ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.81
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 238
33 13.87
27 11.34
31 13.03
60 25.21
58 24.37
29 12.18
209 87.82%
2  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2092
129 6.17
49 2.34
476 22.75
513 24.52
317 15.15
608 29.06
1484 70.94%
3  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 170
29 17.06
19 11.18
44 25.88
14 8.24
13 7.65
51 30.00
119 70.00%
4  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 172
30 17.44
36 20.93
26 15.12
3 1.74
2 1.16
75 43.60
97 56.40%
5  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 48
4 8.33
5 10.42
9 18.75
4 8.33
2 4.17
24 50.00
24 50.00%
6  โรงเรียนวัดตาขัน 176
33 18.75
19 10.80
19 10.80
10 5.68
4 2.27
91 51.70
85 48.30%
7  โรงเรียนบ้านมาบเตย 254
41 16.14
29 11.42
15 5.91
13 5.12
20 7.87
136 53.54
118 46.46%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 288
24 8.33
71 24.65
22 7.64
15 5.21
0 0.00
156 54.17
132 45.83%
9  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 472
27 5.72
17 3.60
105 22.25
11 2.33
53 11.23
259 54.87
213 45.13%
10  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 362
31 8.56
13 3.59
58 16.02
20 5.52
26 7.18
214 59.12
148 40.88%
11  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 94
8 8.51
11 11.70
16 17.02
3 3.19
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
12  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 205
9 4.39
17 8.29
33 16.10
12 5.85
10 4.88
124 60.49
81 39.51%
13  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1223
66 5.40
138 11.28
155 12.67
76 6.21
36 2.94
752 61.49
471 38.51%
14  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424
47 11.08
18 4.25
73 17.22
11 2.59
13 3.07
262 61.79
162 38.21%
15  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3429
131 3.82
55 1.60
571 16.65
186 5.42
324 9.45
2162 63.05
1267 36.95%
16  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 381
39 10.24
32 8.40
40 10.50
17 4.46
12 3.15
241 63.25
140 36.75%
17  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 373
31 8.31
11 2.95
43 11.53
15 4.02
14 3.75
259 69.44
114 30.56%
18  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 287
15 5.23
13 4.53
35 12.20
14 4.88
9 3.14
201 70.03
86 29.97%
19  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 167
5 2.99
6 3.59
11 6.59
11 6.59
17 10.18
117 70.06
50 29.94%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 646
124 19.20
21 3.25
37 5.73
7 1.08
0 0.00
457 70.74
189 29.26%
21  โรงเรียนวัดชากผักกูด 153
7 4.58
9 5.88
27 17.65
1 0.65
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
22  โรงเรียนวัดหนองพะวา 387
17 4.39
6 1.55
35 9.04
23 5.94
27 6.98
279 72.09
108 27.91%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 560
44 7.86
36 6.43
44 7.86
17 3.04
14 2.50
405 72.32
155 27.68%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 44
3 6.82
1 2.27
6 13.64
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
25  โรงเรียนวัดเนินพระ 896
45 5.02
29 3.24
161 17.97
0 0.00
0 0.00
661 73.77
235 26.23%
26  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 112
6 5.36
2 1.79
7 6.25
4 3.57
10 8.93
83 74.11
29 25.89%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1332
85 6.38
85 6.38
58 4.35
26 1.95
90 6.76
988 74.17
344 25.83%
28  โรงเรียนวัดละหารไร่ 134
5 3.73
5 3.73
8 5.97
13 9.70
1 0.75
102 76.12
32 23.88%
29  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 528
40 7.58
20 3.79
32 6.06
18 3.41
15 2.84
403 76.33
125 23.67%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1074
62 5.77
28 2.61
131 12.20
21 1.96
2 0.19
830 77.28
244 22.72%
31  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 815
25 3.07
38 4.66
118 14.48
4 0.49
0 0.00
630 77.30
185 22.70%
32  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 67
5 7.46
8 11.94
2 2.99
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
33  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 225
15 6.67
10 4.44
18 8.00
4 1.78
3 1.33
175 77.78
50 22.22%
34  โรงเรียนวัดชากหมาก 428
10 2.34
18 4.21
31 7.24
15 3.50
17 3.97
337 78.74
91 21.26%
35  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 266
6 2.26
9 3.38
32 12.03
4 1.50
5 1.88
210 78.95
56 21.05%
36  โรงเรียนบ้านยายจั่น 301
17 5.65
6 1.99
25 8.31
10 3.32
3 1.00
240 79.73
61 20.27%
37  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 205
4 1.95
2 0.98
24 11.71
11 5.37
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองบอน 260
12 4.62
12 4.62
14 5.38
13 5.00
0 0.00
209 80.38
51 19.62%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 219
18 8.22
9 4.11
15 6.85
0 0.00
0 0.00
177 80.82
42 19.18%
40  โรงเรียนบ้านปากแพรก 277
40 14.44
5 1.81
7 2.53
1 0.36
0 0.00
224 80.87
53 19.13%
41  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 157
0 0.00
5 3.18
25 15.92
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
42  โรงเรียนวัดเกาะ 182
12 6.59
10 5.49
11 6.04
0 0.00
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
43  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111
4 3.60
5 4.50
3 2.70
4 3.60
4 3.60
91 81.98
20 18.02%
44  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 699
47 6.72
31 4.43
19 2.72
14 2.00
7 1.00
581 83.12
118 16.88%
45  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 115
7 6.09
2 1.74
9 7.83
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
46  โรงเรียนวัดมาบชลูด 433
14 3.23
11 2.54
10 2.31
19 4.39
16 3.70
363 83.83
70 16.17%
47  โรงเรียนบ้านท่าเสา 133
5 3.76
4 3.01
7 5.26
5 3.76
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
48  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 127
5 3.94
6 4.72
5 3.94
3 2.36
1 0.79
107 84.25
20 15.75%
49  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 415
4 0.96
0 0.00
30 7.23
23 5.54
6 1.45
352 84.82
63 15.18%
50  โรงเรียนวัดในไร่ 296
15 5.07
0 0.00
28 9.46
0 0.00
0 0.00
253 85.47
43 14.53%
51  โรงเรียนวัดกระเฉท 249
4 1.61
9 3.61
18 7.23
4 1.61
0 0.00
214 85.94
35 14.06%
52  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 144
8 5.56
0 0.00
11 7.64
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
53  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 108
9 8.33
0 0.00
4 3.70
1 0.93
1 0.93
93 86.11
15 13.89%
54  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177
5 2.82
6 3.39
5 2.82
3 1.69
3 1.69
155 87.57
22 12.43%
55  โรงเรียนวัดแกลงบน 129
11 8.53
1 0.78
2 1.55
2 1.55
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
56  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 218
8 3.67
6 2.75
6 2.75
3 1.38
1 0.46
194 88.99
24 11.01%
57  โรงเรียนบ้านพยูน 152
6 3.95
0 0.00
10 6.58
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
58  โรงเรียนวัดยายดา 225
9 4.00
6 2.67
8 3.56
0 0.00
0 0.00
202 89.78
23 10.22%
59  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 104
7 6.73
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
60  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
61  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 148
6 4.05
0 0.00
8 5.41
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
62  โรงเรียนวัดตากวน 529
20 3.78
5 0.95
20 3.78
4 0.76
0 0.00
480 90.74
49 9.26%
63  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1348
8 0.59
8 0.59
105 7.79
2 0.15
0 0.00
1225 90.88
123 9.12%
64  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 493
13 2.64
12 2.43
8 1.62
5 1.01
6 1.22
449 91.08
44 8.92%
65  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 139
3 2.16
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
66  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 144
3 2.08
2 1.39
2 1.39
2 1.39
3 2.08
132 91.67
12 8.33%
67  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 86
1 1.16
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
68  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 149
0 0.00
0 0.00
12 8.05
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
69  โรงเรียนวัดบ้านดอน 604
6 0.99
18 2.98
10 1.66
14 2.32
0 0.00
556 92.05
48 7.95%
70  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
71  โรงเรียนวัดธงหงส์ 94
3 3.19
1 1.06
1 1.06
0 0.00
1 1.06
88 93.62
6 6.38%
72  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 141
3 2.13
2 1.42
2 1.42
1 0.71
1 0.71
132 93.62
9 6.38%
73  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114
0 0.00
2 1.75
3 2.63
0 0.00
2 1.75
107 93.86
7 6.14%
74  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 124
2 1.61
3 2.42
0 0.00
2 1.61
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
75  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217
1 0.46
0 0.00
8 3.69
0 0.00
0 0.00
208 95.85
9 4.15%
76  โรงเรียนบ้านมาบตอง 208
1 0.48
0 0.00
7 3.37
0 0.00
0 0.00
200 96.15
8 3.85%
77  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.61
120 96.77
4 3.23%
78  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 162
5 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 96.91
5 3.09%
79  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 235
0 0.00
0 0.00
7 2.98
0 0.00
0 0.00
228 97.02
7 2.98%
80  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
1 0.94
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
81  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
82  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 162
0 0.00
0 0.00
2 1.23
0 0.00
0 0.00
160 98.77
2 1.23%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,583 5.33
เตี้ย  1,105 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,045 10.25
ผอมและเตี้ย  1,316 4.43
อ้วนและเตี้ย  1,171 3.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,475 72.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,220 คน


27.68%


Powered By www.thaieducation.net