ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46
9 19.57
9 19.57
9 19.57
7 15.22
4 8.70
8 17.39
38 82.61%
2  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103
248 11.79
138 6.56
1050 49.93
102 4.85
188 8.94
377 17.93
1726 82.07%
3  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263
29 11.03
33 12.55
29 11.03
62 23.57
62 23.57
48 18.25
215 81.75%
4  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479
73 15.24
57 11.90
30 6.26
31 6.47
94 19.62
194 40.50
285 59.50%
5  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118
9 7.63
2 1.69
53 44.92
4 3.39
0 0.00
50 42.37
68 57.63%
6  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169
25 14.79
31 18.34
32 18.93
4 2.37
1 0.59
76 44.97
93 55.03%
7  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182
21 11.54
9 4.95
50 27.47
4 2.20
12 6.59
86 47.25
96 52.75%
8  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485
63 12.99
59 12.16
72 14.85
30 6.19
24 4.95
237 48.87
248 51.13%
9  โรงเรียนวัดมาบข่า 702
91 12.96
48 6.84
49 6.98
32 4.56
133 18.95
349 49.72
353 50.28%
10  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209
76 6.29
153 12.66
94 7.78
176 14.56
108 8.93
602 49.79
607 50.21%
11  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370
54 14.59
25 6.76
62 16.76
15 4.05
25 6.76
189 51.08
181 48.92%
12  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316
48 15.19
35 11.08
36 11.39
22 6.96
12 3.80
163 51.58
153 48.42%
13  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118
12 10.17
6 5.08
12 10.17
22 18.64
5 4.24
61 51.69
57 48.31%
14  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199
14 7.04
17 8.54
17 8.54
14 7.04
33 16.58
104 52.26
95 47.74%
15  โรงเรียนบ้านชะวึก 130
34 26.15
14 10.77
6 4.62
7 5.38
0 0.00
69 53.08
61 46.92%
16  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
10 22.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
3 6.67
24 53.33
21 46.67%
17  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158
23 14.56
16 10.13
16 10.13
8 5.06
9 5.70
86 54.43
72 45.57%
18  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364
44 12.09
32 8.79
41 11.26
24 6.59
14 3.85
209 57.42
155 42.58%
19  โรงเรียนวัดตาขัน 204
34 16.67
14 6.86
25 12.25
6 2.94
5 2.45
120 58.82
84 41.18%
20  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53
10 18.87
0 0.00
7 13.21
0 0.00
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
21  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285
159 4.84
48 1.46
568 17.29
207 6.30
315 9.59
1988 60.52
1297 39.48%
22  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353
66 18.70
25 7.08
33 9.35
15 4.25
0 0.00
214 60.62
139 39.38%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58
8 13.79
6 10.34
6 10.34
2 3.45
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
24  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983
84 4.24
46 2.32
294 14.83
130 6.56
188 9.48
1241 62.58
742 37.42%
25  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297
18 6.06
26 8.75
55 18.52
7 2.36
1 0.34
190 63.97
107 36.03%
26  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273
46 16.85
15 5.49
15 5.49
7 2.56
9 3.30
181 66.30
92 33.70%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655
149 22.75
18 2.75
38 5.80
11 1.68
0 0.00
439 67.02
216 32.98%
28  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350
26 7.43
11 3.14
44 12.57
16 4.57
15 4.29
238 68.00
112 32.00%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473
49 10.36
32 6.77
61 12.90
6 1.27
1 0.21
324 68.50
149 31.50%
30  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420
32 7.62
12 2.86
23 5.48
36 8.57
28 6.67
289 68.81
131 31.19%
31  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188
105 8.84
87 7.32
124 10.44
38 3.20
14 1.18
820 69.02
368 30.98%
32  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138
4 2.90
12 8.70
10 7.25
8 5.80
8 5.80
96 69.57
42 30.43%
33  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314
28 8.92
42 13.38
23 7.32
1 0.32
1 0.32
219 69.75
95 30.25%
34  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377
26 6.90
17 4.51
53 14.06
9 2.39
9 2.39
263 69.76
114 30.24%
35  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123
11 8.94
5 4.07
18 14.63
0 0.00
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
36  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62
9 14.52
9 14.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
37  โรงเรียนวัดเกาะ 190
17 8.95
13 6.84
25 13.16
0 0.00
0 0.00
135 71.05
55 28.95%
38  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212
13 6.13
14 6.60
27 12.74
7 3.30
0 0.00
151 71.23
61 28.77%
39  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63
8 12.70
0 0.00
3 4.76
4 6.35
3 4.76
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424
32 7.55
17 4.01
67 15.80
2 0.47
2 0.47
304 71.70
120 28.30%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571
40 7.01
34 5.95
49 8.58
19 3.33
17 2.98
412 72.15
159 27.85%
42  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144
9 6.25
4 2.78
25 17.36
2 1.39
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
43  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405
11 2.72
30 7.41
59 14.57
9 2.22
3 0.74
293 72.35
112 27.65%
44  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661
35 5.30
39 5.90
59 8.93
34 5.14
13 1.97
481 72.77
180 27.23%
45  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93
9 9.68
3 3.23
11 11.83
0 0.00
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
46  โรงเรียนวัดเนินพระ 907
47 5.18
37 4.08
139 15.33
0 0.00
0 0.00
684 75.41
223 24.59%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151
6 3.97
0 0.00
31 20.53
0 0.00
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
48  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153
7 4.58
4 2.61
26 16.99
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
49  โรงเรียนวัดชากหมาก 417
16 3.84
28 6.71
9 2.16
25 6.00
22 5.28
317 76.02
100 23.98%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306
14 4.58
16 5.23
22 7.19
21 6.86
0 0.00
233 76.14
73 23.86%
51  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220
16 7.27
10 4.55
22 10.00
4 1.82
0 0.00
168 76.36
52 23.64%
52  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247
30 12.15
3 1.21
23 9.31
2 0.81
0 0.00
189 76.52
58 23.48%
53  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181
4 2.21
6 3.31
10 5.52
9 4.97
13 7.18
139 76.80
42 23.20%
54  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305
10 3.28
19 6.23
34 11.15
6 1.97
0 0.00
236 77.38
69 22.62%
55  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508
41 8.07
15 2.95
25 4.92
21 4.13
12 2.36
394 77.56
114 22.44%
56  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355
20 5.63
20 5.63
33 9.30
4 1.13
1 0.28
277 78.03
78 21.97%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318
78 5.92
68 5.16
62 4.70
27 2.05
53 4.02
1030 78.15
288 21.85%
58  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280
12 4.29
10 3.57
15 5.36
20 7.14
0 0.00
223 79.64
57 20.36%
59  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114
5 4.39
2 1.75
15 13.16
0 0.00
1 0.88
91 79.82
23 20.18%
60  โรงเรียนวัดในไร่ 323
23 7.12
0 0.00
42 13.00
0 0.00
0 0.00
258 79.88
65 20.12%
61  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293
10 3.41
17 5.80
22 7.51
7 2.39
2 0.68
235 80.20
58 19.80%
62  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202
10 4.95
7 3.47
18 8.91
5 2.48
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
63  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163
4 2.45
2 1.23
24 14.72
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441
21 4.76
11 2.49
36 8.16
14 3.17
0 0.00
359 81.41
82 18.59%
65  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201
9 4.48
14 6.97
6 2.99
6 2.99
2 1.00
164 81.59
37 18.41%
66  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79
2 2.53
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
67  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301
24 1.84
72 5.53
67 5.15
38 2.92
20 1.54
1080 83.01
221 16.99%
68  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390
18 4.62
4 1.03
40 10.26
2 0.51
0 0.00
326 83.59
64 16.41%
69  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177
7 3.95
7 3.95
11 6.21
2 1.13
2 1.13
148 83.62
29 16.38%
70  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319
18 5.64
3 0.94
27 8.46
3 0.94
0 0.00
268 84.01
51 15.99%
71  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118
5 4.24
1 0.85
12 10.17
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
72  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146
2 1.37
5 3.42
15 10.27
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
73  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87
0 0.00
6 6.90
6 6.90
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
74  โรงเรียนวัดตากวน 527
32 6.07
17 3.23
16 3.04
8 1.52
3 0.57
451 85.58
76 14.42%
75  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205
6 2.93
7 3.41
16 7.80
0 0.00
0 0.00
176 85.85
29 14.15%
76  โรงเรียนวัดยายดา 215
9 4.19
5 2.33
15 6.98
0 0.00
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
77  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197
11 5.58
4 2.03
10 5.08
1 0.51
0 0.00
171 86.80
26 13.20%
78  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144
4 2.78
5 3.47
3 2.08
3 2.08
4 2.78
125 86.81
19 13.19%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262
14 5.34
0 0.00
4 1.53
7 2.67
8 3.05
229 87.40
33 12.60%
80  โรงเรียนวัดกระเฉท 250
8 3.20
7 2.80
9 3.60
7 2.80
0 0.00
219 87.60
31 12.40%
81  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
3 3.33
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
82  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353
9 2.55
7 1.98
16 4.53
7 1.98
3 0.85
311 88.10
42 11.90%
83  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211
5 2.37
4 1.90
6 2.84
5 2.37
4 1.90
187 88.63
24 11.37%
84  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
85  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143
5 3.50
4 2.80
3 2.10
2 1.40
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
86  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
87  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883
24 2.72
29 3.28
32 3.62
2 0.23
0 0.00
796 90.15
87 9.85%
88  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447
13 2.91
10 2.24
17 3.80
1 0.22
2 0.45
404 90.38
43 9.62%
89  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480
7 0.47
0 0.00
125 8.45
10 0.68
0 0.00
1338 90.41
142 9.59%
90  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522
13 2.49
9 1.72
13 2.49
8 1.53
6 1.15
473 90.61
49 9.39%
91  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147
3 2.04
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
92  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150
5 3.33
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
93  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231
3 1.30
3 1.30
7 3.03
6 2.60
0 0.00
212 91.77
19 8.23%
94  โรงเรียนบ้านพยูน 155
4 2.58
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
95  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
96  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130
0 0.00
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
97  โรงเรียนวัดแกลงบน 119
0 0.00
2 1.68
2 1.68
2 1.68
2 1.68
111 93.28
8 6.72%
98  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107
2 1.87
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
99  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147
0 0.00
0 0.00
8 5.44
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
100  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203
1 0.49
0 0.00
1 0.49
0 0.00
9 4.43
192 94.58
11 5.42%
101  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
102  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120
0 0.00
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
103  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
104  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184
4 2.17
5 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 95.11
9 4.89%
105  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636
4 0.63
10 1.57
7 1.10
10 1.57
0 0.00
605 95.13
31 4.87%
106  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191
1 0.52
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
182 95.29
9 4.71%
107  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
2 1.75
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
108  โรงเรียนวัดพลา 357
4 1.12
2 0.56
8 2.24
1 0.28
0 0.00
342 95.80
15 4.20%
109  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125
0 0.00
1 0.80
1 0.80
3 2.40
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
110  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161
0 0.00
0 0.00
5 3.11
0 0.00
0 0.00
156 96.89
5 3.11%
111  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135
0 0.00
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
112  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226
0 0.00
0 0.00
5 2.21
0 0.00
0 0.00
221 97.79
5 2.21%
113  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
185 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
655 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  41,414 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,584 6.24
เตี้ย  1,804 4.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,587 11.08
ผอมและเตี้ย  1,445 3.49
อ้วนและเตี้ย  1,537 3.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,457 71.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,957 คน


28.87%


Powered By www.thaieducation.net