ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42
9 21.43
8 19.05
14 33.33
6 14.29
5 11.90
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 127
7 5.51
3 2.36
10 7.87
7 5.51
69 54.33
31 24.41
96 75.59%
3  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983
245 12.36
188 9.48
350 17.65
433 21.84
247 12.46
520 26.22
1463 73.78%
4  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485
63 12.99
59 12.16
106 21.86
30 6.19
24 4.95
203 41.86
282 58.14%
5  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 415
65 15.66
56 13.49
77 18.55
42 10.12
1 0.24
174 41.93
241 58.07%
6  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263
18 6.84
5 1.90
41 15.59
23 8.75
46 17.49
130 49.43
133 50.57%
7  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 312
38 12.18
31 9.94
39 12.50
22 7.05
18 5.77
164 52.56
148 47.44%
8  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 161
18 11.18
15 9.32
17 10.56
9 5.59
13 8.07
89 55.28
72 44.72%
9  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 361
46 12.74
11 3.05
78 21.61
11 3.05
11 3.05
204 56.51
157 43.49%
10  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1211
162 13.38
103 8.51
202 16.68
31 2.56
10 0.83
703 58.05
508 41.95%
11  โรงเรียนวัดมาบข่า 708
14 1.98
26 3.67
86 12.15
123 17.37
41 5.79
418 59.04
290 40.96%
12  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483
32 6.63
20 4.14
89 18.43
11 2.28
45 9.32
286 59.21
197 40.79%
13  โรงเรียนบ้านมาบเตย 289
42 14.53
28 9.69
20 6.92
17 5.88
9 3.11
173 59.86
116 40.14%
14  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 668
8 1.20
33 4.94
76 11.38
41 6.14
109 16.32
401 60.03
267 39.97%
15  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420
28 6.67
20 4.76
46 10.95
29 6.90
36 8.57
261 62.14
159 37.86%
16  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148
10 6.76
13 8.78
14 9.46
10 6.76
9 6.08
92 62.16
56 37.84%
17  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 51
6 11.76
3 5.88
9 17.65
0 0.00
1 1.96
32 62.75
19 37.25%
18  โรงเรียนบ้านยายจั่น 300
21 7.00
26 8.67
53 17.67
6 2.00
0 0.00
194 64.67
106 35.33%
19  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 128
10 7.81
4 3.13
12 9.38
13 10.16
6 4.69
83 64.84
45 35.16%
20  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316
30 9.49
22 6.96
29 9.18
12 3.80
17 5.38
206 65.19
110 34.81%
21  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184
15 8.15
8 4.35
9 4.89
4 2.17
28 15.22
120 65.22
64 34.78%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 62
13 20.97
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
23  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2372
96 4.05
95 4.01
310 13.07
116 4.89
146 6.16
1609 67.83
763 32.17%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327
172 12.96
81 6.10
148 11.15
19 1.43
5 0.38
902 67.97
425 32.03%
25  โรงเรียนวัดสระแก้ว 347
57 16.43
15 4.32
28 8.07
5 1.44
1 0.29
241 69.45
106 30.55%
26  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 198
16 8.08
0 0.00
43 21.72
0 0.00
0 0.00
139 70.20
59 29.80%
27  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516
23 4.46
24 4.65
85 16.47
0 0.00
21 4.07
363 70.35
153 29.65%
28  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625
28 4.48
22 3.52
82 13.12
12 1.92
33 5.28
448 71.68
177 28.32%
29  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 117
6 5.13
3 2.56
23 19.66
0 0.00
1 0.85
84 71.79
33 28.21%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 667
125 18.74
23 3.45
31 4.65
9 1.35
0 0.00
479 71.81
188 28.19%
31  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146
9 6.16
4 2.74
27 18.49
1 0.68
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
32  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3275
121 3.69
36 1.10
300 9.16
157 4.79
296 9.04
2365 72.21
910 27.79%
33  โรงเรียนวัดเนินพระ 903
40 4.43
27 2.99
174 19.27
0 0.00
0 0.00
662 73.31
241 26.69%
34  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 80
2 2.50
4 5.00
12 15.00
1 1.25
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
35  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 112
12 10.71
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
36  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 291
14 4.81
5 1.72
49 16.84
5 1.72
2 0.69
216 74.23
75 25.77%
37  โรงเรียนวัดชากหมาก 412
19 4.61
0 0.00
55 13.35
16 3.88
15 3.64
307 74.51
105 25.49%
38  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 344
37 10.76
6 1.74
43 12.50
0 0.00
0 0.00
258 75.00
86 25.00%
39  โรงเรียนบ้านชะวึก 125
7 5.60
6 4.80
16 12.80
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
40  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 113
6 5.31
0 0.00
19 16.81
3 2.65
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
41  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179
84 7.12
45 3.82
130 11.03
25 2.12
6 0.51
889 75.40
290 24.60%
42  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205
11 5.37
7 3.41
26 12.68
6 2.93
0 0.00
155 75.61
50 24.39%
43  โรงเรียนวัดเกาะ 190
17 8.95
13 6.84
16 8.42
0 0.00
0 0.00
144 75.79
46 24.21%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 153
6 3.92
0 0.00
31 20.26
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 596
27 4.53
32 5.37
61 10.23
12 2.01
12 2.01
452 75.84
144 24.16%
46  โรงเรียนวัดธงหงส์ 89
7 7.87
6 6.74
8 8.99
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
47  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 180
3 1.67
2 1.11
36 20.00
1 0.56
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
48  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212
6 2.83
12 5.66
27 12.74
4 1.89
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
49  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 205
11 5.37
8 3.90
20 9.76
8 3.90
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
50  โรงเรียนวัดตากวน 530
35 6.60
27 5.09
38 7.17
8 1.51
10 1.89
412 77.74
118 22.26%
51  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64
2 3.13
5 7.81
6 9.38
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203
10 4.93
4 1.97
26 12.81
3 1.48
0 0.00
160 78.82
43 21.18%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309
14 4.53
30 9.71
20 6.47
0 0.00
0 0.00
245 79.29
64 20.71%
54  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254
24 9.45
3 1.18
23 9.06
2 0.79
0 0.00
202 79.53
52 20.47%
55  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 591
32 5.41
32 5.41
56 9.48
1 0.17
0 0.00
470 79.53
121 20.47%
56  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157
8 5.10
4 2.55
19 12.10
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475
32 6.74
18 3.79
34 7.16
0 0.00
8 1.68
383 80.63
92 19.37%
58  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150
6 4.00
5 3.33
11 7.33
6 4.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
59  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181
4 2.21
5 2.76
20 11.05
4 2.21
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
60  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 142
9 6.34
2 1.41
14 9.86
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
61  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447
18 4.03
13 2.91
46 10.29
1 0.22
0 0.00
369 82.55
78 17.45%
62  โรงเรียนวัดพลา 365
12 3.29
8 2.19
42 11.51
0 0.00
0 0.00
303 83.01
62 16.99%
63  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
64  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 415
3 0.72
4 0.96
61 14.70
0 0.00
2 0.48
345 83.13
70 16.87%
65  โรงเรียนบ้านท่าเสา 125
6 4.80
4 3.20
9 7.20
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
66  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 383
14 3.66
11 2.87
31 8.09
5 1.31
3 0.78
319 83.29
64 16.71%
67  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 102
3 2.94
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
68  โรงเรียนวัดตาขัน 198
22 11.11
0 0.00
8 4.04
3 1.52
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
69  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 224
11 4.91
9 4.02
16 7.14
1 0.45
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
70  โรงเรียนวัดห้วงหิน 206
8 3.88
12 5.83
7 3.40
5 2.43
2 0.97
172 83.50
34 16.50%
71  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 167
3 1.80
1 0.60
23 13.77
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
72  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654
28 4.28
21 3.21
54 8.26
0 0.00
0 0.00
551 84.25
103 15.75%
73  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323
7 2.17
7 2.17
31 9.60
4 1.24
1 0.31
273 84.52
50 15.48%
74  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163
13 7.98
0 0.00
12 7.36
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
75  โรงเรียนวัดน้ำคอก 346
7 2.02
10 2.89
31 8.96
2 0.58
1 0.29
295 85.26
51 14.74%
76  โรงเรียนวัดกระเฉท 268
5 1.87
2 0.75
21 7.84
2 0.75
9 3.36
229 85.45
39 14.55%
77  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 456
17 3.73
7 1.54
33 7.24
9 1.97
0 0.00
390 85.53
66 14.47%
78  โรงเรียนวัดในไร่ 296
12 4.05
12 4.05
15 5.07
2 0.68
0 0.00
255 86.15
41 13.85%
79  โรงเรียนวัดหนองกรับ 198
3 1.52
3 1.52
19 9.60
0 0.00
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
80  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 164
3 1.83
0 0.00
17 10.37
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
81  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1232
39 3.17
0 0.00
88 7.14
0 0.00
22 1.79
1083 87.91
149 12.09%
82  โรงเรียนวัดหนองพะวา 389
6 1.54
5 1.29
35 9.00
1 0.26
0 0.00
342 87.92
47 12.08%
83  โรงเรียนวัดยายดา 215
5 2.33
3 1.40
17 7.91
0 0.00
0 0.00
190 88.37
25 11.63%
84  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 140
3 2.14
1 0.71
5 3.57
1 0.71
6 4.29
124 88.57
16 11.43%
85  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149
1 0.67
4 2.68
12 8.05
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
86  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314
9 2.87
4 1.27
20 6.37
0 0.00
0 0.00
281 89.49
33 10.51%
87  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 223
3 1.35
18 8.07
2 0.90
0 0.00
0 0.00
200 89.69
23 10.31%
88  โรงเรียนบ้านหนองจอก 344
8 2.33
5 1.45
13 3.78
6 1.74
3 0.87
309 89.83
35 10.17%
89  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
90  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1464
4 0.27
1 0.07
135 9.22
3 0.20
0 0.00
1321 90.23
143 9.77%
91  โรงเรียนบ้านหนองบอน 266
7 2.63
3 1.13
6 2.26
4 1.50
6 2.26
240 90.23
26 9.77%
92  โรงเรียนวัดแกลงบน 116
0 0.00
2 1.72
0 0.00
6 5.17
3 2.59
105 90.52
11 9.48%
93  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
94  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 146
3 2.05
0 0.00
9 6.16
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
95  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117
3 2.56
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
96  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 313
10 3.19
0 0.00
14 4.47
0 0.00
0 0.00
289 92.33
24 7.67%
97  โรงเรียนบ้านพยูน 163
4 2.45
0 0.00
7 4.29
1 0.61
0 0.00
151 92.64
12 7.36%
98  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232
0 0.00
0 0.00
13 5.60
4 1.72
0 0.00
215 92.67
17 7.33%
99  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 124
0 0.00
3 2.42
5 4.03
1 0.81
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
100  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 138
3 2.17
1 0.72
2 1.45
1 0.72
3 2.17
128 92.75
10 7.25%
101  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501
7 1.40
7 1.40
10 2.00
4 0.80
6 1.20
467 93.21
34 6.79%
102  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
1 0.94
1 0.94
99 93.40
7 6.60%
103  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77
0 0.00
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
104  โรงเรียนบ้านคลองทราย 151
3 1.99
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
105  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153
4 2.61
4 2.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 94.77
8 5.23%
106  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 117
0 0.00
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
107  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
108  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191
1 0.52
3 1.57
4 2.09
1 0.52
0 0.00
182 95.29
9 4.71%
109  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262
5 1.91
0 0.00
1 0.38
5 1.91
0 0.00
251 95.80
11 4.20%
110  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146
0 0.00
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
140 95.89
6 4.11%
111  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
112  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 131
1 0.76
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
113  โรงเรียนบ้านหลังเขา 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
114  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185
0 0.00
0 0.00
3 1.62
0 0.00
0 0.00
182 98.38
3 1.62%

 

จำนวนนักเรียน  41,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,372 5.76
เตี้ย  1,494 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,406 10.70
ผอมและเตี้ย  1,384 3.36
อ้วนและเตี้ย  1,371 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  30,168 73.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,027 คน


26.77%


Powered By www.thaieducation.net