ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46
9 19.57
9 19.57
9 19.57
7 15.22
4 8.70
8 17.39
38 82.61%
2  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 269
21 7.81
31 11.52
30 11.15
52 19.33
61 22.68
74 27.51
195 72.49%
3  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169
25 14.79
31 18.34
32 18.93
4 2.37
1 0.59
76 44.97
93 55.03%
4  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118
8 6.78
2 1.69
50 42.37
4 3.39
0 0.00
54 45.76
64 54.24%
5  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 58
9 15.52
2 3.45
13 22.41
4 6.90
3 5.17
27 46.55
31 53.45%
6  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485
63 12.99
59 12.16
72 14.85
30 6.19
34 7.01
227 46.80
258 53.20%
7  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 669
38 5.68
37 5.53
104 15.55
75 11.21
96 14.35
319 47.68
350 52.32%
8  โรงเรียนวัดมาบข่า 700
88 12.57
47 6.71
52 7.43
34 4.86
138 19.71
341 48.71
359 51.29%
9  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209
70 5.79
145 11.99
97 8.02
183 15.14
110 9.10
604 49.96
605 50.04%
10  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160
22 13.75
17 10.63
21 13.13
8 5.00
12 7.50
80 50.00
80 50.00%
11  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 307
38 12.38
31 10.10
39 12.70
22 7.17
18 5.86
159 51.79
148 48.21%
12  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316
41 12.97
27 8.54
43 13.61
17 5.38
18 5.70
170 53.80
146 46.20%
13  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 120
11 9.17
8 6.67
13 10.83
11 9.17
10 8.33
67 55.83
53 44.17%
14  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3281
159 4.85
48 1.46
568 17.31
207 6.31
315 9.60
1984 60.47
1297 39.53%
15  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351
64 18.23
25 7.12
33 9.40
15 4.27
0 0.00
214 60.97
137 39.03%
16  โรงเรียนบ้านมาบเตย 296
41 13.85
26 8.78
15 5.07
19 6.42
12 4.05
183 61.82
113 38.18%
17  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 202
12 5.94
13 6.44
13 6.44
11 5.45
25 12.38
128 63.37
74 36.63%
18  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297
23 7.74
25 8.42
51 17.17
7 2.36
2 0.67
189 63.64
108 36.36%
19  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1975
69 3.49
47 2.38
287 14.53
116 5.87
194 9.82
1262 63.90
713 36.10%
20  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 362
35 9.67
21 5.80
42 11.60
12 3.31
20 5.52
232 64.09
130 35.91%
21  โรงเรียนวัดตาขัน 202
20 9.90
7 3.47
31 15.35
6 2.97
5 2.48
133 65.84
69 34.16%
22  โรงเรียนบ้านชะวึก 128
16 12.50
7 5.47
15 11.72
5 3.91
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
23  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138
6 4.35
12 8.70
12 8.70
8 5.80
8 5.80
92 66.67
46 33.33%
24  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363
30 8.26
6 1.65
38 10.47
6 1.65
38 10.47
245 67.49
118 32.51%
25  โรงเรียนวัดในไร่ 305
24 7.87
19 6.23
51 16.72
4 1.31
0 0.00
207 67.87
98 32.13%
26  โรงเรียนวัดมาบชลูด 421
30 7.13
12 2.85
22 5.23
35 8.31
27 6.41
295 70.07
126 29.93%
27  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 375
26 6.93
16 4.27
50 13.33
9 2.40
9 2.40
265 70.67
110 29.33%
28  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 96
12 12.50
7 7.29
8 8.33
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
29  โรงเรียนวัดเกาะ 190
17 8.95
13 6.84
25 13.16
0 0.00
0 0.00
135 71.05
55 28.95%
30  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
10 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
32 71.11
13 28.89%
31  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212
13 6.13
14 6.60
27 12.74
7 3.30
0 0.00
151 71.23
61 28.77%
32  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 490
23 4.69
54 11.02
20 4.08
21 4.29
22 4.49
350 71.43
140 28.57%
33  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405
12 2.96
30 7.41
57 14.07
10 2.47
5 1.23
291 71.85
114 28.15%
34  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146
9 6.16
4 2.74
25 17.12
2 1.37
0 0.00
106 72.60
40 27.40%
35  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1189
87 7.32
65 5.47
129 10.85
31 2.61
6 0.50
871 73.25
318 26.75%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571
37 6.48
32 5.60
50 8.76
17 2.98
16 2.80
419 73.38
152 26.62%
37  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123
10 8.13
5 4.07
15 12.20
0 0.00
2 1.63
91 73.98
32 26.02%
38  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293
37 12.63
4 1.37
15 5.12
13 4.44
7 2.39
217 74.06
76 25.94%
39  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103
123 5.85
0 0.00
242 11.51
97 4.61
61 2.90
1580 75.13
523 24.87%
40  โรงเรียนวัดเนินพระ 909
43 4.73
36 3.96
141 15.51
0 0.00
0 0.00
689 75.80
220 24.20%
41  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62
7 11.29
8 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
42  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 87
6 6.90
3 3.45
11 12.64
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
43  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145
14 9.66
4 2.76
17 11.72
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626
34 5.43
29 4.63
60 9.58
18 2.88
10 1.60
475 75.88
151 24.12%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309
15 4.85
23 7.44
36 11.65
0 0.00
0 0.00
235 76.05
74 23.95%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 157
6 3.82
0 0.00
31 19.75
0 0.00
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 60
4 6.67
3 5.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
48  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181
4 2.21
6 3.31
10 5.52
9 4.97
13 7.18
139 76.80
42 23.20%
49  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 316
11 3.48
12 3.80
40 12.66
9 2.85
0 0.00
244 77.22
72 22.78%
50  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 207
10 4.83
10 4.83
24 11.59
3 1.45
0 0.00
160 77.29
47 22.71%
51  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508
42 8.27
14 2.76
25 4.92
20 3.94
11 2.17
396 77.95
112 22.05%
52  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 155
5 3.23
4 2.58
25 16.13
0 0.00
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
53  โรงเรียนบ้านปากแพรก 251
27 10.76
3 1.20
23 9.16
2 0.80
0 0.00
196 78.09
55 21.91%
54  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 115
7 6.09
0 0.00
15 13.04
2 1.74
1 0.87
90 78.26
25 21.74%
55  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125
8 6.40
1 0.80
18 14.40
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
56  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 181
13 7.18
7 3.87
12 6.63
4 2.21
3 1.66
142 78.45
39 21.55%
57  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 418
37 8.85
1 0.24
50 11.96
2 0.48
0 0.00
328 78.47
90 21.53%
58  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 188
25 13.30
1 0.53
5 2.66
9 4.79
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473
45 9.51
26 5.50
25 5.29
3 0.63
1 0.21
373 78.86
100 21.14%
60  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1324
72 5.44
75 5.66
60 4.53
22 1.66
50 3.78
1045 78.93
279 21.07%
61  โรงเรียนวัดน้ำคอก 359
19 5.29
17 4.74
32 8.91
4 1.11
2 0.56
285 79.39
74 20.61%
62  โรงเรียนวัดชากหมาก 417
13 3.12
24 5.76
7 1.68
21 5.04
20 4.80
332 79.62
85 20.38%
63  โรงเรียนบ้านหนองบอน 282
15 5.32
12 4.26
19 6.74
6 2.13
4 1.42
226 80.14
56 19.86%
64  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163
4 2.45
2 1.23
24 14.72
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
65  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654
36 5.50
24 3.67
64 9.79
0 0.00
0 0.00
530 81.04
124 18.96%
66  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 118
14 11.86
7 5.93
1 0.85
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
67  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 319
15 4.70
9 2.82
20 6.27
6 1.88
9 2.82
260 81.50
59 18.50%
68  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201
9 4.48
14 6.97
6 2.99
6 2.99
2 1.00
164 81.59
37 18.41%
69  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87
7 8.05
3 3.45
5 5.75
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
70  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 208
8 3.85
6 2.88
19 9.13
5 2.40
0 0.00
170 81.73
38 18.27%
71  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 303
26 8.58
0 0.00
27 8.91
1 0.33
0 0.00
249 82.18
54 17.82%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440
21 4.77
11 2.50
33 7.50
13 2.95
0 0.00
362 82.27
78 17.73%
73  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 222
10 4.50
5 2.25
22 9.91
2 0.90
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
74  โรงเรียนวัดท่าเรือ 446
16 3.59
15 3.36
44 9.87
1 0.22
0 0.00
370 82.96
76 17.04%
75  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1312
24 1.83
66 5.03
69 5.26
35 2.67
20 1.52
1098 83.69
214 16.31%
76  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135
4 2.96
3 2.22
8 5.93
6 4.44
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
77  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 881
40 4.54
48 5.45
49 5.56
0 0.00
0 0.00
744 84.45
137 15.55%
78  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
79  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 115
9 7.83
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
80  โรงเรียนวัดหนองกรับ 202
7 3.47
2 0.99
19 9.41
1 0.50
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
81  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 147
2 1.36
5 3.40
14 9.52
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
82  โรงเรียนวัดตากวน 523
29 5.54
15 2.87
12 2.29
11 2.10
1 0.19
455 87.00
68 13.00%
83  โรงเรียนวัดหนองพะวา 393
9 2.29
7 1.78
34 8.65
0 0.00
0 0.00
343 87.28
50 12.72%
84  โรงเรียนวัดกระเฉท 250
8 3.20
7 2.80
9 3.60
7 2.80
0 0.00
219 87.60
31 12.40%
85  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262
14 5.34
0 0.00
4 1.53
6 2.29
8 3.05
230 87.79
32 12.21%
86  โรงเรียนบ้านหนองจอก 354
9 2.54
7 1.98
16 4.52
7 1.98
3 0.85
312 88.14
42 11.86%
87  โรงเรียนวัดยายดา 215
6 2.79
4 1.86
15 6.98
0 0.00
0 0.00
190 88.37
25 11.63%
88  โรงเรียนบ้านเขาลอย 88
3 3.41
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
89  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 219
5 2.28
4 1.83
6 2.74
5 2.28
4 1.83
195 89.04
24 10.96%
90  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79
3 3.80
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
91  โรงเรียนวัดแกลงบน 124
2 1.61
3 2.42
4 3.23
1 0.81
2 1.61
112 90.32
12 9.68%
92  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1490
7 0.47
8 0.54
121 8.12
4 0.27
0 0.00
1350 90.60
140 9.40%
93  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150
5 3.33
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
94  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 140
3 2.14
0 0.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
95  โรงเรียนบ้านพยูน 154
4 2.60
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
96  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143
2 1.40
3 2.10
3 2.10
2 1.40
1 0.70
132 92.31
11 7.69%
97  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 100
2 2.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
98  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203
4 1.97
4 1.97
6 2.96
0 0.00
0 0.00
189 93.10
14 6.90%
99  โรงเรียนวัดพลา 360
6 1.67
3 0.83
3 0.83
5 1.39
5 1.39
338 93.89
22 6.11%
100  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501
8 1.60
5 1.00
9 1.80
4 0.80
4 0.80
471 94.01
30 5.99%
101  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 157
4 2.55
5 3.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 94.27
9 5.73%
102  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 146
4 2.74
1 0.68
2 1.37
0 0.00
1 0.68
138 94.52
8 5.48%
103  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120
0 0.00
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
104  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636
4 0.63
9 1.42
7 1.10
9 1.42
2 0.31
605 95.13
31 4.87%
105  โรงเรียนบ้านคลองทราย 146
4 2.74
3 2.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
106  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
1 0.88
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
107  โรงเรียนบ้านมาบตอง 198
0 0.00
3 1.52
4 2.02
1 0.51
0 0.00
190 95.96
8 4.04%
108  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
109  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146
0 0.00
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
141 96.58
5 3.42%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 187
0 0.00
0 0.00
6 3.21
0 0.00
0 0.00
181 96.79
6 3.21%
111  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
112  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161
0 0.00
0 0.00
5 3.11
0 0.00
0 0.00
156 96.89
5 3.11%
113  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 230
0 0.00
0 0.00
7 3.04
0 0.00
0 0.00
223 96.96
7 3.04%
114  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132
0 0.00
2 1.52
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%

 

จำนวนนักเรียน  41,311 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,273 5.50
เตี้ย  1,600 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,868 9.36
ผอมและเตี้ย  1,389 3.36
อ้วนและเตี้ย  1,460 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  30,721 74.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,590 คน


25.63%


Powered By www.thaieducation.net