0.00
0 0.00
189 69.74
82 30.26%
82  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 70
7 10.00
7 10.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
83  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 118
3 2.54
7 5.93
19 16.10
5 4.24
1 0.85
83 70.34
35 29.66%
84  โรงเรียนบ้านหินกอง 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
85  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 134
21 15.67
1 0.75
10 7.46
2 1.49
4 2.99
96 71.64
38 28.36%
86  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 92
9 9.78
1 1.09
10 10.87
6 6.52
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
87  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1041
121 11.62
80 7.68
57 5.48
32 3.07
3 0.29
748 71.85
293 28.15%
88  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 184
15 8.15
5 2.72
3 1.63
20 10.87
8 4.35
133 72.28
51 27.72%
89  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 178
12 6.74
11 6.18
14 7.87
11 6.18
1 0.56
129 72.47
49 27.53%
90  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 339
34 10.03
39 11.50
14 4.13
6 1.77
0 0.00
246 72.57
93 27.43%
91  โรงเรียนบ้านหินลาด 88
19 21.59
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
92  โรงเรียนบ้านเขว้า 125
7 5.60
7 5.60
7 5.60
7 5.60
6 4.80
91 72.80
34 27.20%
93  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 155
18 11.61
13 8.39
4 2.58
5 3.23
2 1.29
113 72.90
42 27.10%
94  โรงเรียนบ้านพาชี 96
10 10.42
6 6.25
5 5.21
5 5.21
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
95  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 148
7 4.73
9 6.08
11 7.43
8 5.41
5 3.38
108 72.97
40 27.03%
96  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 115
15 13.04
4 3.48
9 7.83
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
97  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
4 9.76
30 73.17
11 26.83%
98  โรงเรียนบ้านโคกชุม 115
6 5.22
6 5.22
16 13.91
1 0.87
1 0.87
85 73.91
30 26.09%
99  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 190
15 7.89
11 5.79
17 8.95
5 2.63
1 0.53
141 74.21
49 25.79%
100  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 101
7 6.93
4 3.96
9 8.91
2 1.98
4 3.96
75 74.26
26 25.74%
101  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 123
8 6.50
10 8.13
7 5.69
3 2.44
3 2.44
92 74.80
31 25.20%
102  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 164
16 9.76
7 4.27
4 2.44
9 5.49
5 3.05
123 75.00
41 25.00%
103  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 165
20 12.12
8 4.85
10 6.06
3 1.82
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
104  โรงเรียนบ้านสังเคิล 147
9 6.12
4 2.72
16 10.88
7 4.76
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
105  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 287
39 13.59
12 4.18
16 5.57
3 1.05
0 0.00
217 75.61
70 24.39%
106  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 214
18 8.41
28 13.08
6 2.80
0 0.00
0 0.00
162 75.70
52 24.30%
107  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 323
11 3.41
0 0.00
27 8.36
35 10.84
5 1.55
245 75.85
78 24.15%
108  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 112
15 13.39
0 0.00
4 3.57
8 7.14
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
109  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 117
1 0.85
1 0.85
25 21.37
1 0.85
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
110  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 101
13 12.87
0 0.00
4 3.96
4 3.96
3 2.97
77 76.24
24 23.76%
111  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 72
9 12.50
5 6.94
3 4.17
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
112  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 157
16 10.19
4 2.55
8 5.10
7 4.46
2 1.27
120 76.43
37 23.57%
113  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 183
22 12.02
8 4.37
12 6.56
1 0.55
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
114  โรงเรียนบ้านหนองนา 69
5 7.25
2 2.90
7 10.14
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
115  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 157
8 5.10
3 1.91
12 7.64
7 4.46
6 3.82
121 77.07
36 22.93%
116  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 48
0 0.00
7 14.58
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
117  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 146
0 0.00
0 0.00
6 4.11
27 18.49
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
118  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 76
4 5.26
5 6.58
4 5.26
4 5.26
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
119  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 176
7 3.98
16 9.09
9 5.11
7 3.98
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
120  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
9 11.54
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
121  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 143
9 6.29
6 4.20
6 4.20
10 6.99
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
122  โรงเรียนบ้านศรีสุข 122
5 4.10
17 13.93
4 3.28
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
123  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
13 10.57
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
124  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 162
16 9.88
10 6.17
5 3.09
2 1.23
1 0.62
128 79.01
34 20.99%
125  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 34
7 20.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
126  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 64
4 6.25
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
127  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 65
8 12.31
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
128  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 221
0 0.00
3 1.36
41 18.55
0 0.00
0 0.00
177 80.09
44 19.91%
129  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 132
10 7.58
8 6.06
3 2.27
5 3.79
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
130  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
3 5.88
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
131  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 189
6 3.17
9 4.76
20 10.58
2 1.06
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
132  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 331
34 10.27
4 1.21
24 7.25
2 0.60
0 0.00
267 80.66
64 19.34%
133  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
134  โรงเรียนบ้านบัว 120
9 7.50
6 5.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
136  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
15 7.98
14 7.45
7 3.72
0 0.00
0 0.00
152 80.85
36 19.15%
137  โรงเรียนบ้านโคกตูม 152
18 11.84
5 3.29
4 2.63
2 1.32
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
138  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 201
13 6.47
7 3.48
18 8.96
0 0.00
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
139  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1215
26 2.14
6 0.49
181 14.90
16 1.32
0 0.00
986 81.15
229 18.85%
140  โรงเรียนบ้านตะแบก 80
10 12.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
141  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 48
6 12.50
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
142  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 123
10 8.13
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
143  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 275
24 8.73
14 5.09
12 4.36
1 0.36
0 0.00
224 81.45
51 18.55%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 436
21 4.82
24 5.50
34 7.80
0 0.00
1 0.23
356 81.65
80 18.35%
145  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 250
11 4.40
14 5.60
5 2.00
8 3.20
7 2.80
205 82.00
45 18.00%
146  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 89
2 2.25
0 0.00
12 13.48
0 0.00
2 2.25
73 82.02
16 17.98%
147  โรงเรียนเขว้าศึกษา 124
8 6.45
5 4.03
5 4.03
4 3.23
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
148  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 299
12 4.01
9 3.01
20 6.69
4 1.34
8 2.68
246 82.27
53 17.73%
149  โรงเรียนบ้านจบก 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
150  โรงเรียนบ้านตะครอง 176
1 0.57
9 5.11
13 7.39
7 3.98
1 0.57
145 82.39
31 17.61%
151  โรงเรียนบ้านละลมพนู 149
17 11.41
1 0.67
8 5.37
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
152  โรงเรียนพุทธบารมี 149
10 6.71
6 4.03
8 5.37
1 0.67
1 0.67
123 82.55
26 17.45%
153  โรงเรียนบ้านโนนแดง 132
4 3.03
15 11.36
4 3.03
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
154  โรงเรียนบ้านกระสัง 76
5 6.58
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
155  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 59
3 5.08
2 3.39
3 5.08
2 3.39
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
156  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 130
5 3.85
4 3.08
5 3.85
8 6.15
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
158  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 262
17 6.49
16 6.11
10 3.82
0 0.00
1 0.38
218 83.21
44 16.79%
159  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
160  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 185
4 2.16
2 1.08
9 4.86
6 3.24
9 4.86
155 83.78
30 16.22%
161  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 105
12 11.43
0 0.00
2 1.90
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
162  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 68
1 1.47
4 5.88
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
163  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 192
11 5.73
17 8.85
2 1.04
1 0.52
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
164  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 119
10 8.40
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
165  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 88
5 5.68
3 3.41
0 0.00
4 4.55
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
166  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 107
7 6.54
5 4.67
5 4.67
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
167  โรงเรียนบ้านตาอี 82
9 10.98
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
168  โรงเรียนวัดสำโรง 316
22 6.96
12 3.80
16 5.06
0 0.00
0 0.00
266 84.18
50 15.82%
169  โรงเรียนบ้านชุมแสง 159
9 5.66
6 3.77
9 5.66
1 0.63
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
170  โรงเรียนบ้านมะมัง 212
25 11.79
6 2.83
2 0.94
0 0.00
0 0.00
179 84.43
33 15.57%
171  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 52
1 1.92
3 5.77
2 3.85
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
172  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 250
8 3.20
9 3.60
8 3.20
4 1.60
8 3.20
213 85.20
37 14.80%
173  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 115
5 4.35
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
174  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 170
10 5.88
8 4.71
7 4.12
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
175  โรงเรียนบ้านหนองขอน 140
6 4.29
3 2.14
7 5.00
4 2.86
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
176  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 221
13 5.88
4 1.81
14 6.33
0 0.00
0 0.00
190 85.97
31 14.03%
177  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 181
14 7.73
1 0.55
10 5.52
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
178  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 221
15 6.79
0 0.00
15 6.79
0 0.00
0 0.00
191 86.43
30 13.57%
179  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
0 0.00
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
180  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
181  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 172
1 0.58
4 2.33
8 4.65
3 1.74
6 3.49
150 87.21
22 12.79%
182  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
183  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 187
16 8.56
2 1.07
5 2.67
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
184  โรงเรียนบ้านเขาคอก 187
14 7.49
0 0.00
9 4.81
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
185  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 246
12 4.88
9 3.66
6 2.44
3 1.22
0 0.00
216 87.80
30 12.20%
186  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 154
7 4.55
5 3.25
6 3.90
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
187  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 389
28 7.20
13 3.34
4 1.03
0 0.00
0 0.00
344 88.43
45 11.57%
188  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 79
5 6.33
0 0.00
3 3.80
1 1.27
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
189  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 88
0 0.00
1 1.14
5 5.68
4 4.55
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
190  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 166
7 4.22
4 2.41
5 3.01
2 1.20
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
191  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 57
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
192  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 143
9 6.29
6 4.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
193  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 172
5 2.91
0 0.00
13 7.56
0 0.00
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
194  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.29
61 89.71
7 10.29%
195  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
196  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 152
4 2.63
3 1.97
4 2.63
4 2.63
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
197  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
198  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 105
3 2.86
1 0.95
6 5.71
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
199  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 546
15 2.75
12 2.20
9 1.65
8 1.47
8 1.47
494 90.48
52 9.52%
200  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 295
7 2.37
7 2.37
8 2.71
3 1.02
2 0.68
268 90.85
27 9.15%
201  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 77
3 3.90
0 0.00
1 1.30
2 2.60
1 1.30
70 90.91
7 9.09%
202  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
3 3.90
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
203  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
204  โรงเรียนบ้านปราสาท 67
4 5.97
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
205  โรงเรียนบ้านดวน 81
5 6.17
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
206  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
207  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
208  โรงเรียนบ้านโคกสูง 121
4 3.31
4 3.31
1 0.83
1 0.83
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
209  โรงเรียนวัดบ้านจอม 110
2 1.82
5 4.55
2 1.82
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
210  โรงเรียนบ้านไทรโยง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
211  โรงเรียนบ้านโคกเบง 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
212  โรงเรียนบ้านหนองบอน 160
2 1.25
3 1.88
5 3.13
1 0.63
0 0.00
149 93.13
11 6.88%
213  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 104
5 4.81
1 0.96
0 0.00
1 0.96
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
214  โรงเรียนบ้านละลูน 77
4 5.19
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
215  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 225
2 0.89
3 1.33
4 1.78
3 1.33
2 0.89
211 93.78
14 6.22%
216  โรงเรียนบ้านโคลด 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
217  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 5.16
1 0.65
146 94.19
9 5.81%
218  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 159
5 3.14
0 0.00
4 2.52
0 0.00
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
219  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
220  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 315
4 1.27
1 0.32
0 0.00
0 0.00
10 3.17
300 95.24
15 4.76%
221  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 116
2 1.72
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
111 95.69
5 4.31%
222  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 216
5 2.31
0 0.00
4 1.85
0 0.00
0 0.00
207 95.83
9 4.17%
223  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
224  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 157
5 3.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 96.82
5 3.18%
225  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 74
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
226  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 211
0 0.00
0 0.00
5 2.37
0 0.00
0 0.00
206 97.63
5 2.37%
227  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 169
0 0.00
0 0.00
1 0.59
0 0.00
0 0.00
168 99.41
1 0.59%
228  โรงเรียนบ้านชำแระ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,702 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,353 9.14
เตี้ย  2,075 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,666 7.26
ผอมและเตี้ย  1,461 3.98
อ้วนและเตี้ย  862 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,285 71.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,417 คน


28.38%


Powered By www.thaieducation.net