ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองจอก 346
7 2.02
5 1.45
334 96.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
346 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 148
29 19.59
29 19.59
51 34.46
24 16.22
15 10.14
0 0.00
148 100.00%
3  โรงเรียนวัดห้วงหิน 36
8 22.22
12 33.33
6 16.67
4 11.11
6 16.67
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนวัดยายดา 18
2 11.11
2 11.11
4 22.22
5 27.78
4 22.22
1 5.56
17 94.44%
5  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 16
3 18.75
3 18.75
4 25.00
4 25.00
1 6.25
1 6.25
15 93.75%
6  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 238
36 15.13
28 11.76
31 13.03
64 26.89
59 24.79
20 8.40
218 91.60%
7  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 41
3 7.32
7 17.07
9 21.95
4 9.76
3 7.32
15 36.59
26 63.41%
8  โรงเรียนวัดมาบข่า 722
24 3.32
51 7.06
54 7.48
127 17.59
175 24.24
291 40.30
431 59.70%
9  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 476
106 22.27
29 6.09
81 17.02
18 3.78
38 7.98
204 42.86
272 57.14%
10  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 323
59 18.27
37 11.46
46 14.24
21 6.50
11 3.41
149 46.13
174 53.87%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 164
19 11.59
25 15.24
4 2.44
19 11.59
16 9.76
81 49.39
83 50.61%
12  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 176
29 16.48
21 11.93
37 21.02
0 0.00
0 0.00
89 50.57
87 49.43%
13  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 376
19 5.05
33 8.78
27 7.18
19 5.05
86 22.87
192 51.06
184 48.94%
14  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1906
114 5.98
68 3.57
320 16.79
182 9.55
220 11.54
1002 52.57
904 47.43%
15  โรงเรียนบ้านชะวึก 147
4 2.72
36 24.49
14 9.52
6 4.08
4 2.72
83 56.46
64 43.54%
16  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1223
72 5.89
76 6.21
123 10.06
195 15.94
52 4.25
705 57.65
518 42.35%
17  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 314
54 17.20
24 7.64
26 8.28
16 5.10
5 1.59
189 60.19
125 39.81%
18  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3429
280 8.17
154 4.49
563 16.42
114 3.32
240 7.00
2078 60.60
1351 39.40%
19  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 111
15 13.51
10 9.01
8 7.21
4 3.60
4 3.60
70 63.06
41 36.94%
20  โรงเรียนวัดท่าเรือ 428
23 5.37
11 2.57
45 10.51
34 7.94
36 8.41
279 65.19
149 34.81%
21  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 117
12 10.26
3 2.56
13 11.11
11 9.40
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
22  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 152
11 7.24
7 4.61
28 18.42
4 2.63
0 0.00
102 67.11
50 32.89%
23  โรงเรียนบ้านมาบเตย 258
28 10.85
26 10.08
14 5.43
13 5.04
3 1.16
174 67.44
84 32.56%
24  โรงเรียนวัดตาขัน 199
32 16.08
11 5.53
17 8.54
2 1.01
2 1.01
135 67.84
64 32.16%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 646
127 19.66
23 3.56
37 5.73
8 1.24
0 0.00
451 69.81
195 30.19%
26  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 683
31 4.54
39 5.71
81 11.86
0 0.00
54 7.91
478 69.99
205 30.01%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 550
46 8.36
37 6.73
49 8.91
17 3.09
16 2.91
385 70.00
165 30.00%
28  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 382
21 5.50
22 5.76
55 14.40
8 2.09
8 2.09
268 70.16
114 29.84%
29  โรงเรียนบ้านยายจั่น 302
20 6.62
35 11.59
30 9.93
4 1.32
1 0.33
212 70.20
90 29.80%
30  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2088
175 8.38
12 0.57
394 18.87
14 0.67
10 0.48
1483 71.02
605 28.98%
31  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 290
13 4.48
13 4.48
35 12.07
14 4.83
9 3.10
206 71.03
84 28.97%
32  โรงเรียนวัดชากผักกูด 153
7 4.58
9 5.88
27 17.65
1 0.65
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
33  โรงเรียนบ้านท่าเสา 134
10 7.46
8 5.97
12 8.96
8 5.97
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
34  โรงเรียนวัดชากหมาก 447
27 6.04
33 7.38
22 4.92
17 3.80
26 5.82
322 72.04
125 27.96%
35  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1304
88 6.75
88 6.75
61 4.68
29 2.22
95 7.29
943 72.32
361 27.68%
36  โรงเรียนวัดสระแก้ว 349
28 8.02
23 6.59
18 5.16
15 4.30
9 2.58
256 73.35
93 26.65%
37  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1066
76 7.13
58 5.44
69 6.47
34 3.19
44 4.13
785 73.64
281 26.36%
38  โรงเรียนวัดเนินพระ 903
43 4.76
31 3.43
153 16.94
0 0.00
0 0.00
676 74.86
227 25.14%
39  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 180
7 3.89
14 7.78
22 12.22
2 1.11
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
40  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 224
18 8.04
11 4.91
19 8.48
4 1.79
3 1.34
169 75.45
55 24.55%
41  โรงเรียนบ้านปากแพรก 267
40 14.98
5 1.87
18 6.74
1 0.37
0 0.00
203 76.03
64 23.97%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 46
1 2.17
5 10.87
5 10.87
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
43  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 289
31 10.73
11 3.81
27 9.34
0 0.00
0 0.00
220 76.12
69 23.88%
44  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 156
5 3.21
6 3.85
26 16.67
0 0.00
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
46  โรงเรียนวัดละหารไร่ 136
5 3.68
5 3.68
8 5.88
13 9.56
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
47  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 495
28 5.66
22 4.44
62 12.53
2 0.40
2 0.40
379 76.57
116 23.43%
48  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355
24 6.76
18 5.07
39 10.99
0 0.00
0 0.00
274 77.18
81 22.82%
49  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220
16 7.27
18 8.18
16 7.27
0 0.00
0 0.00
170 77.27
50 22.73%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441
29 6.58
15 3.40
41 9.30
11 2.49
0 0.00
345 78.23
96 21.77%
51  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 177
24 13.56
6 3.39
8 4.52
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
52  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 348
24 6.90
8 2.30
33 9.48
7 2.01
2 0.57
274 78.74
74 21.26%
53  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 535
30 5.61
15 2.80
35 6.54
20 3.74
13 2.43
422 78.88
113 21.12%
54  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 216
6 2.78
5 2.31
32 14.81
0 0.00
2 0.93
171 79.17
45 20.83%
55  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 457
12 2.63
0 0.00
45 9.85
12 2.63
26 5.69
362 79.21
95 20.79%
56  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 806
19 2.36
33 4.09
111 13.77
3 0.37
0 0.00
640 79.40
166 20.60%
57  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 203
4 1.97
2 0.99
24 11.82
11 5.42
0 0.00
162 79.80
41 20.20%
58  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 167
12 7.19
6 3.59
10 5.99
4 2.40
1 0.60
134 80.24
33 19.76%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 219
18 8.22
9 4.11
15 6.85
0 0.00
0 0.00
177 80.82
42 19.18%
60  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 157
0 0.00
5 3.18
25 15.92
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
61  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
4 3.60
4 3.60
90 81.08
21 18.92%
62  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 113
10 8.85
5 4.42
6 5.31
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 286
15 5.24
11 3.85
27 9.44
0 0.00
0 0.00
233 81.47
53 18.53%
64  โรงเรียนวัดมาบชลูด 433
16 3.70
12 2.77
10 2.31
22 5.08
16 3.70
357 82.45
76 17.55%
65  โรงเรียนบ้านเขาลอย 89
4 4.49
1 1.12
6 6.74
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
66  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 127
5 3.94
6 4.72
6 4.72
3 2.36
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
67  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 292
11 3.77
13 4.45
13 4.45
9 3.08
1 0.34
245 83.90
47 16.10%
68  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 144
9 6.25
0 0.00
13 9.03
1 0.69
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
69  โรงเรียนวัดหนองกรับ 196
4 2.04
6 3.06
20 10.20
0 0.00
0 0.00
166 84.69
30 15.31%
70  โรงเรียนบ้านพยูน 147
9 6.12
3 2.04
10 6.80
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
71  โรงเรียนบ้านหนองบอน 254
6 2.36
9 3.54
21 8.27
2 0.79
0 0.00
216 85.04
38 14.96%
72  โรงเรียนวัดหนองพะวา 386
26 6.74
0 0.00
30 7.77
0 0.00
0 0.00
330 85.49
56 14.51%
73  โรงเรียนวัดกระเฉท 249
4 1.61
9 3.61
18 7.23
4 1.61
0 0.00
214 85.94
35 14.06%
74  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 108
9 8.33
0 0.00
4 3.70
1 0.93
1 0.93
93 86.11
15 13.89%
75  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 181
4 2.21
6 3.31
13 7.18
1 0.55
1 0.55
156 86.19
25 13.81%
76  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 415
3 0.72
0 0.00
30 7.23
23 5.54
0 0.00
359 86.51
56 13.49%
77  โรงเรียนวัดแกลงบน 128
6 4.69
3 2.34
3 2.34
3 2.34
2 1.56
111 86.72
17 13.28%
78  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1241
0 0.00
43 3.46
73 5.88
37 2.98
0 0.00
1088 87.67
153 12.33%
79  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 123
5 4.07
5 4.07
0 0.00
4 3.25
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
80  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 499
21 4.21
13 2.61
8 1.60
7 1.40
7 1.40
443 88.78
56 11.22%
81  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 198
4 2.02
3 1.52
11 5.56
3 1.52
1 0.51
176 88.89
22 11.11%
82  โรงเรียนวัดตะพงนอก 688
11 1.60
22 3.20
43 6.25
0 0.00
0 0.00
612 88.95
76 11.05%
83  โรงเรียนวัดธงหงส์ 93
4 4.30
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
84  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 162
5 3.09
3 1.85
8 4.94
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
85  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
86  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1348
6 0.45
10 0.74
110 8.16
2 0.15
0 0.00
1220 90.50
128 9.50%
87  โรงเรียนวัดตากวน 525
23 4.38
5 0.95
20 3.81
0 0.00
0 0.00
477 90.86
48 9.14%
88  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60
2 3.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
89  โรงเรียนวัดบ้านดอน 604
7 1.16
17 2.81
8 1.32
17 2.81
0 0.00
555 91.89
49 8.11%
90  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 113
1 0.88
2 1.77
6 5.31
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
91  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 305
3 0.98
5 1.64
10 3.28
5 1.64
0 0.00
282 92.46
23 7.54%
92  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
93  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 157
0 0.00
1 0.64
9 5.73
1 0.64
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
94  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 104
2 1.92
1 0.96
3 2.88
1 0.96
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
95  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79
0 0.00
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
96  โรงเรียนวัดในไร่ 303
8 2.64
3 0.99
5 1.65
1 0.33
0 0.00
286 94.39
17 5.61%
97  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 128
0 0.00
0 0.00
4 3.13
3 2.34
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
98  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
99  โรงเรียนบ้านคลองทราย 168
3 1.79
4 2.38
2 1.19
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
100  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
2 1.90
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
101  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 492
5 1.02
6 1.22
7 1.42
5 1.02
0 0.00
469 95.33
23 4.67%
102  โรงเรียนบ้านมาบตอง 203
0 0.00
0 0.00
9 4.43
0 0.00
0 0.00
194 95.57
9 4.43%
103  โรงเรียนวัดเกาะ 186
3 1.61
1 0.54
4 2.15
0 0.00
0 0.00
178 95.70
8 4.30%
104  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 147
0 0.00
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
105  โรงเรียนวัดพลา 349
5 1.43
3 0.86
3 0.86
1 0.29
0 0.00
337 96.56
12 3.44%
106  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.61
120 96.77
4 3.23%
107  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
108  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
109  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 224
0 0.00
0 0.00
4 1.79
0 0.00
0 0.00
220 98.21
4 1.79%
110  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 136
1 0.74
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 196
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  40,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,333 5.79
เตี้ย  1,600 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,146 10.29
ผอมและเตี้ย  1,317 3.27
อ้วนและเตี้ย  1,339 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,571 73.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,735 คน


26.63%


Powered By www.thaieducation.net