ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.68
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดห้วงหิน 36
8 22.22
12 33.33
6 16.67
4 11.11
6 16.67
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 238
33 13.87
27 11.34
31 13.03
60 25.21
58 24.37
29 12.18
209 87.82%
3  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 170
27 15.88
16 9.41
44 25.88
11 6.47
13 7.65
59 34.71
111 65.29%
4  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2074
129 6.22
49 2.36
30 1.45
523 25.22
538 25.94
805 38.81
1269 61.19%
5  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 172
30 17.44
36 20.93
26 15.12
3 1.74
2 1.16
75 43.60
97 56.40%
6  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 48
4 8.33
5 10.42
9 18.75
4 8.33
2 4.17
24 50.00
24 50.00%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 367
38 10.35
12 3.27
63 17.17
8 2.18
58 15.80
188 51.23
179 48.77%
8  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 472
27 5.72
17 3.60
105 22.25
11 2.33
53 11.23
259 54.87
213 45.13%
9  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1223
69 5.64
73 5.97
120 9.81
187 15.29
54 4.42
720 58.87
503 41.13%
10  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 95
8 8.42
12 12.63
15 15.79
3 3.16
0 0.00
57 60.00
38 40.00%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 285
25 8.77
25 8.77
49 17.19
14 4.91
0 0.00
172 60.35
113 39.65%
12  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 112
9 8.04
9 8.04
7 6.25
8 7.14
10 8.93
69 61.61
43 38.39%
13  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 381
42 11.02
30 7.87
39 10.24
20 5.25
12 3.15
238 62.47
143 37.53%
14  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3429
131 3.82
55 1.60
571 16.65
186 5.42
324 9.45
2162 63.05
1267 36.95%
15  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297
18 6.06
26 8.75
55 18.52
7 2.36
1 0.34
190 63.97
107 36.03%
16  โรงเรียนบ้านมาบเตย 257
44 17.12
17 6.61
10 3.89
11 4.28
6 2.33
169 65.76
88 34.24%
17  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 208
9 4.33
14 6.73
28 13.46
11 5.29
9 4.33
137 65.87
71 34.13%
18  โรงเรียนวัดตาขัน 206
24 11.65
10 4.85
15 7.28
14 6.80
1 0.49
142 68.93
64 31.07%
19  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 373
30 8.04
13 3.49
43 11.53
13 3.49
14 3.75
260 69.71
113 30.29%
20  โรงเรียนวัดชากผักกูด 153
7 4.58
9 5.88
27 17.65
1 0.65
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 642
121 18.85
21 3.27
32 4.98
8 1.25
0 0.00
460 71.65
182 28.35%
22  โรงเรียนวัดหนองพะวา 383
17 4.44
6 1.57
36 9.40
23 6.01
25 6.53
276 72.06
107 27.94%
23  โรงเรียนวัดเนินพระ 907
45 4.96
28 3.09
168 18.52
0 0.00
0 0.00
666 73.43
241 26.57%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
2 4.35
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 560
42 7.50
34 6.07
41 7.32
15 2.68
12 2.14
416 74.29
144 25.71%
26  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 301
14 4.65
15 4.98
32 10.63
6 1.99
10 3.32
224 74.42
77 25.58%
27  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181
4 2.21
6 3.31
10 5.52
10 5.52
16 8.84
135 74.59
46 25.41%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1332
82 6.16
81 6.08
55 4.13
26 1.95
85 6.38
1003 75.30
329 24.70%
29  โรงเรียนวัดละหารไร่ 134
5 3.73
5 3.73
8 5.97
13 9.70
1 0.75
102 76.12
32 23.88%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1077
62 5.76
28 2.60
131 12.16
21 1.95
2 0.19
833 77.34
244 22.66%
31  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 221
14 6.33
10 4.52
16 7.24
4 1.81
3 1.36
174 78.73
47 21.27%
32  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 493
32 6.49
0 0.00
68 13.79
1 0.20
0 0.00
392 79.51
101 20.49%
33  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64
6 9.38
8 12.50
-1 -1.56
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 291
6 2.06
9 3.09
35 12.03
5 1.72
4 1.37
232 79.73
59 20.27%
35  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 205
4 1.95
2 0.98
24 11.71
11 5.37
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองบอน 259
12 4.63
12 4.63
14 5.41
13 5.02
0 0.00
208 80.31
51 19.69%
37  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 528
35 6.63
20 3.79
22 4.17
16 3.03
9 1.70
426 80.68
102 19.32%
38  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 157
0 0.00
5 3.18
25 15.92
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
39  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
4 3.60
4 3.60
90 81.08
21 18.92%
40  โรงเรียนวัดกระเฉท 238
12 5.04
9 3.78
8 3.36
7 2.94
9 3.78
193 81.09
45 18.91%
41  โรงเรียนวัดเกาะ 182
12 6.59
10 5.49
11 6.04
0 0.00
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
42  โรงเรียนวัดชากหมาก 419
8 1.91
19 4.53
18 4.30
16 3.82
11 2.63
347 82.82
72 17.18%
43  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 115
7 6.09
2 1.74
9 7.83
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
44  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124
5 4.03
5 4.03
6 4.84
3 2.42
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
45  โรงเรียนบ้านท่าเสา 133
5 3.76
4 3.01
7 5.26
5 3.76
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
46  โรงเรียนวัดมาบชลูด 433
14 3.23
11 2.54
11 2.54
18 4.16
14 3.23
365 84.30
68 15.70%
47  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 696
40 5.75
29 4.17
19 2.73
12 1.72
9 1.29
587 84.34
109 15.66%
48  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 167
7 4.19
6 3.59
6 3.59
4 2.40
2 1.20
142 85.03
25 14.97%
49  โรงเรียนวัดหนองกรับ 198
13 6.57
4 2.02
11 5.56
1 0.51
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
50  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 415
2 0.48
0 0.00
30 7.23
21 5.06
6 1.45
356 85.78
59 14.22%
51  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 108
9 8.33
0 0.00
4 3.70
1 0.93
1 0.93
93 86.11
15 13.89%
52  โรงเรียนวัดในไร่ 323
14 4.33
0 0.00
27 8.36
0 0.00
0 0.00
282 87.31
41 12.69%
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262
14 5.34
0 0.00
4 1.53
7 2.67
8 3.05
229 87.40
33 12.60%
54  โรงเรียนวัดยายดา 225
9 4.00
6 2.67
11 4.89
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
55  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 141
3 2.13
3 2.13
3 2.13
3 2.13
4 2.84
125 88.65
16 11.35%
56  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 163
1 0.61
4 2.45
13 7.98
0 0.00
0 0.00
145 88.96
18 11.04%
57  โรงเรียนบ้านพยูน 152
6 3.95
0 0.00
10 6.58
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
58  โรงเรียนวัดแกลงบน 128
10 7.81
0 0.00
3 2.34
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
59  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
60  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 86
2 2.33
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
61  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 218
7 3.21
6 2.75
5 2.29
1 0.46
1 0.46
198 90.83
20 9.17%
62  โรงเรียนวัดตากวน 524
20 3.82
7 1.34
17 3.24
4 0.76
0 0.00
476 90.84
48 9.16%
63  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 125
6 4.80
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
64  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 139
3 2.16
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
65  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 800
17 2.13
26 3.25
23 2.88
2 0.25
0 0.00
732 91.50
68 8.50%
66  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1348
8 0.59
7 0.52
96 7.12
2 0.15
0 0.00
1235 91.62
113 8.38%
67  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147
0 0.00
0 0.00
12 8.16
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
68  โรงเรียนวัดธงหงส์ 85
3 3.53
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
69  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 144
3 2.08
2 1.39
2 1.39
1 0.69
2 1.39
134 93.06
10 6.94%
70  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 146
4 2.74
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
71  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79
0 0.00
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203
1 0.49
0 0.00
1 0.49
0 0.00
9 4.43
192 94.58
11 5.42%
73  โรงเรียนวัดบ้านดอน 608
5 0.82
12 1.97
5 0.82
10 1.64
0 0.00
576 94.74
32 5.26%
74  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 512
7 1.37
5 0.98
7 1.37
4 0.78
3 0.59
486 94.92
26 5.08%
75  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114
0 0.00
1 0.88
2 1.75
0 0.00
2 1.75
109 95.61
5 4.39%
76  โรงเรียนบ้านมาบตอง 199
1 0.50
0 0.00
7 3.52
0 0.00
0 0.00
191 95.98
8 4.02%
77  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 125
2 1.60
1 0.80
2 1.60
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
78  โรงเรียนวัดพลา 349
5 1.43
3 0.86
3 0.86
1 0.29
0 0.00
337 96.56
12 3.44%
79  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
1 0.94
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
80  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
81  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135
0 0.00
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
82  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 227
0 0.00
0 0.00
5 2.20
0 0.00
0 0.00
222 97.80
5 2.20%
83  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 162
3 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
159 98.15
3 1.85%
84  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 163
3 1.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%

 

จำนวนนักเรียน  29,983 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,516 5.06
เตี้ย  949 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,456 8.19
ผอมและเตี้ย  1,402 4.68
อ้วนและเตี้ย  1,414 4.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,246 74.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,737 คน


25.80%


Powered By www.thaieducation.net